onsdag, juni 29, 2005

Yrkesutbildningen

Så har jag ställt denna fråga till Leif Pagrotsky i Riksdagen

Regeringen har inte agerat långsiktigt för att stärka den yrkeskunskapen i Sverige. Detta exemplifieras genom att mål endast finns satta för den akademiska högskolan, inte för yrkesutbildning. Detta har resulterat i ökande arbetslöshet för akademiker medan företag, framförallt mindre industriföretag, uppger att bristen på utbildad personal är ett viktigt hinder för att kunna expandera.

Regeringen har i dagarna beslutat om en ökad satsning på särskild lärarutbildning inriktad mot yrkesverksamma, obehöriga yrkeslärare. Satsningen innebär att ca 1 000 obehöriga yrkeslärare ges möjlighet att studera till en lärarexamen på halvfart kombinerat med anställning på en skola. Satsningen riktar sig till såväl kommunala som fristående skolor och pågår under tiden 2005 - 2008.

Regeringens agerade kan svårligen uppfattas som något annat än en ren akutåtgärd, eftersom regeringen redan tidigare har tillsatt en delegation som ska se över yrkeslärarutbildningen och som ska avrapportera sina resultat senast den 31 december 2006. Det är en nödlösning som är föranledd av att regeringen inte har löst de strukturella problemen när det gäller yrkeslärarutbildningen vilket Kristdemokraterna tidigare efterlyst.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga ministern:
Vad avser minstern göra för att eliminera kortsiktigheten när det gäller yrkesutbildningens villkor på gymnasial- och högskolenivå?

tisdag, juni 28, 2005

Missa inte

”Morden i Midsommer” tisdagr kl 21,00 i SVT1.

Ungdomsfylleriet är inget ungdomsproblem

måndag, juni 27, 2005

Jämtländsk midsommar

Årets midsommar blev något annorlunda eftersom jag valde att ”återupptäcka” de jämtländska rötterna i Yttern med omnejd. Mus-Olles museum, snöbollskrig på landets högst belägna väg (Flatruet), promenad vid Brudslöjan vid norska gränsen och över(!) Handölsforsarna, döda fallet och thailändsk paviljong och mycket mer blev det. Och när midsommarstången restes på Stocke Titt på Frösön så sjöngs i republiken Jämtland, ja just det, Jämtlandssången. Så är det i republikanska trakter fjärran ”Du gamla du fria”.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Blair i Strasbourg

Den 1 juli tar Storbritannien över stafettpinnen som ordförande i den Europeiska Unionen. Inför detta talade den brittiske premiärministern Tony Blair vid Europaparlamentets junisession i juni. Det var ett vackert, strålande, passionerat men även reflekterande tal. Förutom att Blair angav dagordningen för sitt ordförandeskap, som lär bli svår att hålla sig till med tanke på processen runt det nya fördraget, så var Blair bäst när han talade om den europeiska idén. Jag kan inte undanhålla Er vissa utvalda delar av talet:

“This is a union of values, of solidarity between nations and people, of not just a common market in which we trade but a common political space in which we live as citizens.

It always will be.

I believe in Europe as a political project. I believe in Europe with a strong and caring social dimension. I would never accept a Europe that was simply an economic market.”

“ There is not some division between the Europe necessary to succeed economically and social Europe. Political Europe and economic Europe do not live in separate rooms.

The purpose of social Europe and economic Europe should be to sustain each other.

The purpose of political Europe should be to promote the democratic and effective institutions to develop policy in these two spheres and across the board where we want and need to cooperate in our mutual interest.”

“If Europe defaulted to Euro scepticism, or if European nations faced with this immense challenge, decide to huddle together, hoping we can avoid globalisation, shrink away from confronting the changes around us, take refuge in the present policies of Europe as if by constantly repeating them, we would by the very act of repetition make them more relevant, then we risk failure. Failure on a grand, strategic, scale. This is not a time to accuse those who want Europe to change of betraying Europe. It is a time to recognise that only by change will Europe recover its strength, its relevance, its idealism and therefore its support amongst the people.”

tisdag, juni 21, 2005

Låt Finland visa vägen till bättre yrkeshögskola

Finland har hela 29 yrkeshögskolor med 130 000 platser på en befolkning av 5,2 miljoner. Sverige har bara 12 500 platser i kvalificerad yrkesutbildning (KY). En skillnad som delvis kan förklara varför det går bättre för Finland. Socialdemokraternas syn på yrkeskunskap undergräver Sveriges försörjningsmöjligheter. Inrätta yrkeshögskolor efter finländsk modell, föreslår kristdemokraternas ordförande Göran Hägglund och den högskolepolitiske talesmannen Torsten Lindström.

