måndag, oktober 31, 2005

Moderater och folkpartister i socialistisk fälla

Så har moderaterna gått i den socialistiska fällan. Förslaget om s.k. gratis förskola, d.v.s. att styra alla barn till en och samma barnomsorgsform, där barnen från ringa ålder blir "elever" andas inget annat än rent överförmynderi. Moderterna står inte för valfrihet. De har blivit smygsocialister.

Tyvärr har de fått sällskap av folkpartiet som i dag meddelar sitt avståndstagande till fristående skolor med konfessionell profil. Att det forna liberala partiet därmed sätter sig över Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna synes de ta lätt på. Dags att byta namn från folkpartiet liberalerna till folkpartiet ??

Torsten

Mix á la Lindström den 31 oktober 2005

· Vän
· Bygg om E18 nu
· Yrkesutbildning
· Brott och straff
· Moderater och folkpartister i socialistisk fälla
· Be(s)luten säger allt
· Vad valrörelsen borde handla om
· Fastighetsskatten igen
· Staten måste ta ansvar för sjukvården
· Grusskatten
· Donation till KI
· Gränsmyndigheter
· Musikinstrumentmakare
· Historiska arkiv
· Min vecka

Brott och straff

I en SIFO-undersökning som Polisförbundet låtit göra och som presenteras i dag uppger var tredje väljare att kampen mot brottsligheten är den viktigaste frågan när de väljer parti. Det visar hur bristen på trygghet spritt sig i vårt land. Glädjande är att de flesta tycker att flertalet befintliga poliser gör ett bra jobb. Jag instämmer.

Och Sverige behöver fler poliser. Om kristdemokraterna finge bestämma skulle Västmanland få 90 nya polistjänster redan vid årsskiftet. Men det räcker inte. Det behövs framförallt ett varmare klimat så att barn får växa upp i trygghet. Då fordras en politik som bjuder mer än rop på hårda tag eller flummiga bortförklaringar. Då fordras mer än nedrustande socialdemokrater och tjatiga högerpartister. Då fordras en levande etik som gör livet lättare att leva.

Torsten

Bygg om E18 nu

E 18 mellan Enköping och Sagån är en mycket olycksdrabbad sträcka. Enbart sommaren 2005 omkom tre personer i trafikolyckor. För att spara mänskligt lidande fordras en ombyggnad.
För företagen i regionen utgör E 18 en livsnerv för transporter och en utbyggnad till motorvägsstandard är en grundförutsättning för att regionen och dess företag skall kunna uppnå en gynnsam tillväxt. En ombyggnad av E 18 mellan Enköping och Sagån till motorväg är ett projekt som planerats i många år. I den nationella planen för vägsystemet 2004-2015 skulle motorvägsbygget påbörjas under 2006. Projektet har nu blivit uppskjutet till 2008. Det är inte acceptabelt. Därför ställer jag en fråga i Riksdagen till Ulrica Messing.

Torsten

Bes(s)luten säger allt

Maktpartiets kongress går från klarhet till klarhet. Ja till könsneutral äktenskapslagstiftning och nej till etiskt rådslag. Pyttesmå medel annonseras som förbluffande nyheter. Kan tröttheten och desperationen tecknas tydligare än så? Gäsp.

Torsten

lördag, oktober 29, 2005

Historiska arkiv

Ett problem är att frågan om hur universitetsbiblioteken förvaltar unikt historiskt material, till exempel handskriftssamlingar, i dag inte närmare reglerat. Läs min fråga i riksdagen till utbildningsministern på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=272

Torsten

Musikinstrumentmakare

För närvarande saknas i Sverige en samlad och högkvalitativ utbildning av internationell standard för musikinstrumentmakare. Läs min fråga i Riksdagen till utbildningsministern på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=273

Torsten

Gränsmyndigheter

I dag är tre myndigheter - polisen, Tullverket och Kustbevakningen - ansvariga för bevakningen av de svenska gränserna. Läs min fråga i riksdagen till justitieministern på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=269

Torsten

Donation till KI

En privat donation på 5,5 miljoner US-dollar - motsvarande ca 43 miljoner svenska kronor - gör att Karolinska Institutet, KI, kommer att bygga upp ett helt nytt forskningscentrum där alternativa behandlingsformer ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Donationen ställer nya krav på KI. Läs min fråga i riksdagen till forskningsministern på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=274

