tisdag, september 05, 2006

Slag mot bygden kräver insatser

Beskedet att 25 personer varslas i Kolbäck och Sörstafors från Varnäsföretagen är ett slag mot vår bygd. Än en gång driver de höga elpriserna bort jobben. Den nuvarande energipolitiken skapar arbetslöshet i Hallstahammar. Västmanland måste få del av särskilda insatser från staten för att kompenseras för de jobb som försvunnit.

Ett av skälen för Varnäsföretagens varsel är de höga elpriserna i Sverige. Det är inte första gången som jobb i industrin slås ut i vår bygd därför att energipolitiken förstör möjligheterna att konkurrera på goda villkor.

Västmanland har blivit lidande och förlorat jobb under flera år pga regeringens energipolitik. Nu måste staten ta sitt ansvar och ge Västmanland del av särskilda insatser för att stärka länets möjligheter att konkurrera framöver.

Socialdemokraterna och stödpartierna har den gångna mandatperioden stängt Barsebäck och gjort Sverige beroende av importerad fosilbaserad elproduktion från kontinenten. Den är både dyr och smutsig. "Gröna" skatteväxlingar på 17 miljarder kronor som i huvudsak lett till högre elpriser har genomförts. 13 miljarder återstår att skatteväxla under nästa mandatperiod, vilket innebär ytterligare skattehöjningar. Hur många fler ska då bli arbetslösa?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links