tisdag, februari 28, 2006

Mix á la Lindström den 28 februari 2006

· Tålamod
· Allians för Sverige
· Bottennapp för maktapparaten
· Ett ljus för medmänskligheten
· Ett tryggare Västmanland för barnens skull
· Ny värld Ny högskola debatterat
· Pendlarnas tålamod sinar
· Fröken Julie på Dramaten
· OS-lycka
· Semla
· Min vecka

måndag, februari 27, 2006

Ett tryggare Västmanland - för barnens skull

"Barn är ett folk och de bor i ett främmande land", sjungs i en välkänd sång av Beppe Wolgers. Han förmedlar en bild av en lekfull värld där endast fantasin sätter gränsen. Den bilden står dock inte alltid i samklang med verkligheten.

Allt fler barn i Sverige far illa. BRIS rapportade för några veckor sen att barn mår allt sämre och skadar oftare sig själva och jämnåriga. Unga flickor skär sig eller svälter sig och unga pojkar hamnar i kriminalitet.

I dag presenterade jag rapporten "Ett tryggare Västmanland, för barnens skull" om barnens situation i socialdemokraternas Västmanland efter deras snart tolvåriga maktinnehav. Vi har granskat fyra centrala områden, barnfattigdom, barns hälsa, barnomsorgen och skolan. På samtliga punkter är statistiken nedslående. Många barn lever i fattiga hushåll och deras hälsa är dålig. I Västerås t ex lever 14,6% av barnen i barnfattigdom. Kristdemokraterna vill ta krafttag för att stödja ekonomiskt utsatta barnfamiljer och har bla föreslagit höjt barnbidrag, höjd föräldraförsäkring och höjt bostadsbidrag.

Rapporten visar att det blivit mindre valfrihet inom barnomsorgen. Antalet familjedaghem har minskat med över 70 procent i Sverige det senaste decenniet. I Fagersta t ex har antalet barn i familjedaghem minskat från 136 till 38 barn under tidsperioden 1997-2004. Vi kristdemokrater vill inrätta familjestationer där barnfamiljer snabbt ska kunna få hjälp.

Skolan är stökig. I t ex Hallstahammar är 20,9% av niondeklassarna obehöriga till gymnasiet. Vår rapport visar att en förklaring kan vara att det totala antalet lärare och antalet lärare med pedagogisk utbildning minskat kraftigt mellan 1995-2005. Vi vill därför uppvärdera läraryrket och införa en lärarlegitimation samt satsa på en modern lärlingsutbildning i gymnasieskolan.

Läs gärna mer genom att beställa rapporten från martin.stahlgren@riksdagen.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Familjehemsföräldrars rätt till trygghet

"Familjehemmen gör en värdefull insats för barn som av olika skäl inte kan bo hemma. Familjehemsföräldrarna kompletterar de biologiska föräldrarna när de inte har möjlighet att ta hand om sina barn. En del barn stannar hela uppväxten i familjehemmet, andra en kortare tid. Familjehemsföräldrarna erbjuder dessa barn och ungdomar en möjlighet att få växa upp i trygghet. Att få bli sedd och känna sig älskad, precis som den man är.
Frågan hur familjehemsföräldrar ska ersättas har diskuterats i åratal. I dag omfattas de inte av kollektiva avtalsförsäkringar och deras insats räknas märkligt nog inte som ett förvärvsarbete." Läs min artikel, publicerad i Västmanlands Nyheter, på:
http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/familjehemsforaldrar.aspx

Torsten

söndag, februari 26, 2006

Hockeyguld nyss ger OS-lycka

Visst slår det svenska hjärtat ett extra slag när OS-medaljerna kammas hem. Som kronan på allt ett guld i ishockey alldeles nyss.

Både enskilda och lag som presterat under tävlingarna har gjort det strålande bra. Bravo!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Ett ljus för medmänskligheten

Minnesgoda läsare kommer kanske ihåg att jag för något år sedan skrev om en ensam ung kristen irakisk kvinna, en kaldé, som fått avslag efter avslag om asyl i vårt land. Detta trots att utsikterna för denna ensamma kvinna att klara sig ensam i hemlandet, där den kaldeiska befolkningen utsätts för snudd på etnisk rensning, vore urusla. Utan att gå in på det enskilda fallet tog jag upp principfrågan i Riksdagen med migrationsministern och fick som brev på posten ett ganska intetsägande svar.

