torsdag, september 14, 2006

Garantibevis för Västmanland

I kväll var det regional slutdebatt i SVT. Det kändes på det hela taget bra. Än en gång var det tydligt att kristdemokraterna fick vara socialdemokraternas tydligaste motståndare. Det är bra. Kristdemokraterna ska stå på vanligt folks sida mot de självbelåtna makthavare som regerat alldeles för länge. Nu lägger vi kristdemokrater i ytterligare en växel för att vinna väljarnas förtroende. Tre olika undersökningar i dag visar att allt fler vill rösta kristdemokratiskt. Välkomna!

Västmanland och Sverige är på många sätt bra att leva i. Men det kan bli bättre. På söndag kan vi kristdemokrater få förtroende att ta tag i det "glömda Västmanland" där äldre människor lider i ensamhet, inte bemöts med respekt, inte får den vård och omsorg de har rätt att kräva. Ett Västmanland där föräldrar får allt mindre tid tillsammans med sina barn och människor döms till arbetslöshet och utanförskap. Jag vill bidra till ett Västmanland där var och en kan utvecklas, där vi tar vara på varandra och ingen hålls tillbaka eller lämnas efter. Ett varmare samhälle, där allt inte bara räknas i kronor och ören. Först då får vi ett samhälle där trygghet och frihet kan förenas. Trygghet måste börja i tid. Familjen ska därför få mer att säga till om i sin vardag. Föräldrar ska få mer tid med sina barn och frihet att välja. Barn är olika. Föräldrarna känner bäst sina barns behov. Stödet till familjer ska vara flexibelt och erbjuda valfrihet både när det gäller barnomsorg och skola. Det behövs nya jobb i vårt län. Med mindre krångel och en positiv attityd till företagande skulle fler våga starta företag. För att minska ungdomsarbetslösheten vill jag att en lärlingsutbildning ska införas i gymnasiet och att landets första yrkeshögskola skapas i Västmanland. Jag kommer att arbeta för att Mälardalens högskola ska få bli universitet och att högskolan ska fortsätta utveckla utbildning och forskning i offensiva samarbeten. Jag vill även att studiemedlet för högskolestuderande höjs med 1000 kronor i månaden.Därför har jag presenterat ett garantibevis, ett slags handslag, där jag visar de 25 punkter som jag kommer att arbeta för om jag får förtroendet att fortsätta som riksdagsledamot.

Garantibeviset är ett klart besked till väljarna vad en röst på kristdemokraterna – och ett kryss för mig – innebär och vilka frågor jag garanterat kommer att driva. På det sättet får väljaren möjlighet att utkräva ansvar om jag inte lever upp till mina löften. Du läser garantibeviset på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/minaviktigastefrogorivalet.aspx

Rösta kristdemokratiskt på söndag.

Och kryssa mig gärna.

Tack för Ditt förtroende!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Besök från Östtimor

Östtimor är världens nyaste nation, självständig sedan 2001, efter 25 års indonesisk ockupation. Landet är Asiens fattigaste (och ligger strax norr om Australien), med en låg levnadsnivå, men har också rika naturtillgångar som t.ex. olja. Landet styrs av den gamla gerillan Frettelin (som vann det första valet). Nu förbereds nya val till våren 2007 och arbetet med en ny vallag pågår. Läget är av och till oroligt. Så sent som i somras var det nästintill inbördeskrig och australiensiska poliser fick kallas in för att bringa ordning i huvudstaden Dili.

Mellan Östtimors parlament (det första folkvalda i landet) och riksdagen finns ett utbyte. 2005 besökte jag tillsammans med andra riksdagsledamöter Östtimor för att inför parlamentet föreläsa om demokrati och val. Den här veckan är en delegation från Östtimor i Sverige för att studera hur den svenska valrörelsen går till. Och eftersom jag är västmanlänning(!) kom i dag två av parlamentarikerna i går till Västmanland, min valkrets och hembygd. Under besöket blev vi väl mottagna hos Kristdemokraterna, Länsstyrelsen och VLT:s redaktion (för att se hur fria media arbetar på regional nivå). Jan Barklund och jag hann också visa mötet med väljarna vid valstugorna på sta´n i Västerås.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Val-Mix á la Lindström den 14 september 2006

Rätt
Ett handslag för Västmanland
Besök från Östtimor
Rösta!

måndag, september 11, 2006

Mix á la Lindström den 11 september 2006

Framtiden
Snart
Öppna tullen igen
Satsa på de västmanländska fattigpensionärerna
Unga sitter fast
Högskolans framtid
I dag och i morgon

Snart

Snart så gäller det. På söndag avgörs hur Västmanland och Sverige ska utvecklas de kommande fyra åren. De senaste dagarna har jag besökt de flesta delar av Länet för att tala och medverka i olika sammanhang och det är bara att notera glada tillrop!

