onsdag, augusti 31, 2005

Sockerkaka eller maktkamp?

Efter partiledarnas möte hemma hos Kristdemokraternas Göran Hägglund, då gästerna bjöds på sockerkaka, går arbetet med ”Allians för Sverige” vidare.

Vid partiledarmötet beslöts om ett historiskt program för arbete. En arbetsmarknadspolitik som fokuserar på att hjälpa människor till riktiga jobb, förenklade regler för företag och lägre skatter för låg- och medelinkomsttagare är några ingredienser. Alla får del av ett nytt jobbavdrag som gör det mer lönsamt att arbeta och de offentliga finanserna värnas i det fullt ut finansierade förslaget. Ersättningsnivåerna i sjukförsäkringen rörs inte. Alliansen står tydligt i startgroparna för en ny regering.

Samtidigt meddelades att en av de riktigt tunga socialdemokraterna, Göran Johansson i Göteborg, lämnar partiledningen eftersom han, enligt TT, inte vill vara i samma miljö som Göran Persson. Tidigare i veckan haglade de offentliga beskyllningarna mellan vänsterkartellens partier, t ex när Ywonne Ruwaida talade om att socialdemokraterna gynnar rasismen.

Detta säger en hel del om de olika förutsättningarna att styra på ett sätt som är bra för Sverige. Sockerkaka i Bankeryd contra maktkamp i sosseriet och vänsterkartellen. Någon som undrar vilket alternativ som har framtiden för sig? Någon?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Solidaritet 25 år

I dag firar den polska fackföreningen ”Solidaritet” sitt 25-årsjubileum. Solidaritetledaren Lech Walesa och hans anhängare skrämde som bekant slag på det socialistiska Polen med sina krav på frihet. ”Solidaritet” visade, uppmuntrade av den då nytillträdde polskfödde påven Johannes Paulus II:s tal om demokrati och mänskliga rättigheter, hur människor kan förändra världen. Även om det faktiskt såg riktigt illa ut när regimen införde undantagstillstånd. Jag minns fortfarande hur julkalendern i SVT ställdes in en dag i december 1980 pga. extra nyhetssändningar från Polen. Många trodde då att ett nytt krig var på väg. Några år senare föll muren. Walesa blev den förste demokratikse presidenten. I dag är Polen en del av Europa och NATO. Demokratin, om än ibland lite stapplande, är en verklighet och friheten var människas möjlighet. Det imponerar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, augusti 30, 2005

S hukar när mördare rymmer

I dag kom Morgan Johanssons svar på min fråga i Riksdagen som ställdes efter att tre våldsbrottslingar, däribland en dubbelmördare, rymt från ett statligt ungdomshem i Västmanland.

Beskedet från den socialdemokratiska regeringen är klart. De hukar och gör ingenting medan mördare rymmer från ungdomshem. Det är inte ansvarsfullt. I stället borde lagstiftningen ses över så att rymningsbenägna våldsbrottslingar kan hållas inlåsta, på fängelseliknande ungdomshem eller i fängelse.

Det är visserligen trevligt att Morgan Johansson träffar olika chefer men det imponerar inte i längden. Till syvende og sidst faller ansvaret på regeringen för det regelverk som gör rymningarna möjliga.

När mördare och andra brottslingar som är en fara för allmänheten upprepade gånger tillåts rymma hotas tryggheten. Vanliga västmanlänningar blir rädda och polisen tvingas lägga resurser på att fånga dem. 2004 skedde 13 rymningar från ungdomshemmet i Västmanland. Rymningsbenägna brottslingar ska givetvis hållas inlåsta så att de inte kan rymma. Straffmyndiga ska kunna hållas i fängelse eller i fängelseliknande förvar på ungdomshem. Det är oansvarigt att låta dessa vistas i miljöer som det är lätt att rymma ifrån.