Nu har till slut kvarnarna malt färdigt för kvinnan efter att hennes fall prövats enligt den tillfälliga asyllagen. Och hon fick stanna! Någonstans i det mörker som (s)vensk flyktingpolitik, som ju så ofta silar mygg och sväljer kameler, finns alltså ett ljus. Och ett enda ljus kan som bekant lysa starkt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, februari 24, 2006

Allians för Sverige samlades

I går och i dag inträffar det för vårt land unika att fyra partier, inom ramen för Allians för Sverige, hade ett gemensamt konvent. 75 personer från vardera Kristdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Moderaterna möts för att ta ställning till förslag från de arbetsgrupper som jobbat på olika områden. 120 journalister bevakade arrangemanget som alltså totalt hade flera hundra deltagare.

Framtidstron och övertygelsen om att det är möjligt för Sverige att få en bättre regering var tydlig när vi inledde i Norra Latin i går morse. Samarbetet mellan de fyra partierna bådar gott. Finns ens något annat regeringsalternativ i höstens val?

Och mina vänner i alliansen får förlåta mig, men jag, och tror jag de flesta konventsdeltagare oavsett parti, tycker att Göran Hägglund höll det allra bästa partiledartalet under konventet.

”Vi söker inte makten för dess egen skull, utan för att Sverige behöver en ny politik och en ny regering. Kraft och ljus istället för ett svagt ledarskap som famlar i mörker”, sa Göran Hägglund. Läs hela talet på http://www.kristdemokraterna.se

Du har väl förresten skrivit på för regeringsskifte? Gör det annars på Alliansens hemsida www.maktskifte06.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Bottennapp för maktapparaten

Överheten(s) metoder blir smutsigare. Avslöjandet att förtalskampanjen mot Fredrik Reinfeldt kom från socialdemokraternas valledning på Sveavägen är förvånande och väntat. Förvånande därför att smutsen på detta sätt tagit sig till nya bottennivåer. Väntat då vi vet att det i makthavarnas kultur rikligt odlas en självbild om sin egen förträfflighet och motståndarnas underlägsenhet. Sådan människosyn bereder marken för riktigt otäcka tilltag.

Nu är det upp till Göran Persson & co att visa att smutskampanjen var ett olycksfall och tilltag av en enskild person. Annars borde sossemaskinen redan nu få rött kort inför valrörelsen. Falskspel på plan borde leda till utvisning. Om inte förr så då pamparna av folket tvingas bort från de taburetter de synes ta för givna.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, februari 23, 2006

S på pumpen om högskolan

Nu har vi röstat i riksdagen om högskolepropositionen.

På sju punkter gick vänsterkrafterna på pumpen, eftersom vi i alliansen kommit överens med miljöpartiet. Det var sju bra punkter, men sammantaget består förstås intrycket att svensk högre utbildning behöver en annan politik i grund och botten. Det behövs en ny regering.

Torsten

Kårobligatoriet

Riksdagen diskuterade i går ånyo frågan om kårobligatoriet.

Läs min inledning i debatten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/karobligatoriet.aspx

Torsten

Ny värld Ny högskola

I går debatterade Riksdagen socialdemokraternas och vänsterns förslag om ”Ny värld Ny högskola”.

Sverige är ett stort litet land. Stort i tanken och förmågan att bidra, en vagga för innovationer, forskning och åtminstone tidigare företagande och välfärd, viktigt på jordklotet, men litet till befolkningen. Ett land som vårt borde naturligtvis med stolthet vilja ligga främst i arbetet med den högre utbildningens utveckling, kvalitetssäkring och internationalisering. Tyvärr är det inte kvalitet som präglat socialdemokratisk högskolepolitik. Tvärtom. Det är också en av de stora svagheterna med socialdemokratisk högskolepolitik. Den så länge emotsedda högskolepropositionen var utlovad att innehålla svaren på så många frågor. Men hur blev det? Ja, det är naturligtvis lätt att likt gumman en gång konstatera att det bidde mycket skrik och lite ull. En lite svårmodig proposition som inte riktigt tar tag i de utmaningar som den talar om. Vi kristdemokrater vill se en politik för högre utbildning som ger Sverige de allra bästa förutsättningarna för framtiden. Det handlar om kunskap, bildning, kvalitet men också om trygghet och valmöjligheter för studenterna, om arbetsro för lärare och forskare. Om att Sverige tar täten med ett kunskapssamhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Läs min inledning i debatten på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/nyvarldnyhogskola.aspx

