måndag, juni 26, 2006

Säkra äldres rätt till boende

”Varje år drabbas tusentals äldre av beskedet att de inte får en plats på äldreboende trots beslut, eller förvägras ett särskilt boende trots vårdbehov. I alla västmanländska kommuner finns personer med utrett behov av särskilt boende som inte får plats. Bakom siffrorna döljs oroliga och utsatta människor. Där finns också frustrerade anhöriga som många gånger har en svår situation att hantera.” Läs Göran Hägglunds och min artikel om kristdemokraternas förslag om boendegarant, publicerad i Västmanlands Nyheter, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/ratttillaldreboende.aspx

Torsten

söndag, juni 25, 2006

Framgång i E18-frågan

Äntligen ser det ut att bli byggstart på sträckan E18 Enköping-Sagån. Efter all sorg och död som denna sträckas dåliga standard vållat kan det äntligen bli ändring. Det är inte en dag för tidigt. Det politiska ansvaret vilar tungt på dem som hittills underlåtit att ge klartecken för byggstart. Till slut urholkade dock droppen stenen. Debatter, interpellationer, motioner och mycket mer har bidragit till ett positivt resultat. Äntligen.

Torsten

tisdag, juni 20, 2006

Mix á la Lindström den 20 juni 2006

Klicka ovan och läs veckans nyhetsbrev om

  • Viktigast
  • Politik är som fotboll
  • Mälardalen möts med tystnad
  • Historisk energiuppörelse
  • Bekymmersamt i Östtimor
  • Utbildning straffbart
  • Ett tryggare Västmanland med jobb för alla
  • Alla talanger måste få plats
  • Sommartips

Brist på semsterplaner?

Har Du ännu inga semesterplaner? Klicka ovan!

Ett tryggare Västmanland - med jobb för alla

I dag har jag tillsammans med kristdemokratiska kommunpolitiker presenterat rapporten "Ett tryggare Västmanland med jobb för alla".

11 procent av ungdomarna i enbart Västerås står utanför arbetsmarknaden. Totalt sett är närmare 8 procent av invånarna i Västerås arbetslösa eller befinner sig i arbetsmarknadspolitiska program. Nu måste det bli ändring. Fler jobb måste skapas. Vi vill ha nystartsjobb i stället för plusjobb och bemanningsföretag måste få överta ansvaret för de arbetslösa ungdomarna. En lärlingsutbildning på gymnasiet och en ny yrkeshögskola skulle bidra till att fler unga får jobb efter utbildningen.

Vi har granskat fyra centrala områden; arbetslösheten, tillväxten, företagandet och utanförskapet. På samtliga punkter är statistiken nedslående. En förklaring till den höga arbetslösheten, inte minst bland de unga, är att allt fler går ur grundskolan med ofullständiga betyg. I Västerås var hela 15,6 procent av eleverna inte godkända för vidare studier på gymnasiet. Det bäddar för arbetslöshet och utanförskap senare i livet.
För att skapa fler jobb måste företagandet öka. Vår rapport visar att företagsklimatet är dåligt i Västerås och övriga Västmanland. Västerås hamnar endast på 46:e plats bland landets 290 kommuner. Det har lett till att företagen blir färre. Bara de senaste två åren har antalet företag, mätt per 100 invånare, minskat från 5,8 till 2,9 procent. Lika illa är det med nyföretagandet. Antalet nystartade företag i Västerås minskade från 6,0 till 2, 3 procent mellan 2004-2006. För att skapa fler företag vill kristdemokraterna förenkla regelverket, slopa medfinansieringen i sjukförsäkringen och avveckla förmögenhetsskatten.

Det minskande företagandet har gjort att tillväxten är låg. Sverige har halkat efter våra granländer och ligger endast på 13:e plats på OECD:s välfärdsliga. I Västerås har tillväxten sjunkit från 4,7 procent i slutet på 90-talet till 2,7 procent idag. För att öka tillväxten måste den inhemska konkurrensen förbättras och vi måste ha konkurrenskraftiga skattenivåer.
Behovet av kvalificerad yrkeskunskap är stort. Många företag har svårt att hitta personal till traditionella hantverksyrken. Vi vill därför införa en lärlingsutbildning på gymnasieskolan. Skolan ska ha ett nära samarbete med näringslivet och eleverna ska erbjudas praktik från första terminen. Vi vill också starta en yrkeshögskola. Utbildningen ska vara praktiskt inriktad och anpassad till arbetsmarknadens behov. Erfarenheter från våra grannländer visar att yrkesförberedande utbildningar underlättar övergången från skolan till yrkeslivet, vilket i sin tur ger lägre arbetslöshet bland ungdomar.

