tisdag, augusti 29, 2006

Valfrihet för familjerna

Mer än två tredjedelar av småbarnsföräldrarna uppger att de skulle vara hemma mer med sina barn, om det bara fanns ekonomisk möjlighet. Stödet i opinionen för ökad valfrihet är kompakt. Men de som föredrar att stanna hemma med de egna barnen får i dag inte del av det generösa stödet till barnomsorgen.

Förra veckan presenterade Allians för Sverige ett gemensamt valmanifest. Hela 41 av 57 krav i Kristdemokraternas valmanifest finns nu med i det gemensamma. Inriktningen är klar. "Föräldrar ska ha den avgörande makten över det som rör deras barn, och de som vill ska kunna tillbringa mer tid med sina barn".

Kristdemokraternas ambition är att åstadkomma en reell valfrihet för småbarnsföräldrarna, med vårdnadsbidraget som en bärande del. Med våra förslag ställs inte jämställdhet och tid med barnen mot varandra. Trygga familjer förutsätter båda delarna. Men trygghet skapas inte genom pekpinnar, utan genom att familjer kan styra över sin egen vardag."
Läs Göran Hägglunds och min artikel, publicerad, i dagens VLT på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/sverigebehovernyregering.aspx

Mix á la Lindström den 29 augusti 2006

Framtiden 1
Framtiden 2
Häng med
Dags för ny familjepolitik
Rösta om vårdnadsbidraget
Mer än var tionde slås ut
Ulvskogs krokodiltårar
Ett snällare Sverige
Sopranos

måndag, augusti 28, 2006

Ska ett vårdnadsbidrag införas? Rösta!

Vad tycker Du? Ska ett vårdnadsbidrag införas? Rösta i webfrågan på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Main.aspx?path=%2fwww.kristdemokraterna.se%2ftorstenlindstrom%2fwebbfraga&layout={A5BCAF84-771D-49FA-9A06-FB060D132908}

Torsten

lördag, augusti 26, 2006

Ett snällare Sverige

En mer oväntad boksuccé under senare år är Stefan Einhorns "Konsten att vara snäll". Att i en hel bok plädera för en livshållning, snällheten, kom som en befrielse i vår ytliga tid med dess fåfänga jakt efter bekräftelse. En protest mot materialism och egoism. Men det behöver inte stanna där. Mottagandet av boken visar också att valet den 17 september kan handla om värderingar och etik. Om behovet av ett nytt ledarskap, i all synnerhet i politiken.

Det är inte lätt att bli inspirerad av alla politiska ledare. Ett till synes evigt harvande om procent och teknikaliteter verkar uppta det mesta av tiden. Och det är viktigt. En ogenomtänkt sänkning av en ersättningsnivå kan leda till att fler tvingas till socialbidrag för sin försörjning. En alltför generös nivå kan minimera drivkrafterna till egen förändring och därmed permanenta utanförskapet. Samtidigt är det lätt att förstå den trötthet som alltfler känner. För när motiven granskas blir de ofta rätt genomskinliga. Det är klart att socialdemokraterna slår vakt om ett fåtals tillträde till arbetsmarkanden och ignorerar massarbetslösheten så länge en av partiets främsta bidragsgivare är fackföreningar för dem som redan har ett arbete. Ett slags skråväsende som betalar det nuvarande regeringspartiet för att få behålla sina privilegier på bekostnad av andra. De unga och de nya svenskar som inte kommer in. De äldre som åldersdiskrimineras och tvingas bort från arbetsmarkanden trots sin kompetens och erfarenhet.
De senaste årens avslöjanden om hur det går till bakom slutna dörrar bidrar också till en misstro mot politiken. Socialdemokratiska kommunpolitiker i Stockholm bjöd socialdemokratiska riksdagsledamöter, med oklart syfte, på middag och alkohol. Räkningen gick till medborgarna. Det väcker en folklig vrede som ofta spiller över. Det är lätt att förstå den frustration som många förtroendevalda på alla nivåer och säkert i alla partier känner inför detta. Ytterst hotar detta demokratin. Men det föder också hos allt fler en längtan efter något nytt. En etik som bär politiken och samhället.

