fredag, april 29, 2005

Vitsipporna

kommer nu. Det våras. Njut av helgen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Ovärdig flyktingpolitik har havererat

Klicka ovan och läs artikeln som publicerats i dag.

Leverera, Messing!

Ulrica Messing säger i ett svar till mig i Riksdagen att hon hoppas att Tåg i Berslagen och Uven ska kunna räddas. Det duger dock inte med fromma förhoppningar. Tågen måste få vara kvar och tågtrafiken stärkas. Det gäller att Messing håller det hon säger.

Tåg i Bergslagen och Uven har hotats av regeringens besparingar på Rkstrafiken. Nu säger Ulrica messing efter flera debatter och som svar på min fråga att Rikstarfikens budget ska bidra till fortsatt trafik. Det är bra att Messing tar ställning för Uven och Tåg i Bergslagen. Det räcker dock inte med ord utan det gäller också att handla.

Trafiken inom Tåg i Mälardalen och Tåg i Bergslagen får i år medfinansiering från Rikstrafiken. I den budgetproposition som socialdemokraterna och stödpartierna presenterat för 2005 skulle tvärförbindelsen ”Uven” (Uppsala – Sala – Västerås – Kolbäck – Eskilstuna –Norrköping) drabbas av minskade anslag redan i år. Bergslagspendeln Västerås - Fagersta -Ludvika skulle drabbas i ett längre perspektiv. Dessa försämringar vore ett dråpslag för regionen. Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. En minskad utveckling och tillväxt i Mälardalen får förödande konsekvenser för regionens möjligheter att bidra till övriga landet och innebär ett hårt slag mot svensk samhällsekonomi.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, april 28, 2005

Mix á la Lindström den 28 april 2005

· Snubbla
· Seger för flygutbildning i Västerås
· CD
· Seniorkraft
· Fristående skolor kläms åt
· Killmottagningar
· Artikel: Dubbelmoral om alkoholen
· Vitsipporna
· Min vecka
· Nästa

onsdag, april 27, 2005

Fristående skolor kläms åt

Det är hög tid att skapa rättvisa villkor för de fristående skolorna. Dagens system sätter de fristående skolorna i en rättslös situation. De fristående skolorna måste kunna agera under samma spelregler som kommunala skolor och garanteras rättssäkerhet. I ett flertal interpellationer och frågor i riksdagen har vi kristdemokrater tagit upp frågan om den orättvisa behandlingen av fristående skolor. Så sent som förra veckan ville socialdemokrater och vänsterpartister i Riksdagen driva igenom försämringar för friskolorna. Frågan om mångfald är tydligen fortfarande känslig för de krafter som föredrar något annat.

Skolverket har dock visat att friskolorna är satta på undantag när det kommer till finansieringen. De fristående skolorna riskerar att hamna i ett rejält underläge gentemot kommunala skolor. Särskilt uppenbar är risken då politiker av ideologiska skäl vill försvåra för fristående skolor, eftersom skolorna inte har rätt att överklaga. Det måste ändras. Fristående skolor ska på objektiva grunder få ersättning. Beslut om ersättning ska självfallet kunna överklagas hos oberoende instans. Detta måste regelverket anpassas efter.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Killmottagningar

Låt killar vara killar. Läs motionen.

Dubbelmoral kring alkoholen

Klicka ovan och läs insändaren.

www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, april 25, 2005

Funktionshindrades rätt till offentliga toaletter

Alla människor har rätt till ett gott och värdigt liv. Till detta hör möjligheten att visats och röra sig fritt i samhället. Offentliga toaletter som kan användas av alla är en av förutsättningarna för att möjliggöra detta. Det gäller också funktionshindrade. I dag finns bestämmelser om toaletter för funktionshindrade ibland annat Boverkets, Arbetarskyddsstyrelsens och Handikappombudsmannens riktlinjer och föreskrifter. Av dessa framgår emellertid inte att det ska finnas utrymme för medföljande, till exempel personliga assistenter, vid toalettbesök. Det innebär i praktiken att det inte alltid finns plats för dessa och toalettbesöket blir därför inte möjligt. Den enskildes rörelsefrihet inskränks. Det går förstås inte att acceptera. Därför tar jag upp frågan med samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin för att se om hon är beredd att säkerställa funktionshindrades tillgång till offentliga toaletter.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, april 23, 2005

Seger för flygutbildningen i Västerås

Till slut har regeringen gett med sig och tagit beslut som låter den välrenommerade trafikflygarutbildningen i Västerås få finnas kvar. Det tog bara ett tag. Läs min motion från i höstas på
http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?Article_id=11065&Person_ID=29613&Category_Id=2002-03-Kd&Author_Id=6105&Type=5039

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

CD

Så har jag än en gång ”råkat” gå in i CD-butik varpå jag sedan vandrade därifrån med en trave skivor under armen. Den här gången var det bland annat Tina Turner, Michael Ball, Elton John, och soundtracket till filmversionen av ”The Phantom of the Opera” som slank med. Fast största överraskningen blev faktiskt Unos ”Ett andetag från dig”. Rakt igenom fantastiska texter som går rakt in i hjärtat och bra melodier. Jag har fallit handlöst.