Torsten

Grusskatt

Grus används i stor utsträckning av cement- och betongindustrin. Sektorn omsätter cirka 10 miljarder kronor varje år och sysselsätter 6000 personer i hela landet och har stor betydelse för Sveriges välstånd, utveckling och tillväxt. Inte minst är cement- och betongindustrin viktig för glesbygden och för att upprätthålla den lokala välfärden. Läs min fråga om grusskatten i riksdagen till samhällsbyggnadsministern på http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2005/06&nr=270

Torsten

torsdag, oktober 27, 2005

Orimlig fastighetsskatt

onsdag, oktober 26, 2005

Vad valrörelsen borde handla om

Bo Ekman skriver i ”Management Magazine” (02/05) om behovet av en visionär diskussion i valrörelsen 2006. Han konstaterar helt riktigt hur världen förändras, hur det som en gång sågs som nationell suveränitet blivit en passerad dogm, frånsprungen av vår tid. I dagens värld är vi med varandra och beroende av varandra på ett sätt som aldrig tidigare. Frågan är hur Sverige inte bara ska ”klara sig” utan faktiskt kunna ligga i den absoluta frontlinjen i morgondagens värld. Hur ska vi leva tillsammans? Hur ska Sverige hantera de globala sakfrågorna? Hur ska vi förhålla oss till den europeiska familjen? Hur ska vi hävda konkurrenskraften och trygga jobb i en omvärld som bokstavligt talat synes springa ifrån oss? Frågorna är många. Om dem skulle gärna Ekman, och många med honom, se samhällsdiskussionen handla mer om. Samtidigt är det bara att konsttera att så länge herr överkommunalrådet Persson styr och ställer lär inte dessa frågor ha någon vidare chans att synas, trots att det är dem som faktiskt påverkar människors vardag och våra möjligheter att forma ett juste samhälle där vi ställer upp för varandra.

Risken är därför att de etablerade partierna, tyvärr måste jag säga alla, tryggt fortsätter att fokusera på annat. Under tiden fortsätter världen att utvecklas. Och svensk politik står kvar, lugnt administrerande demokratins, välfärdens och trygghetens förfall. Stolt och nöjd.

Torsten

måndag, oktober 24, 2005

Mix á la Lindström den 24 oktober 2005

- Din tid
- Veckans mix
- Slopa fastighetsskatten
- Östtimor
- Sveriges kulturella utbyte med Vitryssland
- Shakespeares "Lika för lika" på Dramaten
- Studenters rättssäkerhet missgynnad
- Min vecka

Östtimor

Minns någon hur en ledare för Östtimors motståndsrörelse tillsammans med den katolske biskopen i Dili fick Nobels fredspris för några år sedan?

Natten till i dag landade jag åter i Hallstahammar efter den 25 timmar långa hemresan från Sydostasien. Anledningen till resan var besök i det land som kallar sig för världens nyaste, Östtimor. Riksdagen driver sedan ett par år ett projekt tillsammans med parlamentet i Östtimor syftande till att öka kunskapen om demokrati och dess praktiska tillämpning. Under fyra dagar på plats i Östtimors huvudstad Dili var uppgiften för en delegation riksdagsledamöter och statstjänstemän att föreläsa om och hålla seminarier inför Östtimors parlamentsval som beräknas hållas 2007. Det blev välfyllda dagar som också rymde många individuella möten med parlamentarikerna. Några av oss, bl.a. jag, fick därtill överlägga med inrikesministern, varvid ett rakt och öppenhjärtigt samtal fördes om behovet av att ge valet 2007 de allra bästa förutsättningarna att bli fritt och öppet för alla.

Som en oundviklig bakgrund står naturligtvis Östtimors historia. De nära 25 åren under ockupation av grannlandet Indonesien har ofrånkomligen danat tänkandet. Tideräkningen tycks nästan börja 1975, då Indonesien slog till. Efter självständigheten har banden återknutits till den gamla kolonialmakten Portugal och det är knappast en slump att både Portugal och dess likaledes forna koloni Brasilien båda har ambassader i Dili och att deras ambassadörer ofta ses tillsammans, så ock vid parlamentets talmans mottagning för oss och hundra andra gäster i fredags kväll. En mottagning som trots sin glada stämning, och sångframträdande av den svenska delegationen, kändes märklig. Mängder av gäster och mat när människorna på andra sidan stängslet bokstavligt talat lider. Så skakande är det i ett utvecklingsland.