Söker Du information inför valet? Kolla http://www.torsten.kristdemokrat.se (uppdateras varje dag) eller http://www.kristdemokraterna.se

Torsten

I dag och i morgon

I dag är det fem år sedan terrorattacken mot USA. Och det är tre år sedan mordet på Anna Lindh. Vi minns och hedrar offren genom att kämpa för demokratin och rösta på söndag.

Torsten

Höj studiemedlen

I fredags presenterades rapporten "Ett tryggare Västmanland med höjt studiemedel för studenter". Rapporten handlar om studenternas situation vid Mälardalens Högskola samt om framtiden för vår högskola i länet. Läs rapporten genom att klicka på länken: http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/etttryggarevastmanlandmedhojtstudiemedelforstudenter.aspx

Torsten

Unga sitter fast

"12 procent av ungdomarna i Fagersta arbetslösa eller sysselsatta arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ändå hävdar Göran Persson att "ungdomsarbetslösheten är så kort som möjligt för varje individ". Men problemet är inte bara att det saknas varaktiga jobb, utan unga snurrar även runt i allsköns åtgärdsjobb och utbildningar." Läs insändaren i Fagersta-Posten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/ungasitterfast.aspx

Torsten

Ett lyft för fattigpensionärerna

I dag presenterade jag en rapport om de västmanländska pensionärernas ekonomi.
Nu måste Sveriges sämst ställda pensionär få det bättre. Kristdemokraterna föreslår därför en förbättring med 1000 kronor mer i månaden för de 9265 fattigaste pensionärerna i Västmanlands län. 25043 garantipensionärer i länet får 862 kronor i månaden i ökat levnadsutrymme och alla pensionärer får glädje av våra skattesänkningar.
18,5 procent av befolkningen i Västmanland är ålderspensionärer. De utgör en betydande del av befolkningen, men får ständigt stå åt sidan. Sedan 1990 har en genomsnittlig ålderspensionär förlorat 1 267 kronor i månaden, vilket bara delvis har återställts.

Kristdemokraterna föreslår ett kraftigt lyft för de sämst ställda pensionärerna. Vi föreslår en höjning av garantipensionen med 672 kronor i månaden och ett särskilt grundavdrag för alla pensionärer. Det gynnar 25 043 garantipensionärer i Västmanland. De 9 265 fattigaste pensionärerna i länet får även del av höjt bostadstillägg och ökar sitt utrymme med 1000 kronor varje månad.

Glappet mellan pension och arbete får inte bli för stort. Därför vill vi införa ett förhöjt grundavdrag om 5 000 kronor i ett första steg. Det ger en förbättring på 190 kronor i månaden för alla 48 338 ålderspensionärer i Västmanlands län.

Läs mer i rapporten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/ettlyftforvaraaldre.aspx

Torsten

Öppna tullen igen

Helgens beslag av 25 kilo av knarket "kat" på Västerås Flygplats visar hur viktigt det är med en fungerande gränsbevakning. Därför bör tullstationen i Västerås och Köping öppna igen så att det blir en regelbunden och fungerande bevakning.

Tullens beslag på 25 kilo av den centralstimulerande drogen kat på Västerås flygplats, liksom beslaget i maj då 30 kilo kat togs, visar hur viktigt det är med en närvarande tull på den internationella flygplatsen. Även hamnarna i Västerås och Köping behöver tullbevakning, i stället för som i dag då tullarna kommer inresande slumpmässigt.
Sedan tullen lades ner 2004 står Västmanland ofta obevakat, med risk för införsel av droger och annan brottslighet. Tullstationen måste därför öppnas igen av en ny regering.

