onsdag, november 30, 2005

Messing sviker om E18

Fler människor kommer att skadas eller dö nu när regeringen beslutat att inte ge Vägverket möjlighet till byggstart för motorvägen mellan Enköping och Sagån nästa år. Bara under sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor. För att spara mänskligt lidande måste en ombyggnad ske nu.

När Vägverket i början november presenterade sin reviderade plan för vägprojekt i landet fanns E18 fortfarande med i planerna för nästa år. Ulrica Messing svarade den 7 november på en fråga jag ställt i riksdagen att ”särskild hänsyn ska tas till de åtgärder som regeringen tidigarelade i sitt tidigare fastställelsebeslut, däribland sträckan Enköping –Sagån”.

Regeringen bör för att rädda människoliv och för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen se till att byggstarten blir verklighet. För näringslivet i regionen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag skall kunna uppnå en gynnsam tillväxt. En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004-2015 skulle motorvägsbygget påbörjas under 2006.

Torsten

måndag, november 28, 2005

Mix á la Lindström den 28 november 2005

- Droppen
- Advent
- Lugn eller kaos
- Den mjuka staten
- Aids
- Yrkeshögskola i Västmanland
- Studenter har också rätt att bo
- På dansgolvet
- Utveckla högskolan
- Religion i gymnasiet
- Min vecka

Ge lärare och skolledare bättre verktyg

En femtedel av alla högstadielärare har blivit hotade av en elev de senaste fem åren. En av sju har blivit utsatta för fysiskt våld under samma period. Allt enligt en undersökning som presenterades i VLT för några dagar sedan. Det är skrämmande siffror som bekräftar en verklighet som många anat men ingen vågat bekräfta. En verklighet som tusentals elever och lärare tvingas möta varje dag i våra skolor, i Västerås men också runt om i landet...

söndag, november 27, 2005

Advent

Äntligen är det adventstid. Redan i mitten av förra veckan dammade jag av adventsljusstaken till riksdagskontoret. Tända ljus lyser upp. Och tillsammans med en och annan ”kick” från övningarna på gymmet så är vintern plötsligt riktigt trevlig.

Torsten

Soft state

Inga-Britt Ahlenius, numer chef för FN:s interna utrednings- och revisonsverksamhet och tidigare generaldirektör för riksrevisionsverket har hos Ohlininstitutet gett ut den lilla skriften ”Har Sverige blivit en soft (mjuk) state?” Med begreppet menas en stat som inte längre är transparent och förutsägbar för medborgarna, utan där vänskapskorruptionen blivit regel. Ahlenius är på sitt lugna och sansade sätt helt förödande i sin analys. Hon pekar på hur godtycket styr regeringens tillsättning av olika tjänster och uppdrag och hur tystnaden sprider ut sig i den offentliga sfären av rädsla för att hamna i onåd hos makten. Centralt är bristen på ansvar och framförallt utkrävande och granskning av ansvaret. Det bäddar för felsteg. Ahlenius avslutar:

”Jag är rädd för att svaret på frågan om Sverige blivit en ”soft state” är ja. Staten är praktiskt taget överallt, men om den inte lyckas i sina centrala uppgifter, de uppgifter som inte marknaden löser och där vi inte har några alternativ, eller där bara de riktigt rika har några alternativ: att garantera rättssäkerhet, att ge den vård, skola, omsorg som vi kräver och för vilken vi har betalat världens högsta skatter, ja, då har den blivit en ”soft state”. Den mjuka staten lever farligt, eftersom den riskerar att förlora människors förtroende”.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, november 26, 2005

Även studenter har rätt att bo

I dag har jag debatterat bostadspolitik i allmänhet och studentbostäder i synnerhet på plats i Studentpalatset i Stockholm. Knappast några andra i vårt samhälle skulle behandlas som studenterna. 110 000 studenter står i bostadskö runtom i Sverige. En del av förklaringen är säkert att den gamla schablonbilden av studenter som käcka 19-åringar lever kvar. Dagens studenter är i stället en heterogen grupp där behoven varierar. Många har barn. Men alla studenter behöver en bostad. Inte blir det bättre av urholkningen av studiemedlet som gör att allt fler studenter tvingas lägga relativt sett allt mer av sin inkomst på boendet.

Vi kristdemokrater vill allmänt underlätta bostadsbyggandet. Minskad beskattning, slopad fastighetsskatt och förenklat regelverk skulle underlätta. Likaså borde den norska modellen som skattemässigt belönar uthyrning av privatbostad införas.

Det behövs också särskilda insatser för just studenterna. Kristdemokratierna vill inrätta ett nytt riktat investeringsbidrag för byggande av studentbostäder. Det vore ett rejält kliv i rätt riktning.

