måndag, juli 31, 2006

Fastighetsskattedebatten går vidare

Det verkar som om kristdemokraternas uppgörelse med övriga partier i Allians för Sverige om att ta bort fastighetsskatten efter en borglig seger i höstens val är en riktigt öm tå för de socialdemokratiska makthavarna. På något annat sätt kan inte tolkas att en tredje socialdemokrat, denna gång minister Sven-Erik Österberg från Färna, kastas in i debatten på VLT:s debattsida, för att angripa mig och kristdemokraterna. Läs hans inlägg på http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=237149 Mitt svar, publicerat i VLT, finns på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/ordningpastaten.aspx

Torsten

söndag, juli 30, 2006

Du får ett garantibevis

Som väljare vid valet i september har Du möjlighet att kvittera ut ett alldeles eget garantibevis. Kristdemokraternas valmanifest har nämligen formen av ett garantibevis med 57 konkreta punkter för trygghet och valfrihet som vi kristdemokrater lovar att arbeta för om vi får Ditt förtroende och Din röst. Det handlar om familjen, de äldre, jobben, skolan, miljön och världen. Läs mer på http://www.kristdemokraterna.se

Eller skicka ett mail till torsten.lindstrom@riksdagen.se så skickar jag valmanifestet till Dig!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hjälp våra medmänniskor

Lite varstans i vår värld lider våra medmänniskor, inte sällan fjärran tv-kamerorna. Stöd därför med en slant gärna den av dessa organisationer som Du har förtroende för.

Caritas, http://www.caritas.se Postgiro 90 04 90 - 4.
Diakonia, http://www.diakonia.se Postgiro 90 33 04-4
Frälsningsarmén, http://www.fralsningsarmen.se Postgiro 90 04 80-5
Lutherhjälpen, http://www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen/ Postgiro 90 02 56-9
Läkare utan gränser, http://www.lakareutangranser.org/ Postgiro 90 06 03-2
Pingstmissionen, http://www.pmu.nu Postgiro 90 00 50-6
Plan Sverige, http://www.plantorget.org/se/projekt/ Postgiro 90 07 31-1
Radiohjälpen, http://www.svt.se/radiohjalpen/ Postgiro 90 19 50-6
Rädda Barnen, http://www.rb.se Postgiro 90 20 03-3
Röda Korset, http://www.redcross.se/ Postgiro 90 08 00-4
SOS Barnbyar, http://www.sos-barnbyar.se Postgiro 90 02 29-6
Unicef, http://www.unicef.se/ Postgiro 90 20 01-7

Torsten

En ändlös tragedi?

En ny tragedi, av alla i räkningen, drabbar människorna i mellanöstern med den senaste krisen i södra Libanon. Civila, araber och judar, i israeliska Haifa träffas av Hizbollahs raketer. Libaneser flyr undan bomber och förödelse. Tidskriften ”The Economist” kallar i en ledare det inträffade för ”the accidental war” och ropar på stormakternas, läs USA, ingripande för att rädda människors liv.

Det är lätt att glömma bakgrunden. Just när den palestinske presidenten, i konflikt med terrorns Hamas (stöttade av Iran) i regeringen, på allvar ser ut att få gehör för en mer försonlig politik mot Israel går terrorns Hizbollah (stöttade av Iran) in i norra Israel och kidnappar israeliska soldater. Och Israel (kanske som vilken annan utsatt demokrati skulle) svarade på angreppet. Och den onda spiralen var åter igen i gång.

Det går att undra hur länge till ondskans axelmakter, såsom det islamistiska Iran, ska få diktera villkoren för händelseförloppet i mellanöstern. På bekostnad av människors, av olika etnicitet, kultur och religion, liv och säkerhet.

Några punkter går aldrig att komma ifrån. Israels rätt till existens och dess civilbefolknings rätt till trygghet. Alla människors rätt till demokrati och mänskliga rättigheter. Nödvändigheten att avväpna Hizbollah. Skapande av säkerhet i södra Libanon så civila israeler slipper raketanfall och civila libaneser inte behöver fly för sina liv. Förändringar i Iran och Syrien så att de hot mot alla människor som dessa länders regimer är undanröjs.

Och, naturligtvis, att som vänstern larva sig om bojkott mot Mellanösterns enda demokrati och rättstat Israel, är förstås fjantigt. Bättre vore i så fall att demonstrera mot och bojkotta Iran, Syrien och alla andra diktaturer som stödjer terrorn. Och att köpa lite extra av israeliska varor.

