måndag, maj 30, 2005

Sverige behöver utbildning i världsklass

Läs artikeln från Allians för Sverige

Mix á la Lindström den 30 maj 2005

· Logik och fantasi
· Nu kan Du blogga på riktigt
· Mors dag
· Diskussion behövs
· Eureka
· Västmanland behöver energi
· Kanada, arbetskraften och välfärden
· Seger i Tyskland?
· Tokigt om mellanöstern
· Sharon och fristaden
· Söndagskvällar
· Min vecka

Bättre balans i vardagen för föräldrar

Läs Göran Hägglunds och min artikel

söndag, maj 29, 2005

Diskussion behövs

Kanske inte så förvånande blev det ett nej i dagens franska folkomröstning om det nya fördraget för den europeiska gemenskapen. Resultatet, ett nej till insyn, demokratisering och översiktlighet, kommer att fordra en förnyad diskussion om det europeiska projektet och dess framtid. För Europas och européernas skull.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Nu kan Du blogga på riktigt

Nu går det igen att kommentera och ”samtala” i Blogg á la Lindström. Inlägg är välkomna! Alla åsikter är välkomna! Dock förbehåller jag mig den unika rätten att radera inlägg som kränker människor. Välkommen att blogga i Blogg á la Lindström!

Torsten

Söndagskvällar

Så har söndagskvällarna fått ett nytt skimmer. Radarparet Tony Hill och Carol Jordan löser nya fall i utmärkta och givetvis brittiska ”Mord i sinnet”. Missa inte! Söndagar. TV4. 21,00.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mors dag

I dag är det Mors dag. Förhoppningsvis hedrar vi våra mödrar året om. En ny familjepolitik som till skillnad från den röda ger valfrihet för alla familjer vore ett gott steg i den riktningen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, maj 28, 2005

Rekrytera arbetskraft

De flesta av världens industrialiserade länder står inför samma utmaningar med en åldrande befolkning och sjunkande födelsetal. Så ock Kanada, som därtill haft bekymmer med att få integrationen av nya medborgare att fungera. Lösningen, som jag hade tillfälle att studera närmare vid ett besök i Kanada med Sällskapet Politik & Näringsliv, är måhända ovanlig, arbetskraftsinvandring. I år tar Kanada emot sammanlagt 245 000 nya invånare, vilket motsvarar 8 % av den totala befolkningen. Av dessa är 40 % flyktingar och anhöriginvandrare. Flyktingarna tas emot dels utifrån FN-kvoter och internationella överenskommelser, dels genom vanliga asylansökningar. De övriga 60 procenten är däremot ekonomiska invandrare.

Vem som helst kan söka om uppehålls- och arbetstillstånd i Kanada. Bedömningarna av ansökningarna sker utifrån ett poängsystem där den sökandes meriter objektivt mäts. Notabelt är att Kanada på detta sätt lyckats väl med att rekrytera nya arbetande medborgare, utan att urholka asylrätten eller skapa motsättningar mellan olika etniska grupper. Den egna identiteten behålls men alla bidrar till att göra Kanada till ett bättre land att leva i. Alla ser att de nya kanadensarna är ett tillskott till välfärden. Det har också lett till att i Toronto (Kanadas ekonomiska motor) är över hälften av invånarna födda utomlands. Det som på ytan kan ha ansetts vara cyniskt har visat sig vara motsatsen och lett till ökad välfärd för alla.

Vi som bekymrar oss för den svenska välfärdens framtid, den misslyckade och så typiskt sossigt kollektivistiska integrationspolitiken och en allt mer känslolös flyktingpolitik har all anledning att se till och inspireras av Kanadas intressanta exempel.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Logik och fantasi

"Logiken kan ta dig från A till B
Fantasin kan ta dig hur långt som helst"
Albert Einstein

fredag, maj 27, 2005

Energi för Västmanland

Läs interpellationen

Eureka

Är just hemkommen från Eurekas parlamentarikerkonferens på temat ”Eurekas roll i det europeiska kunskapssamhället”. Eureka är ett nätverk med 35 länder, bla EU-länderna, Turkiet och Israel, som utifrån ett marknadsorienterat nedifrånperspektiv stimulerar marknadsnära teknikutveckling genom samverkan mellan företag och forskare i medlemsländerna. Viktiga områden är t ex IT, telekom, energi samt rymd- och bioteknik. Hittills har Eureka haft 11000 olika projekt inom dessa och andra områden. Inte minst handlar det om att möta Europas behov av att genom ökad samverkan mellan näringsliv, politik och forskning stärka våra möjligheter till tillväxt, utveckling och välfärd. Europa ligger trots högtidstalen i lä jämfört med bla USA.