Och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:77

Torsten

onsdag, februari 22, 2006

Fröken Julie

En av de mer beryktade teateruppsättningarna på sistone är Thommy Berggrens version av August Strindbergs klassiker ”Fröken Julie” på Dramaten. Såg den häromkvällen i en fullsatt salong vid stora scenen. Och den har förtjänat att uppmärksammas, också för de inre kvaliteterna. Den täta intrigen med klasshat, mörka hemligheter och längtan efter bekräftelse som tar sitt uttryck i begäret är ständigt aktuell.

Maria Bonnevie porträtterar en Julie på bristningsgränsen. Bäst är kvällen när allt ljus faller på henne. Hon är briljant i alla avseenden. Mikael Persbrandt gör en Jean misstänkt likt andra Persbrandt-karaktärer. Varför är Julie så förtjust i honom? På scenen strålar däremot Ingela Olsson vars kokerska Kristin uttrycker så mycket längtan samtidigt som hon är fast i sin egen tillhörighet, därtill dömd av de yttre omständigheterna.

Torsten

tisdag, februari 21, 2006

Pendlarnas tålamod sinar

”SJ brottas med bekymren på Mälarbanan. För lite personal, problem med de nya dubbeldäckade X40-tågen och spårbrist har gjort att förseningarna är större än riksgenomsnittet. Och fler förseningar är att vänta.” Läs artikeln, publicerad i VLT, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/pendlarestalamod.aspx

Torsten

måndag, februari 20, 2006

Mix á la Lindström den 20 februari 2006

· Viska
· Snö, pust och möten
· BRIS larmrapport
· Välfärd eller kunskap?
· Godheten segrar i Narnia
· Ineffektivt rekryteringsbidrag
· Min vecka

fredag, februari 17, 2006

Ineffektivt rekryteringsbidrag

CSN har lämnat en rapport till regeringen rörande effekterna av rekryteringsbidraget. I ett pressmeddelande från CSN anges att formen varit framgångsrik med rubriken ”Många fortsätter studera efter rekryteringsbidraget”. Även ansvariga ministerns eget pressmeddelande beskriver rekryteringsbidraget till vuxenstuderande som ”en lyckad åtgärd”.

Vid närmare granskning kan konstateras att endast 40 procent har studerat vidare. Kristdemokraterna anser att det finns alla anledning att ifrågasätta om ett så lågt procenttal knappast kan anses vara ett lyckat resultat. För att verkligen mäta om det är lyckat, så måste man dra bort alla som ändå skulle ha studerat även utan rekryteringsbidrag och det framgår inte om så har skett. Jag ställer nu den ansvariga ministern Lena Hallengren till svars med en fråga i Riksdagen. Läs den på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=1037

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Snö, svett och möten

På en dörr för ett tag sedan läste jag ”Meeting in progress”. Det skulle väl betyda ungefär att ”Möte pågår”. Fast ”progress” betyder också utveckling. Under stundom kan jag undra hur många sammanträden som är utvecklande. Fast det är kanske ändå bra att demokrati tar tid. Det gör den.

