torsdag, april 27, 2006

En till dömd

Den vitryske oppositionsledaren Aleksander Milinkevic har dömts till 15 dagars fängelse för att ha deltagit i en demonstration på årsdagen av Tjernobyl i centrala Minsk. Diktaturen fortsätter att plåga sitt folk och i all synnerhet dem som verkar för friheten.

Torsten

Unga lämnas efter

Arbetslösheten bland unga är hög, inte minst i Västmanland. Vid allmänna debattimmen i Riksdagen i går passade jag på att replikera i ämnet. Läs mer på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/ungdomsarbetsloshet.aspx och hela debattimmen på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:111&guid={9D72532E-DAA0-47D3-8E98-DF0CB11E68D0}

Torsten

måndag, april 24, 2006

Mix á la Lindström den 24 april 2006

· Person
· Lyft bort den kalla handen
· Utvisad till dödsstraff
· Iran dåligt för FN
· Folkbildningen är unik
· Vet regeringen var Västerås ligger?
· Skolmiljön
· Västmanland och ungdomsarbetslösheten
· Kommunalisera inte polisen
· Min vecka

Mälardalens högskola ska bli universitet

I dag har Johan Lönnholm, ordförande i Mälardalens studentkår, och jag presenterat ett gemensamt krav att regeringen måste ta bort den kalla handen från Mälardalens högskola och låta högskolan bli universitet.

För åtta år sedan ansökte Mälardalens högskola om att få bli universitet. Mälardalens Högskola har hög kvalitet och har redan fått klartecken från Högskoleverket att bli universitet. Regeringen har ännu inte besvärat sig med att svara på ansökan. I stället har Leif Pagrotsky lagt en död hand över utvecklingen vid Mälardalens Högskola. Socialdemokraternas agerande är ett svek mot både studenterna och de anställda vid högskolan. För att ge en hjälpande hand skickade vi ett brev till Leif Pagrotsky vari vi bifogade frimärken för att snabba på processen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, april 22, 2006

Vad tycker Du om Iran och FN?

Iran har blivit vice ordförande i Förenta Nationernas nedrustningskommission. Detta trots att Iran, där den islamistiska regimen dödar och torterar sina medborgare, misstänks ha egna dolda kärnvapen, eller blivande sådana. Vad tycker Du? Ska Iran få ingå i FN:s nedrustningskommission? Gå in på webbfrågan och rösta!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Flygplatsdebatten går vidare...

Läs den senaste repliken i debatten...

fredag, april 21, 2006

Irans plats skadar FN

Iran har blivit vice ordförande i Förenta Nationernas nedrustningskommission. För oss som gillar grundtanken med FN, samarbete mellan männniksor och länder, är det trist att se det löjets skimmer som detta drar över FN. Det förminskar FN:s trovärdighet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Folkbildningen är unik

Folkbildningen har en unik betydelse för att främja och möta människors kunskapstörst. I över hundra år har människor frivilligt samlats inom folkbildningens ram för att studera tillsammans, utbilda eller bilda sig, ta del av föreläsningar eller delta i kulturprojekt. Läs Maria Larssons och min artikel i Västmanlands Nyheter på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/folkbildning.aspx

Torsten

Gör något åt ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten bland ungdomar ökar i vårt län. Värst är det för ungdomarna. Drygt 20 procent fler unga är arbetslösa än för ett år sen. Ändå är det skrämmande tyst från regeringens sida. Läs insändaren i Bärgslagsbladet/Arboga Tidning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/ungdomsarbetsloshet.aspx

Torsten

Kommunalisera inte polisen

”Det finns i dag en berättigad frustration i många bygder över att polisen inte fungerar. Det är ont om poliser och polisstationer läggs ner. Men att byta huvudmannaskap kan inte vara en lösning, utan kommer snarare att urholka rättssamhället än mer. Polisen tvingas redan till ett allt större samarbete över länsgränser och nationella gränser. Att skapa fler och ekonomiskt begränsande gränser, som en kommunalisering leder till, skulle vara förödande för brottsbekämpningen.” Läs Roy Cederbäcks och min artikel i Kristdemokraten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/kommunaliseraintepolisen.aspx

Torsten

torsdag, april 20, 2006

Skolmiljön

”På Sveriges största arbetsplats är det arbetsförhållanden som knappast någon vuxen skulle stå ut med.” Vid frågestunden i torsdags frågade jag skolministern om skolmiljön. Läs min fråga på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/skolmiljon.aspx och replikväxlingen på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:107&guid={5A06427E-5716-450D-9E77-A854AA63FA7D}

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, april 19, 2006

Jag blir så lycklig...