Det portugisiska språket är en av de faktorer som håller samman lilla Östtimors dryga 900 000 invånare som annars har 33 olika erkända språk. Folket är ruskigt fattigt. Östtimor räknas som ett av Asiens fattigaste länder, 4 av 5 lever på naturahushållning och enligt en annan beräkning försörjer sig 20 % av östtimoreserna på mindre än 1 US-dollar (f ö landets officiella valuta) om dagen. Det är inte ovanligt att se tiggande barn. Delar av Östtimor plågas, vilket regeringen erkänner, av brist på vatten och sanitära anläggningar och tidvis också av svält. Kosten är enahanda. Bristen på mediciner är förstås påtaglig och småbarnsdödligheten är hög. Trots detta går allt fler, men inte alla, barn i skolan. De till synes blygsamma skolavgifterna på från en halv dollar i månaden är naturligtvis ett oöverstigligt hinder för dem som inga pengar har. Staten försöker ändå att bygga fler skolor, liksom att satsa på att lära fler vuxna läsa och skriva. Det behövs, med ett typiskt svenskt ord, folkbildning.

Landet styrs av den forna motståndsrörelsen Frettelin som har ett överväldigande stöd hos befolkningen. Det var Frettelin som i de östtimorska bergen kämpade mot den indonesiska ockupationsmakten. I dag är det Frettelinledare, flera med många års tid som isolerade i indonesiska fängelser, i landsflykt eller som gerillaledare, som styr. Talmannen i parlamentet skriver i öppenhjärtigt i förordet till landets konstitution att han aldrig under sina år som paramilitär kämpe i bergen kunde tänka sig att han skulle bli talman i ett demokratiskt parlament i ett självständigt Östtimor. En mängd små oppositionspartier finns men dessa saknar i realiteten inflytande. Det är Frettelin som gäller, liksom ANC styr i Sydafrika. Det är inte konstigt att framtidsinriktade och begåvade politiker söker sig till Frettelin. Frettelin är dock inte helt tolerant. Bara dagen före vårt besök var det nära slagsmål i parlament när en Frettelinare ville ge sig på en socialdemokrat med en stol (!) sedan denne ifrågasatt Frettelinledarnas användning av parlamentets bilar (Känns f ö den diskussionen igen? Upphör aldrig vissa mänskliga beteenden?). Det går också att befara att Frettelins stora dominans, om än oundviklig och på alla sätt fullt förstålig, inte är bra i längden för Östtimor. Frettelin har socialismen på programmet och kontakterna med kommunistpartiet i Kina är, liksom med Castros Kuba, nära. Det är i dag svårt, nästintill omöjligt, för utlänningar att äga mark i landet vilket förstås försvårar utländska investeringar. Skulle Frettelin välja att föra Östtimor i dessa länders riktning kommer befolkningen aldrig att få uppleva verklig demokrati med mänskliga rättigheter, välstånd och framtidshopp, utan än en gång reduceras till en bricka i makthavarnas spel. Det vore bedrövligt.

Östtimor har trots misären och det på ytan svåra läget fantastiska framtidsutsikter. I vattnen mellan Östtimor och Australien finns stora oljefyndigheter, Pengarna därifrån fonderas efter krav från Världsbanken så att de långsiktigt kan bidra till utvecklingen av landet. Klimatet är tropiskt. Väldigt hett och mycket fuktigt. Östtimor har även en oexploaterad och bedårande natur. Enligt en italiensk FN-tjänsteman på plats därtill med världens bästa dykarvatten. Planer finns på ekoturism vilket skulle kunna generera utländsk valuta och ge förutsättningar för ett välfärdsbygge. Då krävs förstås en fungerande infrastruktur, förutom förstås trygghet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det i sin tur kräver en aktiv omvärld som bryr sig och finns på plats. Inte för att tala om vad som ska göras. Men för att med tid, pengar och erfarenhet stödja människorna så att östtimoreserna för första gången i världshistorien kan få uppleva frihet och välstånd. För det har naturligtvis Sverige, liksom övriga EU och västvärlden, ett ofrånkomligt ansvar. Det ansvaret måste tas.

