tisdag, september 05, 2006

Stötta vår tids hjältar

I dag har jag tillsammans med Ingrid Gummesson, Anita Ungor och Ingvar Stavholt besökt Tallåsgården i centrala Kungsör. Det är tydligt att de anhöriga som ofta bär ett tungt lass i vrden av de äldre är vår tids hjältar och behöver allt stöd de kan få. Mer än var femte vuxen svensk ger regelbundet vård eller omsorg till en äldre, sjuk eller handikappad anhörig. Dessa personer är vår tids hjältar som tyvärr ofta glöms bort av ansvariga politiker. Bristen på anpassat boende, snäv biståndsbedömning och bristande avlastning för anhörigvårdare är några problem som omedelbart måste åtgärdas.

Att anhörigvårdare är en enorm tillgång i vården och samhället i stort, kan inte nog understrykas. Det bristande intresset från politiskt håll för dessa anhörigvårdare är kanske den största och mest dolda jämställdhetsfrågan i vårt land. Anhöriga vittnar ofta om att deras närstående inte får komma ut tillräckligt ofta. I en rapport från socialstyrelsen uppger närmare 70 procent att deras nära och kära inte får den stimulans och aktivitet de behöver och två tredjedelar konstaterar att ensamhet är ett stort problem för de äldre. Vi kristdemokrater vill införa en boendegaranti som ger alla över 85 år rätt att kunna välja ett anpassat boende. Dessutom måste biståndsbedömningen ses över så att fler kan få tillgång till anpassat boende. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod.

Kristdemokraterna vill att kommunerna inte enbart uppmanas att ge de anhöriga stöd, utan blir skyldiga att göra det. Anhörigvårdare ska också ha rätt till tjänstledighet och ett nationellt resurscentrum för anhörigstöd bör inrättas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links