Lagen borde ses över så att rymningsbenägna brottslingar givetvis ska hållas inlåsta så att de inte kan rymma. Förändringar i lagstiftningen liksom i myndigheternas regelverk och
rutiner bör därför övervägas. Detta för att straffmyndiga personer som begår allvarliga brott ska kunna hållas i fängelse eller på ungdomshem tills dess de är rehabiliterade och kan återvända till samhället. Det är oansvarigt att låta dessa personer vistas i miljöer som det är lätt att rymma från. Säkerheten runt dessa personer måste skärpas!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hets mot polacker

Vitryssland är troligen det enda land i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister döms till straffarbete och valresultat ogilitigförklaras. EU har sedan flera år avstått från förbindelser på högre nivå med Vitryssland. Det har varit en god tanke även om få resultat har gått att se av denna hållning. Snarare kan det nu vara tid att intensifiera kontakterna med den demokratiska oppositionen och på så sätt stödja landets utveckling i något som så småningom kan bli en demokratisk utveckling. Vi får inte låta Vitryssland bli en bortglömd diktatur.

Den vitryska regimen har nu åter igen utmärkt sig genom ett allt högre tonläge mot den polska etniska minoritet som finns i landet. En orsak tros vara grannlandet Polens resoluta demokratisering och upptagning i EU och NATO. Detta goda exempel på demokrati retar den vitryske presidenten Lukasjenko som därtill enligt många bedömare behöver piska upp de nationalistiska och de västfientliga känslorna inför kommande presidentval. Sverige och EU kan inte ännu en gång stillatigande se på när ett europeiskt lands regim hetsar upp opinionen mot en minoritet från ett annat europeiskt land. Det har ajg tagit upp i Riksdagen i en fråga till utrikesministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Satsa på jobben genom basindustrin

Etanol och bilar

En del förbättringar har genomförts för dem som vill producera råmaterial till etanolframställning. Fortfarande importeras dock den absolut största delen av den etanol som används i Sverige. Detta sker samtidigt som våra bönder får EU-stöd för att låta fullgod produktionsmark ligga i träda. Detta kan inte vara rimligt. I stället borde bönder få bra betalt för det arbete som man utför istället för det arbete som man inte utför.

En del bilägare vill därtill konvertera sina bilar så att de har möjlighet att drivas med flera olika drivmedel (framför allt etanol och bensin). Syftet med konverteringen är att man i största möjliga mån vill tanka etanol. Tyvärr har en del fått problem med bilprovningen då de måste typbesiktiga om sin bil, vilket leder till att hela omvandlingsprocessen fördyras på grund av byråkratiska kostnader. Det strider rimligen mot tanken att underlätta för de bilägare som vill konvertera sina bilar.

Dessa båda problem har jag tagit upp i Riksdagen i frågor till miljöministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, augusti 29, 2005

Mix á la Lindström den 29 augusti 2005

· Våga
· Lägereld, rikssal och kräftor
· shoo bre
· Montréal
· Civitas
· Obehöriga lärare
· Dum moms
· Straffa inte tomträtten
· Min vecka

söndag, augusti 28, 2005

Lägereld, rikssal och kräftor

Den gångna veckan bjöd onekligen på god blandning. Alltifrån samtal vid lägerelden "in the middle of nowhere" i Västerbottens inland medan björn- och renkött i rökig form intogs under den kristdemokratiska riksdagsgruppens konferens till tal för både trevliga rotarianer i Folkets Hus i Surahammar och goda kristdemokrater i Flen, liksom "prat" med folk vid Kräftnatta i Hallstahammar, dock utan kräftor för min del. En annan av veckans höjdpunkter var när folkvalda från USA och Europa träffades i Sverige under den vice talmannens Helena Höijs (kd) värdskap. En dag förlades till seminarium i Rikssalen på Västerås Slott, då bland annat Sveriges relation till de övriga i den europeiska familjen ventilerades. Alltifrån gympadojor till svarta kostymen på en vecka sålunda. Från föredrag om riksdagsmannens vardag och betydelsen av en god seniorpolitik till träff med tvättmaskinen och strykjärnet. Det är vardag igen. Fast roligast är att träffa folk. Det är buskul.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, augusti 26, 2005

Sossarnas passivitetet permanentar de obehöriga lärarna

Häromsistens kom nya siffror som visar att var femte lärare är obehörig. Den höga andelen obehöriga lärare i skolan har blivit en permanent situation, detta styrks av aktuella siffror. Kvaliteten i skolan riskerar att sjunka, i synnerhet i problemskolor.