Torsten

fredag, november 25, 2005

På dansgolvet

Med sedvanlig marknadsföringspompa kom Madonnas nya cd ”Dancing on the dancefloor”. Denna 47-åriga artist har visat sig vara fenomenal på att förnya sin stil. Nya cd:n är inget undantag. Sällan har Abbas ”Gimme a man after midnight” låtit så het som hos Madonna (fast Abba är annars bättre). Hon underhåller. Det går tom att överse med det urtrista fotoalbumet där fåniga posanta bilder mest framkallar en gäspning.

torsdag, november 24, 2005

Yrkeshögskola i Västmanland

tisdag, november 22, 2005

Mix á la Lindström den 22 november 2005

· Ja
· Vinterskodd
· Tack
· Fyra besök
· Religionsämnet hotas
· Ambulanshelikoptrar
· Min vecka

"Hållbar utveckling" hotar religion

måndag, november 21, 2005

4 besök

I dag genomfördes det fjärde av fyra besök vid lärarutbildningar. Efter besök i Uppsala, Falun och Halmstad var det dags för Luleå. Syftet med besöken har varit att i samtal med lärarutbildare, studenter och avnämare ta reda på hur utbildningen fungerar och vad som kan göras bättre. Som bekant har Kristdemokraterna en hel del förslag (se http://www3.kristdemokraterna.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=6583) Med på besöken har Mikael Oscarsson, Ulrik Lindgren, Lars Gustafsson och Erling Wääliwaara varit. Det blir ytterligare något besök framåt våren, närmast Örebro i januari.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, november 20, 2005

Vinterskodd

Härom natten föll det första riktiga ”pudret” över Västmanland. Det var bara att byta till vinterdäck på bilen. Och efter att samma bil varit på två kostsamma besök hos verkstaden på sistone får den väl nu anses vara ordentligt vinterskodd och redo för det kommande året. Hoppas jag.

Torsten

lördag, november 19, 2005

Tack

I dag känner jag mig mycket hedrad och glad. Kristdemokraterna i Västmanlands län höll nämligen sin nomineringsstämma inför riksdags- och landstingsvalet 2006. Jag anförtroddes då än en gång att få vara nummer ett på den kristdemokratiska riksdagslistan i länet. Tillsammans med övriga kandidater ska jag göra mitt yttersta för ett gott kristdemokratiskt valresultat i vårt län 2006.

Jag är mycket glad över medlemmarnas förtroende. Det känns naturligtvis som ett rejält kvitto på det arbete som jag utfört de senaste tre åren. Med all min kraft, förmåga och lust ser jag nu fram emot valrörelsen, regeringsskiftet och fyra nya år som förtroendevald i arbetet för ett Sverige där livet är lättare att leva.

Torsten

onsdag, november 16, 2005

Mix á la Lindström den 16 november 2005

- Leda
- Rapport från Minsk
- Osaklig kritik mot friskolor
- Rapport från Oslo
- Bio: Den utvalde
- Tvångsdelad föräldraförsäkring
- Förbättra familjehemsföräldrarnas villkor
- Min vecka

tisdag, november 15, 2005

Oslo

Måndag och tisdag den här veckan reste delar av utbildningsutskottet till Oslo för att högtidlighålla den fredliga unionsupplösningen för hundra år sedan. På programmet fanns besök i skolor och överläggningar med norska stortingets Utdanningskommittee, liksom med företrädare den norska regeringen. Norge ligger nära Sverige och det är gott om svenskar i Oslo (inte minst som servitriser) trots att det svenska residenset ligger på Ingkogntitogatan (!)

Intressant är att Norge har en rejäl yrkesutbildning i gymnasiet., gott om nationella prov i skolan och utvecklad kvalitetsutvärdering. På en av skolorna, utnämnd till nationell demonstrationsskola, talades med värme i rösten om konsekvenspedagogik. Raka puckar och omtanke för att eleverna sak få de bästa möjligheterna att utvecklas rätt.

Norge är vårt välmående grannland. Efter sammanlagt åtta år med den kristdemokratiske statsministern Bondevik är arbetslösheten rekordlåg, välfärden i gång och oljefonderna växer. Den senaste Bondevik-regeringen är f ö den enda norska regering någonsin som hållit i fyra år.
Tyvärr blåser nu andra vindar i Norge. Den nyvalda rödgröna regeringen signalerar hårda tag mot kontantstötten (det norska succéartade vårdnadsbidraget) och friskolorna (trots att det handlar om knappt bara två procent av eleverna). Ett typiskt exempel på hur de röda väljer ideologiska strider framför lösning av verkliga problem. Månne blev det avslöjande att några av oss avlutade en av de norska dagarna på "Kafé Håplös". Hopplöst är det knappast för Norge när den förra regeringen bäddat så väl. Men det kan bli det om de rödgröna genomför sin politik.