... av att gå på gymmet i riksadgshusets källare. Det är helt underbart - efteråt - att få bada i svett framvärkt ur närkampen med en och annan maskin.

Visst, jag vet, jag går inte dit så ofta och så regelbundet som jag borde - men det förtar inte lyckan, just nu, efteråt...

Torsten

Vet regeringen var Västerås ligger?

Debatten om Västerås flygplats går vidare...

tisdag, april 18, 2006

Mix á la Lindström den 18 april 2006

· Brinna
· Påsk
· Ryskt stöd till Hamas bekymrar
· Vårbudgeten en kraftlös soppa
· Ett tryggare Västmanland för de äldres skull
· Markera mot Iran
· Pagrotskys nonchalans lamslår högskolorna
· Sjuk (?) Lukasjenka och EU-beslutet
· Min vecka
· Rättelse om München

Vitryska potentater vägras visum

Gårdagens EU-beslut att utöka listan över de vitryska potentater som vägras visum till våra länder var sedan månne oundvikligt. Men listan borde, vilket också den demokratiska oppositionens ledare, krävt vara än längre för att bli verkningsfull.

Torsten

Vårbudgeten - en kraftlös soppa

I dag överlämnade socialdemokraterna och stödpartierna sin vårbudget till Riksdagen. Per Nuder är i riksdagsdebatten som just nu pågår nöj, ja belåten, över sin soppa av bidragshöjningar. Det är en gåta. För vad innehöll soppan egentligen? Studenterna får en hundralapp mer till nudlar, pensionärer kan få 80 kronor mer i bostadstillägg och landsbygden ska dela på en ynka miljard. Vårbudgeten innehåller däremot inte ett enda verkningsfullt förslag för de 1,5 miljoner vuxna svenskar som inte har ett jobb att gå till. Det enda som föreslås för väljarna i utanförskap är 1000 tillfälliga plusjobb för arbetslösa ungdomar. Det hade varit bättre med riktiga jobb.

Västmanland skulle ha behövt en budget som gör att människor får riktiga jobb. En budget som ger barnfamiljer makt över sina liv och gör det möjligt för pensionärer att försörja sig. Vi kristdemokrater har tidigare presenterat rapporter som visar att andelen fattiga barn ökat i Västmanland och att pensionärerna fått allt mindre pengar att röra sig med.

Åtgärderna i budgeten förstärker bilden av att socialdemokraterna intresserar sig mer för vilka väljargrupper man kan smörja, än för de människor som inte får komma till sin rätt i dagens Sverige. Varför är det annars femtonde gången i rad som vänsterkartellen presenterar en budget med bara bidrag och åtgärder istället för konkreta åtgärder som får arbetsgivare att anställa och skapa nya, riktiga jobb i Sverige?

Kristdemokraterna har i stället föreslagit sänkta skatter för alla som arbetar, sänkta arbetsgivaravgifter för den som nyanställer och riktade stöd för att bryta utanförskapet bland ofrivilligt arbetslösa, långtidssjuka och förtidspensionärer. Våra förslag motverkar arbetslösheten i stället för att bara dölja den. I september har väljarna chansen att byta ut det socialdemokratiska soppköket mot en politik som ger fler företag och nya jobb. Den 3 maj presenterar kristdemokraterna sitt förslag till vårbudget. Vi kommer att föreslå en budget som skapar riktiga jobb och ger föräldrar mer tid med sina barn samt garanterar våra äldre ett tryggt och säkert boende.

Torsten

måndag, april 17, 2006

Påsk

Snart är min favorithögtid under året över. Påsken var glad och bjöd på en hel del frisk vår(?)luft här hemmavid.

God fortsättning på Påsktiden!