I regeringsförklaringen efter valet 2002 sade Göran Persson att ”Alla skolor ska vara bra skolor” och ”Kunskap är makt”. Sedan blev det inget. Det finns en uppenbar risk för att de behöriga lärarna flyr problemskolorna i utsatta områden för att i stället samlas i lugnare skolor i bättre områden. Effekten av socialdemokraternas låt gå-politik kan än en gång bli att samhällets svaga grupper drabbas hårdast.

Kristdemokraterna har förslag för att öka yrkets attraktivitet, till exempel tydliga karriärssteg. Dessa leder till att före detta lärare kan hitta tillbaka och att nya grupper blir intresserade av att utbilda sig till lärare. Låt oss pröva dem.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, augusti 25, 2005

shoo bre

är namnet på Douglas Foleys roman som kom under mina ögon i somras. Och som jag ivrigt sträckläste. I centrum för handlingen, som utspelar sig i Stockholms förorter, står två tonåringar, Oscar och Elias, på ytan lite olika men med samma frågor till livet. Att bli vuxen, närma sig det motsatta könet, utanförskap och kampen för att leva lagligt när allt synes förutbestämt är något av det som handlingen byggs upp kring. Boken är lättläst och det är lätt att bli rörd över de genuint skickliga inifrånskildringarna i livet som tonåring i dagens Sverige. Bilden av skolan och vuxenvärldens oförmåga är förödande realistisk. Den som tror sig minnas hur det var att vara tonåring bör läsa boken. Tro mig, Ni minns inte. Och Du som glömt, läs den Du också. Det kan göra det lite lättare att förstå vår tid, och våra unga, framtiden. På gott och ont.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Straffa inte tomträtten

En av flera fastighetsformer är tomträtten. Det unika är att nyttjanderätten till mark upplåts av en kommun eller av staten, oftast till en privatperson. I gengäld betalar tomträttshavaren årlig avgäld, hyra, till ägaren av tomten. Det här kan skattemässigt få mycket märkliga följder för den enskilde tomträttshavaren. Denne jämställs nämligen i fastighetstaxeringen med fastighetsägare. Tomträttshavaren blir tvungen att betala fastighetsskatt för den mark som hyrs men som hon eller han inte äger. Däremot betalar den verklige ägaren, ofta kommunen, ingen fastighetsskatt. Därtill tvingas också tomträttshavaren betala förmögenhetsskatt för den del av tomten där huset står. Ägaren betalar ingen förmögenhetsskatt.
Tomträttshavaren drabbas alltså av både fastighets- och förmögenhetsskatt för något som han eller hon inte äger. Så är det i sossesverige. Nu är fastighetsskatten i sig märklig, och borde tas bort helt, och just i fallet tomträtter drabbas alltså enskilda dubbelt. Det är oacceptabelt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, augusti 24, 2005

Civitas

En av de mer begåvade tidskrifterna på den svenska arenan tillför något som knappast någon annan gör. Tydligt, utmanande för tanken och konsekvent bjuder varje nummer av ”Civitas” på nya aspekter av samhällsdebatten. ”Civitas” ges ut av det kristdemokratiska idéinstitutet med samma namn och bjuder i vårt ofta så fundamentalistiskt statstroende Sverige på nyanser och perspektiv på naturrätten och de klassiska värdena i modern tappning som saknas på andra tidningssidor. För var och en som vill bli något klokare, och kanske våga ifrågasätta sig själv, är ”Civitas” ett måste. Allt däri gillas inte alltid, och tur är väl det, men ansatsen är angelägen. Den behövs. http://www.civitas.net

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, augusti 23, 2005

Dum moms

Läs min motion om restaurangmomsen på
http://www.kristdemokraterna.se/person/article.asp?Article_id=10797&page=2&Person_ID=29613&Category_Id=2002-03-Kd&Author_Id=6105&Type=5039