Mix á la Lindström den 21 juni 2005

- Öppen
- Fritt fall
- Ett barn
- Gemensamt
- Låt Finland visa vägen till bättre yrkeshögskola
- Tankepaus
- Allians för Västmanland
- Sparkad
- Debatterat: Studiestöd
- Verksamhetsberättelsen
- Mer av ingenting om högskolan
- Min vecka
- Sommar

måndag, juni 20, 2005

Ett barn

I bland blir grymheten i svensk flyktingpolitik alltför outhärdlig. En förståndshandikappad sjuårig pojke hotas av utvisning till Ryssland. Efter många om och men och en lång process i Sverige, då svenska myndigheter stridit om kostnaden för skolgången, fick han till slut tillgång till särskola. Under tiden i skolan har han utvecklats på ett strålande sätt. Vid en avvisning väntar en osäker framtid då motsvarande skolgång lär saknas.

Det är tydligt att Sverige inte ser och tillämpar barnperspektivet i flyktingpolitiken. Det strider mot bla FN:s barnkonvention. Socialdemokraternas (och moderaternas) agerande rörande de apatiska barnen talar också ett tydligt språk. Givetvis ska barn som finnas i Sverige och som riskerar att få drastiskt försämrade förutsättningar vid en avvisning beviljas uppehållstillstånd i Sverige. En generell amnesti bör därtill utfärdas för asylsökande i Sverige vid införandet av den nya asyl- och instansordningen. Ånyo tar jag upp detta i Riksdagen med ansvariga ministern. Måtte droppen någon gång urholka stenen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, juni 19, 2005

Tankepaus...

blir det i den europeiska processen. Det brittiska ordförandeskap som det närmaste halvåret ska leda EU kunde ha fått en bättre start. Å andra sidan är det kanske lämpligt att just britterna har att manövrera processen. Och så gäller det att ha en inte oväsentlig sak i minnet. Ett halvår, ett år eller två är mycket kort tid för en kontinent med flera tusen år lång historia. Så länge demokrati och fred råder är ”krisen” långt borta.

Efter att tio länder ratificerat det nya fördraget medan två avböjt är det nu läge för en rejäl funderare på framtiden. Hur ska Europa se ut framöver? Hur slår vi vakt om de goda värden som är grunden för demokratin och mångfalden i vår del av världen? Hur kan vi öppna famnen för fler? Hur kan Sverige bidra? Sveriges regering borde givetvis en gång för alla ta tag i dessa frågor och initiera det goda och breda samtalet. Tyvärr är det knappast att vänta av Persson & co som synes föredra ett mer behagligt kommenterande från åskådarplats. Utrikesminister Freivalds redogörelse för oss riksdagsledamöter i lördags gav intet hopp om något annat.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, juni 18, 2005

Sommar

Så har det officiella arbetsåret med Riksdagen avslutats. Det har varit ett år med arbete, glädje, spännande människor och många ställningstaganden i stort och smått. Nu vidtar den politiska sommarsäsongen med Kristdemokraternas Riksting, i Skövde nästa vecka, medverkan i seminarier under politikveckan i gotländska Almedalen, skrivarbete med artiklar och motioner, fortsatt nätverksbyggande, studier och företagsbesök mm. Och så blir det om några veckor äntligen mer lediga dagar utan kostymer och sammanträdesritual. Mix á la Lindström kommer ut som vanligt under sommaren, om än mer sporadiskt och Blogg á la Lindström uppdateras av och till. Det går utmärkt att som vanligt maila till mig.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

De senaste

Klicka ovan och läs de senaste artiklarna...