Den höga arbetslösheten och det låga företagandet har gjort att många människor lever i utanförskap. I Västerås har antalet förtidspensionärer och personer som lever på sjukbidrag ökat med närmare 2000 de senaste sex åren. Kristdemokraterna vill ha en snabbare och effektivare rehabilitering av långtidssjukskrivna för att hjälpa människor att komma tillbaka till arbetslivet.

Beställ Ditt eget exemplar av rapporten genom att skicka ett mail till martin.stahlgren@riksdagen.se

Torsten

måndag, juni 19, 2006

Fattiga barns sommarlov

Sommarlovet är en ljuvlig tid för många barn. Men inte för alla. Klyftorna i samhället har ökat. För många familjer väntar ett pusslande för att få ekonomin att gå ihop. Att vara fattig i Sverige innebär inte att svälta eller frysa. För barn handlar det om att tvingas avstå från fritidsaktiviteter, inte kunna följa med på skolresa eller som i det här fallet, inte kunna åka på semester. En stor del av barnen i Västmanland lever i sådan fattigdom och har dålig hälsa. Läs insändaren på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/fattigabarn.aspx

Torsten

lördag, juni 17, 2006

Min verksamhetsberättelse är klar

Min egen verksamhetsberättelse för det gångna året är klar! Den finns att läsa på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/gjortiriksdagen/riksmotet200506.aspx

Torsten

Fotboll och politik

Häromkvällen, när matchen Sverige-Paraguay, spelades, insåg jag, stående på ett näringsställe på Söder i Stockholm, att politik är som fotboll. Det handlar om att varje sekund spela tills det blir Mål. Ett Sverige där livet är lättare att leva.

Torsten

torsdag, juni 15, 2006

Sista partiledardebatten

Klicka ovan och läs Göran Hägglunds tal.

onsdag, juni 14, 2006

Historisk energiupplevelse

Äntligen finns en bra uppgörelse om en förnuftig energipolitik. Förslagen från kristdemokraterna och övriga i Allians för Sverige ger vårt land, privathushåll och företag, energipolitik med fokus på miljö och jobb. Avvecklingen av kärnkraft stoppas. Och et blir möjligt med fri forskning, också på energiområdet. Ett stort steg på vägen till ett bättre Sverige. Läs mer om Alliansens förslag på http://www.maktskifte06.se/

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Utbildning straffbart

I dag var jag en av två riksdagsledamöter som vid en presentation hos SACO fick kommentera rapporten ”Utbildning straffbart” som tagits fram av SACO Studentråd samt studentkårerna i Stockholm, Uppsala och Umeå.

I rapporten visas att studenterna inte har lika stor tillgång till social trygghet som andra medborgare har. Studenter har svårare att vara sjukskrivna, få a-kassa och får i många fall sämre pensioner för att vi väljer att studera. Rapporten är en genomgång av trygghetssystemen och studiemedelssystemet och den visar hur socialförsäkringssystemen är uppbyggda och anpassade efter arbetstagare, inte efter personer som studerar. I rapporten beskrivs hur studenterna gång på gång faller igenom skyddsnäten eftersom hålen helt enkelt är för stora.