Snällhet skulle kunna vara en etisk tråd i ett politiskt ledarskap för Sverige. Inte dumsnällhet, där viljan att vara till lags är det drivande motivet och hindrar förmågan att vara tydlig och ta kraftfulla politiska ställningstaganden. Av den varan finns redan alltför mycket i svensk politik.
Men ett snällare Sverige skulle ge var och en möjligheten att utvecklas utifrån sin egen unika potential fjärran från nepotism och klåfingrig överhet. Etiken skulle sätta fokus på den enskilda människan, personen. Den lilla gemenskapen, som familjen som bas för samhället, får en renässans och förslag om tvångsdelad föräldraförsäkring hamnar i papperskorgen. I stället skulle samhället ge vanliga familjer valfrihet och möjlighet att få ihop livspusslet. Skolan vore en trygg miljö, fokuserad på att förmedla kunskap för livet, men också visdom och ett gott förhållningssätt till medmänniskorna. Äldre behöver inte längre frukta för sin värdighet utan varje äldreboende garanterar att ingen behöver vänta alltför länge på ett blöjbyte. Ingen skulle behöva dö ensam. Friska och pigga seniorer vore en tillgång i samhället och entreprenörskapet blomstrar. För vad vore mer lovvärt än att vara kreativ och sätta nya idéer, och jobb, i sjön? Omoraliska skatter, som fastighetsskatten, skulle avskaffas.

Johannes av Korset skrev en gång "Vid livets afton är det vår förmåga att älska som ska prövas". Tänk om vi fick ett samhälle där den respekten, en slags kärleksfullhet, för andra människor lever. Ett snällare samhälle kommer dock knappast automatiskt utan kräver strävsamt arbete. Grunden finns. Vad vore mer naturligt än detta i ett land med sina moraliska rötter i etiken sprungen ur judisk-kristen tradition? Att främja allmängiltiga värden, som respekten för var och ens liv oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller läggning, i ett samhälle där flit, ärighet och hederlighet uppmuntras? För att göra livet lättare att leva.

Den 17 september har vi möjlighet att rösta för ett snällare Sverige. Ett land där den goda etiken lever inom var och en av oss och bidrar till ett mjukare samhälle. Låt oss ta den chansen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mer än var tionde slås ut

Mer än var tionde västmanländsk elev slås ut från grundskolan och saknar behörighet att börja gymnasiet. Det bäddar för utanförskap.

Så kan vi inte ha det. Jag har därför presenterat en rapport med aktuella fakta och förslag om skolan. Bland föreslås en färdighetsgaranti i skolan, ordningsbetyg, ansvarskontrakt och mycket mer. Läs rapporten "Ett tryggare Västmanland med kunskap och trygghet i skolan" genom att klicka på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/etttrygarevastmanlandkristdemokraternaavslojar/etttryggarevastmanlandmedfokuspakunskapochtrygghetiskolan.aspx

Torsten

tisdag, augusti 22, 2006

Mix á la Lindström den 22 augusti 2006

 • I Mix á la Lindström den 22 augusti 2006:
  Liv
  I gång
  Valfrihet för familjerna
  Leva i Mälardalen
  Fler geriatriska avdelningar behövs
  Färre poliser och ökad otrygghet
  En värdig demonstration för fred i mellanöstern
  Den svenska modellen
Klicka ovan på länken!

söndag, augusti 20, 2006

Värdig demonstration för fred i mellanöstern

Nu i kväll talade jag tillsammans med andra vid ett opinionsmöte på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm på temat "Ja till fred Nej till terror". Det handlade om Israels rätt att försvara sig mot terrorns attacker.

I detta land vi lever i är det inget lätt budskap att sprida. Och visst är det som ofta lite enkelt kallas mellanösternkonflikten fullt av missgrepp och problematik. Samtidigt går det aldrig någonsin att backa en millimeter från en demokratisk och erkänd stats rätt att försvara sig. Och då är det stora problemet Hizbollah, Syrien och Iran som aldrig erkänner Israels rätt att existera.