Och ännu bättre är det att det är möjligt att glädjas åt det vardagliga. Resan till ett årsmöte genom det vackra, snöbeklädda Västmanland. Eller en svettig timme i riksdagens gym.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

BRIS larmrapport

Många barn mår dåligt i dagens Sverige. Förra veckan visade BRIS i sin årsrapport att den psykiska ohälsan ökar. Allt fler barn och unga tvingas leva i en tillvaro de inte klarar av. De saknar närvarande vuxna. Det är inte så konstigt i ett samhälle där många föräldrar sliter hårt för att få ihop livspusslet med jobb och familj. Den stora bristen är tid. Tid att vara tillsammans. De allra viktigaste vuxna är ju föräldrarna. Föräldrar vars betydelse och inflytande pressats tillbaka under så lång tid. Vid frågestunden i Riksdagen i torsdags tog jag återigen upp frågan om valfrihet för familjer. Och (s)varet var lika tröttsamt oförstående som vanligt. Måtte en dag sossarnas maktfullkomlighet leda dem till valförlust. Så att vanligt folk får mer att säga till om. Läs min fråga på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/brisrapporten.aspx och frågestunden på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:74&guid={B0F59BE2-F5F3-414F-85AE-D773E6141FBF}

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, februari 15, 2006

Godheten segrar i Narnia

Till slut kom jag iväg för att se ”Narnia Häxan och lejonet”, den första av de nygjorda filmerna utifrån CS Lewis bokserie om landet Narnia. Det blev en mäktig upplevelse. Oerhört välgjort får vi följa de fyra syskonen som skickas ut på landet från London för att undkomma bombanfallen under andra världskriget. Lilla Lucy leker kurragömma, gömmer sig i ett klädskåp och, vips, är hon i landet Narnia där den animaliska befolkningen väntar på barnens ankomst för att befria dem från ”vita häxan” som styr och ställer och förvandlar allt som kommer i hennes väg till is. Barnen kommer med bävrars hjälp till det kloka och goda lejonet Aslan och så är historien igång.
Effekterna är enorma, alla djur väldigt djurliga och barnskådespelarna lysande. Lejon som ryter, fauner som dansar och isbjörnar och tigrar om vartannat. Magnifikt! Inte en enda död sekund i hela filmen. Tilda Swintons vita häxa är det däremot inte lätt att få grepp om.

CS Lewis biliskt inspirerade mystik är bevarad. När Aslan ska betala det ultimata priset för ett av barnens svek (synder?) går det att scen för scen följa korsvägen, korsfästelsen, kvinnorna vid graven, den tomma graven och uppståndelsen. Budskapet är glasklart. Kärlek vinner över hat. Värme över kyla (ju närmare man kommer häxan desto kallare och vintrigare blir det och desto närmare Aslan desto varmare och somrigare blir det). Förlåtelse segrar över långsinthet. Och självuppoffring framför egoism. Ett sympatiskt budskap en vinterkväll i februari.

Och när Aslan vandrar bort längs stranden i slutscenen är det tydligt. Han kommer tillbaka. I en ny film och för att än en gång rädda landet Narnia, världen.

Torsten

tisdag, februari 14, 2006

Alla Hjärtans Dag

Även om alla dagar borde vara steg på vägen till ett varmare klimat oss människor emellan så är denna dag, Alla Hjärtans Dag, en särskild möjlighet att visa sin uppskattning för och omtanke om någon i Din närhet. Krama någon Du inte brukar krama! Eller säg ett vänligt ord till någon Du inte brukar uppmärksamma. Jag citerar gärna Johannes av Korset: "Vid livets afton är det ditt sätt att älska som ska prövas"

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 14 februari 2006

Alltid
Alla Hjärtans Dag
Det måste börja i tid
Diskbänkar i Mölntorp
Framgång för högskolepolitiken
Framgång för studiestödspolitiken
Storm
En ständig möjlighet till utbildning
Min vecka

måndag, februari 13, 2006

Althin i Västmanland

I dag besökte Kristdemokraternas rättspolitiske talesman Peter Althin Västmanland. Tillsammans träffade vi poliser i Västerås och Sala och fick information om det kommande fängelset utanför Sala. Det blev också ett samtal mellan Peter Althin och länets länspolismästare Ann-Marie Orler vid en välbesökt kväll på Stadsbiblioteket i Västerås.