Torsten

måndag, augusti 22, 2005

Gemensam skolklädsel

Mix á la Lindström den 22 augusti 2005

• Förändring
• Följeslagare
• Gemensam skolklädsel
• Tyska kristdemokrater på frammarsch
• Svartjobb och bidrag
• När mördare rymmer
• Barnens parti
• Olivkvist i Mellanöstern?
• Kina, Tibet, Taiwan
• Efterlysning
• Min vecka

fredag, augusti 19, 2005

Efterlysning

Sedan jag valdes in i Riksdagen har jag strävat efter att ha en så öppen hållning som möjligt. Alla idéer och synpunkter välkomnas. Många kommer också, vilket jag uppskattar. Allt som kommer mig till del prövas och kollas upp ordentligt innan jag avgör om jag vill agera på något sätt. Som riksdagsledamot har jag ju en rad olika verktyg att använda. Närmast är det motionstid i Riksdagen, för sista gången denna mandatperiod. Ta tillfället i akt att tipsa om det Du tycker behöver förändras i vårt samhälle. Maila mig på torsten.lindstrom@riksdagen.se

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Tyska kristdemokrater på frammarsch

Valet till Bundestag rycker allt närmare och opinionsundersökningarna pekar på en kommande kristdemokratisk seger, vilket skulle göra Angela Merkel, en synnerligen intressant politiker, till Tysklands nya Bundeskansler. Kristdemokraterna har inte minst en ny politik för den tyska ekonomin och välfärden. Visserligen kan det fortfarande vara för tidigt att räkna ut socialdemokraten Schröder men denne har så stora problem på sin flank att han nog har svårt att komma igen. Inte minst krypskyttet från ärkerivalen LaFontaine som ju ställt sig i spetsen för ett parti på vänsterkanten skadar Schröder. De tyska kristdemokraterna kommer därmed förhoppningsvis att med ett års marginal bli föregångare för oss svenska partivänner på vägen till en ny regering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, augusti 18, 2005

Följeslagare

I takt med att vardagen inträder då varje dag synes handla om att vara på väg någonstans gäller det att förse sig med trogna följeslagare. En sådan är onekligen min nya mp3-spelare som ger utmärkt och god musik timmar i sträck. Det underlättar och gör det hela riktigt trevligt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, augusti 17, 2005

Förra året rymde 13

tisdag, augusti 16, 2005

Olivkvist?

Freden har låtit dröja på sig i den utdragna mellanösternkonflikten. Det mesta såg visserligen ljusare efter Arafats död, då ett av de stora hindren försvann. Men den palestinska myndigheten har bekymmer att bekämpa terrorn. Frågan är om de ens vill att den död som slumpmässigt drabbar israeliska civila ska få ett slut.

I vårt land är det inte alltid så lätt för rapportörerna att fånga alla nyanser i konflikten. Detta trots att det borde vara rimligt att ha utgångspunkten att allt som främjar demokrati, fred och mänskliga rättigheter ska stödjas medan terrorns mörker måste bekämpas. Tyvärr dras vi ju med ett otal tyckare som inte fixar den åtskillnaden.

Ett oklart förhållande till demokratier och diktaturer är också något vi vant oss leva med så länge socialdemokraterna utformar utrikespolitiken. Det senaste exemplet var i går när två s-märkta ministrar skrev att bara Israel "drog sig tillbaka", gav upp, skulle det leda till ”dynamik i hela Mellanöstern”. Pyttsan, var är perspektivet? Problemet i Mellanöstern är bristen på demokrati i alla länder, utom ett.

Mitt i allt och trots en inte obetydlig rädsla för ökad terror mot vanliga människor lämnar Israels styrkor Gaza. Det är ett stort och faktiskt modigt steg för den unga staten. Så agerar endast en demokrati. Men kommer det att leda till trygghet eller än större fara för de civila, på alla sidor? Premiärminister Ariel Sharon höll förra veckan ett känsloladdat tal till sitt folk där han förklarade sitt arbete för detta. Han deklarerade:

”Nu är det upp till palestinierna att visa sin vilja. De måste bekämpa terrororganisationerna, avväpna dess infrastruktur och visa uppriktiga fredliga avsikter och sitta ner med oss vid förhandlingsbordet. Världen avvaktar palestiniernas svar. En hand som sträcks ut i fred eller en som fortsätter med terrorism. Till en hand som sträcks ut i fred kommer vi att svara med en olivkvist.”

