onsdag, maj 31, 2006

Västerås Flygplats

”I propositionen föreslås sämre förutsättningar för utveckling i Mälardalen. Det är allvarligt eftersom det leder till sämre utveckling för hela landet. Det är fel väg att gå. I stället borde naturligtvis driftsstödet till Västerås och Örebro flygplatser bevaras och flygskatten avvärjas, så att människor kan fortsätta att färdas tryggt och säkert, möta nya människor, få del av nya upplevelser och på så sätt bli lite rikare som människor, men också så att Mälardalen kan fortsätta att utvecklas för nya jobb och nya företag, som är till gagn för hela vårt land.” I går beslöt riksdagsmajoriteten att dra in det statliga stödet till Västerås Flygplats. Och till råga på eländet beslutas förmodligen på fredag om en ny flygskatt. Sammantaget riskerar detta att leda till stora svårigheter för flygplatsen att finnas kvar. Mitt tal i debatten finns på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/vasterasflygplats.aspx Läs hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:131&guid={2A83B0A2-E42B-4186-B8D4-D1365964566F}

Torsten

Vuxnas lärande

”För oss kristdemokrater är det centralt att vuxenutbildningen är flexibel och modern och ger människor möjlighet att förverkliga sina inre drömmar så att ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.” I går debatterades vuxnas lärande i Riksdagen. Läs mitt anförande som partiföreträdare i debatten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/vuxnaslarande.aspx Läs hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:131&guid={2A83B0A2-E42B-4186-B8D4-D1365964566F}

Torsten

måndag, maj 29, 2006

London, flygskatt och nudlar

I helgen blev det en sväng till London. Direktflyg från Västerås förstås. Besöket var denna gång klart annorlunda. Mitt sällskap var nämligen en nybakad tioåring. Oscar och jag såg London ur hans perspektiv. Pariserhjulet "London Eye" (milt uttryckt imponerande utsikt över sta´n), Towern (med äkta riddare!) och Tower Bridge, Madame Tussads, röda dubbeldäckare och promenad till Buckingham Palace blev det bland mycket annat. Kul hade vi!

Och några timmar efter landningen på svensk jord blev det enresa till Norrköping för att i TV4 Nyhetsmorgon Mälardalen Öst diskutera flygskatten (som bland annat riskerar att slå ut just Västerås flygplats). Och sedan vidare till Västerås för debatt på högskolan om studenters ekonomi, som i dag knappast räcker till mer än nudlar. Kristdemokraterna vill som bekant höja studiemedlet med 1300 kronor i månaden.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Capote

Så heter filmen som i sävligt mak berättar om författaren Truman Capote och hans skrivande av en bok om två mördare. Philip Seymour Hoffmann, annars mest känd som birollernas okrönte mästare, är formidabel i titelrollen. Med en röst och ett kroppsspråk som från första ögonblicket sänder ilningar längs ryggraden dominerar han helt bioduken i nära två timmar. Helt självklart att han fick den gyllene statyn i Hollywood tidigare i år för bästa manliga huvudroll. Obehagligt lysande.

Torsten

Mix á la Lindström den 29 maj 2006

· Fart
· London, flygskatt och nudlar
· Ingen ska behöva dö ensam
· Breda band
· Capote
· Välkommen till Strömsholm
· Min vecka

tisdag, maj 23, 2006

I dag

I dag blev det många mil med bilen från Hallstahammar till Stockholm till Köping, hem en sväng, till Västerås för kvällsdebatt på Culturen om ungdomsarbetslösheten och så hem igen. Trist att vara beroende av bilen (det tar tanketid som annars fås gratis på tåget) en så här hektisk dag men ska tiden funka så.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 23 maj 2006

· Ränder och hopp
· I dag
· Bästa studentparti
· På besök hos polisen i Köping
· Framtid med alliansen
· Fördomar i skoldebatten och svar på tal
· Allt blir sämre i (s) högskola
· Staten måste ta ansvar för SJ
· E18 nu
· Schlager och VM
· Min vecka

Ingen ska behöva dö ensam

Fler poliser behövs

Och så besökte Anna-Carin Ragnarsson och jag närpolisen i Köping där den engagerade personalen berättade om sitt arbete. Det är tufft. Köping är hårt drabbat av grövre våld samtidigt som antalet poliser i KAK gått från 72 till 22 på 10 år.