Efter dagarna i Dili var det nästan overkligt att pga. flygtiderna mellanlanda på den indonesiska ön Bali där turismen så starkt präglar mycket. Att kasta sig i Indiska oceanens vågor blev en frihetsupplevelse medan blicken sökte så långt bort i horisonten mot en liten halvö 2,5 flygtimme bort där människorna fortfarande väntar på det som svenskar tar för givet. Rent vatten, mat och verklig frihet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, oktober 19, 2005

Sveriges kulturella utbyte med Vitryssland

Läs frågan som jag ställt i Riksdagen.

fredag, oktober 14, 2005

Studenternas rättssäkerhet hotad

År 2001 presenterade Högskoleverket 20 förslag för att stärka rättsäkerheten i högskolan. Uppdraget att ta fram förslag kom direkt från regeringen. Idag, tre år senare, har regeringen fortfarande en tredjedel kvar av punkterna. Högskolan står i den socialdemokratiska tappningen för både kvantitet och bristande rättsäkerhet. Det handlar bland annat om rätt till omprövning av betyg och att få sitt examensbevis i tid för att kunna söka jobb.

Kristdemokraterna är positiva till den en avreglering som genomfördes 1993. Samtidigt får frihet aldrig innebära att rättsäkerheten kränks. Vi är därför positiva till de 20 förslag som Högskoleverket velat genomföra.

Trots att det gått fyra år så ligger många goda förslag i regeringens skrivbordslåda. För Kristdemokraterna handlar det dels om att lösa konkreta problem, men också om att visa en viljeinriktning som regeringen saknar. Därför har jag valt att i Riksdagen ställa sju frågor till utbildningsministern, en fråga för varje punkt som hittills inte åtgärdats.

Studenterna måste kunna söka jobb efter examen, och då är det viktigt att få ut examensbevisen utan dröjsmål. Högskoleverket har ansett att en regel bör införas i högskoleförordningen att högskolans beslut i när det gäller utfärdande av examensbevis skall fattas inom två månader från ansökningsdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Staten måste ta sitt ansvar

Staten måste ta ett aktivt ansvar i finansieringen och lösningen av sjukvården i Västmanland så att inte västmanlänningarna drabbas när Heby kommun byter till Uppsala län. Hittills har inte de demokratiska organen i de båda landstingen beslutat om villkoren för övergången. Det kan leda till att västmanlänningarna får betala onödigt dyrt och att också Hebyborna får sitta emellan. Socialdemokraterna har inget intresse av en bra övergång och kan vilja sabotera den. Därför vill jag att staten ska ta ett aktivt ansvar för en långsiktig och bra lösning. Jag har därför i Riksdagen väckt en motion med den inriktningen.

Torsten

Slopa fastighetsskatten

Skatter ska vara begripliga och rättvisa...

onsdag, oktober 12, 2005

Mix á la Lindström den 12 oktober 2005

- Evigt
- Flackande
- 45 000 västmanlänningar utanför
- Fru Clinton på äventyr
- KU-anmälan om Heby
- Hägglund vs Persson
- Satsning på kvalitet i högskolan
- Äntligen Angela
- Nej till fusk
- Studenterna måste få mer inflytande
- Civilkurage
- Lärare i fokus vid Dalabesök
- Min vecka
- Nästa Mix

Hägglund vs Clinton

I partiledardebatten i Riksdagen i dag ställde Göran Hägglund på punkt efter punkt Göran Persson till svars. Läs mer på www.kristdemokraterna.se

Torsten

KU-anmälan

I dag tog jag det för mig ovanliga initiativet att anmäla regeringen till Konstitutionsutskottet. Det handlar om socialdemokraternas hantering av Heby kommuns övergång till Uppsala län. I förslaget till riksdagen om länsbytet talar socialdemokraterna om en överenskommelse om sjukvården när en sådan knappast finns. Regeringen har brustit i sitt ansvar när det gäller att bereda ärendet till riksdagen och när de påskiner att det finns en överenskommelse godkänd av de båda landstingen. Regeringen borde i stället ha sett till att det fanns en bra överenskommelse och inte gömma sig bakom ett brev från landshövdingarna. Därför anmäler jag regeringen och den ansvarige ministern Sven-Erik Österberg till Konstitutionsutskottet för granskning.