Under två varma dagar i pittoreska Haag (som vi tyvärr inte såg mycket av) diskuterade parlamentariker från medlemsländerna en resolution om den fortsatta utvecklingen av Eureka, inte minst med tanke på EU:s kommande sjunde ramprogram för forskning. Från svenskt håll drev vi betydelsen av en ökad dialog med näringslivet. Det fick vi gehör för. Eureka har en roll bland flera aktörer i utvecklingen av vår del av världen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Skolan saknar värderingar

Fristad

I en öppenhjärtig intervju i veckans Time berättar den israeliske premiärministern Ariel Sharon om sin dröm om fred. Endast en soldat vet vad fred är säger Sharon apropå det ensidiga israeliska tillbakadragandet, så ifrågasatt av många i Israel. Sharon är onekligen tydlig i sin föresats att Israel ska förbli en demokratisk fristad för det judiska folket.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, maj 26, 2005

Seger i Tyskland?

De tyska kristdemokraterna CDU CSU ser ut att kunna vinna det extrautlysta valet till Bundestag i höst. Den kristdemokratiska ledaren Angela Merkel kan ersätta Schröder och bli första kvinnliga förbundskanslern. Det tyska valet kan båda gott inför det svenska riksdagsvalet och regeringsskiftet nästa år. Kristdemokratin har mycket att ge, i Sverige och Tyskland.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, maj 25, 2005

Tokigt om mellanöstern

Konflikten i Mellanöstern är djupt tragisk och skördar civila offer på alla sidor. Terrorn mot oskyldiga, liksom bristen på demokrati i Israels grannländer, hindrar en fredlig lösning där staten Israel och dess medborgare i trygghet kan leva jämte sina grannar. Offer för många självmordsattentat har varit många civila israeler. I syfte att skydda civilbefolkningen har som bekant ett temporärt säkerhetsstängsel upprättats av Israel. Stängslet är mestadels ett stängsel, i vissa delar i formen av en mur. Sedan stängslet upprättades har antalet civila israeliska offer för självmordsattacker minskat från 452 personer (år 2002) till 214 (2004).

I denna tragedi har nu Sveriges biståndsminister, den okända Carin Jämtin, (enligt TT 23 maj 2005) i häftiga ordalag fördömt Israels skydd med termerna "vansinnigt sjuk". Ministerns befängda omdöme är beklagligt. Den enskilda ministerns uttalande får förhoppningsvis inte stå ensamt som Sveriges linje i en djupt komplicerad fråga, synnerligen olämplig för enkla överdrifter. Sverige bör i stället, inte minst som stöd för offer i tidigare terrorattacker, uttrycka stöd för Israels rätt till liv och skydd samt i en mer dialoginriktad ton påtala eventuella bekymmer. Det hoppas jag att regeringen tänker markera skriftligt som svar på den skriftliga fråga jag ställt i Riksdagen till utrikesminister Laila Freivalds, i regeringen ansvarig för utrikespolitiken. Hennes ministerkollegas tokigheter får inte stå oemotsagda.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, maj 24, 2005

Sverige behöver gränslös högskola

Artikel från Kristdemokraterna och SACO Studentråd

Rättssamhället i Västmanland

Läs interpellationen

Lärarutbildningen

Läs interpellationen.

Lärares status

Läs interpellationen.

Uven får inte bli valfläsk

Beskedet att Uven kan rulla vidare ytterligare ett år är en framgång för regionen och oss som arbetat för detta. Efter att trafiken hotas av regeringen fortsätter den nu ett år. Sedan är det viktigt att Uven överlever valet så att Ulrica Messings löften inte visar sig vara bara valfläsk.