Samlade på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm var barn, unga, kvinnor, män, äldre. Ett stenkast därifrån stod de "svartklädda" och skränade glåpord. Som om blotta ansatsen att tala skulle vara provocerande. Tack och lov omhändertogs de "svartklädda" av polisen och demonstrationen kunde genomföras under lugna och värdiga former, om än skyddade av väldigt många poliser.

I min appell under mötet sade jag bland annat:

"En ny tragedi har i sommar drabbat människorna i mellanöstern med den senaste krisen i södra Libanon. Det är lätt att glömma bakgrunden. Terrorgruppen Hizbollahs oprovocerade attack mot civila judar och araber och soldater i norra Israel.
Israel (som vilken annan utsatt demokrati skulle) svarade. Och den onda spiralen var åter igång. På bekostnad av civilas liv och säkerhet. Offren för Hizbollahs attack blev de civila i Israel och Libanon.

Vi alla här är samlade därför att vi vill stå upp för en demokratisk och erkänd stats, Israels, rätt att försvara sig mot terrorns oberäkneliga attacker. Och för att vi vill stå upp för alla människors i Mellanösterns mänskliga rättigheter. Det borde vara självklart. Men det är inte självklart i vårt land.

För Sverige har en regering som inte klarar av att stå upp för frihet och demokrati. När regeringen talar om solidaritet så klingar det falskt. När får vi höra ett kraftfullt fördömande av dem som vill utplåna Israel? När får vi höra fördömandet av terrorregimerna i Syrien och Iran? De regimer som plågar sina egna medborgare, som sponsrar och dirigerar terrorgrupper som Hizbollah och Hamas och hotar omvärlden. Var är den svenska rösten när Israel - den enda demokratin i Mellanöstern - hotas? '

Så länge inte regeringen – och den fria världen - aktivt tar ställning mot de mörka krafterna kommer människor i Israel att frukta för sina liv och sin säkerhet. Så länge kommer människor i Libanon, Syrien, Iran kommer att av sina egna regimer förvägras friheten, samtidigt som terrorgrupperna använder dem som mänskliga sköldar, när de gömmer sig bland civila och barn.

Några punkter måste slås fast. Israels rätt till existens och dess civilbefolknings rätt till trygghet. Alla människors rätt till demokrati och mänskliga rättigheter. Nödvändigheten att avväpna Hizbollah. Förändringar i Iran och Syrien så att de hot mot alla människor, inklusive sina egna medborgare, som dessa länders regimer är undanröjs."

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Fler geriatriska avdelningar behövs

”Värdigheten i ett samhälle avgörs av hur det behandlar äldre som behöver stöd och hjälp. Trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro ska erbjudas. Efter tolv år med en socialdemokratisk regering finns stora brister. Allt fler far illa. Antalet platser i äldreboende minskar, sjukvården försämras och pensionärerna får allt mindre att leva på.

De senaste åren har antalet vårdplatser i sjukvården minskat drastiskt. I Västmanlands län har antalet vårdplatser minskat under åren 1994-2003 minskat med 25 procent. Minskningen motsvaras inte av en tillräcklig utbyggnad av särskilda boenden.”

Läs insändaren, i Bärgslagsbladet/Arbopga Tidning, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/geriatriskavdelning.aspx

Torsten

Valfrihet för familjerna

I går presenterades också vid kristdemokraternas valupptakt krav på valfrihet för familjerna. Läs mer på http://www.kristdemokraterna.se

Torsten

Äntligen I gång

I går hade vi valupptakt för kristdemokraternas västmanländska valrörelse på Sigmatorget i Västerås. Äntligen! Det var härligt att få möta människor.

Följ med oss! Läs mer på http://www.torsten.kristdemokrat.se

Torsten

lördag, augusti 19, 2006

Färre poliser och ökad otrygghet

Under socialdemokraternas tolv år vid makten har antalet poliser minskat. Under samma period har även antalet civilanställda inom polisen minskat. Det hjälper inte med duktiga och ambitösa poliser om de tvingas göra fel saker.

