måndag, september 11, 2006

Öppna tullen igen

Helgens beslag av 25 kilo av knarket "kat" på Västerås Flygplats visar hur viktigt det är med en fungerande gränsbevakning. Därför bör tullstationen i Västerås och Köping öppna igen så att det blir en regelbunden och fungerande bevakning.

Tullens beslag på 25 kilo av den centralstimulerande drogen kat på Västerås flygplats, liksom beslaget i maj då 30 kilo kat togs, visar hur viktigt det är med en närvarande tull på den internationella flygplatsen. Även hamnarna i Västerås och Köping behöver tullbevakning, i stället för som i dag då tullarna kommer inresande slumpmässigt.
Sedan tullen lades ner 2004 står Västmanland ofta obevakat, med risk för införsel av droger och annan brottslighet. Tullstationen måste därför öppnas igen av en ny regering.

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links