I samband med besöket passade jag på att presentera kristdemokraternas förslag på 83 nya poliser i Västmanland till 2010. En del av dessa resurser skulle kunna användas för att bilda en ny polisiär utryckningsstyrka i Köping.

I dag har Västmanland endast en utryckningsstyrka som är placerad i Västerås. Om en ny utryckningsstyrka placerades i Köping skulle polisen snabbare kunde vara på plats då ett brott blivit begånget.

Sedan mitten av 1970-talet har brottskurvan i Västmanland, liksom i övriga Sverige, stigit. Våldsbrotten i länet har mer än tredubblats under de senaste 30 åren. Antalet poliser har minskat under de 12 år som socialdemokraterna haft makten. Fler poliser behövs för att öka polisens synlighet och för att lösa bott. Vi har därför föreslagit en satsning på 83 nya poliser fram till 2010.

Men fler poliser är inte den enda lösningen. För att minska brottsligheten krävs trygga människor som vågar säga nej för egen del men också ingripa när de ser någon annan råka illa ut. Kristdemokraterna vill därför införa en civilkuragelag. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, t.ex. ringa efter hjälp. Allra viktigast för ett tryggare samhälle är dock att börja i tid. Tryggheten för oss människor grundläggs i barndomen. Därför behövs en politik som fokuserar på familjers behov och villkor

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Högsta betyg från studenterna inspirerar

Med viss rodnad på kinden (=stolthet) får jag berätta att Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund i dag ur Sveriges Förenade studentkårers ordförande Niclas Sigholms hand i ta emot utmärkelsen SFS-cerifikatet, med tre stjärnor av tre möjliga. Kristdemokraterna är det första parti som får studenternas toppbetyg. Priset inspirerar oss att i en ny regering efter valet arbeta vidare för studenternas villkor. Certifikatet bekräftar att Kristdemokraterna ligger i täten när det gäller studenter och högre utbildning.

Studenterna måste ha drägliga förhållanden. Viktigt är också att kvaliteten säkras och höjs i högskolan och att det finns jobb efter utbildningen. Kristdemokraterna kommer i en ny regering efter valet att fortsätta driva studentfrågorna. Dem handlar om framtiden.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Fristående förskolor handlar om frihet

I VLT pågår en debatt om riksdagsbeslutet att införa etableringsfrihet för fristående förskolor. Läs repliken från allianspartierna samt miljöpartiet på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/fristaendeforskolor.aspx

måndag, maj 22, 2006

Allt blir sämre i (s) högskola

Högskolan har färre sökande, färre studenter, färre lärare, lägre forskningsanslag och därigenom en vikande kvalitet. Det är en mörk bild av tillståndet i den högre utbildningen som Högskoleverket tecknar i sin årsrapport som kom för en dryg timme sedan.

Det är väldigt långt mellan retorik och praktik i socialdemokraternas Sverige. Det ger vårt land sämre möjligheter för framtiden. Urholkningen av grundutbildningen i högskolan har gått för långt. Nu krävs satsningar på kvaliteten. Därför har Kristdemokraterna i riksdagen föreslagit en satsning på högskolans kvalitet med nära 1,4 miljarder kronor över de kommande tre åren. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare.

Viktigt att åtgärda är inte minst den ökande könsmässiga snedfördelningen, dels inom utbildningarna, dels genom att det också blir färre och färre manliga studenter totalt sett.
En jämn och hög kvalitet är viktig för att behålla högskolans internationella position. Högskolan ska inte vara den arbetsmarknadsåtgärd med sjunkande kvalitet som regeringen skapat.

En ny regering med Allians för Sverige kommer efter valet att prioritera kvalitet framför huvudlös och ihålig socialdemokratisk kvantitet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

VM-guld

Och Sverige tog hem VM-guldet i ishockey. Grattis, Tre kronor!