Samtidigt har brottskurvan stigit. I Västerås anmäldes 2459 fler brott mellan 1996-2005. Västmanland är det tredje mest brottsbelastade länet i landet. 2004 hade Västmanland dessutom näst flest anmälningar om brott med främlingsfientligt motiv.

Läs min artikel, publicerad i VLT i dag, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/antaletpoliserharminskat.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, augusti 16, 2006

Mix á la Lindström den 16 augusti 2006

 • Rätt
 • Mitt nya beroende
 • Skärp säkerheten kring Sundbo
 • På cykel mot skatten
 • Välkommen till valweben
 • Brister i regelverket

Mitt nya beroende

Okej. Jag erkänner. Jag har blivit beroende. Av morötter. En oväntad "spin-off" av behandlingen mot pollenallergin(!). Så nu smusslar jag allt oftare ner morötter i min väska. Gott och nyttigt.

Torsten

På cykel mot skatten

De senaste två veckorna har min kollega, den kristdemokratiske riksdagsledamoten Kenneth Lantz från Helsingborg cyklat 90 mil, i kampen mot fastighetsskatten. I går och i dag var han i Arboga och Västerås.

Tusentals familjer i Västerås slet sina hår när de nya taxeringsvärdena, med en ökning på 32 % kom. Bostäderna ska inte tjäna som bricka i det statsfinansiella pusslet. Att känna sig trygg i sitt boende är en av de absolut viktigaste faktorerna för människors välmående.

Fastighetsskatten slår hårt och skoningslöst utan att ta hänsyn till de boendes inkomster. Unga som vill satsa pengar på ett eget hus klarar inte av att betala fastighetsskatten, och äldre som bott i sina hus i årtionden tvingas flytta. Fastighetsskatten är felaktig eftersom den lägger skatt på egendom utan att det finns en inkomst. Fastighetsskatten bryter mot en rad principer som är viktiga i vårt samhälle. Den är omoralisk, orättfärdig och oförutsägbar.

På fredag är Kenneth framme i Stockholm. Kristdemokraternas arbete mot fastighetsskatten går vidare.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, augusti 14, 2006

Skärp säkerheten kring Sundbo

Återigen har intagna på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta lyckats rymma. Det ska inte behöva hända. Det behövs ett stramare säkerhetstänkande på Sundbo samt utökade befogenheter för personalen att använda tvångsåtgärder mot de intagna.

Sundbo ungdomshem är en av landets största anstalter för unga brottslingar och missbrukare. De många rymningarna de senaste åren har gjort klart att det finns behov av ett säkerhetstänkande med näst intill fängelsestandard. Vanligt folk ska slippa behöva vara rädda. Samtidigt måste en lagändring till så att ungdomsvården får större möjlighet att använda utökade tvångsåtgärder mot tungt kriminellt belastade ungdomar.

Det måste bli ordning och reda. De upprepande rymningarna kräver tid och resurser från polisen. Kristdemokraterna har föreslagit en satsning på 83 nya poliser i Västmanland de kommande fyra åren.

Allra viktigast för ett tryggare samhälle är dock att börja i tid. Tryggheten för oss människor grundläggs i barndomen. Därför behövs en politik som fokuserar på familjers behov och villkor. Kommunerna måste arbeta mer socialt förebyggande genom att till exempel satsa mer resurser på fältassistenter.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, augusti 12, 2006

Besök min valweb!

Nu har hemsidan uppdaterats och blivit en valweb med:
* mina valfrågor
* kristdemokraternas vision för Västmanland
* min kalender som Du kan följa dag för dag
* personligt smått och gottt och bakgrundsfakta
* veckans webfråga där Du kan tycka till
* de granskningar och rapporter som kristdemokraterna lagt fram under rubriken "Ett tryggare Västmanland"
* publicerade artiklar
* tal som jag hållit
* årets alla Mix á la Lindström
* information om det jag hittills gjort i riksdagen
* länkar
* en hel del annat

Uppdateringar kommer dagligen.