Det är klara besked. Frågan är nu hur de palestinska ledarna agerar. Ska Israel få sällskap av en grannstat (den första palestinska i världshistorien) som är demokratisk (i så fall det andra demokratiska landet i mellanöstern) fordras en hel del.

Sverige borde stödja den enda demokratin i området, Israel, liksom de demokratiska krafterna på den palestinska sidan och i grannländerna. Alla människor förtjänar trygghet och frihet. De hårt prövade civila borde få slippa terrorn. Då är grundbulten respekt för Israels rätt till liv. Det borde tom s-ministrarna inse.

Lika självklart borde vara att Sverige tydligare markerar mot Iran där den totalitära regimen plågar sitt folk och hotar omvärlden, framförallt Israel, genom stöd till terror och utveckling av kärnvapen. Fast den typen av klarsyn, att ta ställning för demokrati mot diktatur klarar inte den socialdemokratiska regeringen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Förändring

“To live is to change, and to be perfect is to have changed often”
John Henry Newman

måndag, augusti 15, 2005

Vi tar barnens parti

När mördare rymmer rivs tryggheten, Persson

När mördare och andra brottslingar som är en fara förallmänheten
upprepade gånger tillåts rymma från Sundbo ungdomshem i Västmanland hotas
tryggheten. Vanliga västmanlänningar blir rädda och polisen tvingas lägga
reurser på att fånga dem. 2004 skedde 13 rymningar från Sundbo.
Rymningsbenägna brottslingar ska givetvis hållas inlåsta så att de inte
kan rymma. Straffmyndiga ska kunna hållas i fängelse eller i
fängelseliknande förvar på ungdomshem. Det är oansvarigt att låta dessa
vistas i miljöer som det är lätt att rymma från.

I dag, efter gårdagens rymningar från Sundbo
ungdomshem, ställer jag en fråga i Riksdagen till statsminister Göran Persson
om behovet av att öka tryggheten och säkerheten.

Frågan lyder:

Söndagen den 14 augusti rymde ytterligare tre brottslingar, däribland en
dubbelmördare som rymt förut och betecknas vara farlig för allmänheten,
från statliga Sundbo ungdomshem i Västmanland. Det är inte först gången.
Under 2004 rymde 13 personer från Sundbo. Följderna av rymningarna blir
att vanliga västmanlänningar i närområdet blir rädda samtidigt som polisen
tvingas lägga resurser på att fånga rymlingarna, på bekostnad av annan
polisverksamhet i Västmanland. Det är fel sätt att använda skattepengarna.
Sammantaget visar detta hur rättssamhället, och tilltron till det,
spricker.

Rymningsbenägna brottslingar ska givetvis hållas inlåsta så att de inte
kan rymma. Förändringar i lagstiftningen liksom i myndigheternas regelverk
och rutiner bör därför övervägas så att straffmyndiga personer som begår
allvarliga brott eller på annat sätt är en fara för allmänheten, även om
de var unga när brottet begicks, kan hållas i fängelse eller i
fängelseliknande förvar på ungdomshem tills dess de är rehabiliterade och
kan återvända till samhället. Det är knappast ansvarigt att låta dessa
vistas i miljöer som det är lätt att rymma från. Säkerheten runt dessa
personer måste skärpas.

Eftersom flera olika statsråd och myndigheter har ansvar för situationen
åvilar det yttersta ansvaret statsministern.

Mot bakgrund av det ovananförda vill jag fråga statsministern

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att samhället ska skyddas från
rymningsbenägna brottslingar, också dem som begått brottet i eller är i
unga år?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, augusti 09, 2005

Discovery

För bara några minuter sedan landade till slut "Discovery" tryggt på sin bas i Kalifornien. Astronauten Edgar Mitchell, med på Apollo 14, beskrev sin upplevelse av rymden;

"Det första som slog mig när jag såg på Jorden var dess otroliga skönhet. Det var en majestätisk syn, en strålande blå och vit juvel mot en svart himmel av samvete. Det blev helt klart att universum har en mening och en riktning. Det kunde inte erfaras med sinnena, med det var där likafullt, en osynlig dimension bakom den synliga skapelsen som formar den efter ett intelligent mönster och som ger livet mening".