Torsten

söndag, maj 21, 2006

Schlager

Carola kom på femte plats i Schlager-EM och Finland vann oväntat. Grattis, Finland!

Torsten

fredag, maj 19, 2006

Framtid med Alliansen

I dag håller Allians för Sverige en Framtidskonferens vid Mariatorget i Stockholm. De fyra partierna presenterade en rapport ”Nytt hopp för Sverige” och visade därmed återigen sin förmåga att ágera tillsammans. Sällan, aldrig, har något regeringsalternativ varit så samspelt. Det bådar gott.

Inledningsvis talde den inbjudne entreprenören Jan Gunnarsson, bla med rötter i Åre, om betydelsen av ett kreativt klimat där nya idéer får, och uppmuntras att, prövas. Styrkan i ett land ligger i människors idékraft eller, som han valde att uttrycka det, i Sveriges 9 miljoner möjligheter.

Och när de fyra partiledarna talade rev Göran Hägglund ner applåder när han med udden mot vänsterkrafterna gjorde följande deklaration: ”De försvarar systemen. Vi försvarar människan” Läs mer på http://www.kristdemokraterna.se och http://www.maktskifte06.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, maj 17, 2006

Breda band...

Hur blev det egentligen med bredbandet? Frågan om bredbandstutbyggnad och konkurrensneutralitet mellan de kommunala stadsnäten och de kommersiella aktörerna har lyfts ett flertal gånger i riksdagen. Konkreta frågor har ställts, som besvarats i svepande ordalag. Samtidigt fortsätter bredbandsutbyggnaden i landets kommuner. Den sista december 2005 hade cirka 3 050 miljoner kronor av regeringens anslag till bredbandsutbyggnad delats ut via länsstyrelserna. Problemet med detta är att det inte finns någon sammanställning eller redovisning över hur dessa pengar har använts.

Det går inte att finna en redovisning över om medlen faktiskt använts i glesbygd som villkoren stipulerar eller om de gått till utbyggnad i tätort. Någon som helst uppföljning av utbetalningarna verkar inte förekomma. Det finns heller ingen sammanställning eller redovisning över hur mycket landets kommuner har satsat, kommun för kommun. Information om hur stor del av de tilldelade pengarna som har förbrukats i form av nedgrävd kabel saknas också. Eftersom det inte finns någon redovisning över hur de statliga bredbandspengarna har använts är det svårt om inte hart när omöjligt att säga om lagen om bredbandsutbyggnad följs. Att det inte går att få reda på hur våra gemensamma skattepengar används är mycket oroande. Jag har tidigare haft debatt i Riksdagen om detta. Nu är det dags igen. En interpellation är väckt till infrastrukturministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Fattiga studenter

Studentbarometern har visat att många studenter inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. Var tredje student får ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Drygt en tredjedel av studenterna betalar mer än hälften av studiemedlet i hyra. Hälften av studenterna har fått avstå från tandvård, sjukvård, kurslitteratur eller försäkring för att ekonomin ska gå ihop.

Regeringen har i vårpropositionen föreslagit en höjning av studiemedlet med 300 kr per månad. Förslaget räcker inte till för att möta studenternas vardagsbehov. Studentorganisationer har i olika sammanhang fört fram att studiemedlet behöver höjas betydligt mer för att fler studenter ska få uppleva en ekonomiskt dräglig vardag. Kristdemokraterna föreslår å vår sida en höjning med 1300 kronor i månaden.

Nu har jag, inte minst för att fullfölja det tidigare arbetet under mandatperioden, väckt en interpellation i Riksdagen till Lena Hallengren om detta.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Bygg om E18 nu

Jag har under hela mandatperioden återkommande tagit upp frågan om en ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån. Det är en av landet farligaste vägsträckor. De senaste fem åren har nio personer omkommit och 13 skadats svårt i olyckor. En ombyggnad var planerad nu till sommaren men regeringen har skjutit upp den och risken finns att byggstarten inte bli av förrän 2013. För att spara mänskligt lidande fordras en ombyggnad nu!

