måndag, september 11, 2006

Ett lyft för fattigpensionärerna

I dag presenterade jag en rapport om de västmanländska pensionärernas ekonomi.
Nu måste Sveriges sämst ställda pensionär få det bättre. Kristdemokraterna föreslår därför en förbättring med 1000 kronor mer i månaden för de 9265 fattigaste pensionärerna i Västmanlands län. 25043 garantipensionärer i länet får 862 kronor i månaden i ökat levnadsutrymme och alla pensionärer får glädje av våra skattesänkningar.
18,5 procent av befolkningen i Västmanland är ålderspensionärer. De utgör en betydande del av befolkningen, men får ständigt stå åt sidan. Sedan 1990 har en genomsnittlig ålderspensionär förlorat 1 267 kronor i månaden, vilket bara delvis har återställts.

Kristdemokraterna föreslår ett kraftigt lyft för de sämst ställda pensionärerna. Vi föreslår en höjning av garantipensionen med 672 kronor i månaden och ett särskilt grundavdrag för alla pensionärer. Det gynnar 25 043 garantipensionärer i Västmanland. De 9 265 fattigaste pensionärerna i länet får även del av höjt bostadstillägg och ökar sitt utrymme med 1000 kronor varje månad.

Glappet mellan pension och arbete får inte bli för stort. Därför vill vi införa ett förhöjt grundavdrag om 5 000 kronor i ett första steg. Det ger en förbättring på 190 kronor i månaden för alla 48 338 ålderspensionärer i Västmanlands län.

Läs mer i rapporten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/ettlyftforvaraaldre.aspx

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links