Såg förresten för ett par veckor sedan på nytt den klassiska rymdfilmen "Apollo 13". Rekommenderas för den som vill bita på naglarna. Kontrollrummet på Johnson Space Center, till vilket Tom Hanks i filmen rapporterar det klassiska "Houston We´ve got a problem" är i filmen en autentisk kopia av det riktiga rummet. Har kollat på plats i Texas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 9 augusti 2005

• Barn
• Grattis
• Tomma händer
• Med lärdom och makaroner i blick
• Discovery
• Svegfors vs Hammarskjöld
• Ännu ett nödrop från forskningen
• Modernt ledarskap
• Allas ansvar
• Avskaffa fribeloppsgränsen
• Tomma tunnor i familjepolitiken
• Utbildning är som kärlek
• Min tid

Tomma tunnor i familjepolitiken

måndag, augusti 08, 2005

Ännu ett nödrop från forskningen

Kommer i dag på DN-debatt från Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Hennes oro delas av oss kristdemokrater. Och förslagen om en särskild forskningsberedning ledd av statsministern, enligt finsk modell, liksom om en särskild forskningsminister ligger redan på Riksdagen s bord i motionskrav från oss. Någon gång kanske stenen urholkas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Grattis

Carolina Klüft, vår världsmästarinna och redan Sveriges mest framgångsrika friidrottare.

Torsten

söndag, augusti 07, 2005

Gubben i lådan

Plötsligt dök Göran Persson oannonserat upp på veckans SSU-kongress, lagom när ståhejet från bidragssvindeln och maktmyglet lagt sig. Och i dag lyckades han i Björkvik förklara bort sina löften om tillväxt och jobb från förra året. Som vanligt skylde han på andra och klassisk socialdemokratisk demagogi, redan prövad och funnen för lätt, var allt han presenterade. En trött regering har cementerat sig i idélöshet. Konstgjord andning för lånade pengar fungerar inte. Det blir helt enkelt inga riktiga jobb och ingen fart på ekonomin så länge Persson huserar i Rosenbad.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, augusti 05, 2005

Modernt ledarskap

Du som missade artikeln "Nya tider och nya ideal kräver nya roller för chefer" av Ewa Wikström har en ny chans i det senaste exemplaret av tidskriften "Management Magazine" (02/05). Wikströms tes om generationsskiftet på arbetsmarknaden står sig. Hon visar hur de nya ledarna värdesätter kommunikation, utveckling, dialog och ifrågasättande framför 40-talisternas auktoritära tro och administrativa synsätt. Läs artikeln och fundera över vilka organisationer, företag och partier som hinner först i utvecklingen av en modern struktur. Och vilka som dör ut, likt dinosaurierna en gång?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, augusti 02, 2005

Utbildning är som kärlek

Den blir bara bättre och bättre. Det är ett talesätt mer aktuellt än någonsin, för vi lever ju i ett kunskapssamhälle. Det handlar om alla typer av kunskap: teoretiska och praktiska, lokala och globala. Ytterst handlar det också om ett djupt mänskligt värde, att våga mogna och att berikas av nya erfarenheter. Därför går det inte längre att begränsa utbildningsdebatten till att handla om barn och ungdom. Utbildning handlar också om vuxna. Ingen av oss blir någonsin för gammal för att lära nytt.

Behovet av yrkeskunskap är i dag så skriande stort att svenska småföretag uppger att bristen på personer med rätt kunskap är ett av de enskilt största hindren för företagets utveckling, för den tillväxt som det plötsligt blivit så populärt att prata om från socialdemokratiskt håll. Eftersom det är de små företagen som i första hand har potential att i framtiden skapa utrymme för välfärden är detta alarmerande. När småföretagen, främst företag inom traditionellt praktiska sektorer som byggbranschen, tillverkning, hotell och restaurang, ropar efter arbetskraft är det en varningssignal som borde leda till reaktion och aktion. Vi kristdemokrater vill se en ny yrkeshögskola växa fram, gärna i samarbete med eller integrerad med den reguljära högskolan. I en yrkeshögskola får även direkt yrkesinriktad utbildning en kvalitetsmärkning med en antagen examensordning. Det blir hög kvalitet, och det blir status på yrkesutbildningen. Därmed blir den också attraktiv för fler studerande. Yrkeshögskolan skulle innebära att vi bygger vidare på den kompetens och erfarenhet som kommit med den kvalificerade yrkesutbildningen.

