torsdag, september 07, 2006

Fler studentbostäder behövs

I onsdags deltog jag i en debatt vid Svenska Studentbostadsföreningens kongress i Linköping. Det är tydligt att studiemedlet måste höjas och en större del av studiemedlet måste växlas över i bidrag jämfört med lån. Fler bostäder måste byggas och vi vill därför iföra ett investeringsbidrag för studentbostäder.

Studenterna har blivit de stora förlorarna i den s-märka utbildningsfabriken. Regeringens enda mål i högskolepolitiken har varit att 50 procent av gymnasieeleverna ska läsa vidare på högskolan. Priset har blivit sämre kvalitet i undervisningen, ekonomisk kris på lärosätena, stora brister i studenternas studiesociala situation och akut brist på studentbostäder.

Många studenter klarar sig inte på studiemedlet utan över hälften tvingas jobba parallellt med studierna. 4 av 10 tycker att det inskränker på studierna. Kristdemokraterna vill höja studiemedlet för alla studenter. Vi vill också se att större del av studiemedlet växlas över i bidrag jämfört med lån.

Stora satsningar behövs för att anpassa samhällets olika trygghetssystem efter studenternas villkor. Även studenter måste ha råd att vara sjuka. Undersökningar vid Mälardalens Högskola visar att många studenter känner sig stressade och många lider av huvudverk, ryggproblem och ont i magen.

För att stimulera byggandet av fler bostäder vill vi införa ett investeringsbidrag för studentbostäder. Med ett årligt anslag på 100 miljoner kronor, skulle ett investeringsbidrag i denna utformning räcka till 2 500 studentlägenheter per år.

Socialdemokraternas högskolepolitik har inneburit en utarmning av högskolornas ekonomi med en försämrad kvalitet i undervisningen som följd. En femtedel av resurserna har försvunnit på tio år. Kristdemokraterna har länge krävt förändringar i resursfördelningssystemet för att hejda den negativa utvecklingen men regeringen väljer att slå dövörat till.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links