lördag, september 02, 2006

Västmanland som försökslän för yrkesutbildning

Gör Västmanland till ett försökslän med lärlingsutbildning och yrkeshögskola för att få ner ungdomsarbetslösheten. Det föreslår jag i den nya rapporten "Ett tryggare Västmanland med jobb för ungdomar".

Ungdomsarbetslösheten är det enskilt största problemet på arbetsmarknaden i dag. Nästan var fjärde arbetslös är under 25 år. En bidragande orsak är att allt fler unga går ut skolan med ofullständiga betyg. Många tappar fotfästet och får aldrig någon stabil grund av stå på. Det bäddar för arbetslöshet senare i livet.

Läs rapporten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/etttryggarevastmanlandmedjobbforungdomar.aspx eller maila martin.stahlgren@riksdagen.se så kommer den med mailen eller posten.

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links