Torsten

torsdag, september 07, 2006

Bara 10 dagar kvar

Nu är det bara 10 dagar kvar till valdagen då Västmanlands och Sveriges framtid, i alla fall för de kommande fyra åren, avgörs. Valresultatet och dess konsekvenser ska vi leva med länge. Blir det en ny regering som sätter fokus på barn och familj, vanligt folks möjlighet att få ihop livspusslet, äldres trygghet och försörjning, nya jobb, mer civilkurage ärlighet flit och duglighet i samhället och slopad fastighetsskatt? Eller blir det (s)om vanligt med färre jobb och urholkad välfärd? De sakfrågorna är alltför viktiga för att skymmas av de fula spel som faller på eget grepp. Väljarna bestämmer. Du kan enkelt beställa information inför valet genom att maila torsten.lindstrom@riksdagen.se eller ringa 0220-171 09. Följ valrörelsen varje dag på http://www.torsten.kristdemokrat.se och förstås på http://www.kristdemokraterna.se

Torsten

Fler studentbostäder behövs

I onsdags deltog jag i en debatt vid Svenska Studentbostadsföreningens kongress i Linköping. Det är tydligt att studiemedlet måste höjas och en större del av studiemedlet måste växlas över i bidrag jämfört med lån. Fler bostäder måste byggas och vi vill därför iföra ett investeringsbidrag för studentbostäder.

Studenterna har blivit de stora förlorarna i den s-märka utbildningsfabriken. Regeringens enda mål i högskolepolitiken har varit att 50 procent av gymnasieeleverna ska läsa vidare på högskolan. Priset har blivit sämre kvalitet i undervisningen, ekonomisk kris på lärosätena, stora brister i studenternas studiesociala situation och akut brist på studentbostäder.

Många studenter klarar sig inte på studiemedlet utan över hälften tvingas jobba parallellt med studierna. 4 av 10 tycker att det inskränker på studierna. Kristdemokraterna vill höja studiemedlet för alla studenter. Vi vill också se att större del av studiemedlet växlas över i bidrag jämfört med lån.

Stora satsningar behövs för att anpassa samhällets olika trygghetssystem efter studenternas villkor. Även studenter måste ha råd att vara sjuka. Undersökningar vid Mälardalens Högskola visar att många studenter känner sig stressade och många lider av huvudverk, ryggproblem och ont i magen.

För att stimulera byggandet av fler bostäder vill vi införa ett investeringsbidrag för studentbostäder. Med ett årligt anslag på 100 miljoner kronor, skulle ett investeringsbidrag i denna utformning räcka till 2 500 studentlägenheter per år.

Socialdemokraternas högskolepolitik har inneburit en utarmning av högskolornas ekonomi med en försämrad kvalitet i undervisningen som följd. En femtedel av resurserna har försvunnit på tio år. Kristdemokraterna har länge krävt förändringar i resursfördelningssystemet för att hejda den negativa utvecklingen men regeringen väljer att slå dövörat till.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la lindström den 7 esptember 2006

Ord
10 dagar kvar
Trygghet, kunskap och ansvar i skolan
Vår tids hjältar behöver avlastning
Slag mot bygden kräver insatser
Fler studentbostäder behövs

tisdag, september 05, 2006

Slag mot bygden kräver insatser

Beskedet att 25 personer varslas i Kolbäck och Sörstafors från Varnäsföretagen är ett slag mot vår bygd. Än en gång driver de höga elpriserna bort jobben. Den nuvarande energipolitiken skapar arbetslöshet i Hallstahammar. Västmanland måste få del av särskilda insatser från staten för att kompenseras för de jobb som försvunnit.

Ett av skälen för Varnäsföretagens varsel är de höga elpriserna i Sverige. Det är inte första gången som jobb i industrin slås ut i vår bygd därför att energipolitiken förstör möjligheterna att konkurrera på goda villkor.

Västmanland har blivit lidande och förlorat jobb under flera år pga regeringens energipolitik. Nu måste staten ta sitt ansvar och ge Västmanland del av särskilda insatser för att stärka länets möjligheter att konkurrera framöver.