KU-anmälan återges i sin helhet nedan:

Anmälan för granskning av regeringens och statsrådet Sven-Erik Österbergs beredning av proposition till Riksdagen

Regeringen beslöt den 6 oktober 2005 att överlämna propositionen 2005/06:24 Förändrad länsindelning m.m. till Riksdagen.

I propositionen föreslås en utvidgning av Uppsala län, innebärande att Heby kommun överförs från Västmanlands län till Uppsala län. Förslaget får ses mot bakgrund av flera års motstånd från regeringen mot denna önskan som såväl majoriteten i Heby kommun och därefter majoriteten i Riksdagen uttalat.

Dock har inte regeringen till fullo rett ut alla aspekter av frågan. I propositionen (sidan 11) anförs att en överenskommelse träffats mellan Landstinget Västmanland och Uppsala läns landsting om konsekvenserna för hälso- och sjukvården.

Eftersom de båda berörda landstingen inte kunde enas om formerna, och kostnadsfördelningen för länsbytet, uppdrog regeringen till landshövdingarna i de båda länen att utreda och lämna förslag till principer för länsbytet vad gäller hälso- och sjukvården. I landshövdingarnas skrivelse till regeringen den 23 september 2005 anför dem att en lösning bör bli att Uppsala läns landsting under 2007 och 2008 bör köpa viss vård från Landstinget Västmanland. Detta föranleder regeringen i sin proposition att konstatera att en "överenskommelse" träffats. Emellertid har en sådan "överenskommelse" inte godkänts av beslutande organ i landstingen vilket gör det tvivelaktigt att hävda att den finns och gäller.

Konstitutionsutskottet bör granska om regeringen och det föredragande statsrådet Österberg brustit i beredningen av propositionen och därmed riskerat att vilseleda riksdagen.

Med anledning av det ovan anförda anmäler jag regeringen och statsrådet Sven-Erik Österberg för Konstitutionsutskottets granskning. Konstitutionsutskottet bör pröva huruvida regeringen brutit mot gällande regler och föreskrifter.

Stockholm den 12 oktober 2005

Torsten Lindström

Lika för lika

På Dramatens stora scen i Stockholm hade nyligen en av William Shakespeares mer sällsynt spelade dramer "Lika för lika" premiär. Uppsättningen har lockat till sig kommentarer från ledarskribenter. Paralleller har dragits till moderna dramer som Clintons Lewinsky-affär. Handlingen är till synes enkel. Furste drar sig tillbaka och låter den yngre Angelo ta över. Denne inför en hård regim och förbjuder bla alla sexuella aktiviteter. När unge Claudio ertappas med att ha gjort en flicka med barn döms han av Angelo till döden varpå Claudios syster Isabella vädjar för broderns liv. Angelo blir till sin egen, men ingen annans, förvåning vanvettigt kär i Isabella och kräver sex av henne för att låta Claudio gå fri. Därmed överger Angelo de normer han format samtidigt som han fortfarande kräver Claudios huvud för den handling han själv begår. Shakespeares manus lovar cynism och hyckleri, en kväll i destruktivitetens anda.
Men regissören Yannis Houvardas ger mer än så. Även om åtrån är en stark kraft fastnar han inte i den. Det vore för lättköpt. Det blir värre. Houvardas levererar en ruggig historia. Tonen anges övertydligt. Scenen är stram och påminner om en sovjetisk förort i kombination med en svensk lanstingskorridor där dörrarna döljer fasor och mördande byråkrati. Poliserna som patrullerar på jakt efter syndare leder med sin klädsel och rabblandet av fraser på tyska tanken till nazityskland. Ellen Rugges kalla ljussättning flödar obarmhärtigt och gör karaktärerna bleka och skuldmedvetna. Bödeln äter och dricker glatt diskuterande halshuggning. Och när Gustaf Skarsgård (som Claudio) förs in naken och fjättrad för att bespottas är den tragikomiska tonen formad.