En ombyggnad har planerats under många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004-2015 skulle motorvägsbygget ha påbörjas under 2006. Bygghandlingar är upprättade och byggandet skulle kunna börja redan nu i sommar. Men regeringen verkar föredra att prioritera andra projekt. Eftersom byggstarten nu hotas ställs regeringen till svars för sina tidigare ord.

Ulrica Messing har muntligt i riksdagen den 26 januari 2006 hävdat att: "Det är en prioriterad sträcka. Det arbete som Vägverket har gjort med att identifiera de mest farliga vägarna är en viktig utgångspunkt." I ett frågesvar den 26 april anförde sedan statsrådet "Det innebär att en utbyggnad ska påbörjas i perioden 2006-2007.

Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan nu en mycket hög trafikvolym. Den beräknas öka med 50 procent till 25 000 fordon per dygn år 2015.

Även företagen i Mälardalen är oroade och slår larm om riskerna om en ombyggnation inte blir av. För företagen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag skall kunna uppnå en gynnsam tillväxt.

Frågan är nu vad statsrådet menat med sina ord. Mycket tyder på att ombyggnationen är i fara. Varje dag som den skjuts upp ökar risken för fler skador och dödsfall. Om och när kommer den att bli av? För att få svar på det har jag väckt en ny interpellation till Ulrica Messing i Riksdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, maj 16, 2006

Staten måste ta sitt ansvar för tågen i Mälardalen

Jag har under hela mandatperioden återkommande tagit upp frågan om tågen i Mälardalen i riksdagen. Regeringen har valt att skjuta problemen framför sig. Det har förvärrat situationen. Nu förväntar jag mig att regeringen innan periodens slut tar till de åtgärder som behövs för att människor ska kunna färdas i Mälardalen.

SJ:s ensamrätt på tågtrafiken i Mälardalen är inte förenad med några skyldigheter vare sig ifråga om servicenivåer och trafikens innehåll eller i fråga om priser. Det enda kravet som staten ställer på SJ är att bolaget ska gå med vinst.

Samtidigt som SJ går med vinst har allt fler tåg svårt att hålla tiden och antalet avgångar har minskat. Dessutom är priserna orimligt höga samtidigt. Att pendla mellan Västerås och Stockholm kostar tre gånger så mycket som att åka motsvarade sträcka i Skåne. Tålamodet hos många pendlare är på väg att sina.

När staten gett SJ monopol på Mälarbanan följer också en skyldighet att se till att trafiken fungerar och priserna hålls på en rimlig nivå. Det behövs långsiktiga investeringar i spår och tågset, konkurrens och tydliga krav på de företag som trafikerar så att tågen går i tid och biljettpriserna pressas. Det handlar om att underlätta pendling, tillväxt och att ge vår del av Sverige de bästa möjligheterna att utvecklas.

Det går inte längre att hymla med att Mälarbanan drabbats av en snedvriden infrastrukturpolitik där investeringar görs på fel ställen i landet, samtidigt som SJ ges monopol utan ansvar och de styrande politikerna kryper undan ansvaret. Därför väcker jag nu en ny interpellation till infrastrukturministern i Riksdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Beklämmande i skoldebatten

”En av de mer märkliga politiska diskussioner som pågår i vårt land handlar om synen på friskolor som drivs med konfessionell profil. Debatten präglas oftast av okunnighet och fördomar.” Läs artikeln på
http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/fordomarkonffriskolor.aspx

Torsten

måndag, maj 15, 2006

Mix á la Lindström den 15 maj 2006

· Makt
· Familjedagen
· För få poliser i Västmanland
· Friheten hotas
· Skandal att äldreköerna bara växer
· Vår tids hjältar behöver avlastning
· Hög tid utveckla landsbygden
· Studenternas ekonomi
· Min vecka