Är det möjligt med fred och frihet? Det måste det vara. Under tiden får vi aldrig tveka utan måste ta ett kompromisslöst ställningstagande för demokrati och frihet, mot terror och mörker.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Antisemitismen frodas

I ett land som vårt, där Mellanösternkonflikten synes vara svår att samtala om på ett nyanserat sätt, finns en folkgrupp som alltid förföljts och fortfarande förföljs. I skydd av den ena eller andra dagspolitiska utvecklingen går det alltid för somliga att slå lite extra hårt på dem. De törs knappast ens bära sina egna symboler av rädsla för repressalier.

Redan för ett par år sedan fick jag och andra riksdagsledamöter vid ett besök i synagogan i Stockholm höra hur utsatta judarna är i vårt land. Och nu förvärras det när antisemitiska krafter bränner Davidsstjärnor på svenska gator och torg.

Det är en skam för Sverige att sådant får förekomma.

Torsten

Kriminalisera flaggbränning

En handling som av många människor upplevs som en grov kränkning är när en flagga bränns. Flaggan är en känsloladdad symbol för folkets existens och frihet eller önskan om frihet. Vid rättsliga prövningar av flaggbränning har det visat sig att lagstiftningen tolkats både av lägre och högre instans som att yttrande- och demonstrationsfriheten ansetts omfatta rätten att bränna flaggor, även andra staters flaggor. Däremot har handlingarna ändå ansetts bryta mot lagen om förargelseväckande beteende.

I vårt grannland Danmark finns en tydligare lagstiftning mot bränning av främmande flaggor. Av den danska strafflagen framgår att den som offentligt vanvördar en främmande nation, en främmande stat, dennas flagga eller annan nationalsymbol samt FN:s eller Europarådets flagga kan straffas med böter eller fängelse. Att som i Sverige bara skydda flaggan med lagen om förargelseväckande beteende är att inte fullt ut ta flaggans betydelse som symbol på allvar. Den svenska lagstiftningen måste ändras. Min motion om detta finner Du på http://www.kristdemokraterna.se/person/article.asp?Article_id=10493&page=4&Person_ID=29613&Category_Id=2002-03-Kd&Author_Id=6105&Type=5039

Torsten

tisdag, juli 25, 2006

Mix á la Lindström den 25 juli 2006

· Åsikt
· Öländsk partiledarutfrågning
· Utter Inn i Mälaren
· Ett hederligare Sverige
· Under skatter vi digna ner
· Jobben i Västerås straffades ut
· Icke godkänt
· Unga arbetslösa västmanlänningar

Öländsk partiledarutfrågning

Nu i kväll, för ett par timmar sedan, lyssnade jag på utfrågningen av kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund på Klintagården i öländsk Köpingsvik. Lite kul är det att denna frikyrkliga miljö under en vecka lyckas locka dit alla riksdagspartiers ledare, en per kväll grillas. Göran Hägglund var den tredje i årets ordning och den som drog mest folk. Ca 1500 personer var bänkade i det enorma tältet. Göran Hägglund ”ägde” publiken och avbröts ideligen av applåder och skrattsalvor. Ett gott betyg.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juli 21, 2006

Unga arbetslösa

"Många njuter av semestern. Andra får ingen semester. De har inget jobb. Den höga arbetslösheten är ett av de mest akuta problemen i Sverige idag. Uppemot en och en halv miljon människor går inte till jobbet en vanlig dag eller arbetar mindre än de skulle önska. Den socialdemokratiska regeringen har under hela mandatperioden sagt att den prioriterar arbetet med att skapa fler jobb. Trots det ökar arbetslösheten."

Läs den publicerade insändaren på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/arbetslosaulan.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Ett hederligare Sverige

  • Ett hederligare Sverige

"Alla som spelat sällskapsspel vet att det inte blir särskilt roligt om inte alla deltagare håller sig till spelreglerna. Ändå är det frestande att fuska, man vill ju vinna.

Likadant är det i samhället i stort. Vi vill ju alla nå personlig vinning, av ett eller annat slag. Makt, en tjusig lägenhet, en framgångsrik karriär och mycket pengar på banken – vem vill inte ha det? Om jag då använder lite fula metoder för att nå dit – vad gör det? Alla andra gör det ju. Problemet är att samhället till slut faller sönder."

Läs artikeln, publicerad i Västmanlands Nyheter, på

http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/hederligaresverige.aspx

Torsten

lördag, juli 15, 2006

...under skatter vi digna ner...