Rapporten är ett formidabelt smörgåsbord av underlåtenhets(S)ynder. Det mesta hade kunnat åtgärdats, i fall den politiska viljan funnits. Den saknas hos de s-märkta. Sveriges studenter, och hela landets framtid, skulle må bättre av kristdemokratisk politik för studenter, högre utbildning och forskning.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Yrkesutbildning, ungdomsarbetslöshet och Västmanland

I går höll jag mandatperiodens sista anförande i Riksdagen i samband med den allmänna debattimmen. Jag tog upp frågor om yrkesutbildning och ungdomsarbetslöshet, kopplat till Västmanland, förstås. Läs talet på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/yrkesutbildningjuni06.aspx

Torsten

Mälardalens högskola bemöts med tystnad av Pagrotsky

Klicka ovan och läs artikeln av Johan Lönnholm, ordförande i Mälardalens högskola, och mig.

tisdag, juni 13, 2006

Bekymmersamt i Östtimor

Följer utvecklingen i FN:s senaste medlemsstat Östtimors huvudstad Dili och undrar hur mina vänner, som jag lärde känna under resan till Östtimor i höstas, har det. Av och till kommer ett mail. Många kommer inte fram. Dili skakas av oroligheter och brott, internflyktingar söker efter skydd och mat och upprorstrupper står för dörren. De australiensiska trupper som finns på plats räcker inte till när den inhemska polisen fallit samman, i den mån den nu någonsin fungerat alls. Anklagelser slungas mot regeringen, inte minst mot förre inrikesministern som jag träffade i höstas som nu visar sig misstänkt för bl.a. vapensmuggling. Och som jag befarade efter höstbesöket klarar inte den gamla gerillan Frettelin att regera. Gynnandet av de egna har gjort att många vanliga östtimoreser står utanför. Att gerillaledningen, varav många tillbringade ockupationsåren i Moçambique, placerat sig och sina vänner i toppen skapar klyftor gentemot de vanliga östtimoreserna. Nu spekuleras om att tidigarelägga de planerade valen för att skapa legitimitet för statsledningen. Fast då behövs först en vallag som inte gynnar Frettelin på bekostnad av oppositionen. Helt klart är att FN inte, såsom planerat, kan lämna Östtimor. Internationell närvaro och engagemang fordras. Vi kan inte lämna folket i ett av världens fattigaste länder i sticket.

Torsten
www.torsten.

Debatter om studenternas situation

I går debatterades min interpellation om studenters ekonomi. Läs min inledning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/studiemedlet.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:139&guid={B8F9EA85-21BF-4B77-8F33-3B05106FE0E2} Läs också gärna mitt huvudinlägg i en interpellationsdebatt om de studiesociala frågorna på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/studiesocialutredning.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:139&guid={B8F9EA85-21BF-4B77-8F33-3B05106FE0E2}

Torsten

måndag, juni 12, 2006

Beställ verksamhetsberättelsen

Den här veckan blir årets verksamhetsberättelse klar. Det är den fjärde gången som jag sammanfattar uppdraget som riksdagsledamot. Det som är merparten av insatserna, kontakter, läsning, sammanträden, går naturligtvis inte att fånga i staplar eller listor. Likväl ges någon inblick i det gångna årets arbete. Bl.a. kan 76 enskilda motioner, 33 inlägg i Riksdagen, 5 muntliga och 46 skriftliga frågor, 11 interpellationer, 97 debattartiklar, 27 studiebesök, 46 nyhetsbrev och en del annat noteras.

Beställ Ditt exemplar av verksamhetsberättelsen genom att maila mig på torsten.lindstrom@riksdagen.se så kommer den hem till Dig med Din brevbärare.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Overall i solen

Efter ljuvliga dagar i Västmanland med sol och värme är det åter dags för overallen, d.v.s. kostymen, och kontoret i riksdagshuset. Trots att solen skiner utanför fönstret.

Torsten

Mix á la Lindström den 12 juni 2006

· Partival
· Sol och overall
· Beställ verksamhetsberättelsen
· Messings oklara besked straffar Västmanland
· Intoleransens fundamentalister skramlar
· Bredbandet debatterat
· Fattiga studenter
· Flyget till Åland
· Min vecka

söndag, juni 11, 2006

Intoleransens fundamentalister skramlar

På Brännpunkt i dag går den numer fi-ige och av folkpartiet i Europaparlamentet placerade Maria Carlshamre tillsammans med bland andra nyttofilosofen Torbjörn Tännsjö till storms mot gudstjänsterna i SVT. Tomma tunnor lär skramla mest. Och från dessa skramlar det rejält. Gäsp. Vem bryr sig om allt tokigt som skrivs? Jo, förresten. Jag.