En framtidsfråga är hur vi kan ta till vara de kunskaper som människor skaffar sig utan att ha formella papper på det genom utökad användning av validering. Det behövs för många, alltifrån de vårdbiträden som genom år av hårt arbete tillägnat sig undersköterskekunskaper och behöver få papper på det för att öka tryggheten och utvecklingsmöjligheterna till de många utländska akademiker som i vårt land inte får arbeta utan i stället tvingas till passivitet och sysslolöshet. Att sedan inbilla sig att en lösning heter en ny myndighet, den valideringsdelegation som sent omsider tillsattes, inger föga förtroende utan visar bara än en gång hur socialdemokraterna regerat sig själva sönder och samman så att den enda lösningen på ett bekymmer kallas en ny myndighet.

Kunskapssamhället fordrar också att utbildningen är organiserad på nya sätt, t.ex. distansutbildning och lärcentrer. Det måste bli naturligt att lära också i Ytterån, Färna och Gärdslösa, inte bara i Uppsala och Lund. Lärcentrer bidrar till att utbildningen kommer närmare människorna. För att travestera ett gammalt uttryck, kan inte Muhammed komma till berget så får berget se till att komma till Muhammed. Lärcentrer och distansutbildning bidrar till att nå nya studerandegrupper som kan läsa åtminstone delar av sin utbildning i van hemmiljö med hjälp av modern teknik. Det underlättar också för alla de studerande som har familj att ta hänsyn till och ansvar för.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, augusti 01, 2005

Barn

Var femte sekund dör ett barn av hunger eller hungerrelaterade sjukdomar
Jean Ziegler, FN:s särskilde rapportör om rätten till mat

Montréal

Världens andra största franskspråkiga stad ligger på andra sidan Atlanten. I Montréal i den kanadensiska delstaten Quebec bor 3,5 miljoner människor på en ö. Alla skyltar är på franska, fast i praktiken talas förstås också engelska. Detta inte minst tack vare alla invandrare från världens många hörn som lockats dit av den utmärkta politiken för arbetskraftsinvandring. Staden är ung till sin karaktär och hyser flera universitet. För att hantera det otvivelaktigt besvärliga klimatet med svinkalla långa vintrar och stekheta långa somrar har en underjordisk ”stad” byggts, en gigantisk galleria i flera våningar med 900 butiker, alla under jorden.

Flera svenska företag har investerat i staden under senare år, inte minst i forskning, eftersom den kännetecknas av ett nära samarbete mellan näringsliv och politik. Tonen och kommunikationen däremellan är rak och tydlig och bygger på ömsesidig respekt. Montréal kommer på femte plats på listan över nordamerikanska städers förmåga att skapa nya arbetstillfällen. Det byggs bokstavligt talat överallt.

Montréal leds av borgmästaren Geráld Trenblay, en dynamisk vithårig herre som envetet moderniserar staden. Ut slängs inskränkthet, in kommer utveckling. Trenblay är, månne i likhet med en viss Dag Hammarskjöld, en ledare med tydliga värderingar och klara välartikulerade visioner. Teknologi, forskning och talang är de tre grundpelare som framtidsbygget utgår från. Vart tredje jobb finns i den kunskapsintensiva ekonomin.

Trenblay menar att vår värld mer än någonsin behöver hopp, kärlek och framtidstro. Att vägvalet står mellan ”voice” och ”exit”, att göra sin röst hörd eller att ge upp. Montréal har valt sin väg. Alltfler står bakom den visionen. Hos dem som förmår formulera sådana visioner ligger framtiden.

Torsten
www.torsten.kkristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links