Dock finns en brasklapp. Beslutet gäller bara ett år. Sedan är Uvens framtid osäker. Det viktiga då är att det även därefter finns ett nationellt ansvar för Uven. Ulrica Messing har ju som bekant bl.a. som svar på mina frågor talat väl om fortsatt trafik på Uven vilket förstås ställer krav på henne att också konkret bidra till det med resurser. Uven är alltför viktig för att ”bara” bli valfläsk.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, maj 23, 2005

Vilda västern

Lärarna är skolans viktigaste resurs. Samtidigt räcker
lärarutbildningsvolymen bara till att ersätta dem som går i pension. Hur
ska skolministern besätta inte avhopp, sjukskrivningar och utökade behov?
Och hur ska praktikhandledarna kunna få vettig ersättning för sin insats
från kommunerna?

Trots att ca 20 procent av samtliga läraranställda, det vill säga
närmare 35.000 personer, var obehöriga 2004 utannonseras få lärartjänster
på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat bland utexaminerade lärare,
främst grundskollärare. De obehöriga lärarna har börjat tränga ut de
behöriga från arbetsmarknaden.

Ett system som väljer bort lärarutbildad personal riskerar att i sig
ytterligare minska rekryteringen till lärarutbildning, vilket naturligtvis
bidrar till en ännu högre andel läraranställda utan lärarexamen.

Till detta kommer att allt fler lärare – särskilt kvinnliga lärare – går
in i väggen, knäckta av åratal av slit och långsamt men stadigt försämrade
möjligheter att utföra sitt yrke. Detta är larmsignaler som måste tas på
allvar.

Den 28 augusti 2003 meddelades att det inte skulle bli något nytt
centralt avtal om kommunernas medverkan i handledning av lärarstudenter
(VFU) utan att frågan ska lösas lokalt. Det har visat sig leda till en
kommunal Vilda västern med stora orättvisor, trots att handledarskapet är
avgörande för kommunernas egen försörjning av lärare och därför egentligen
borde vara av hög prioritet.

Detta tar jag nu upp i två interpellationer i riksdagen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 23 maj 2005

· Rädsla
· Varför Mix?
· Grattis Kalmar
· Grattis vitsipporna
· Så som i himmelen
· Påskuppropet
· Ukraina vann
· Nolltolerans mot mobbning
· Ingen ketchupeffekt i försenad högskolepolitik
· Frige Panchen Lama
· Artikel: Nådegåvor till studenter
· Sommar
· Min vecka

Grattis vitsipporna

Skop visade i helgen en rejäl uppgång för Kristdemokraterna. Vitsipporna blommar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, maj 22, 2005

Ukraina vann

Värdlandet får nog ändå anses som den värdige vinnaren i lördagens schlagerspektakel. Sannerligen inte av musikaliska skäl men sedan Ruslanas vinst i förra årets tävling har demokratiseringsprocessen i Ukraina tagit rejäl fart så att landet i dag står närmare den europeiska demokratin än någonsin. Det är ingen problemfri väg men den går åt rätt håll. Det är onekligen viktigt, även jämfört med musik. Och så var det lite kul med det blågula inslaget hos den grekiska vinnaren.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, maj 19, 2005

Oron i skolan

Läs mitt inlägg i Riksdagen.

Så som i himmelen

Nu har jag äntligen sett Kay Pollaks uppmärksammade film ”Så som i himmelen”. Filmen är sevärd, även om jag förstår att den inte nådde hela vägen fram till en Oscar. Handlingen speglar den världsberömde utbrände dirigentens återkomst till hembygden där han får uppleva både smärta och lycka tillsammans med människor av alla de slag som finns i en typisk by. Fotot av svensk landsbygd i olika årstider är mycket vackert. Visst är vissa av karaktärerna väl stereotypa men det finns också intressanta rolltolkningar. Frida Hallgren imponerar med en genuint skön gestaltning, inte minst själsligt. Michael Nyqvist är bra. Och Helen Sjöholm sjunger sig, som alltid, raka vägen in i hjärtat. Hon berör. När hennes sång avslutas med orden ”Jag vill känna att jag levt mitt liv” med eftertexterna alltjämt rullande på bioduken är det knäpptyst i biosalongen. Bravo!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, maj 17, 2005

Grattis Kalmar

För andra året i rad vann sjukvården hos landstinget i Kalmar pris som mest konsumentvänlig i landet. Kalmar är därtill det enda genuint borgligt styrda landstinget i landet. Ordförande i landtingsstyrelsen är kristdemokraten Anders Andersson. Grattis!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Uteblivna förslag drabbar studenterna

Regeringens politik för högskolorna är svag. Leif Pagrotskys besked i dag att högskolepropositionen, som berör viktiga framtidsfrågor, skjuts på framtiden är ett svek mot både lärosätena och studenterna. Svenska studenter får inte de möjligheter de borde få att röra sig över gränserna.