Den dag då fundamentalister, av vilket slag det än må vara, står beredda att inskränka människors fri- och rättigheter, i det här fallet till religion (och från religion, det går att stänga av tv-n när man inte gillar det man ser) så är det problematiskt för varje vän av de mänskliga rättigheterna. Och som så ofta annars när sekulärfundamentalisterna drar fram så är det så i det här fallet. Liksom när en statlig ombudsman får för sig att förbjuda skolavslutningar i kyrkan.

Friheten till religion är inget bekymmer för någon religion. Däremot synes den alltid problematisk för de sekulära fundamentalister som vill tvinga på andra sin egen uppfattning och därmed frånta var och en den friheten. Intoleransen blir kult. Då är de mest basala mänskliga fri- och rättigheterna hotade.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juni 09, 2006

Flyget till Åland

I dag, på Ålands självstyrelsedag, ställde jag en fråga i Riksdagen om flyget till Åland. Sveriges flygförbindelser med Åland är allt för dåliga. För utveckla kommunikationerna mellan Sverige och Åland måste flygtrafiken integreras i det svenska systemet för samhällsunderstödd flygtrafik.

Bra kommunikationer är helt avgörande för ett lands välstånd. Speciellt viktigt är detta för Åland då de är en ö. Åland har nära kulturella, språkliga och ekonomiska band till Sverige. Därför är det angeläget med goda förbindelser mellan Sverige och Åland.

I dag finns en omfattande färjetrafik. Men det behövs också en väl fungerande flygförbindelse mellan Sverige och Åland. De dagliga flygningarna till Arlanda är viktiga för att möjliggöra för ålänningarna att resa både till Sverige och vidare ut i världen. Flygtrafiken är även viktig för det åländska närings- och samhällslivet.

Flygtrafiken mellan Åland och Sverige har i dag problem. Flygen går inte särskilt ofta och det finns ingen reguljär trafik mellan Mariehamn och Stockholm. Regeringen har hittills hävdat att flygtrafiken mellan Arlanda och Åland är att betrakta som ett åländskt intresse. Det är en alltför snäv syn på frågan. Det är med tanke på trafikens betydelse för såväl ålänningarna som svenskarna angeläget att flygtrafiken till och från Åland integreras i det svenska systemet för samhällsunderstödd flygtrafik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, juni 08, 2006

Messings oklara besked straffar Västmanland

Förra veckan var det dags igen. Ulrica Messing och jag debatterdae mina interpellationer om tågen i Mälardalen samt vägen E18 Enköping-Sagån. Messing gav inga klara besked när det blir någon ombyggnad av 18 mellan Enköping och Sagån. Inte heller fick jag besked om vad regeringen tänker göra för att se till att SJ håller tiderna på Mälarbanan. Det är katastrof att regeringen inte kan lämna klara besked. Hur många fler ska behöva dö i trafikolyckor på E 18 i sommar? Och hur länge ska pendlare på Mälarbanan behöva stå ut med ständiga förseningar?

Jag har under hela mandatperioden återkommande tagit upp frågan om en ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån. Det är en av landet farligaste vägsträckor. De senaste fem åren har nio personer omkommit och 13 skadats svårt i olyckor. Hälften är ungdomar. En ombyggnad var planerad till sommaren men regeringen har skjutit upp den till 2008. Men risken finns att det inte blir någon ombyggnad förrän 2013 för i Vägverkets budgetunderlag för de kommande åren finns inga medel avsatta för den aktuella sträckan. Frågan är nu om Messings löfte om en ombyggnad 2008 kommer att följas av handling.

Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan i dag en mycket hög trafikvolym. De kommande tio åren beräknas den öka med 50 procent till, 25 000 fordon per dygn. För företagen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag skall kunna uppnå en gynnsam tillväxt. Läs mitt inledningsanförande om E18 på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/e18enkopingsagan.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:136&guid={3F8D8391-9371-480C-997B-705EA295BE79}

På Mälarbanan har allt fler tåg svårt att hålla tiden och antalet avgångar har minskat. Dessutom är priserna orimligt höga. Ett pendlarkort om 30 dagar/fria resor sträckan Stockholm-Västerås kostar 3458 kr. Att åka motsvarade sträcka i Skåne, till exempel mellan Malmö och Kristianstad där SJ AB är entreprenör till Skånetrafiken, kostar 890 kr. Det är inte rimligt att det är så stora skillnader samtidigt som Mälarbanan brottas med kvalitetsproblem.