Torsten

söndag, april 16, 2006

Vad tycker Du om äldreomsorgen?

De senaste fyra åren under den socialdemokratiska regeringen har 13000 platser i äldreomosrgen försvunnit. Kristdemokraterna vill se nya platser men också en ny värdighetsgaranti som ser till att alla tex får duscha när de vill och att ingen behöver dö ensam. Vad tycker Du?

Klicka ovan och rösta i veckans webbfråga!

Torsten

lördag, april 15, 2006

Ryskt Hamas-stöd bekymrar

Ryssland ger ekonomiskt stöd till den av terrorgruppen Hamas styrda palestinska myndigheten. Detta efter att såväl EU som USA stoppat sitt stöd. Det ryska beslutet blir en propagandaseger för Hamas. Det borde bekymra varje vän av demokrati och fred.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, april 14, 2006

Påsk

God avslutning på den Heliga veckan och därefter en Glad Påsk

tillönskas alla läsare av Blogg á la Lindström!

Långfredagen 2006
Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, april 13, 2006

Sjuk (?) Lukasjenka installerad

Den vitryske tyrannen Lukasjenko installerades till slut, trots de internationella protesterna. Men få var närbilderna och han verkade på det hela taget fysiskt sjuk. Regimen hade också lyckats kommendera fram löjligt få gratulanter efter ceremonin, så det hela gav mest intrycket av en diktatur i förfall. Frågan är vad som kommer efter Lukasjenka en dag? Sverige och övriga Europa har all anledning att stödja det vitryska folket så att Vitryssland på sikt kan utvecklas till en demokrati av västeuropeisk standard. Så att folket får makt över sitt eget land.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Avskaffa kårobligatoriet

Kristdemokraterna vänder sig principiellt mot förslag som betyder en fortsatt tvångsanslutning av studenter till vissa föreningar. Vi tycker inte att expertutredningens förslag når tillräckligt långt.

I utredningen, som kom i går, "För studenterna - Om studentkårer, nationer och särskilda studentföreningar" (SOU 2006:36) finns en del ljusglimtar. Studentkårerna har axlat mer och mer av uppgifter som är ett ansvar för lärosätet eller kommunen, som bostadsfrågor eller studentutbyte. Utredningen förslår att kåravgiften ska gå till studierelaterade verksamheter, allt annat får finansieras separat. Det är ett positivt förslag som vi ser som ett första steg i att helt avskaffa kårobligatoriet, men i övrigt andas en del av förslagen en ny syn på kårerna som vill befästa dem som en del av statsapparaten för att garantera ett fortsatt obligatorium. En syn som vi inte delar.

Att kårerna håller god kvalitet löses i ett slopat kårobligatorium genom att studenterna röstar med fötterna, och inte stödjer en undermålig kår. Det tror vi kan vara ett bättre alternativ än att införa system där lärosätets granskare i sin tur blir granskad av Högskoleverket.

Studentkårerna ska vara fristående granskare av lärosätenas kvalitet, och ingen student ska tvingas att vara del av en organisation mot sin vilja. För att travestera Cato: för övrigt anser vi att kårobligatoriet ska avskaffas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, april 12, 2006

Pagrotsky lamslår högskolorna

Regeringen har tagit emot ansökan efter ansökan från högskolorna om att bli universitet, men har sedan låtit saken bero. För att slippa bli pressade i valrörelsen visade Leif Pagrotsky förra i dag på DN Debatt "handlingskraft", genom att som vanligt "låta utreda" frågan.

Det finns flera högskolor som har slitit och kämpat i åratal för att få erkännas son universitet. Ett enastående engagemang från enastående individer. Regeringen har inte gjort något annat än att låta ansökningarna bilda hög i inkorgen.

Ansökningarna har inte lämnats vidare till Högskoleverket så att en kvalitetsgranskning skulle ha kunnat inledas. Utbildningsdepartementet har i flera fall inte ens bekräftat mottagandet av ansökan. En häpnadsväckande nonchalans!