Vi börjar kunna mönstret. Forskningspropositionen sköts upp gång efter annan, för att sedan inte ge särskilt mycket mersmak när den väl presenterades. Nu har även högskolepropositionen fått samma behandling.

En uppskjuten högskoleproposition betyder minskade möjligheter för svenska studenter. Nästan alla länder har infört Bolognamodellen, dock inte Sverige. Nu lämnas vi utan besked i en viktig fråga. En annan viktig fråga att ta ställning till är ECTS, det europeiska betygssystemet.

Det är uppenbart att Sverige behöver en regering som består av partier som arbetar på lika villkor, inte en regering som regerar med ett vingligt stöd som existerar på nåder.

Ketchupeffekten uteblir från rödgröna röran, hur mycket än utbildningsministern skakar och skakar på samarbetspartierna. Det är beklagligt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Frige Panchen Lama

I dag har Gedhun Choekyi Nyima, den 11:e Panchen Lama av Tibet, tillbringat tio år i fångenskap. Han fördes bort av de kinesiska myndigheterna denna dag 1995. Han var då endast sex år gammal. Den 17 maj 1995, togs Gedhun Choekyi Nyima och hans föräldrar i förvar av kinesiska säkerhetsmän och har inte setts till sedan dess trots oräkneliga vädjanden från Förenta Nationerna och nationella regeringar om att få besöka dem.

Detta barn är nu 16 år. Kina har undertecknat Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter och måste avlägga rapport till denna kommitté i september i år. Kinas fängslande av pojken Panchen Lama är ett klart brott mot konventionen om barnets rättigheter liksom också mot flera inhemska och internationella lagar.

Riksdagsledamöter från olika partier har nu vädjat till utrikesminister Laila Freivalds att utnyttja alla kanaler hon har tillgång till för att enträget uppmana den kinesiska regeringen att tillåta FN:s kommitté för barnets rättigheter att besöka Gedhun Choekyi Nyima och förvissa sig om hans välbefinnande och utbildning, frige alla tibetanska samvetsfångar och respektera de internationella konventioner och avtal som den undertecknat.

måndag, maj 16, 2005

Nådegåvor för studenters sociala trygghet

Påskuppropet

I dag lämnades påskuppropet till regeringen. Uppropet har manat fram ett genuint folkligt engagemang för en mer medmänsklig och solidarisk flyktingpolitik. Måtte det bli en förändring!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 16 maj 2005

· Strul
· Oro i skolan
· Glöm statsministern
· Göteborgskul
· Familjens dag
· Handikapptoaletter
· Seger för folkviljan
· Tal: Högskolan
· Min vecka

Familjens dag

I går var det efter Förenta Nationernas beslut Familjens dag. Den mörkades mest överallt i sossesverige. Ändå är familjen den lilla gemenskap som utgör grunden för samhället. Tyvärr bekämpas familjen av socialdemokraterna och stödpartierna. På många håll firades inte ens Familjens dag, utan i stället förskolans dag. Förskolan är viktig. Men den kan aldrig ersätta familjen.

Människor utvecklas, mognar och mår bäst i små gemenskaper. Undersökningar visar att barn mest av allt önskar är tid med sina föräldrar. Familjen knyter an till människans djupaste behov av att bli sedd, att vara en person som inte är utbytbar. Där möter vi villkorslös kärlek, omtanke och förståelse, men också ställas inför krav och ansvar.