Familjedagen

I dag, den 15 maj, är det den internationella Familjedagen. En dag att fira grunden för människors trygghet, den lilla gemenskapen. Runt om i landet har kristdemokrater tillsammans med andra firat. Bland annat bjöds på kaffe, saft och ballonger till hugade västeråsare.
En, för mig, väldigt trevlig aktivitet, efter att tillsammans med Rolf Nordström, ha varit nästintill en heldag på Kungsängsskolan i Sala, där pålästa och duktiga elever ställde bra frågor.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Vår tids hjältar behöver avlastning

Mer än var femte vuxen svensk ger regelbundet vård eller omsorg till en äldre, sjuk eller handikappad anhörig, visar en ny rapport från socialstyrelsen. Dessa personer är vår tids hjältar som tyvärr ofta glöms bort av ansvariga politiker. Bristen på anpassat boende, snäv
biståndsbedömning och bristande avlastning för anhörigvårdare är några problem som omedelbart måste åtgärdas.

Att anhörigvårdare är en enorm tillgång i vården och samhället i stort, kan inte nog understrykas. Det bristande intresset från politiskt håll för dessa anhörigvårdare är kanske den största och mest dolda jämställdhetsfrågan i vårt land.

Vi kristdemokrater vill införa en boendegaranti som ger alla över 85 år rätt att kunna välja ett anpassat boende. Dessutom måste biståndsbedömningen ses över så att fler kan få tillgång till anpassat boende. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod.

Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ avsatt en miljard kronor för att boendegarantin ska kunna omfatta landets samtliga kommuner. Resurstillskotten ska gå till att understödja finansiering av nybyggnad och ombyggnad av boenden för äldre.

Det krävs också att anhörigvårdare ska kunna ta tjänstledighet på hel- eller deltid samt inrättande av ett nationellt resurscenter för anhörigvård.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, maj 12, 2006

För få poliser i Västmanland

”Det finns för få poliser. Det leder till att brottsligheten i Sverige ligger på en hög nivå och att endast 16 procent av de anmälda brotten klaras upp. I Västmanland har brott som misshandel, mord, dråp enligt Brottsförebyggande rådet blivit fler sedan 1995. Det är allvarligt då det sänder signaler till kriminella att brottslighet lönar sig. Det duger inte. Många poliser far också illa av känslan av otillräcklighet.” Läs Peter Althins och min artikel i Västerås Tidning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/fapoliserisverige.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, maj 11, 2006

Utveckla landsbygden

”Allt fler människor i Sverige, inte minst unga, vill flytta till landsbygden för att få ökad livskvalitet och förverkliga sina drömmar. Tyvärr är hindren många.” Läs artikeln, i Västmanlands Nyheter, på
http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/hogtidattutvecklalandsbygden.aspx

Torsten

onsdag, maj 10, 2006

Skandal med längre köer för de äldre

Bara 18 procent av de äldre över 80 år har tillgång till ett särskilt äldreboende i Västerås. Bristen på särskilt boende tvingar äldre att bo kvar hemma mot sin vilja. Ensamhet och isolering plågar gamla och sjuka personer. Regeringens politik leder bort från den självklara principen att de med störst behov ska prioriteras vid fördelningen av samhällets resurser. Kristdemokraterna vill därför införa en boendegaranti för alla personer över 85 år, vilket kristdemokraternas 2:e vice partiordförande Mats Odell och jag presenterar i Västmanland i dag.

Antalet särskilda boenden har minskat i Västmanlands kommuner de senaste åtta åren. Boendegarantin ska vara ett kommunalt ansvar, men stöd av statliga åtgärder kommer att krävas på många håll. Målsättningen måste vara att samtliga av landets kommuner närmar sig eller uppfyller det krav boendegarantin ställer under nästa mandatperiod. Under 2004 nekades 43 personer plats på ett äldreboende i Västerås, trots bedömt behov enligt socialtjänstlagen.

Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ avsatt 1 miljard kronor för att boendegarantin ska kunna omfatta landets samtliga kommuner. Resurstillskotten ska gå till att understödja finansiering av nybyggnad och ombyggnad av boenden för äldre.

