tisdag, augusti 29, 2006

Valfrihet för familjerna

Mer än två tredjedelar av småbarnsföräldrarna uppger att de skulle vara hemma mer med sina barn, om det bara fanns ekonomisk möjlighet. Stödet i opinionen för ökad valfrihet är kompakt. Men de som föredrar att stanna hemma med de egna barnen får i dag inte del av det generösa stödet till barnomsorgen.

Förra veckan presenterade Allians för Sverige ett gemensamt valmanifest. Hela 41 av 57 krav i Kristdemokraternas valmanifest finns nu med i det gemensamma. Inriktningen är klar. "Föräldrar ska ha den avgörande makten över det som rör deras barn, och de som vill ska kunna tillbringa mer tid med sina barn".

Kristdemokraternas ambition är att åstadkomma en reell valfrihet för småbarnsföräldrarna, med vårdnadsbidraget som en bärande del. Med våra förslag ställs inte jämställdhet och tid med barnen mot varandra. Trygga familjer förutsätter båda delarna. Men trygghet skapas inte genom pekpinnar, utan genom att familjer kan styra över sin egen vardag."
Läs Göran Hägglunds och min artikel, publicerad, i dagens VLT på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/sverigebehovernyregering.aspx

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links