Lagom inför stundande valrörelse går utbildningsministern ut och ger beskedet att det inte blir fler universitet i Sverige. Hoppfulla högskolor blir nu hopplösa högskolor, helt i onödan och jelt i linje med socialdemokratisk högskolepolitik

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, april 11, 2006

Ett tryggare Västmanland - för de äldres skull

I dag presenterade vi kristdemokrater en ny rapport om hur de äldre har det i vårt län. Vi har granskat fyra centrala områden, äldres möjligheter att få plats i särskilt boende, rättssäkerhet inom äldreomsorgen, äldrevård, samt äldres ekonomi. På samtliga punkter är statistiken nedslående. Många äldre tvingas bo kvar hemma och deras situation blir allt svårare. Kristdemokraterna vill ta krafttag för att öka tryggheten och valmöjligheterna för de äldres boende. Därför föreslår vi införandet av en värdighetsgaranti, utökade hemtjänstinsatser och ökat stöd till anhörigvårdare.

Vårdplatserna inom den landstingsdrivna geriatriska vården har skurits ner kraftigt. Det senaste decenniet har antalet platser minskat från 20 till 11. Det står helt klart att sjukvården i Västmanland förlorat förmågan att erbjuda en värdig vård och omsorg till våra äldre. Vi vill därför att det ska finnas minst en geriatrisk avdelning på varje närsjukhus i länet.

Den socialdemokratiska regeringens ekonomiska politik har drabbat åtskilliga pensionärer hårt. För att stödja de sämst ställda pensionärerna vill kristdemokraterna höja garantipensionen med 300 kronor per månad samt, som enda riksdagsparti, omedelbart avskaffa fastighetsskatten. Vi vill även höja grundavdraget särskilt för pensionärerna, vilket skulle innebära en skattesänkning på 130 kronor per månad. Avskaffad fastighetsskatt och sänkt bensinskatt skulle hjälpa många.

Beställ Ditt eget exemplar av rapporten från martin.stahlgren@riksdagen.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, april 10, 2006

Mix á la Lindström den 10 april 2006

Verklig trygghet
Byte
Ungas utanförskap
Den omoraliska fastighetsskatten
Den slappa vårbudgeten
Kvaliteten har fått stå tillbaka
Alliansen om vuxenutbildningen
E18 nu
Kampsporten och familjen
München
Påskgåva

Halvaer boskatten

Klicka ovan och läs Göran Hägglunds och min artikel i dagens VLT.

lördag, april 08, 2006

Fastighetsskatten debatterad

I dag har jag deltagit i en paneldebatt om fastighetsskatten på Villamässan i Västerås. Fastighetsskatten ska avskaffas, är utgångspunkten för oss kristdemokrater. Särskilt glädjande var att utanför Rocklunda, där debatten gick av stapeln, mötas av vitklädda kristdemokrater som berättade att Kristdemokraterna är det enda partiet som helt avskaffar fastighetsskatten.

Läs gärna min tidigare artikel i Västerås Tidning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/orimligfastighetsskatt.aspx

Och tyck till om fastighetskatten! Rösta på http://www.slopafastighetsskatten.nu

Torsten

fredag, april 07, 2006

Ungas utanförskap

Svenska ungdomar mår allt sämre, enligt färsk statistik. Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga kvinnor. Allt fler skär sig. Fler 20-29-åringar sjukskrivs och unga människor saknas ofta i politiska sammanhang. Det är en dyster bild med utanförskap och utslagning. Under tolv års socialdemokratiskt styre har ungas utanförskap fyrdubblats.

Vid frågestunden i går frågade jag ungdomsministern om detta. Svaret blev mest plattityder. Läs frågan på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/ungasutanforskap.aspx och hela replikskiftet på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:103&guid={B4A92A4E-EF6F-4E7D-895B-6DFBB5BFF1AA}

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hjulbyte

Nu har jag bytt till sommarhjul på bilen. Nu måtte det ju vara slut på vinterväglagseländet. Ett vårtecken!