Efter snart tolv år med en socialdemokratisk regering har äldreomsorgen stora problem. Socialdemokraternas löfte i valet 2002 att bygga 10 000 fler platser i äldreomsorgen har istället blivit 15 152 färre platser. Det har blivit allt svårare att få äldreomsorg och vårdansvar har vältrats över på de anhöriga. Nu måste trygghet och värdighet för de äldre prioriteras.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mer till studenterna

"Alla ska ha möjlighet att försörja sig på ett drägligt sätt. Så är det inte för studenterna"

Mer frihet just beslutad

För en stund sedan röstade Riksdagens majoritet igenom lagändringar som alla är steg i rätt riktning. Etableringsfrihet för förskolor och fritidshem införs. Det blir svårare för kommunerna att med byggregler (!) hindra etableringarna. Ersättningen till fristående skolor ska kunna överprövas. Det blir också möjligt med flexibel skolstart på höst- eller vårterminen. Och Skolverket får ett tydligare uppdrag att följa upp alla skolor och utdöma vite när de inte fungerar. Allt trots envetet motstånd från socialistiskt, och (när det gäller att Sverige ska följa internationella konventioner och möjliggöra fria etableringar) ett och annat liberalt, håll.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 10 maj 2006

· Rätt
· Mer frihet just beslutad
· Rut-hjälp till västmanländska hushåll
· Historia skapad när Europa läker ytterligare
· Utred hedersbrotten
· Ett slag till
· Och somliga förnekar sig inte
· Min vecka

Somliga förnekar sig inte

Företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet tog emot Hamas och bröt därmed den eniga europeiska linjen mot terrorguppen. Det skulle vara lätt att avfärda det hela med konstaterandet att somliga icke förnekar sig. Har man svårt med de demokratiska och mänskliga rättigheterna så har man. Ser man inte att demokrati inte blott är en teknik, utan ett paket med värden som garanterar friheten, ja då då gör man ju inte det. Och just dessa återfinns som ofta annars bland de röda. Trist för Sverige, trist för Europa och trist för alla folk i mellanöstern som längtar efter frihet och fred.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, maj 09, 2006

Ytterligare ett slag

Nu har den vitryska regimen inlett en process för att förbjuda landets författarförbund. Det är ytterligare ett slag mot det fria ord som ju hotar makten.

Torsten

Historiskt steg i Europas läkande

I dag tog jag i allt jag kunde för att svara ”Ja” när talmannen frågade Riksdagens ledamöter om vi för Sveriges del kunde godkänna Rumäniens och Bulgariens anslutning till den europeiska unionen från 2007. De båda länderna som i åratal förtrycktes av sovjetmakten blir nu fullvärdiga demokratier av europeiskt snitt med fullt medlemskap i vår familj. Det är helt fantastiskt att Europa läker. Gemenskapen blir större och använder sina båda lungor, för att låna Alf Svenssons ord från debatten. Detta var nog ett av de viktigaste besluten i riksdagen (och enhälligt) denna vår. Frihet segrar över förtryck.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, maj 08, 2006

Rut-avdrag ger jobb i Västmanland

Många av oss pustar ibland när vi försöker klämma in tvättider och turer med dammsugaren i det hektiska livspusslet. Alltfler anlitar svarta hushållstjänster. I dag har jag besökt Västmanlands Städ- och Flyttjänst i Västerås. Ett familjeföretag, med 400 anställda, som erbjuder företag och privatpersoner service. Ett företag som, tillsammans med andra i branschen, om de fick rätt förutsättningar skulle kunna erbjuda många stressade familjer avlastning.

Med företagets grundare Britt Magnusson samt sönerna Johan och Peter Magnusson samtalade jag om effekterna av det förslag som kristdemokraterna tillsammans med de andra allianpartierna lagt. Kristdemokraterna initierade ju som bekant den s.k. pigdebatten för några år sedan. Sedan dess har en del hänt. Vårt grannland Finland har, som vanligt(?), gått före. Sedan 2000 finns en modell där hushåll som köper service i hemmet får göra avdrag i deklarationen. Det har skapat ca 70000 nya företag och massor av riktiga, vita jobb med skatteintäkter och trygghet för de anställda. Och vanliga familjer har fått det lättare att leva. Vårt förslag är inspirerat av det finska exemplet och ger svenska hushåll detta s.k. Rut-avdrag. Det skulle underlätta för både kvinnor och män att förena arbete och familjeliv samtidigt som den svarta sektorn på detta område nog skulle raderas.