Bensinpriset bara stiger och kronorna, ja miljonerna, fortsätter att trilla in i statens fickor. Det är inte rimligt. Kristdemokraterna vill som enda parti göra något åt de höga priserna genom att halvera momsen på bensin, diesel och E85. Vanligt folk ska ha råd att ta sig dit de behöver. Läs mer, och ta chansen att rösta, på http://www.bensinskatt.nu

Och debatten om fastighetsskatten går vidare. Läs mitt senaste inlägg i VLT, i debatten med den socialdemokratiska broderskapsrörelsen. Deras inlägg finns på http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=227656

Mitt svar finns på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/repliksfastighetsskatt.aspx

Besök också http://www.slopafastighetsskatten.nu

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, juli 11, 2006

Jobben i Västerås straffas ut

Beskedet att Ryanair efter regeringens förslag om ny flygskatt lägger ner flyglinjen mellan Västerås och London är ett dråpslag för Västerås flygplats. Nu när 2 av 3 dagliga avgångar försvinner hotas jobben. Sällan har svenska politiker så medvetet motverkat arbete och välfärd i vårt land. Nya flygskatten straffar ut jobb. Beskedet kom efter regeringens och stödpartiernas beslut att lägga en ny skatt på flygresor.

Hälften av personalen på Västerås Flygplats har redan varslats. På längre sikt hotar också sämre flygförbindelser företagens och jobbens tillväxt i vår region. Men tiden man sparar på att flyga direkt från Västerås i stället för att åka till Arlanda eller Skavsta är värdefull. På sikt kan det ge ett sämre företagsklimat. Människors frihet beskärs när flygalternativen blir färre.
Självklart ska flyget ta sitt ansvar för miljön. Men den nya skatten hotar i stället miljön eftersom den slår blint mot alla flygplanstyper, oavsett hur bra eller dåliga de är för miljön. Vad som krävs är i stället miljöskatter i samklang med övriga EU.

För en ny regering efter valet måste det vara prioriterat att avskaffa den nya flygskatten.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Icke godkänt

Lena Hallengren får inte högt betyg i slöjd med det lapptäcke hon nu presenter för vuxenutbildningen. Kristdemokraterna vill i stället ge den praktiska vuxenutbildningen en riktig plats i utbildningsväsendet med hjälp av nya yrkeshögskolor.

Vuxenutbildningen och då i synnerhet den praktiskt inriktade, är styvmoderligt behandlad av den socialdemokratiska regeringen. Under mandatperioden har regeringen lovat reformer, men utan att lyckas. Nu kommer plötsligt ett halvt förslag. Med det förslag som nu ligger på bordet riskerar Komvux att bli en arbetsmarknadsåtgärd bland alla andra och inte en reell tillgång för att möta nuvarande och framtida arbetskraftsutmaningar

Kristdemokraterna vill inrätta yrkeshögskolor som är öppna för alla; de som väljer den praktiska banan direkt efter gymnasiet, de som vill fördjupa sina förvärvade praktiska kunskaper eller de som vill ha helt nya kunskaper. Vårt grannland Finland har lyckats väl med yrkeshögskolor. Nu är det dags för Sverige.

Lena Hallengren vägrar ta till sig nya tankar kring utbildning för vuxna. Återigen ett bevis på att ny luft behöver släppas in på utbildningsdepartementet i form av ett snart regeringsskifte.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, juli 06, 2006

Mix á la Lindström den 6 juli 2006

I Mix á la Lindström den 6 juli 2006:

Engagemang
Fastighetsskatten avskaffas
Tid för barnen i fokus i Almedalen
Slutet gott allting gott i Roma
SJ straffar västmanlänningarna
Sommar

Fastighetsskatten ska avskaffas

Nu finns en överenskommelse mellan kristdemokraterna och övriga partier i Allians för Sverige om avskaffad fastighetsskatt. I stora drag innebär uppgörelsen att de övriga partierna ställt sig bakom de principer som kristdemokraterna fört fram. Direkt efter valet kan avvecklingen av skatten bli verklighet.

En röst på kristdemokraterna är en garanti för avskaffad fastighetsskatt.

Läs min artikel där förslaget beskrivs, publicerad i dagens VLT, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/fastighetsskattenskaavskaffas.aspx

Torsten

SJ straffar västmanlänningarna

SJ:s beslut att sätta in de hårt kritiserade dubbeldäckarna på Mälarbanan kommer att leda till ytterligare förseningar på en redan hårt utsatt sträcka.

I tisdags beslutade SJ att ta de dubbeldäckare som trafikerar sträckan Stockholm – Göteborg ur trafik. Dessa tåg har under lång tid brottats med problem. Förseningar, dålig service, bristande luftkonditionering och automatiska dörrar som hindrat passagerare att komma av och på tåget har varit några kännetecken. Droppen kom i söndags då en treåring blev kvarlämnad ensam på perrongen när hans föräldrar inte kunde få upp de automatiska dörrarna.