Allians för Västmanland

Vi västmanländska riksdagsledamöter för partierna i Allians för Sverige har haft två artiklar publicerade i VLT i debatt med socialdemokrater och stödpartister. Läs ”S-väljarna uppmanas köpa grisen i säcken” på http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=6145 och ”Vi samarbetar i positiv anda” på http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=6181

Torsten

Fritt fall

blev det i fredags på Gröna Lund för de kristdemokratiska riksdagsledamöter som tordes hissas upp 80 meter rakt upp i luften för att sedan falla ner i 110 km i timmen. Sådant roar barn. Stora som små.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juni 17, 2005

Studiestödsdebatt

I går debatterade och beslöt Riksdagen om regeringens proposition om studiestöd. Intressant var den avsevärda tid som socialdemokrater och vänsterpartister använde för att attackera kristdemokraterna. Det visar månne hur rädda och känsliga maktkartellen blivit för våra förslag. Till slut brukar de dock genomföra dem. Trist bara att det ska ta sådan tid. Läs mitt anförande som Kristdemokraternas partiföreträdare genom att klicka ovan.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, juni 16, 2005

Min verksamhetsberättelse

Min berättelse för det gångna året är publicerat. Beställ Ditt eget exemplar. Eller besök http://www.kristdemokraterna.se/person/list.asp?Person_ID=29613&Category_Id=Vad%20jag%20gjort

Torsten

onsdag, juni 15, 2005

Sparkad

Sydafrikas president Thabo Mbeki har sparkat sin mutanklagade vicepresident Jacob Zuma. Det var lika bra det. Efter att i höstas ha sett en arrogant Zuma slingra sig i det syafrikanska parlamentet i Kapstaden inför oppositionens frågor kan jag bara konstatera att det var ett behövligt steg i arbetet med att utveckla och befästa ett modernt Sydafrika. Demokratiskt och fritt från korruption.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Gemensamt ?

Vad har Andrej Kilmov, Michail Marintij, Valerij Levonevskij, Aleksander Vasiliev, Sergej Skrebets, Michail Statkevitj och Pavel Severinets gemensamt? Jo, de är alla politiska fångar i vårt grannland Vitryssland. Senast var det Klimov som dömdes till ett års frihetsberövande med tvångsarbete. Detta i en diktatur som göds med svenska skattemedel för vapeninköp.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Montréal

Världens andra största franskspråkiga stad ligger på andra sidan Atlanten. I Montréal i den kanadensiska delstaten Quebec bor 3,5 miljoner människor på en ö. Alla skyltar är på franska, fast i praktiken talas förstås också engelska. Detta inte minst tack vare alla invandrare från världens alla hörn som lockats dit av den utmärkta politiken för arbetskraftsinvandring. Staden är ung till sin karaktär och hyser flera universitet. För att hantera det otvivelaktigt besvärliga klimatet med svinkalla långa vintrar och stekheta långa somrar har en underjordisk ”stad” byggts, en gigantisk galleria i flera våningar med 900 butiker, alla under jorden. Flera svenska företag har investerat i staden under senare år, inte minst i forskning, eftersom den kännetecknas av ett nära samarbete mellan näringsliv och politik. Tonen och kommunikationen däremellan är rak och tydlig och bygger på ömsesidig respekt. Montréal kommer också på femte plats på listan över nordamerikanska städers förmåga att skapa nya arbetstillfällen. Det byggs bokstavligt talat överallt i Montréal.

Montréal leds av borgmästaren Geráld Trenblay, en mycket dynamisk vithårig herre som envetet moderniserar staden. Ut slängs inskränkthet, in kommer utveckling. Trenblay är en ledare med tydliga värderingar och klara välartikulerade visioner. Teknologi, forskning och talang är de tre T som framtidsbygget utgår från. Vart tredje jobb finns också i den kunskapsintensiva ekonomin. Trenblay menar att vår värld mer än någonsin behöver hopp, kärlek och framtidstro. Att vägvalet står mellan ”voice” och ”exit”, att göra sin röst hörd eller att ge upp. Montréal har valt sin väg. Alltfler står bakom den visionen. Hos dem som förmår formulera sådana visioner ligger framtiden.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, juni 14, 2005

Mer av inget i högskolan

Reella kvalitetssatsningar uteblir i dagens högskoleproposition. Risken är uppenbar att högskolan fortsätter att drivas som utbildningsfabrik. Regeringen vill också behålla makten över den nya mastersexamen, vilket leder till en risk för partipolitisering och att mindre lärosäten slås ut. Kristdemokraterna har föreslagit att kurserna på C- och D-nivå bör ges en högre ekonomisk ersättning. Propositionen innehåller ingen sådan kvalitetssatsning. Den nya mastersexamen riskerar därför att bli ännu ett exempel på regeringens etikettpolitik. I realiteten blir det högskolans lärare som får betala priset när de ska åstadkomma en ny avancerad nivå utan ytterligare anslag.