Torsten

Trygga människor minskar brottsligheten

Läs Peter Althins och min artikel genom att klicka på länken ovan.

lördag, februari 11, 2006

Diskbänkar i Mölntorp

I går var Kenth Lundin och jag på besök hos Intra Nordens ledande diskbänkstillverkare. Vackert beläget vid Kolbäcksån i Mölntorp i den södra delen av Hallstahammars kommun ligger Intra. Den engagerade VD:n Erik Kihlberg berättade om fabrikens historia som faktiskt sträcker sig så långt tillbaka som 1500-talet. Ursprungligen en spiksmedja har produkterna varierat via borrar, vapen, kaffepannor och strykjärn till i vår tid diskbänkar. Och det är många olika diskbänksmodeller som produceras. Inte visste jag att design och olika länders kulturer påverkar diskbänkar så mycket. Just designen har Intra som en av sina utgångspunkter. När det rostfria stålet kom förändrades örutsättningarna för produktionen. Företaget, med 80 anställda, ägs av en norsk familjestyrd koncern. En stor del av produktionen går på den svenska hemmamarknaden, men en del exporteras också till ex USA. Ett intressant företag mitt i Sverige.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, februari 09, 2006

Framgång i högskolepolitiken: S förlorar på sex punkter

Alldeles nyss slutbehandlade utbildningsutskottet sina förslag om den framtida högskolan, inte minst med tanke på Bolognaprocessen. Kristdemokraterna har tillsammans med övriga i Allians för Sverige en gemensam hållning i flertalet frågor som gällt detta. Nu har vi också en riksdagsmajoritet tillsammans med miljöpartiet på flera punkter.

Det handlar om att forskarutbildningen ska förbli fyraårig, att det ska finnas tydliga krav på fördjupning och progression för att få examen, att civilingenjörsutbildningen ska bli femårig, att civilekonom införs som yrkesexamen, att en ny sorts högskoleprov ska införas som täcker olika utbildningsområden och att det ska vara meriterande att ha läst relevanta ämnen i gymnasiet när man söker till högskolan. Debatt och beslut blir det i Riksdagen senare i februari.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, februari 08, 2006

Framgång i studentfrågorna

Alldeles nyss beslöt Riksdagen att ställa sig bakom två förslag från fem av riksdagens partier (förutom kristdemokraterna var det övriga allianspartier och miljöpartiet). Det handlade dels om kristdemokraternas ”gamla” käpphäst om att det behövs e ny och modern helhetssyn på studenternas trygghet och ekonomi. Därför ska en studiesocial utredning tillsättas som tar de helhetsgrepp som behövs. Det handlade också dels om att skärpa servicekraven på CSN så att studenterna får snabbare besked om sina ansökningar. CSN blir skyldiga att ersätta studenterna när de inte klarar sin uppgift. Detta är steg framåt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, februari 06, 2006

Mix á la Lindström den 6 februari 2006

- Utveckling
- Valfrihet för familjer
- Nej till tvångsdelat barnbidrag
- Onödigt blev oacceptabelt
- Vitryssland
- Fem år, inget annat
- Kloster i Kumla
- SJ:s monopol höjer priserna i Mälardalen
- Låt alla utvecklas
- Six feet under
- Min vecka

Vitryssland

"Det handlar om solidaritet med ett folk nära oss. Mitt i Europa." I fredags debatterade jag i Riksdagen min interpellation om Sveriges Vitrysslandspolitik med utrikesministen. Fler ledamöter anslöt sig. Läs min inledning på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/vitrysslandspolitiken.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:67&guid={D1EDE06D-E486-4D1C-9389-B0FA4F41A2D2}


Torsten

Onödigt blev oacceptabelt

En respektlös teckning har sårat många muslimer. Varför provocera människor på ett så fullständigt onödigt sätt?

Sedan ursäktar inte det hot eller kriminella attentat, som det mot den svenska ambassaden i Damaskus, huvudstad i diktaturen Syrien. Ett land som visat sig oförmöget (ovilligt?) att leva upp till internationella åtaganden att skydda diplomatiska beskickningar.

De hätska utfall som skett de senaste dagarna är givetvis oacceptabla. Demokratin kan aldrig ge vika för hat. Den smaklösa danska tidningen har gett hatets förespråkare ytterligare ett tillfälle att basunera sitt budskap. Så utnyttjas det omdömeslösa för politiskt mörka syften. Vår värld behöver mer av respekt och goda syften, inte mindre.