Socialdemokraterna och stödpartierna har den gångna mandatperioden stängt Barsebäck och gjort Sverige beroende av importerad fosilbaserad elproduktion från kontinenten. Den är både dyr och smutsig. "Gröna" skatteväxlingar på 17 miljarder kronor som i huvudsak lett till högre elpriser har genomförts. 13 miljarder återstår att skatteväxla under nästa mandatperiod, vilket innebär ytterligare skattehöjningar. Hur många fler ska då bli arbetslösa?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Stötta vår tids hjältar

I dag har jag tillsammans med Ingrid Gummesson, Anita Ungor och Ingvar Stavholt besökt Tallåsgården i centrala Kungsör. Det är tydligt att de anhöriga som ofta bär ett tungt lass i vrden av de äldre är vår tids hjältar och behöver allt stöd de kan få. Mer än var femte vuxen svensk ger regelbundet vård eller omsorg till en äldre, sjuk eller handikappad anhörig. Dessa personer är vår tids hjältar som tyvärr ofta glöms bort av ansvariga politiker. Bristen på anpassat boende, snäv biståndsbedömning och bristande avlastning för anhörigvårdare är några problem som omedelbart måste åtgärdas.

Att anhörigvårdare är en enorm tillgång i vården och samhället i stort, kan inte nog understrykas. Det bristande intresset från politiskt håll för dessa anhörigvårdare är kanske den största och mest dolda jämställdhetsfrågan i vårt land. Anhöriga vittnar ofta om att deras närstående inte får komma ut tillräckligt ofta. I en rapport från socialstyrelsen uppger närmare 70 procent att deras nära och kära inte får den stimulans och aktivitet de behöver och två tredjedelar konstaterar att ensamhet är ett stort problem för de äldre. Vi kristdemokrater vill införa en boendegaranti som ger alla över 85 år rätt att kunna välja ett anpassat boende. Dessutom måste biståndsbedömningen ses över så att fler kan få tillgång till anpassat boende. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod.

Kristdemokraterna vill att kommunerna inte enbart uppmanas att ge de anhöriga stöd, utan blir skyldiga att göra det. Anhörigvårdare ska också ha rätt till tjänstledighet och ett nationellt resurscentrum för anhörigstöd bör inrättas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Stötta vår tids hjältar

I dag har jag tillsammans med Ingrid Gummesson, Anita Ungor och Ingvar Stavholt besökt Tallåsgården i centrala Kungsör. Det är tydligt att de anhöriga som ofta bär ett tungt lass i vrden av de äldre är vår tids hjältar och behöver allt stöd de kan få. Mer än var femte vuxen svensk ger regelbundet vård eller omsorg till en äldre, sjuk eller handikappad anhörig. Dessa personer är vår tids hjältar som tyvärr ofta glöms bort av ansvariga politiker. Bristen på anpassat boende, snäv biståndsbedömning och bristande avlastning för anhörigvårdare är några problem som omedelbart måste åtgärdas.

Att anhörigvårdare är en enorm tillgång i vården och samhället i stort, kan inte nog understrykas. Det bristande intresset från politiskt håll för dessa anhörigvårdare är kanske den största och mest dolda jämställdhetsfrågan i vårt land. Anhöriga vittnar ofta om att deras närstående inte får komma ut tillräckligt ofta. I en rapport från socialstyrelsen uppger närmare 70 procent att deras nära och kära inte får den stimulans och aktivitet de behöver och två tredjedelar konstaterar att ensamhet är ett stort problem för de äldre. Vi kristdemokrater vill införa en boendegaranti som ger alla över 85 år rätt att kunna välja ett anpassat boende. Dessutom måste biståndsbedömningen ses över så att fler kan få tillgång till anpassat boende. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod.

Kristdemokraterna vill att kommunerna inte enbart uppmanas att ge de anhöriga stöd, utan blir skyldiga att göra det. Anhörigvårdare ska också ha rätt till tjänstledighet och ett nationellt resurscentrum för anhörigstöd bör inrättas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, september 04, 2006

Mix á la Lindström den 4 september 2006

· Ett
· Äntligen valfrihet för familjerna
· Gör Västmanland till försökslän för yrkesutbildning
· Minska antalet lodjur
· Inför valet

lördag, september 02, 2006

Sopranos

I söndags kväll hade äntligen en ny säsong med Tony Soprano och hans ruskiga anhang premiär. Inte så snälla precis! Bäddat för spänning med dessa förskräckliga, men mänskliga, figurer, i HBO:s (givetvis!) serie. Söndagar. SVT2. 21,25.

