måndag, september 11, 2006

Höj studiemedlen

I fredags presenterades rapporten "Ett tryggare Västmanland med höjt studiemedel för studenter". Rapporten handlar om studenternas situation vid Mälardalens Högskola samt om framtiden för vår högskola i länet. Läs rapporten genom att klicka på länken: http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/etttryggarevastmanlandmedhojtstudiemedelforstudenter.aspx

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links