Titta in på http://www.torsten.kristdemokrat.se

Vi ses!

Torsten

torsdag, augusti 10, 2006

Mix á la Lindström den 10 augusti 2006

· Tillit till vården?
· Härligt bad i Mälaren
· Följ med mig dag för dag
· Panik i s-toppen
· Småspararna berömmer
· Brutna löften i Björkvik
· Ett tryggare Västmanland med fler poliser
· Rösta om bensinskatten
· Raoul 94 år
· Tydlig utrikespolitik hos alliansen

Desarmera fastighetsskatten en gång för alla

Småspararna berömmer kristdemokraterna

I dag kom Aktiespararnas undersökning av de politiska partierna. Kristdemokraterna utnämns till det allra bästa partiet för småsparare. Det är klart att vi blir stolta. Och så får vi en extra sporre att arbeta vidare med att göra Sverige till ett bättre land för vanligt folk.

Torsten
www.torsten.kristdemokraterna.se

tisdag, augusti 08, 2006

Panik i s-toppen

Hysterin sprider sig i maktapparatens ledning. På något annat sätt kan inte tisdagens halvkvädna förslag om frysning av taxeringsvärden på fastigheter tolkas. Naturligtvis är inte det en politik som håller. Inget görs för att i grunden komma åt den orättfärdiga fastighetsskatten. Kontrasten mot kristdemokraternas och Allians för Sveriges förslag om att helt ta bort skatten är slående.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Följ med mig - dag för dag

Sedan länge finns som bekant min veckokalender på min hemsidan. From nu fram till valet övergår jag till att redovisa kalendern dag för dag. Så varje dag kan Du se var jag är och vad jag gör. Välkommen att hänga med! http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/minveckoplanering.aspx

Torsten

söndag, augusti 06, 2006

Brutna löften i Björkvik

I dag talade Vingåkers egen Göran Persson i Björkvik. Valfläsk, valfläsk och så lite valfläsk blev det.

Är det någon som minns Göran Perssons stora bravdnummer i Björkvik förra året. Då lovade han 8000 nya jobb för unga arbetslösa akademiker. Av det blev det totalt 7 (!) nya jobb. Fiasko. Men det sänder ett tydligt budskap. Bara väljarna gör Göran Persson arbetslös så blir det färre arbetslösa vårt land.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Härligt bad i Mälaren

Sommaren fortsätter. I dag var det 25 grader i vattnet på den västmanländska (!) sidan av Mälaren. Det blev simmat. Ljuvligt.

Torsten

lördag, augusti 05, 2006

Rösta om bensinpriset

Bensinpriset slår nya rekord. Merparten av priset som kunden betalar är skatt. Kristdemokraterna vill som enda parti sänka skatten på bensin, diesel och E85. Vad tycker Du? Ska skatten sänkas? Rösta på min hemsida. Direktlänk: http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/webbfraga.aspx

Torsten

Tydlig utrikespolitik hos alliansen

"Till skillnad från vänsterkartellen vet väljarna vilken utrikespolitik de får vid en röst på Alliansen. Samtidigt väntar vi med spänning på den gemensamma utrikespolitiska plattform som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet ska presentera inför valet. Det ska bli intressant att se hur de löser frågor kring EU-medlemskapet, kvaliteten i biståndet, den transatlantiska relationen, säkerhetspolitiken och försvaret." läs vår artikel i VLT på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/tydligutrikespolitik.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, augusti 04, 2006

Hjälten Raoul Wallenberg 94 år i dag

I dag skulle Raoul Wallenberg ha fyllt 94 år. En hjälte, i ordets verkliga bemärkelse, vars öde ännu är okänt. Hans gärningar borde uppmärksammas än mer. Och vi borde inspireras av honom än mer.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, augusti 01, 2006

Mix á la Lindström den 1 augusti 2006

· Frivilliga 1
· Frivilliga 2
· Du får ett garantibevis
· Fastighetsskattedebatten går vidare
· En ändlös tragedi?
· Antisemitismen frodas
· Kriminalisera flaggbränning
· Hjälp våra medmänniskor

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links