Dessvärre kommer SJ att sätta in dubbeldäckarna på Mälarbanan i stället. Det kommer inte att förbättra pendlingen i regionen, snarare tvärtom. Resenärer i Västerås, Köping och Arboga kommer att drabbas av ytterligare förseningar och av icke-fungerande tåg. Tålamodet hos många pendlare är redan nu på väg att sina.

Staten svarar genom SJ AB fortfarande för den helt övervägande delen av persontrafiken med tåg. Det beror till stor del på att SJ har monopol på de sträckor som bolaget bedömt som lönsamma. SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig ifråga om servicenivåer och trafikens innehåll eller i fråga om priser. Det enda kravet som staten
ställer på SJ är att bolaget ska gå med vinst. Det är hög tid att staten nu tar sitt ansvar och ser till att det blir ordning på tågen. Därför väcker jag efter det senaste beskedet ånyo frågan om statens ansvar för tågtrafiken i Mälardalen i Riksdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, juli 05, 2006

Tid för barnen i Almedalen

Har avslutat årets sejour vid Almedalsveckan i Visby. Cirkusen var större än någonsin med en oändlig massa röster som alla vill höras. Visst är det både lärorikt och nyttigt, även om en vanlig människa som jag precis som tidigare kan tycka att avståndet mellan proffstyckarna och oss vanligt folk är avskräckande stort. Fast demokratiskt sett är det ju oemotståndligt med fokus på samhällsfrågor mitt i sommaren. Apropå demokrati. Maktelitens plantskola lyckades som vanligt att utmärka sig. 3,5 miljoner satsade SSU, enligt DN, på att under veckan "för att göra livet surt för de borgliga". Makten ska, tycker tydligen makthavarna, försvaras med alla medel. Även på bekostnad av tolerans och mångfald.

För min del gällde under veckan dels debattmedverkan, som på Civilingenjörsförbundets seminarium om kvalitet i utbildningen i måndags, dels som alltid möten, seminarier, samtal och kontakter.

I måndags på "sin" dag arrangerade kristdemokraterna, med 1:e vice partiordförande Maria Larsson i spetsen, ett seminarium om ungas villkor, med särskilt fokus på vuxnas ansvar för att förmedla trygghet och goda värderingar. Inbjuden att tala var Helen Jaktlund, ordförande i organisationen "Farsor och morsor på sta´n". Hon berättade, så att det smärtade, om de unga hon mött som gett upp. Dem som vet att de inte får plats i samhället, därför att de aldrig fått någon plats i familjen. Dem som är de ensamma barnen. Dem som ingen ser eller bryr sig om. Hennes recept för att bekämpa denna sorg och utsatthet var tydligt. Kärlek och tid. Vuxna måste våga vara vuxna och bry sig om sina barn. Och formligen "ösa kärlek över sina barn". Sällan har jag hört någon tala så engagerat om behovet av tid med barnen. För att barnen ska växa upp till trygga vuxna, som inte hamnar snett i tillvaron redan från början.

Hon fick sällskap av Anders Carlberg, från Fryshuset i Stockholm, som fortsatte på samma tema och talade om de pojkar som växer upp utan trygga förebilder. Dem som redan från början berövas förmågan till empati. Därav, menade Carlberg, behovet av andra vuxna, än föräldrarna, som kan fungera som guider till vuxenvärlden, som kan förmedla den inre trygghet som borgar för ett gott liv.

Jaktlund och Carlbergs båda anföranden kändes i hjärtat. Budskapet om den oundgängliga betydelsen av trygghet, närhet och kärlek var så självklart. Och ändå så långt borta för många barn i dagens Sverige.

Utifrån detta presenterade Maria Larsson rapporten "Laglöst land?" om betydelsen av goda värderingar och vuxnas ansvar." I rapporten finns en rad förslag för att fler barn ska få tid och trygghet. Valfrihet för familjerna, föräldrautbildning, familjestationer, värderingar och ansvarskontrakt med ordningsbetyg i skolan och väldigt mycket annat föreslogs. Läs hela rapporten på http://www.kristdemokraterna.se

Och på måndagskvällen blev det förstås partiledartal i Almedalen. Göran Hägglund talade för tredje gången, avslappnad och fokuserad. Göran Hägglund tog bland annat upp några belysande exempel på människors öden i dagens Sverige. Läs Göran Hägglunds tal på http://www.kristdemokraterna.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Slutet gott allting gott i Roma

Traditionsenligt blev det i går ett besök i Roma klosterrruin utanför Visby. Där spelas varje år i det fria något av Shakeseares epos.