Regeringen bibehåller det politiska greppet över högskolan genom att slå fast att det är regeringen - och inte Högskoleverket - som ska besluta vilka högskolor som ska få avlägga examina på grundnivå respektive avancerad nivå.

Skrapar man på ytan när det gäller den breddade rekryteringen så inser man att det mest är fråga om retoriska övningar från regeringens sida. Den socialdemokratiska regeringen ger högskolorna och gymnasieskolorna ett utökat ansvar, dvs mer att göra. Och detta utan att skjuta till några ytterligare medel.

Regeringen vill vikta betygen i andra språk än engelska och matematik. Kristdemokraterna anser att det måste vara mer relevant att också vikta ämnen som har betydelse för den utbildning som studenten väljer att läsa på högskolan.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Premiera samverkande lärosäten

måndag, juni 13, 2005

Mix á la Lindström den 13 juni 2005

-Flexibel
- Ljust
- Debatterat: Rättssamhället i Västmanland
- Det delade landet
- Sverige behöver en gränslös högskola
- Alliansen: Sverige behöver utbildning i världsklass
- Familjecentraler
- Artikel: Skolan saknar värderingar
- Beställ verksamhetsberättelsen
- Sommar
- Min vecka

söndag, juni 12, 2005

Sverige behöver gränslös högskola

Publicerad artikel från Saco Studentråd och Kristdemokraterna

Sommar

Semestertips? Kolla http://www.vastmanland.se och http://www.hallstahammar.se

Debatt om tryggheten i Västmanland

lördag, juni 11, 2005

Ljust

ute trots att klockan visade midnatt var det härom natten när jag körde bil. Ljuset är fantastiskt. Vi får njuta så länge vi kan.

Torsten

Det delade landet

Vid Afrikas sydspets finns Godahoppsudden där Atlanten och Indiska oceanen möts i det gigantiska Sydafrika. Det är som om de två strömmarnas möte symboliserar de två länder som ryms i Sydafrika. Å ena sidan det rika och välmående, å andra sidan det utfattiga i misär. Under de senaste 10 årens demokratisering har paradoxalt nog de fattiga blivit fler samtidigt som betydande resurser satsas för att bygga vettiga bostäder. Men det finns ändå hopp. Förhoppningsvis kommer fler utländska investeringar och turister så att fler får jobb och kan ta del av det nya Sydafrika. Det blir en förebild för det övriga Afrika.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juni 10, 2005

Religionskunskap i gymnasiet

I dag har jag väckt den här frågan i Riksdagen - riktad till skolministern

Utöver de grundläggande basfärdigheterna - att läsa, skriva och räkna - har skolan tillsammans med föräldrarna ett ansvar för att förmedla den värdegrund som ligger till grund för vårt samhälle. Religionskunskapens roll bör därför utvecklas. Ämnet är en naturlig utgångspunkt för livsåskådningsfrågor och värdegrundsarbetet. Religionskunskapen är viktig för att lära känna det svenska kulturarvet men också andra länders religiösa och kulturella arv. Genom att bli förtrogen med både sin egen och andras kulturella tradition kan en ömsesidig respekt och tolerans skapas där främlingsrädsla och främlingshat minskar.

Efter Riksdagens beslut om gymnasieskolan hösten 2004 pågår arbetet med att mer detaljerat lägga fast gymnasieskolans framtida utformning. Religionskunskapsämnet är förvisso efter Riksdagens beslut ett kärnämne med kursen Religionskunskap A. Men även på flera program, i synnerhet t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet, bör Religionskunskap B vara ett obligatoriskt kärnämne för alla elever på programmet.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet
Vad avser statsrådet göra för att ytterligare religionskunskap ska vara obligatoriskt i gymnasieskolans samhällsvetenskapsprogram?

Värna tryggheten i Västmanland

Rädda häktet, öppna tullstationen och se till att polisstationerna kan
fortsätta hålla öppet. Det är min uppmaning i dagens debatt till justitieminister Thomas
Bodström. Rättssamhället i Västmanland har redan drabbats av alltför
många slag!