Torsten

Vi stoppar förslaget om tvångsdelat barnbidrag

torsdag, februari 02, 2006

Välfärd eller kunskap?

Är det möjligt med ett kunskapssamhälle i ett välfärdssamhälle? Den något provocerande frågan ställer forskaren Carina Beckermann i ManagmentMagazine (04/05). Hon hävdar att det kunskapssamhälle som många talar om, och som är en nödvändighet för framtiden, för att bli möjligt förutsätter aktiva personer som tar initiativ, bidrar med idéer och utövar sin kunskap. En slags entreprenörer i kunskap skulle man kunna säga. Detta önskesamhälle ställer hon i kontrast mot det ”välfärdssamhälle” som passiviserar och skyddar. Den tydliga distinktionen mellan kunskap som aktiverar och välfärd som passiviserar är intressant. Idealet ligger förstås någonstans i ett samhälle där människor är fria nog att vara kreativa samtidigt som det finns trygghet, ett skyddsnät, för den som faller omkull. Vårt land skulle behöva betydligt mer frihet, mindre passiviserande falsk ”trygghet” som undergräver välfärden, men också trygghet för dem som verkligen behöver det.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Six feet under

Äntligen. I söndags började åter ”Six feet under” att rulla på söndagskvällar i SVT2. HBO:s utmärkta serie med lysande skådespelare och sanslöst manus fascinerar. Och allra, allra bäst är australiensiska Rachel Griffiths. Allt vackrare till själ och kropp porträtterar hon den tidigare så plågade Brenda.

Efter att därtill förra året råkat (!) passera studion tätt intill Hollywood Boulevard där alltihop spelas in kan jag bara konstatera. Söndagskvällarna är räddade.

Torsten

Fem år - inget annat, Pagrotsky

”Sveriges ingenjörer isoleras från arbete och forskning i utlandet. Det riskerar att bli resultatet ifall regeringens förslag att inte förlänga civilingenjörsutbildningen till fem år går igenom. När den europeiska arbetsmarknaden och högre utbildningen samordnas duger det inte att klamra sig fast vid en civilingenjörsutbildning som är kortare än i resten av Europa.” Läs artikeln från tre riksdagsledamöter samt ordföranden i civilingenjörsförbundet, publicerad i Svenska Dagbladet, på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Artiklar/femar.aspx

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Makt till familjerna

Vid den sk allmänna debattimmen i Riksdagen i går tog jag återigen upp frågan om valfrihet för familjer. Läs mitt inledningsinlägg på http://www.kristdemokraterna.se/torstenlindstrom/Tal/valfrihetfamiljer.aspx och hela debatten på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=101&bet=2005/06:65

Torsten

onsdag, februari 01, 2006

SJ:smonopol höjer priserna

Ett pendlarkort om 30 dagar/fria resor på Mälarbanan, sträckan Stockholm-Västerås, kostar 3458 kr. Att åka motsvarade sträcka i Skåne, till exempel mellan Malmö och Kristianstad där SJ AB är entreprenör till Skånetrafiken, kostar 890 kr. Det är inte rimligt att det är så stora skillnader samtidigt som Mälarbanan brottas med kvalitetsproblem.

Staten svarar genom SJ AB fortfarande för den helt övervägande delen av persontrafiken med tåg. Det beror till stor del på att SJ AB har ett legalt monopol på de sträckor som bolaget har bedömt som lönsamma. SJ:s ensamrätt är inte förenad med några skyldigheter vare sig ifråga om servicenivåer och trafikens innehåll eller i fråga om priser. Det enda kravet som staten ställer på SJ är att bolaget ska gå med vinst.

Samtidigt som SJ går med vinst rapporteras stora kvalitetsproblem på Mälarbanan. Förseningarna var under förra året större än riksgenomsnittet och enligt SJ är fler förseningar att vänta. För lite personal, problem med de nya dubbeldäckade X40-tågen och spårbrist bidrar till problemen. Att tvingas betala ett högt pris för biljetten samtidigt som servicen fallerar är inte acceptabelt. Detta tar jag nu upp med infrastrukturministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links