Torsten

söndag, november 13, 2005

Tvångsdelad föräldraförsäkring

Minsk

De senaste dagarna har Annelie Enochson, Sofia Damm och jag besökt den vitryska huvudstaden Minsk. Dagarna tre med ett minst sagt intensivt program spenderade vi i den kalla staden i det land där det mesta, ja allt, verkar gå åt fel håll. Det genom seklen hårt prövade vitryska folket är hårt tuktat av presidenten Lukasjenko, som för övrigt utfärdat lagstiftning om att endast en i landet får kallas president och att vederbörandes (gissa vem) titel ska stavas med stort p. Sådana löjeväckande maktfasoner döljer inte folkets lidande. Det är svårt att se något positivt i utvecklingen. Lukasjenkos mafiosos stärker successivt makten. Det blir allt svårare att ge ut fria tidningar i landet (se fö Svenska Dagbladets utmärkta artikel den 12/11). Religiösa grupper behandlas omilt. Protestanter har det inte lätt. Katolska kyrkan återfick visserligen för några år sedan en del av sina kyrkobyggnader (som kommunisterna använt till annat under ockupationen) men är fortfarande drabbad av arvet fån Sovjet och myndigheternas uppmärksamhet. Politiska fångar är regel. I somras arresterades en av de mer namnkunniga oppositionsledarna. BAZH, en organisation för oberoende journalister, som förra året fick Sacharovpriset av Europarådet för sitt arbete för fri opinionsbildning och information har under det senaste året fått se två av sina medlemmar mördas under oklara omständigheter. Medierna ägs annars av myndigheterna. En privatisering, som hade borgat för mångfald, har aldrig genomförts. De senaste två åren har hälften av de oberoende medierna lagts ner eftersom inget tryckeri vågar trycka. De officiella medierna är fyllda av hat mot väst och en oförblommerad dyrkan av presidenten. De små fria organisationerna och medierna är en nagel i ögonen på tyrannen. Ständigt nya dekret förstärker bilden av ett Kafkaartat sammanhang där förtrycket är vardag. Även internationella organisationer har svårt att verka. Tom projekt mot våld mot kvinnor och för barns rättigheter försvåras av myndigheterna.

Trots denna regim kämpar människor. De drömmer och hoppas och gör sitt bästa. Oppositionen har också lyckats med det unika att enas om en gemensam kandidat inför det vitryska presidentvalet nästa år. Ingen räknar med att det ska hjälpa eftersom presidenten i förväg brukar lägga fast valresultaten i landet men det är ändå ett starkt tecken på att det finns kraft hos oppositionen. Det inger hopp. Kristdemokraternas vitryska broderparti BPF står bakom kandidaten.

En av de starkaste upplevelserna under besöket blev Kuropaty, en skog belägen nära Minsk. Skogen användes som avrättningsplats under Stalins utrensningar 1937-1941. liken gömdes i omärkta massgravar. Först efter socialismens fall ”upptäcktes” dessa och 50 000 kroppar räknades. Därtill kommer att kommunistledarna genom skogen drog en motorväg och en gasledning vilket gjordes att en del skelett forslades bort. Ofattbara 200 000 människor beräknas ha mördats i skogen. Kommunisternas vrede drabbat urskillningslöst. Bönder och småfolk som ogillade kollektiviseringen av deras egendom, fattiga människor, medelklass och intellektuella var några av dem, som i alla åldrar, dödades. Även i dag är Kuropaty en offentlig hemlighet. Luaksjenko, som gärna drömmer sig bort till det förflutna, vill inte höra talas om platsen. För ett par år sedan hotades begravningsplatsen helt av myndigheterna. En folklig resning blev resultatet där vanliga människor med sina liv vaktade skogen tills planerna att förstöra det hela skrinlagts. I dag finns i skogsbrynet kors runt hela skogen. Inne i skogen markerar kors de olika massgarvarna. Och ett stort vackert kors är den naturliga platsen att visa sin respekt för de tusentals, i hela östblocket miljoner, oskyldiga som fått sätta livet till när socialisterna fritt fått fara fram.

Omvärldens uppmärksamhet och närvaro i Vitryssland är viktigt. Det måste finnas röster också utom landet som påminner om folkets vardag. Därför var det glädjande när tidskriften ”Time” för ett tag sedan utsåg den oberoende journalisten Irina Khalip till en av årets modigaste. Hon är en hjältinna, och därtill en bedårande personlighet.