"Lika för lika" handlar om människor som låter sig korrumperas. Jonas Malmsjö är trovärdig som Angelo när han slits mellan vilja och principer. Hans Angelo kunde vara sinnebilden för många ledare på arbetsplatser och, varför inte, i politiken. Nyutnämnda, ivriga och fulla av rättmätig indignation över alla tidigare felsteg betraktar de världen i svart och vitt till dess de själva faller och farsen att dölja det mänskliga börjar. Fallet blir stort när de låter sig offras på maktens altare. När människor visar sig vara bräckliga och manipulativa, redo att gå långt för sina egna mörka syften. Livia Millhagens Isabella är sval och oåtkomlig. Det är nästan obegripligt varför Angelo faller så handlöst för henne. Kanske är stillsamheten attraktiv för en extrovert man som förlorat sig själv i försvaret för sina principer, Hur många manliga makthavare har för övrigt inte attraherats av kvinnor som kunnat lindra deras skuld över den egna ofullkomligheten?

I fronten, om än tillbakadragen, står hela tiden Fursten (Staffan Göthe). Lugnt åser han Angelos misslyckanden för att sedan återkomma likt en ond men välvillig despot dömande Angelo, redo att själv roffa åt sig Isabellas sköna lekamen. Han skulle kunna vara en statsminister, ovillig att låta någon annan synas i rampljuset, ruvande på en hämnd mot dem som utmanar honom.

"Lika för lika" är på intet sätt upplyftande. I en kort scen bryts ändå det mörka. När en yrkesbov vägrar låta sig avrättas med hänvisning till att han inte är utsövd. Då brister det. Det blir tydligt att varje människa har ett val. Att vara med i andras spel eller gå sin egen väg. Ingen är kedjad vid ett förutbestämt öde. Då plötsligt spirar ett litet hopp för människan. Och makten behöver sina narrar.

"Lika för lika" är en studie i maktens cyniska arrogans. Något för en och annan makthavare att begrunda?

Torsten

tisdag, oktober 11, 2005

Angela

Visserligen gratulerade jag redan för några veckor sedan Angela Merkel till posten som tysk förbundskansler. Men nu är det helt klart. Tyskland får en kristdemokratisk ledare, den yngsta någonsin och kvinna uppvuxen under socialistiskt förtryck. Så, än en gång, grattis frau Merkel!

Torsten

måndag, oktober 10, 2005

Civilkurage

söndag, oktober 09, 2005

Flackande

Den gångna veckan bjöd på Arboga, Fagersta, Stockholm, Västerås, Hallstahammar, Uppsala, Kolbäck, Falun och Östersund. Det gäller att vara närvarande i ögonblicket och ha koll på kalenderns synpunkter på lämplig vistelsepunkt. Kommande vecka bjuder på mer vanliga tag och så en verklig långresa.

Torsten

Fru Clinton på äventyr

Till slut gav jag mig tid att gå i närkamp med Hillary Rodham Clintons bok "Levande historia" som ju kom för ett par år sedan. Det är en märklig bok som en politiskt intresserad person gärna sträckläser. Vi får följa senator Clintons liv från barndomen fram till dess att hon tillträdde sin parlamentariska uppgift i den amerikanska senaten.

Visst är det ideligen ett "name-droppande" där de flesta hon stött på under alla möten och resor tydligen är förtjusande, trevliga och vänliga. Och visst fås intrycket att det är en rejält tillrättalagd version av sanningen som presenteras. Likväl är boken "levande historia". Det är fascinerande att följa en så genuint politisk person. En människa som uppenbarligen älskar att möta människor, fattiga som rika, lära sig nya saker, bilda opinion och på resor företräda sitt land. Läxan är tydlig. Den som söker andras förtroende måste gilla det annars så lätt tröttsamma kampanjandet med många, många möten i stort och smått. Att vara politiker är att älska valrörelser.

Sedan blev jag faktiskt lite häpen när jag kom till de sidor som så många redan läst, om Lewinsky-affären. Clintons beskrivning av sin bearbetning av makens svek är tydligt påverkad av barndomens kyrklighet. Hon beskriver hur Nåden drabbar henne och ger henne kraft att förlåta. Sant eller falskt? Riktigt eller hycklande? Självutgivande eller beräknande för att vinna kristna röster i nästa presidentval? Vem vet? Hillary Rodham Clinton är i alla fall en fascinerande politisk person och hennes bok är ett tidsdokument. Och hon kommer säkert att söka nya uppgifter framöver.

Torsten

Ingen reklam på min blogg!

Eftersom jag inte tolererar reklam på min blogg finner jag det nödvändigt att stänga kommentar-funktionen.