Torsten

Äntligen valfrihet för familjerna

"Många barnfamiljer har svårt att få tiden att räcka till och livspusslet att gå ihop. Med det familjepolitiska paket som kristdemokraterna och övriga partier i Allians för Sverige just enats om får föräldrar möjlighet att tillbringa mer tid med sina barn, oavsett hur mycket eller lite de jobbar, oavsett om de är rika eller fattiga, oavsett var de bor, oavsett om det finns en eller två föräldrar i vardagen. Föräldrar får även ökade förutsättningar att välja den barnomsorg som är lämplig för just deras barn.

Vi kristdemokrater ser den familjepolitiska överenskommelsen med de övriga i Allians för Sverige som ett första steg. Detta är kanske den största valfrihetsreform som genomförts i Sverige. Vårdnadsbidraget har kristdemokraterna länge arbetat för. Framöver behövs fler steg för att föräldrar och barn ska kunna få mer tid tillsammans. Familjen är basen för människors trygghet. Kristdemokraterna fortsätter arbetet för att makten över familjens och barnens tid ska flyttas från politikernas sammanträdesbord till vanligt folks köksbord."

Läs artikeln, publicerad i VLT, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/valfrihetlivspusselfamiljen.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Minska antalet lodjur

"I dag lever cirka 60 procent av de svenska lodjuren inom ett begränsat område i mellersta Sverige. I samma område finns samtidigt större delen av den svenska vargstammen. Så många rovdjur inom ett område drabbar både viltstammarna och tamdjuren. Varför ska det vara fullt med rovdjur just i dessa trakter?" Läs artikeln, i Västmanlands Nyheter, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/minskalodjuren.aspx

Torsten

Västmanland som försökslän för yrkesutbildning

Gör Västmanland till ett försökslän med lärlingsutbildning och yrkeshögskola för att få ner ungdomsarbetslösheten. Det föreslår jag i den nya rapporten "Ett tryggare Västmanland med jobb för ungdomar".

Ungdomsarbetslösheten är det enskilt största problemet på arbetsmarknaden i dag. Nästan var fjärde arbetslös är under 25 år. En bidragande orsak är att allt fler unga går ut skolan med ofullständiga betyg. Många tappar fotfästet och får aldrig någon stabil grund av stå på. Det bäddar för arbetslöshet senare i livet.

Läs rapporten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/etttryggarevastmanlandmedjobbforungdomar.aspx eller maila martin.stahlgren@riksdagen.se så kommer den med mailen eller posten.

Torsten

tisdag, augusti 29, 2006

Valfrihet för familjerna

Mer än två tredjedelar av småbarnsföräldrarna uppger att de skulle vara hemma mer med sina barn, om det bara fanns ekonomisk möjlighet. Stödet i opinionen för ökad valfrihet är kompakt. Men de som föredrar att stanna hemma med de egna barnen får i dag inte del av det generösa stödet till barnomsorgen.

Förra veckan presenterade Allians för Sverige ett gemensamt valmanifest. Hela 41 av 57 krav i Kristdemokraternas valmanifest finns nu med i det gemensamma. Inriktningen är klar. "Föräldrar ska ha den avgörande makten över det som rör deras barn, och de som vill ska kunna tillbringa mer tid med sina barn".

Kristdemokraternas ambition är att åstadkomma en reell valfrihet för småbarnsföräldrarna, med vårdnadsbidraget som en bärande del. Med våra förslag ställs inte jämställdhet och tid med barnen mot varandra. Trygga familjer förutsätter båda delarna. Men trygghet skapas inte genom pekpinnar, utan genom att familjer kan styra över sin egen vardag."
Läs Göran Hägglunds och min artikel, publicerad, i dagens VLT på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/sverigebehovernyregering.aspx

Mix á la Lindström den 29 augusti 2006

Framtiden 1
Framtiden 2
Häng med
Dags för ny familjepolitik
Rösta om vårdnadsbidraget
Mer än var tionde slås ut
Ulvskogs krokodiltårar
Ett snällare Sverige
Sopranos

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links