Thomas Bodström leder en politik som ser till att polisstationer stängs.
Tullen drar ner så att knark och brottslighet kan flöda och häktet i länet
hotas. I en rad frågor har han varit undvikande. Nu får han i en
interpellationsdebatt i riksdagen svara på frågorna om tryggheten i
Västmanland.

Grundläggande för alla är att få känna sig trygga i samhället. I ett
samhälle byggt på goda värderingar krävs färre polisiära insatser och
andra åtgärder av rättssamhället. Men samhället är inte tryggt i dag.
Därför behövs ett flertal insatser, bland annat fler poliser. Det är inte
acceptabelt att människor ska tvingas vänta på polishjälp i
akutsituationer.

Västmanlands län har under senare år utsatts för en rad nedskärningar
som påverkat rättstryggheten. Fler poliser behöver rekryteras dels på
grund av pensionsavgångar och sjukskrivningar, dels med anledning av
svårigheter att besätta befintliga tjänster. Nyligen lades också ett antal
passexpeditioner i länet ner. Det leder till färre arbetsuppgifter för de
civilanställda på dessa polisstationer , vilket i sin tur kan äventyra
stationernas framtida öppethållande.

Häktet i Västerås är hårt belastat. För att klara behovet av
häktesplatser används fyllericeller i Västerås, Sala, Fagersta, Köping,
samt i Enköping i grannlänet. Det har tidigare föreslagits att häktet i
Västerås ska läggas ned. Förslaget är olyckligt för rättsväsendet i
Mälardalen. Det medför en rad negativa konsekvenser och hotar
rättssäkerheten. Att poliser ska agera taxichaufförer och lägga arbetstid
på resor kommer inte att leda till att fler brott blir lösta. Betydande
arbetstid för poliser, åklagare och advokater kommer att läggas på
transporter. För närvarande finns inga klara besked om häktet i Västerås,
delvis beroende på att det nya fängelset byggs i Sala.

I Västerås och dess närhet finns två av Sveriges största insjöhamnar,
Västerås och Köping, som båda har mycket omfattande trafik på en rad olika
länder, bl.a. i Baltikum. I Västerås finns därtill en internationell
flygplats med flera dagliga turer till två icke-Schengenländer, samt
tidvis även trafik på andra länder utanför Schengenområdet. Det är därför
viktigt att det finns en väl fungerande gänskontroll. Att ta bort tullen i
Västerås strider mot en av intentionerna med besparingarna, som anges vara
att "tullen vill satsa på brottsbekämpning". Även annan brottslighet som t
ex stölder kan följa i smugglingens spår. När nedläggningen av tullen i
Västerås är ett faktum är det angeläget att rättssamhället i övrigt,
polis, åklagare, med flera, skärper sitt arbete mot införsel av droger och
annat oönskat till Sverige. Allt tyder på att knarket blivit mer
lättillgängligt och det finns även uppgifter om ökad smuggling av alkohol
och tobak. Det finns ett samband med nedläggningen av tullen i Västerås.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, juni 09, 2005

Kravlöshet hjälper inte studenterna

Regeringens väntade förslag att inte kräva godkända betyg i svenska och
engelska är avsett att hjälpa in fler studenter i högskolan. Men utan
rimliga förkunskaper blir det svårt att klara högskolan. Avhoppen är redan
många och kommer att bli fler. Istället för att som socialdemokraterna
sänka kunskapskraven kräver vi att kunskap uppvärderas.

Det säger Göran Hägglund, kristdemokraternas partiordförande, och
jag som ju är kristdemokraternas högskolepolitiske talesman i en kommentar till uppgifter i Ekot om den kommande högskolepropositionen.

Sverige ska ligga i täten i kunskapssamhället. Våra studenter ska vara
bland de bästa. Därför krävs tydliga kunskapsmål. Signalen att
förkunskaper inte behövs för att studera på högskolan är förödande.

En statlig utredning föreslog förra året att kraven på eleverna skulle
höjas, att studenterna måste ha klarat godkänt i svenska A och B och
engelska A. Även Högskoleverket har visat på brister i baskunskaperna hos
många studenter och därför velat ställa tydliga kunskapskrav. Enligt
uppgift i Ekot har socialdemokraterna och vänsterpartiet, som samarbetar
om det den kommande högskolepropositionen, inte följt förslaget. I
propositionen, som väntas komma nästa vecka, finns inte skärpningen med.