Trots det hotas familjen. Den socialdemokratiska regeringen har utsett en utredare för att ta fram förslag om tvångskvotering av föräldraledigheten. I motsats till detta överförmynderi borde makt flyttas från politikerna till föräldrarna. Barn är olika och unika personer. En del barn mår bäst av förskolan. Andra av familjedaghem eller av att vara hemma längre på hel eller deltid. Varför ska inte föräldrarna få avgöra vad som är bra för barnen? Vi kristdemokrater vill göra det möjligt med mer tid tillsammans för alla familjer, oavsett om föräldrarna är rika eller fattiga, jobbar lite eller mycket, var de bor och om det finns en eller två föräldrar i vardagen.
Tid är den stora bristvaran för familjen. 4 av 10 föräldrar med barn under två år vill tillbringa mycket mer tid med barnen och att det Tid är den stora bristvaran för familjen. 4 av 10 föräldrar med barn under två år vill tillbringa mycket mer tid med barnen och att det är mycket eller ganska svårt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Det är inte konstigt att mest stressade i vårt land är småbarnsföräldrar och att de bränns ut när de kläms mellan kraven att ha det perfekta familjelivet, yrkeskarriären, sociala umgänget och kärlekslivet. Livspusslet går inte ihop. Det måste bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Det behövs en familjepolitik som bejakar familjerna och ger mer tid för barnen.

Läs för övrigt gärna Göran Häggluns artikel "När kärnfamiljen spricker" publicerad på SvD-Brännpunkt på http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_9733174.asp

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Glöm statsministern

Sveriges historia är inte längre dess kungars. Än mindre dess statsministrars, skriver Anders Isaksson i Management Magazine (01/05). Isaksson går systematiskt igenom 1900-talet och visar hur lite flertalet statsministarar betytt i långa loppet. Palme kallar han överskattad medan Carlsson är underskattad och Fälldin misslyckad (han spelade bort regeringsinnehavet på den förlorade trovärdigheten i kärnkraftsfrågan). Kanske är detta något för Göran Persson att fundera över på lediga stunder? Hur mycket han än försöker erövra en plats i historien?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, maj 15, 2005

Göteborgskul

I helgen blev en sedan längre planerad snabbvisit på landets s.k. framsida äntligen av. Fartyget Ostindiefararen, som seglar mot Kina i oktober(!), stod på programmet med två brorsöner. Vet ärligt talat sedan inte vem av oss tre pojkar som hade roligast under det efterlängtade besöket på Liseberg. Men kul var det med Lisebergsbanan, Balder, Flumride (fortfarande kul), Kållerado och mycket annat. Sedan var det bara att resa hem till tvättmaskinen och strykbrädan igen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, maj 13, 2005

Nolltolerans mot mobbning i skolan

Läs frågan vid frågestunden i Riksdagen i går

torsdag, maj 12, 2005

Seger för folkviljan

Efter att i flera år förhalat frågan ger regeringen till slut med sig. Beslutet att låta Heby kommun byta län är en seger för folkviljan och oss som arbetat för detta. Nu måste bara länsbytet gå klokt till. Kristdemokraternas förslag om en ändring av indelningslagen verkar vinna gehör. Socialdemokraterna har sinkat frågan om Hebys länsbyte allt för länge. Trots en majoritet i Riksdagen för länsbyte har frågan fördröjts.

För sex år sedan, i samband med 1998 års val, anordnades en folkomröstning i Heby. Nära 6 av 10 väljare vill tillhöra Uppsala län. Frågan engagerar många människor och valdeltagandet i folkomröstningen blev högt, drygt 75 %.

Kammarkollegiet har visat att överföringen innebär fördelar. Efter att socialdemokraterna, vänstern, moderaterna och folkpartiet därtill rustat ner Sala lasarett, så går det inte heller att hävda att länsbytet innebär någon nackdel för Salaborna. Nu gäller det att länsbytet går klokt till så att inte nya revirgränser mellan kommuner, landsting och statlig förvaltning byggs upp. Inga fler människor får falla mellan stolarna.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Högskolan

Läs mitt anförande vid debatt i Riksdagen den 11 maj 2005

onsdag, maj 11, 2005

Pojkars bristande skolresultat

I dag har jag väckt denna fråga i Riksdagen: till skolministern:

Under en längre tid i den skolpolitiska debatten har diskussionen handlat om hur flickor skall få en större plats i skolan, hur deras intresse för naturvetenskap, teknik och högre studier i allmänhet skall främjas. Medan denna debatt förts, som historiskt sett definitivt inte varit oberättigad, kan man konstatera att det sedan ett antal år finns ökande skillnader mellan flickors och pojkars studieresultat - till pojkarnas nackdel.