Det vitryska folket är modigt och starkt. Låt oss innesluta dessa tio miljoner människor mitt i Europa i den europiska familjen. Förhoppningsvis får de någon gång uppleva allt det som Europa står för. Demokrati, mänskliga rättigheter, markandsekonomi och välfärd. De är en del av oss, våra grannar och vänner. Må förtrycket någon gång ge vika.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, november 11, 2005

Osaklig kritik mot religiösa friskolor

tisdag, november 08, 2005

Den utvalde

På bio går den nya svenska deckaren ”Den utvalde”. Filmen utspelar sig i studenternasUppsala där en skoningslös seriemördare går lös. Offer efter offer skörads medan polisen står handfallen. Tills den okonventionella (fast i filmsammanhang tämligen konventionella) idén att kalla in en utomstående knäcks. In på filmduken träder polisstudenten Johan som omedelbart visar sig ha talang för mördarjakt. Han blir undercover i ett studentgäng medan kampen för att stoppa mördaren går in på en allt högre växel. Det är en oväntat bra film. Välgjord och ruskigt spännande. Kryddat med action och en uppskruvad avslutning som visserligen kan te sig lite klichéartad men ändå håller publiken i sitt våld. Då

I medierna har uppmärksamheten runt filmen mest handlat om huvudrollsinnehavaren Andreas Wilson (känd från ”Ondskan”). Och Wilson är skicklig med en unik potential i sin generation av skådespelare. Dramaten- och Bergmanaktrisen Julia Dufvenius är förtjusande. Men allra mest imponerar Eric Donnell (från ”Vänner och Fiender” som spelades in i Hallstahammar). Förutom att stå för klippningen, ljudläggningen, framförandet av flertalet sånger i filmen och halva regin så spelar han också på duken en för mordhistorien avgörande karaktär. Duktigt.

”Den utvalde” rekommenderas alla med starka nerver som vill ha 1 timme och 48 minuter avkoppling. Njutbart. Och miljöerna från Uppsalas olika studentmiljöer är, liksom referensen till ett bankrån i Kolbäck (!), extra plus i kanten.

Torsten

måndag, november 07, 2005

Mix á la Lindström den 7 november 2005

· Kunskap
· Förändring
· Gör det billigare att köra bil
· Kristallnatten
· Utbildning för alla
· Din rätt att bli informerad
· Min vecka

fredag, november 04, 2005

Förbättra familjehemmens villkor

För några veckor sen fick jag ett brev från en kvinna i Västmanland. Under tre års tid har hon haft ett uppdrag som familjehem för barn och tonåringar. När uppdraget nu avslutas är hon inte berättigad till A-kassa, därför att familjehem inte omfattas av kollektiva avtalsförsäkringar.

Familjehemmens åtaganden och ersättning regleras i ett avtal mellan familjehemmen och kommunerna. Att ha ett familjehemsuppdrag räknas inte som förvärvsarbete, även om uppdraget innebär att någon i familjen är hemma på heltid och får ersättning för detta.

Familjehem är ett förhållandevis billigt alternativ till institutionsplacering. Men när familjehemsföräldrar inte får tillgodogöra sig A-kasseersättning minskar intresset att ställa upp som familjehem. Enligt Familjehemmens riksförbund är det också svårt för kommunerna att få tag i familjehemsföräldrar.

Det är märkligt att människor som arbetar för att hjälpa de allra svagaste och mest utsatta har ett så svagt stöd från samhället att de själva riskerar att bli bidragstagare. Kristdemokraterna har i många år föreslagit förbättringar. För att ytterligare driva på regeringen tar jag upp detta i en fråga i Riksdagen till socialtjänstministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, november 03, 2005

Nobel

Det är lustigt (?) att se hur Sverige behandlar sina storheter, som om Jantelagen skulle vara överordnad allt.

Alfred Nobel är världskänd, inte minst tack vare de pris som delas ut i hans namn. Likväl finns knappast någon plats i Sverige som bär hans namn. I Montréal, däremot, finns Alfred Nobel Boulevard. Gör som föreslagits. Kalla Arlanda för Alfred Nobels Flygplats och se till att det blir fler platser i Sverige som kan dra nytta av hans namn. Det vore bra för Sverige.

Torsten

onsdag, november 02, 2005

Gör det billigare att köra bil

Läs insändaren, publicerad i Bärgslagsbladet / Arboga Tidning, på http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=6652

tisdag, november 01, 2005

Förändring...

... kan vara antingen kirurgi eller pedagogik, skriver Åsa Lilja och Lars Wiberg i ”Management Magazine” (02/05). Alltför ofta tas formen av kirurgi med snabba ingrepp som lämnar människorna kvar undrande fundersamma och kanske sårade. I stället måste en dialog vars struktur stämmer med hjärnans utveckling, vara vägen till nödvändig utveckling, skriver de båda forskarna. Ledarskap liknas som ”pruning”, dvs. att genom dialog och delaktighet locka fram förändring hos personer och organisationer. Mera, tack!


Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links