Problemet är att Mälarbanan drabbats av en snedvriden infrastrukturpolitik där investeringar görs på fel ställen i landet, samtidigt som SJ ges monopol utan ansvar och de regionalt styrande politikerna kryper undan ansvaret. Läs min inledning om tågen på Mälarbanan på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/malarbanan.aspx
och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:136&guid={3F8D8391-9371-480C-997B-705EA295BE79}

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Bredbandet debatterat

Interpellationen om bredband debatterades i går i riksdagen. Läs min inledning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/bredbandssatsningen.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:136&guid={3F8D8391-9371-480C-997B-705EA295BE79}

Torsten

måndag, juni 05, 2006

Mix á la Lindström den 5 juni 2006

· Gå
· Pingst och Nationaldag
· Gör ridsporten avdragsgill
· Flyget debatterades
· Vuxnas lärande debatterades
· Fri högskola bygger på värden
· Vi fick besök i vår hembygd
· Min vecka

Pingst och Nationaldag

Hänryckningens högtid pågår. Men hade det inte varit bättre att göra morgondagen, Sveriges Nationaldag, till helgdag på bekostnad av 1 maj, i stället för Annandag Pingst?

I morgon firar vi i alla fall Nationaldagen rejält. Önskar bara att det var färre pollen i luften.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juni 02, 2006

Vår hembygd fick besök

I dag hade jag att som kommunfullmäktiges vice ordförande delta när Hallstahammar stod värd för våra vänorter i Danmark, Estland, Finland och Norge kom på besök. Det var trevligt att få visa hembygden. Den är värd att visa upp. Den dag då jag var med fokuserade på södra kommundelen Strömsholm med kanalen, en guidad visning på slottet som gav inblick i Sveriges historia och Regiondjursjukhuset (ett av Sveriges främsta) imponerade med all sin kompetens. Besök oss Du också. Titta in på http://www.hallstahammar.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Ridsporten bör bli avdragssgill

"I helgen var det dags för de klassiska hästtävlingarna i Strömsholm med hästsport i världsklass. Hästar har spelat en viktig roll i Sveriges historia. I århundraden har hästar använts, inte minst inom skogs- och lantbruket. I dag har ridsporten blivit en av de stora folksporterna. Mer än en halv miljon svenskar håller på med hästar som yrke eller fritidssysselsättning." Läs artikeln genom att klinka på länken ovan.

Flygskatten straffar ut jobb från Västerås

I dag fattar riksdagen beslut om att införa en särskild flygskatt. För Västerås flygplats är det katastrofalt. Hälften av personalen har varslats då flygbolaget Ryanair sagt att man lägger ner flygrutten mellan Västerås och London när beslutet träder i kraft. Socialdemokraterna och stödpartierna straffar ut jobb från Västerås samtidigt som människors frihet minskar.

Självklart ska flyget ta sitt ansvar för miljön. Men den nya skatten hotar i stället miljön eftersom den slår blint mot alla flygplanstyper, oavsett hur bra eller dåliga de är för miljön. Vad som krävs är i stället miljöskatter i samklang med övriga EU.

I Skåne har flygbolag och researrangörer redan aviserat att de vill flytta verksamheten från Sverige till Kastrup i Köpenhamn då Danmark tagit bort skatten på flyg. Ryanair står för 90 procent av reguljärtrafiken vid Västerås flygplats. Om Ryanair lämnar Västerås kommer hundratals människor att förlora sina jobb.

Veckans båda riksdagsbeslut hotar flygets framtid i Västerås. Det riskerar tillväxten i Västmanland och hela Mälardalen, men handlar även om vanligt folks möjligheter att kunna resa. Socialdemokraterna och stödpartierna straffar ut jobb samtidigt som människors frihet minskar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links