Du som vill kommentera det jag skriver på bloggen är i stället välokmmen att maila mig direkt på torsten.lindstrom@riksdagen.se

lördag, oktober 08, 2005

Studenterna måste få mer inflytande

I dag talade jag för studenter vid de oberoende studentkårernas träff i Östersund. Kristdemokraterna anser att studenterna måste ha inflytande över sin vardag. Det gäller allt från ekonomi vid sjukdom och barnledighet, till möjligheten att kunna välja vilka föreningar men är medlem i.

Kristdemokraterna är principiella motståndare till ett kårobligatorium. Det betyder inte att studentkårerna gör ett dåligt arbete. Tvärtom. Men det borde vara möjligt att lösa studentkårs- och nationsverksamhetens finansiering genom andra sätt än att tvinga studenter att vara tvångsanslutna till föreningar.

För en handfull år sedan började Kristdemokraterna att driva frågan om en studiesocial utredning. Vi nåddes av signaler, inte minst från SFS, om att de sociala trygghetssystemens utformning inte fungerade tillfredsställande för studenter. Efter motstånd från regeringen fick vi en utredning. Motståndet har nu fortsatt genom att regeringen i stort sett inte gjort något av utredningen.

Doktoranderna är en grupp som ofta för en lite undanskymd tillvaro när man diskuterar studiesociala frågor. Problemet är kanske att de står i en tydligare beroeneställning till lärosätena och därför kan ha svårare att föra fram kritik. Kristdemokraterna anser att utbildningsbidrag på sikt måste ersättas av fast anställning och att stipendier måste mönstras ut som studiefinansiering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, oktober 07, 2005

Besök vid lärarutbildningen i Falun

I dag besökte Ulrik Lindgren och jag Högskolan Dalarna i Falun. Vårt fokus var lärarutbildningen. Lärarbristen kommer att öka i framtiden. Vi måste på allvar diskutera hur vi ska kunna komma tillrätta med problemen. Kristdemokraterna har presenterat ett tiopunktsprogram som ska göra lärare till ett ledande yrke.

Bland de tio punkterna finns en förändrar lärarutbildning. Vi motsätter oss tanken på en enhetlig examen. Kristdemokraterna anser att man tydligare måste sätta fokus på att ge lärare kompetens för att klara avgränsade åldersgrupper. Det bör till exempel finnas en lärarutbildning som fördjupar sig i tonåringarnas skola och kunskapsutveckling.

Värdegrunds- och antimobbningskampanjer från socialdemokraterna har inte blivit annat än kosmetika. Det visar sig att Sverige återkommande har störst ordningsproblem i internationella undersökningar. Kristdemokraterna anser att kunskap om mobbning och konflikthantering samt ledarskapsutbildning bör vara obligatoriskt i lärarutbildningen.

Vi vill införa en tydligare karriärstege för lärare. Efter lärarexamen ska ett års provanställning följa då det finns garanterad handledning, liknande en läkares AT-tjänstgöring. Därefter ska läraren kunna ansöka om legitimation. En legitimerad lärare med lång erfarenhet och särskilda uppdrag ska kunna få titeln "överlärare".

Torsten

torsdag, oktober 06, 2005

Kvalitet i högskolan med kristdemokraternas budget

Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ satsat rejält på den högre utbildningen. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare. Vi sätter kvalitet framför kvantitet.

Regeringens utbyggnad av den högre utbildningen är inte genomtänkt. Nu behövs satsningar på kvalitet, inte fler underfinansierade högskoleplatser. Därför säger vi nej till förslaget.

Socialdemokraterna gör inga förberedelser för att komma tillrätta med pensionsavgångarna i högskolan. En särskild kristdemokratisk satsning går därför till att öka andelen disputerade lärare i högskolan. Vi anslår 80 miljoner för detta under perioden 2006-2008.

Kårobligatoriet måste slopas. Studenterna måste kunna välja vilka föreningar de ska vara med i. Studentinflytandet bör ges en annan finansieringsform.