Årets uppsättning, "Slutet gott, allting gott" roade med sin allvarliga botten. På ytan en enkel intrig, fast det gick snabbt i vändningarna ibland. Flicka älska pojke som älskar annan flicka. Flickan gör allt för att vinna pojkens hjärta. Flickorna gaddar ihop sig. Släng in en rättrådig mor, en illrådig vän, godisgillande tjänare och en kung med magproblem så är scenen riggad för en blandning av buskis och djup á la Shakespeare. Lätt komiskt blir det. Och blandningen mellan proffs och duktiga amatörer på scen gör sitt till för att öka trevligheten. Den vackra scenen, en klosterruin, i det fria gör sitt till och när mörkret sänker sig blir kvällen magisk. Definitivt värt ett besök.

Torsten

lördag, juli 01, 2006

Mix á la Lindström den 1 juli 2006

· Gå
· Rikstinget en vitamininjektion
· Framgång i E18-fråga
· Familjen är inget tidsfördriv
· Fattiga barn i vårt län
· Garantera trygghet för äldre
· Robbiefeber
· På väg till Almedalen
· Sommarnöje

Riksting är som politik på släktkalas

Har just kommit hem från kristdemokraternas riksting, som i år ägde rum i Göteborg. Som alltid var det trevligt att få träffa ”alla”. Lite släktkalas är ett riksting för den som varit med några gånger. Med drygt ett par månader kvar till valet samlades landets kristdemokrater till riksting i Göteborg. Fokus låg på tre politiska områden. Städerna, landsbygden och behovet av hederlighet i samhället.

Vid rikstinget behandlades och lades tre olika rapporter, med konkreta politiska förslag, fast. Landsbygden med fokus på att det ska vara möjligt att leva i hela Sverige tas upp. Bland annat föreslås sänkta skatter på bensin och diesel och mjukare strandsskyddsregler som gör det möjligt att bo nära stranden. I Västmanland finns 900 sjöar och de förändringar som föreslås skulle göra det möjligt för fler delar av länet att attrahera nya invånare och utvecklas. Städernas villkor med fokus på att det ska vara möjligt för människor att få ihop livspusslet med hjälp av mer valfrihet i familjepolitiken tas upp. I den tredje rapporten om ett hederligare Sverige föreslås bland annat bättre skydd för vittnen vid rättegångar och fler poliser. Läs mer på http://www.kristdemokraterna.se

Torsten

Robbiefeber

I rikstingsstaden Göteborg var det Robbiefeber inför Robbie Williams konserter. Kan därför inte låta bli att bjuda på en av de vackraste texter, ur låten ”Angels”, som kommit ur den mannens strupe. Håll till godo.

“So when I´m lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel that love is dead
I´m loving angels instead

And through it all
She offers me protection, a lot of love and affection

Whether I´m right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won´t break me
When I come to call she won´t forsake me
I´m loving angels instead

When I´m feeling weak
When my pain walks down a one-way-street I look above and I know I´ll always be blessed with love”


Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Familjen är inget tidsfördriv

Barn och familjer lever under en oerhörd press i dagens samhälle. Ungas psykiska hälsa försämras, självmorden bland tonåringar ökar, BRIS och Rädda Barnen rapporterar om hur bristen på vuxenkontakt får unga att mobba. Stressymptom och tinnitus drabbar alltfler riktigt små barn på grund av för stora barngrupper och för höga ljudnivåer i förskolan. Socialdemokratisk familjepolitik värnar inte barnen utan föräldrarnas förvärvsarbete. Som en direkt följd av detta ägnar föräldrar allt mindre tid åt sina barn. Mest markant har minskningen varit för barn under 7 år. Kristdemokraternas familjepolitik bygger på den självklara insikten att mamma och pappa är de viktigaste personerna i ett barns liv. Vi måste skapa förutsättningar för svenska familjer att fungera. Familjen är inget pittoreskt tidsfördriv som man ägnar sig åt mellan förvärvsarbete och sömn. Bakom varje lycklig uppväxt ligger mycket hårt arbete och självuppoffrande engagemang. Därför måste det bli ekonomiskt och socialt möjligt att tillbringa mer tid med sina barn, att fullt ut ta sitt föräldraansvar. Läs Göran Hägglunds och min artikel, publicerad i VLT, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/familjeningettidsfordriv.aspx

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links