Torsten

torsdag, april 06, 2006

München

Kom till sist iväg till Steven Spielbergs drama ”München” på bio. Det hade kunnat bli bra. Bakgrunden, gisslantagandet av och morden på, de israeliska gärningsmännen under OS i den bayerska huvudstaden 1972, bäddade för ett spännande epos. Allt kryddat med intrigen om hämnden på terroristerna. Och visst bjuds på några nervkittlande sekunder här och där men summa summarum blir det för långt, för mycket, för segt och för otydligt. Spielbergs försök att lägga in någon slags moralisk dimension och samtidigt koppla till den tusenåriga antisemitismen mot judarna och enskilda palestiniers lidande leder knappast någonstans. Det är långt kvar till mästerverk som ”Schindlers list”. Synd på en så bra intrig.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, april 05, 2006

Alliansen om vuxenutbildningen

Till slut kom regeringens lilla proposition om vuxenutbildning. Det var inte så mycket. Men visst gick det att notera kristdemokratiska framgångar som att vuxna utvecklingsstörda får rätt till grundläggande vuxenutbildning.

Kristdemokraterna har i dag tillsammans med övriga partier i Allians för Sverige lagt ett svar, en motion, på propositionen. I vårt svar är vi överens om att vi vill se en ny rätt för vuxna som inte har det att skaffa gymnasiekompetens. Vi föreslår att möjligheten till s.k. konkurrenskomplettering tas bort, mer individualiserad svenskundervisning med praktik för nya svenskar och bättre validering. I förslaget finns också att rätten att sätta betyg ska följande studerande och lärare oavsett driftsform av utbildningen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Kraftlös vårbudget

Så avslutades förhandlingarna mellan socialdemokraterna och stödpartierna om vårbudgeten. Det blev dyrt för väljarna, slappt och verkningslöst. När skattkistorna fylls på med tillfälliga inkomster från prisuppgångar på aktier och småhus, väljer vänsterkartellen att förvandla det till permanenta utgiftsökningar. Samtidigt finns det inte ett enda verkningsfullt förslag som kan råda bot på den grundläggande sjukdomen i svensk ekonomi - att nästan 1,5 miljoner vuxna människor inte har ett jobb att gå till.

Arbetslösheten fortsätter att vara rekordhög, inte minst bland ungdomar och studenter. Ändå har vänsterkartellen ingen susning om vad som kan öka viljan hos svenska arbetsgivare att anställa i Sverige. Tusen ungdomar av nästan hundra tusen arbetslösa lovas istället ett tillfälligt och konstgjort plusjobb i offentlig verksamhet som sträcker sig högst ett år bortom valet. Ett jobb helt utan vare sig anställningstrygghet eller framtidshopp. Trots att det är all time-high i alla prognosmakares tillväxtprognoser och fortfarande en gynnsam demografi så går de svenska statsfinanserna knappt jämnt upp.

Ett annat exempel är flygskatten som drivs igenom, trots att det inte leder till någon som helst förbättring för miljön utan bara driver tusentals jobb ut ur landet.

Sverige måste få en regering som ser människors verklighet och satsar på att hitta långsiktiga lösningar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Flygskatteeländet

Flygskatten ser ut att införas, Ryanair lämna Västerås och stor del av flygplatspersonalen sägas upp.

Detta är exempel på en oansvarig politik. Den nya skatten tar inga hänsyn till miljön (tvärtom!) utan leder enbart till at jobb drivs bort från Västerås och Sverige. En hel del jobb flyr t ex också Skåne och Sturup till förmån för Kastrup (där är det Fritidsresor som flyttar).

Detta är ett problem skapat av regeringen. Det är på snudd till cyniskt.

Ett långsiktigt problem är att skatten blir ännu en pålaga på Mälardalen. Västerås får inte fungerande vägar, tåg eller flyg. Regeringen driver en politisk linje som leder till att Västmanland kommer på efterkälken. Det är oacceptabelt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, april 04, 2006

Fastighetsskatten är orimlig

Kampsporten

Idrottsrörelsen spelar en ovärderlig roll i det svenska samhället. Ungdomar lär sig att visa hänsyn till andra, fungera i ett socialt sammanhang samt ge utlopp för sin kreativitet och få en meningsfull fritid. Samtidigt finns det alltid risker. Därför är det viktigt med regler, etiska ramar och uppförandekoder.