Intressant var också att familjen Magnusson som så många andra företagare vill höja yrkeskompetensen i vårt land. Då passar den kristdemokratiska tanken om yrkeshögskola väl in.

Vad tycker Du om vårt förslag om hushållstjänster? Rösta på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/webbfraga.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Utred hedersbrotten

Att unga flickor straffas med hot eller psykiskt och fysiskt våld för att de anses bryta mot kulturella paradigmer och tabun är helt förkastligt. För att komma till rätta med denna brottslighet krävs krafttag från rättssamhället sida.

För att i tid kunna ingripa mot, utreda och beivra hedersrelaterade brott är det viktigt att rättsväsendet har kompetens om hedersbrott. Brotten kan vara så speciella att de, som en del andra brott, kräver särskild kompetens. Tyvärr finns signaler på att inte så är fallet i rättskedjan. Vid polismyndigheter, såsom t ex i Västmanland, kan detta saknas.

Kristdemokraterna har i sin vårbudget föreslagit ytterligare resurser till polisen, motsvarande t ex 83 ytterligare poliser i Västmanland. Jag har även i tidigare frågor till regeringen uppmärksammat betydelsen av ett nära samarbete mellan olika instanser i samhället för att komma till rätt a med denna brottslighet. Nu ställer jag i en ny fråga till justitieminister Thoams Bodström (s) frågan vad han tänker göra för att öka kompetensen hos polisen och rättsväsendet för att utreda denna sorts brott.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, maj 07, 2006

Ska vi ha riktiga jobb som avlastar vanligt folk?

Många familjer har svårt att få ihop livspusslet. Att få in tvättning och städning i schemat är inte lätt. Kristdemokraterna föreslår tillsammans med de övriga i Allians för Sverige att den som köper sådana tjänster ska kunna göra avdrag i deklarationen. Det har i Finland redan skapat ca 70 000 nya företag. Vad tycker Du? Ska vi införa detta "Rut-avdrag" i Sverige?

Rösta i veckans webbfråga genom att klicka ovan!

torsdag, maj 04, 2006

Mix á la Lindström den 4 maj 2006

· Dag
· Välkomna
· Ny giv för Västmanland
· Ny giv för studenter och högre utbildning
· Huvudlöst av politiker
· God dag missbrukad av de röda
· Fler gripna i Vitryssland
· Unga lämnas efter
· Tävla och vinn Stockholmsresa
· Heartbreak hotel
· Vitsippor längs spåret
· Min vecka

Ny giv för Västmanland

onsdag, maj 03, 2006

Vitsippor

Mellan Västmanland och Stockholm blir det många tågresor. Och i dag, äntligen, såg jag hur diket längs med spåret var översållat av vackra vitsippor. En underbar syn.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Vårbudget med fokus på Västmanland

25000 västmanländska pensionärer lever på 7000 i månaden. Det är ovärdigt. Vi föreslår därför en höjd garantipension med 853 kronor så att den som lägst ska vara 7900 kronor i månaden. Alla pensionärer får därtill sänkt skatt. Vi vill även ge vanliga föräldrar valfrihet, motverka arbetslösheten och stoppa utanförskapet, avskaffa den statliga fastighetsskatten och halvera momsen på drivmedel. Västmanland behöver en ny start med mer av trygghet och frihet.

Vi vill satsa en miljard på att införa en boendegaranti för alla över 85 år. Vi vill även satsa 300 miljoner på en ”Fritt Val-reform” som innebär att de äldre ska kunna välja utförare av hemtjänst, omsorgstjänst och boende.

Småbarnsfamiljerna måste få ökad valfrihet. Genom nya barndagar och kommunalt vårdnadsbidrag skapas möjligheter för de föräldrar som själva vill ta hand om sina barn.