I Sverige har socialdemokraterna skapar ett strukturellt problem, att högskolan ska vara den rätta vägen. Kristdemokraterna anser att människor måste få förutsättningar att utvecklas efter fallenhet. Vi inrättar i vårt förslag en ny yrkeshögskola 2006.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

45000 västmanlänningar utanför arbetsmarknaden

En vanlig dag stannar 45000 västmanlänningar hemma från jobbet...

onsdag, oktober 05, 2005

Mix á la Lindströms motionsspecial den 5 oktober 2005

· Recept
· Hägglund om Ledande lärare
· Barn, äldre, bensin och poliser
· (S) kom inte
· Utanför
· Gymnasiet förlorar sin själ
· Min vecka
· Årets motioner i riksdagen inlämnade

Barn, äldre, bensin och poliser

Jag har i dag tillsammans med Elisabet Fridén, Jonas Stenzelius, Lennart Andersson, Sickan Palm och många fler presenterat budget och motioner för Västerås, Arboga, Fagersta och Sala.

Kristdemokraterna ger småbarnsfamiljerna frihet med kommunala vårdnadsbidrag och barndagar till ett värde av 60 000 kronor. Vi skapar trygghet för de äldre genom att garantera de som är över 85 år ett anpassat boende. Dessutom ger vi de sämst ställda pensionärerna 400 kronor extra i månaden. Vi vill avskaffa fastighetsskatten och halvera momsen på bensin. Vi satsar också hårt på att stävja arbetslösheten, genom varaktiga jobb.

I Västmanlands län kör en genomsnittstrafikant ca 1500 mil per år. Genom att sänka momsen på bensin från 25 till 12 procent får snittbilisten 1609 kronor i lägre bensinkostnader per år.

Fler poliser behövs. Med ett kristdemokratiskt förslag blir det minst 20 000 helårsanställda poliser år 2010, vilket innebär 3 000 fler poliser än idag. För Västmanlands län skulle det innebära 90 fler poliser.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Budget 2005

Göran Hägglund och Mats Odell presenterade i morse Kristdemokraternas budgetförslag för staten 2006. Läs mer genom att klicka ovan.

Inför AT-tjänst för lärare

I Sverige råder det brist på lärare i skolan. Dessutom överväger var fjärde lärare att lämna yrket och många är långtidssjukskrivna. Kristdemokraterna presenterar därför i dag tio steg för att förändra lärarutbildningen och synen på lärarnas roll och status, skriver Göran Hägglund och Torsten Lindström.

tisdag, oktober 04, 2005

Gymnasiet förlorar sin själ

Skolverkets förslag om att skära ner religionskunskapsämnet i gymnasiet leder till att eleverna får sämre förutsättningar att klara ett gott vuxenliv. Bearbetningen av livsfrågorna blir lidande, liksom kunskapen om olika religioner. Det är förödande i ett mångkulturellt samhälle. Nu måste regeringen ändra i förslaget så att religionsämnet får en starkare ställning än Skolverket föreslår.

I förslaget berövas eleverna på ett av de största gymnasieprogrammen, samhällsvetenskapliga programmet, sin fördjupningskurs i religionskunskap. Inte heller geografi, filosofi, psykologi och naturkunskap finns med. Dessa ämnen är tillsammans själen, det sammanhållande kittet, i samhällsprogrammet. Ändå försvinner denna.

I stället införs ett nytt och okänt ämne "Hållbar utveckling". Frågan är om miljöpartiets inflytande över regeringen blivit så stort att en statlig myndighet ser sig tvingad att införa något som enbart handlar om att vara politiskt korrekt. Visserligen förblir religionskunskap en kort kärnämneskurs, och eleverna på ett par inriktningar på samhällsrogrammet, kommer att läsa fördjupningskursen i religionskunskap men det räcker inte.

Därtill föreslås livsåskådningar/religion/etik få en mer tillbakadragen plats i samhällsprgrammets mål. Etiken förs samman med litteratur och kultur i stället för att vara den bärande tråd som den borde vara.

Slutligen är det regeringen som beslutar om detta. Då får skolminister Ibrahim Baylan chansen att visa om värnandet av livskunskap och mångkulturell kunskap är verkligt eller om det bara är dimråder.

Torsten

Fira en lärare

lördag, oktober 01, 2005

Vad döljer (s)?

I dag skulle jag ha debatterat med riksdagsledamoten Margareta Israelsson (s). Hon kom inte. Det har nämligen gått ut påbud från den socialdemokratiska partiledningen att nobba de 23 debattinbjudningar som vi gjort. Socialdemokraterna törs tydligen inte. Så i lördags var vi kristdemokrater ensamma på Sigmatorget i Västerås. Vi fick presentera vårt budskap. Frågan är bara vad socialdemokraterna ville dölja?

Torsten

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links