Därför är det bra att kampsporten får ett regelverk att anpassa sig efter för att få tillstånd att anordna tävlingar. I den statliga utredningen "Kampidrott i fokus" föreslogs också efter gediget hörande av medicinsk och social expertis att professionell boxning, omgärdat av ett särskilt regelverk, skulle tillåtas i Sverige. Utredningens förslag tillstyrktes av en bred expertis från såväl anhängare som motståndare till legalisering av professionell boxning.

Problemet är nu när socialdemokraterna gjort proposition av det hela. Det blev detaljstyrning, moralism och fördomar som går före saklighet och medicinska fakta. Bland annat talas om den utbredda skaderisken. Men enligt statistiken står kampsporten för mindre än en procent av skadorna. Allvarliga skador är ovanliga och några dödsfall förekommer inte. Andra idrottsutövare har betydligt högre skadestatistik.

Svensk amatörboxning har en fin tradition av sportslighet och gott uppförande. I boxningsklubbarna utförs ofta för samhället angelägna insatser som att lära unga människor vikten av att följa regler och goda normer. Att ungdomarna, när de sedan vuxit upp, inte lagligt kan utöva sin sport professionellt inom rikets gränser skadar vuxenvärldens trovärdighet.

Därför har sex kristdemokratiska riksdagsledamöter motsatt sig regeringsförslaget. I stället vill vi se en annan bättre lagstiftning som tillåter också boxning inom ramen för ett lagverk som fångar upp alla kampsporter, stoppar våld och främjar ett gott uppförande.

Det finns sociala värden med kampsporten. Boxningen är ett exempel på en sport med sådana värden. Till sporterna vänder sig ofta ungdomar med en bakgrund som varit kantad av bråk och stök. För dessa kan kampsportens hårda disciplin med tydliga regler och vad som är rätt och fel vara mycket värdefull. Den ledare som finns kan för en del ungdomar vara den enda vuxna personen de kan vända sig till. Sportens betydelse för integration ska inte heller underskattas. En bra lagstiftning handlar om trygghet och sportslighet, i grund och botten om familjepolitik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

E18 nu!

E 18 mellan Enköping och Sagån är en av landet farligaste vägsträckor. De senaste fem åren har nio personer omkommit och 13 skadats svårt i olyckor. För att spara mänskligt lidande fordras en ombyggnad nu! Regeringen verkar föredra att prioritera andra projekt. Ändå är allt klart för en ombyggnad. Bygghandlingar är upprättade och byggandet skulle kunna börja redan nu i sommar.

En ombyggnad har planerats under många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004-2015 skulle motorvägsbygget ha påbörjas under 2006. Den aktuella sträckan, med en bredd på endast 13 meter och utan mittseparering, har redan nu en mycket hög trafikvolym. Den beräknas öka med 50 procent till 25 000 fordon per dygn år 2015.

Även företagen i Mälardalen är oroade och slår larm om riskerna om en ombyggnation inte blir av. För företagen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag skall kunna uppnå en gynnsam tillväxt. Regeringen bör för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen och för att rädda människoliv, se till att byggstarten blir verklighet 2006.

Än en gång tar jag nu upp frågan i Riksdagen med infrastrukturministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Kvaliteten har fått stå tillbaka

”Kvaliteten har fått stå tillbaka för kvantitetstänkande i den svenska högskolepolitiken.” Debatten går vidare i Uppsala Nya Tidning. Läs det senaste inlägget från Allians för Sverige, Saco, Civilingenjörsförbundet och Uppsala studentkår. http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/undergravdkvalitet.aspx

Mix á la Lindström den 4 april 2006

· Tillfälle
· Distans, välfärd och så lite spanskt
· Unga västmanlänningar borde få jobb
· Glaskross i Stockholm
· Unik kritik
· Förslag om flygplatsen presenterat
· Etnisk underklass
· Skam
· Valet i Israel
· Fedra
· Min vecka

Madrid

I helgen blev det en kort sväng till Madrid. Det var nästan ofattbart att få vara ledig en hel lördag-söndag med långa promenader i sommarsolen. Jag blev positivt överraskad över all kultur, konst (säg bara Prado), mat och dryck som fanns att ta del av den spanska huvudstaden. Ett perfekt utflyktsmål. Det gäller att fånga tillfället.

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links