Det är beklämmande att se vänsterkartellens missriktade ambition att söka
pressa snart sagt alla ungdomar i en akademisk högskola. Låt oss istället
visa respekt för yrkesinriktade program och utveckla de specifika
kunskaper som de kan erbjuda. Ett av den svenska industrins stora problem
är ju bristen på personer med kvalificerad yrkesutbildning.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Regeringen passiv om internationaliserad högskola

Mix á la Lindström den 9 juni 2005

- Vänner
- Nationaldag
- Hopp för Afrika
- Västmanlänningarna behöver fungerande rättssamhälle
- Känd kvinna vid Piazza Farnese
- Kålsuparteorin lever om mellanöstern
- Många har hört av sig
- Rädda Förbifart Sala och E18
- Beställ verksamhetsberättelsen
- Alliansen: S-väljarna uppmanas köpa grisen i säcken
- Debatterat: Energipolitiken, basindustrin och Västmanland
- Debatterat: Lärarutbildningen
- Debatterat: Lärares status
- Jag har snöat in
- Min vecka

Debatt om lärares status

Debatt om lärarutbildning

onsdag, juni 08, 2005

Hopp för Afrika

Tony Blairs och George W Bush gemensamma plan för Afrika som offentliggjordes i dag är ett steg i rätt riktning. Afrika får inte överges. Det är människor det handlar om.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

S-väljarna uppmanas köpa grisen i säcken

Beställ verksamhetsberättelsen

Om några dagar blir min verksamhetsberättelse för Riksmötet 2004/05 färdig. De gångna tolv månaderna har bjudit på intressanta uppgifter.
Visserligen ska kanske inte ett års verksamhet mätas i kvantitativa tal. Men aktivitet är att föredra framför passivitet och möjligen kan en enkel berättelse ge någon inblick i hur uppdraget förvaltats.

I verksamhetsberättelsen kan noteras att mitt år hittills rymt 70 enskilda motioner, 33 inlägg i Riksdagen, 4 muntliga frågor till statsråd, 39 skriftliga frågor till statsråd, 19 interpellationsdebatter med statsråd, 49 publicerade debattartiklar, 40 studiebesök, 54 pressmeddelanden, 47 nyhetsbrev och väldigt mycket annat...

Läs själv! Beställ Ditt eget exemplar av verksamhetsberättelsen. Maila namn och postadress till torsten.lindstrom@riksdagen.se så kommer den till Dig med Din brevbärare.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Energidebatt för Sverige och Västmanland i Riksdagen

Betongdebatt i Riksdagen

Känd kvinna vid Piazza farnese

Vid det lilla stillsamma torget Piazza Farnese mitt i Rom finns Birgittahuset där Birgitta Birgersdotter tillbringade 19 år av sitt liv. Birgittahuset är det främsta svenska kulturminnet utomlands. Även en småkylig februarimorgon då våren just börjat göra anspråk på att ta över den till synes eviga staden utstrålar något särskilt från Birgittahuset där det ligger granne med Michelangelos mäktiga fasadarbete, Palazzo de Fernese. Är det svenskheten, skulpturerna av Birgitta och dottern Catarina eller något annat i luften som värmer de besökare som intar sin Caffe Latte vid utomhusserveringen?

I huset finns högkvarteret för Birgittinerordens romerska gren, grundad av svenskan Elisabeth Hesselblad. 35 systrar lever där som en påminnelse om Birgittas budskap. Det är faktiskt urhäftigt att en svensk adelsdam från medeltiden sätter spår i 2000-talet, mer än 600 år efter sin död. Den heliga Brigitta är ju skyddshelgon inte bara för Sverige, utan även för hela Europa, ett uppdrag hon delar med bl.a. Edith Stein, judinnan som blev karmelitnunna och mördades av nazisterna under förintelsen.

Birgittinerna växer mest på det internationella planet. Nya kloster grundas lite varstans, inte minst i Indien och Mexico, ja tom i Fidel Castros Cuba, där de förvisso inte får missionera men likväl genom sin blotta närvaro påminner kubanerna om en bättre värld fjärran socialismen. Lite har väl Birgitta också fått en egen renässans i Sverige som livsöde, författare och inspiratör. Månne får vi se mer av henne framöver.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, juni 07, 2005

Kålsuparteorin lever om mellanöstern

Åtminstone i den svenska regeringens mellanösternpolitik. Det framgår av utrikesministerns svar på min fråga om biståndsministerns konstiga uttalanden (se ”Tokigt om mellanöstern http://www.kristdemokraterna.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=6102) för någon vecka sedan. Det är ju så bekvämt.