I princip alla parametrar som karakteriserar studieframgång pekar entydigt på att pojkar i dagens svenska skola inte lyckas särskilt bra vid jämförelse med flickorna. Detta gäller på alla stadier i skolsystemet - grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Parametrarna som avses är t ex betyg, provresultat från nationella prov, genomströmning i skolsystemet etc. Kvinnor utgör idag en majoritet av de studerande vid högskolan (ca 60 procent), medan männens andel successivts sjunker. Det måste ses som problematiskt om utvecklingen med allt sämre studieresultat för pojkar fortsätter, och om könsfördelning inom den högre utbildningen blir allt skevare.

Det är möjligt att många fortfarande, åtminstone utanför skolans värld, felaktigt antar att det är pojkarna som ensidigt har fördel i dagens skola och att det är flickorna som behöver extra stöd. De olika könens olika jämställdhetsproblem kan uppenbarligen inte beskrivas eller lösas så enkelt.

Vad avser skolministern göra för att jämställdhetsarbetet i skolan bättre ska svara mot de olika könens olika behov?

måndag, maj 09, 2005

Mix á la Lindström den 9 maj2005

- Eld
- Misshandeln av flyktingbarnen
- Jobben
- Umeå
- Tony Erövraren
- Kanada
- Minnas
- Hockey
- Allians på turné
- Leverera, Messing
- Sommartips
- Min vecka

Umeå

I dag var vi några kristdemokratiska riksdagsledamöter som besökte Umeå. Inspirerande besök på Minervaskolan, en friskola där ett tydligt ledarskap är en framgångsfaktor, och hos RSMH:s verksamhet för psykiskt funktionshindrade stod på programmet. Dagen avslutades med besök hos Umeå universitet med fokus på samverkan mellan näringsliv, kommuner och universitetet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, maj 08, 2005

Hockey

Det svenska laget slog de erfarna världsmästarna Kanada i delmatchen i VM häromdagen. Grattis.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, maj 07, 2005

Minnas

Dessa dagar högtidlighålls på många håll världen över slutet på andra världskriget. I Ottawa, Kanada, njöt åldrade soldater, dekorerade med ett otal utmärkelser, av de tusentals tulpaner som Holland skänkt till minne av alla kanadensare som dog vid Hollands befrielse. Vi får inte glömma.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, maj 06, 2005

Tony Erövraren

Till knappast någons förvåning tog Tony Blair hem sin tredje raka seger i det brittiska parlamentsvalet. Labour vann trots att de förlorade över hundra mandat i Underhuset. Trots en för Blair jobbig valrörelse där allt fler vänt sig emot honom (då hjälper det kanske inte att tillsammans med hustrun Cherie i en intervju oombedd berätta om de nattliga vanorna). Men han vann. Därmed erövrade Blair en plats, delad med Margaret Thatcher, i den politiska historien som en premiärminister med tre segrar.

I allt tyckande runt Blair har nog ändå en av de mer förnuftiga rösterna tillhört tidskriften The Economist som i senaste numret förklarar Blairs framgångar med att han är en klassiskt konservativ (!) politiker med fokus på värderingar, stabilitet och värnandet av landets bästa. Det är inget dåligt omdöme. Ett exempel på detta är ju faktiskt också Blairs (säga vad man vill) envetenhet i Europafrågan där han tydligt står upp och deklarerar och argumenterar för sin syn. Ett tydligt ledarskap som imponerar.

Många förväntar sig nu att Blair ska stiga åt sidan och släppa fram den mer traditionelle socialisten Gordon Brown. Det är också många i Labour (Old Labour) som slipar knivarna och gärna skulle knuffa bort Blair. Brittisk politik lär förbli intressant, även efter att Tony Erövraren så småningom ridit bort i skymningen, när det nu än blir. (Se också gärna http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=5951 )

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, maj 03, 2005

Jobben

I Sverige våren 2005 är 545 198 personer förtidspensionärer, en ökning med 38 000 personer på bara 15 månader. I Västmanlands län har det under samma period tillkommit inte mindre än 788 förtidspensionärer. I Västmanlands län är 5,3 procent öppet arbetslösa och 4,0 procent av arbetskraften finns i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 2 129 västmanländska ungdomar är arbetslösa.

Läs om Kristdemokraternas vårbudget på http://www.kristdemokraterna.se/pressmeddelande.asp?Article_Id=11943

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links