Arbetslösheten är fortsatt skrämmande hög. 7% av västmanlänningarna saknar ett jobb att gå till. För att komma till rätta med arbetslösheten måste det bli lättare för företagen att anställa. För att fler unga ska få jobb bär arbetsförmedlingens uppgifter överföras till bemanningsföretag.

Den statliga fastighetsskatten är med sin koppling till taxeringsvärdet felaktig. Vi föreslår att den avskaffas från 2007.

I Västmanlands län kör en genomsnittstrafikant ca 1500 mil per år. Genom att sänka momsen på bensin från 25 till 12 procent får snittbilisten 1609 kronor i lägre bensinkostnader per år.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Vårbudget med fokus på studenterna

Studenterna måste ha drägliga förhållanden. Var tredje högskolestudent är beroende av bidrag från sina föräldrar för att klara ekonomin. Hälften av studenterna jobbar extra, något som många av dem upplever inverka negativt på studierna. Därför höjer Kristdemokraterna studiemedlet med totalt 1 300 kr i månaden i vårt budgetalternativ. Det är ett viktig steg åt rätt håll för att fler ska kunna försörja sig.

Studentbarometern 2006 visar att många inte skulle klara studietiden utan uppbackning hemifrån. På frågan hur studenterna ordnar finansieringen svarar 33 procent att de får ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Större delen av dem, 23 procent, får upp till 1 000 kronor i månaden. Resten får 1 000 kronor eller mer per månad. Drygt en tredjedel av studenterna betalar mer än hälften av studiemedlet i hyra.

Kristdemokraterna vill också se, och finansierar i vårbudgeten, ett slopat fribelopp i studiemedlet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet, vilket kan kullkasta studierna. Vi går vidare med höjda åldersgränser i studiemedlet. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att studera tills man är 55 år.

Viktigt är också att kvaliteten säkras och höjs i högskolan. Kristdemokraterna vill – precis som lärosätena själva - se en satsning på kvalitet i högskolans grundutbildning. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare. Vi sätter kvalitet framför kvantitet.

Torsten

tisdag, maj 02, 2006

Heartbreak hotel

Var härförleden och såg Colin Nutleys senaste film "Heartbreak Hotel". Helena Bergström och Maria Lundqvist spelar två damer som efter kraschade relationer söker lyckan på nytt. Hejdlöst roligt. Bergström och Lundqvist är onekligen två av Sveriges bästa skådespelerskor, så ock i denna komedi med allvarlig botten.


Torsten

Huvudlöst

Det finns i vårt land riksdagsledamöter som vill bjuda in terrorgruppen Hamas till Riksdagen. Jag har aldrig använt ordet förr om kollegor, men denna gång är det befogat, huvudlöst!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Tävla!

På Kristdemokraternas hemsida http://www.kristdemokraterna.se har en stor familjetävling inletts. Vinsten är en helg för hela familjen i Stockholm, med besök på Junibacken och Gröna Lund. Tävlingen pågår till och med den 15 maj. Allt man behöver göra för att ha chansen att vinna är att svara på några korta Astrid Lindgren-frågor och motivera varför det är bra med valfrihet för barnfamiljer.

Torsten

God dag missbrukad av de röda

I går var det 1:a maj. Tänk vilken bra idé att låta alla som arbetar ha sin egen dag. Fast nog är det trist att dagen tagits över av de röda. Under illröda (Sovjet, Kina, Nordkorea, Kuba, Sverige) fanor gick det regerande sossepartiet, som bär ansvar, för utanförskap och tillkortakommanden i opposition mot sig själva. Trovärdigt, någon? Desto mer positivt var det kristdemokratiska medlemsmötet på hemmaplan. Och kristdemokraternas första maj-tåg i Uppsala där de vanliga människornas krav på mer inflytande över familjernas vardag fick höras.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, maj 01, 2006

Valborg

Läs mitt vårtal som jag höll vid firandet av Valborgsmässoafton i går.

Trevlig Valborg!

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links