Det finns fortfarande en del att göra för att öka kunskapen om demokrati och historia i svensk utrikespolitik. Sverige behöver en ny regering i fler än ett avseende.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Många har hört av sig...

och tackat oss som förra veckan vid riksdagsbeslutet om assisterad befruktning stod fast vid att barn behöver både mamma och pappa. Många har poängterat vikten av att hålla isär frågorna om barns och vuxnas rättigheter. Det är viktigt att betona att frågan inte har något att göra med folks läggning. Frågor om sex ligger ju minst sagt utanför det politiska området (så länge det inte handlar om att barn eller andra utnyttjas eller kränks, förstås). Många vill ju påstå att kristdemokraters nej till insemination skulle bero på en värdering av homosexuella vilket inte är fallet.

I stället handlar det om barnperspektivet. Att barn alltid har rätt till föräldrar, däremot kan vuxna aldrig ha "rätt" till ett barn. Ett barn är en unik person med egna rättigheter. När det brister ska det ändå eftertraktas att det blir en så familjeliknande miljö som möjligt för barnet. Att då plocka bort en närvarande pappa redan från början innan barnet är fött och knappast hunnit yttra sig är en farlig slit-och-släng-mentalitet. Både mammor och pappor behövs. Därför tycker jag faktiskt att riksdagsbeslutet var obehagligt. Det verkar ibland som om, ändå utan att gå till överdrift, vårt samhälle i vissa avseenden är i ett slutande plan.

Märkligt att det bara var kristdemokraterna som röstade nej till beslutet. Och än mer att en majoritet (!) av närvarande moderater, liksom enskilda i andra partier, avstod från att rösta. Hur mår partipiskan?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, juni 06, 2005

Har snöat in...

...på svensk musik. Jag erkänner. Carola, Darin, soundtracket från ”Så som i himmelen” och Bruce Springsteen finns i mina öron. 3 av 4 svenska. Säg inte att det inte händer intressanta saker i svensk musik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Nationaldag

I dag firar vi förhoppningsvis lite extra Sveriges nationaldag som för första gången var en helgdag i almanackan. Den förtjänar att firas. Varje år.

Trist var bara att på TT läsa om sammandrabbaningarna i går mellan olika högerd- och vänsterextrema grupper i Stockholm. Nationaldagen behöver återerövras av oss svenskar. Den tillhör oss, inte högljutt plågsamma extremister.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, juni 03, 2005

KU-anmälan ledde till fällning

Nu kritiseras regeringens och förre utbildningsministern Thomas Östros av Riksdagen efter att de fyllt högskolestyrelserna med sossar. Bakgrunden var mitt livs första KU-anmälan och kristdemokraternas rapport ”En socialistisk högskola”.

Jag tycker att vi riksdagsledamöter ska vara försiktiga med att KU-anmäla och inte förfalla till partipolitisk populism. I bland är det dock så allvarligt att en anmälan är på sin plats. Och det tyckte tydligen riksdagens majoritet också, vilket förstås känns särskilt bra. Det var bra att regeringen fick kritik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Pappor behövs tydligen inte

På något annat sätt kan inte socialdemokraternas, vänsterns, miljöpartiets, moderaternas, folkpartiets och centerns beslut i dag att tillåta assisterad befruktning för lesbiska kvinnor tolkas. Vuxnas vilja går före barns rätt.

Nu raderas papporna från barnens värld. Jag och övriga kristdemokrater röstade nej. Vår röst var för att barn behöver pappor. Och mammor. En familj.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 3 juni 2005

- Jämlikhet
- Strömsholm
- KU-anmälan ledde till fällning
- Pappor behövs tydligen inte
- Uven får inte bli valfläsk
- Farväl apoteksmonopolet
- Vilda väNstern i politiken
- Vilda västern i skolan
- Pojkars bristande resultat
- Fler frågetecken än svar om högskolan
- Sommar

Rädda Förbifart Sala och E18

Förbifart Sala som kommer att öka trafiksäkerheten och rädda människoliv måste räddas undan regeringens spariver på Vägverket. Även utbyggnaden av E18 är hotad. Det kan bli förödande för näringslivet i Västmanland som så väl behöver bättre vägstandard.

Förbifart Sala (riksväg 67/70) har planerats i många år och påverkar både lokal och nationell trafik samt trafik mellan Stockholm och Dalarna och därför är viktig även för Dalarnas utveckling. All praktisk planering är inriktad på byggstart våren 2006.
Ett annat vägprojekt som planerats under många år är E18 Enköping - Sagån vars arbetsplan gäller tom 2006. Fattas inte beslut om byggstart kommer planarbetet att få börja om gen och hela projektet försenas.

Problemet är regeringens hantering av pengarna. Vägverket fick i samband med "Trollhättepaketet" nya uppdrag. Stormen "Gudrun" har sedan inträffat vilket främst drabbar driftbudgeten med 700 miljoner kr, vilket inte kompenseras. Dessutom kräver regeringen i vårbudgeten en besparing på 400 miljoner kr.

Risken är att Förbifart Sala hotas. Höstens budgetproposition är helt avgörande för vad som startas under nästa år. Regeringen bör både för att främja tillväxten i Västmanland och Dalarna och rädda människoliv se till att förbifart Sala kan byggas. Hotas utbyggnaden av E18 skadas näringslivet i Västmanland. Den måste komma igång. Regeringen bör både för att främja tillväxten i Västmanland och Mälardalen se till att byggstart blir möjlig.

Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt. En viktig del av Mälardalen är Västmanlands län. Emellertid riskeras utvecklingen om inte tillräckliga investeringar görs i vägnätet. Om den så kallade nollvisionen i trafiken därtill ska ha någon möjlighet att kunna uppnås är det nödvändigt med investeringar i vägnätet så att antalet döda och skadade kan minskas.

Därför tar jag upp både Förbifart Sala och utbyggnaden av E18 med infrastrukturministern i Riksdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, juni 02, 2005

Strömsholm

Den kommande helgen den 3-6 juni är det Hästtävlingar i Strömsholm. Som vanligt finns kristdemokraterna på plats för att möta människor. Jag finns i Strömsholm hela lördagen, på förmiddagen som kommunambassadör och på eftermiddagen i Kristdemokraternas tält. Välkommen att titta förbi.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Sargad vänster

Så hoppade ännu en av från vänsterpartiet. Och för all del, vilken demokrat skulle vilja vara kvar i ett nykommunistiskt eller för den delen nynazistiskt parti?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Slopa apoteksmonopolet

Domen tidigare i veckan var välkommen. För kunderna. Läs min motion från i höstas på http://www.kristdemokraterna.se/person/article.asp?Article_id=10847&page=2&Person_ID=29613&Category_Id=2002-03-Kd&Author_Id=6105&Type=5039

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Jämlikhet

”Jämlikheten skall icke leda till jämnstrukenhet,
den skall i stället låta allting växa efter sin egenart”
Per Albin Hansson

onsdag, juni 01, 2005

Fler frågetecken än svar om högskolan

Förslagen från resurstilldelningsutredningen räcker inte. Utbildningsfabriken måste bort, kvaliteten höjas och bildning och forskning främjas i högskolan. Flera frågor lämnas obesvarade.

Proportionerna mellan de studentrelaterade delarna behålls. Detta trots att det finns många signaler som vittnar om att lärosätena ibland tullar på kvaliteten och pressar igenom studenter, för att kunna få ut resterande pengar från statskassan. Utbildningsfabriken består med utredningens förslag.

Utredningen föreslår förändringar i beloppen för de olika ämnesområdena, liksom en förändring av strukturen. Beloppen är fastställda utifrån vilken kostnad ämnesområdena haft historiskt. Ett större mått av framsynthet hade varit intressant. Humaniora och Samhällsvetenskap måste prioriteras.

En annan iakttagelse är att utredningen inte tar hänsyn till kursernas svårighetsgrad. En kurs på A- eller B-nivå ersätts på samma sätt som en D-kurs, trots att dessa kurser innehållsmässigt radikalt skiljer sig från varandra. På de mer avancerade C- och D-kurserna krävs mer av individuellt stöd till studenterna. Här måste utredningen komma med förslag. Och vad har det blivit för att gynna bildningsinriktade processer? Ingenting hittills! Dessa frågor måste belysa ytterligare.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links