Torsten

fredag, april 22, 2005

Respekt och värdighet

Somliga möten ger mersmak. Nu pågår Kristdemokraternas kampanj i äldrefrågor. Kristdemokraterna är det enda parti som har en heltäckande seniorpolitik. Ledorden är Respekt och Värdighet. Läs mer på www.seniorkraften.se och www.kristdemokraterna.se

Läs också gärna artikeln "Ta bort hindren för att anställa äldre" av Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund och mig, publicerad i dagens VLT, på http://www.kristdemokrat.se/person/article.asp?person_Id=29613&Article_Id=5977

Det är kul med kampanj. I går besökte Göran Hägglund Västerås och Tillberga Grannskapsservice. På kvällen delade han ut Vitsippspriset till Ola Persson. I måndags var det ett välbesökt möte i Sala om hjärnans åldrande, bl.a. talade professor Erik Olof Backlund. Och för ett par veckor sedan var kristdemokraterna i socialförsäkringsutskottet Sven Brus, Kenneth Lantz och jag på besök hos Ankarets gruppboende i Västerås och socialkontoret i Köping. Ett axplock av några senioraktiviteter som jag haft förmånen att vara med vid på sistone.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Ta bort hindren för att anställa äldre

Klicka ovan och läs artikeln av Göran Hägglund och mig.

Mix á la Lindström den 22 april 2005

· Extra
· Respekt och värdighet för seniorer
· Att regera eller icke regera
· Låt tågen köra
· Påven lever
· Så talade sekten
· Reformera studiestödet
· Helg

onsdag, april 20, 2005

Att regera eller inte regera

Som av en händelse på den dag då han skulle stå till svars inför Riksdagen, bland annat för det märkliga fenomen att var sjätte politisk högskolestyrelseledamot är socialdemokrat, ”råkade” tungan slinta och vips var det osäkert om han skulle sitta kvar. Så flyttades fokus från regeringens eventuella brister och socialdemokraternas alla problem, bl.a. med korruptionen i SSU, till en pers(s)onfråga. Sedan hette det förstås att allt var journalisternas fel trots att han själv hade tagit initiativet till den lilla pratstund där tungan gled iväg (?). En taktisk undanmanöver var det. Göran Persson hade än en gång lyckats. Att ta ansvar för Sverige förpassades till det fördolda. Så regerar blott en trött överhet. Det räcker dock inte med en ny statsminister. Sverige behöver en ny politik. Snart.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Sekten har talat

I dag - efter att en ny Påve utsetts - skriver den s-märkte socialtjänstministern Morgan Johansson en osmaklig pamflett på Brännpunkt där han livligt blandar ihop det mesta. I sin navelskådande iver att brännmärka allt som inte passar den vänstersekt - dit f ö en hel del fundamentalister av liberal eller socialistisk färg anslutit sig - som satt ateism och människoförakt som sina hemmasnickrade ”gudar” svingar Johansson vilt mot allt han inte begriper. Med den sorts människosyn som Johansson förfäktar stärks intrycket av att vänsterfolket förstår allt mindre av världen utanför. Likt en isolerad sekt i skogen. Hopplöst förlorad.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Påven lever

Efter bara någon dags röstande utsågs en ny Påve, Benedictus XVI.

Recensionerna av Joseph Ratzinger lät inte vänta på sig. Och som så ofta annars glömmer somliga i vårt ytliga nu-fixerade samhälle att Påveval knappast har samma tidsdimension som snasktidningar. Själva poängen med Påveämbetet är ju att han leder en organisation med en helt annan tidsrymd.

Få saker kan vi vara säkra på i denna värld. Men att Påveskapet lär överleva både en och annan löpsedel är definitivt en av dem.

Torsten

tisdag, april 19, 2005

Barntillägg får studenter att se rött

I dag har Kristdemokraterna presenterat motionen om studiestöd som svar på vänsterkartellens svar.

Det är noterbart att förslaget om barntillägg för studenter kommer att genomföras i slutet av mandatperioden nära ett förestående val. Trots att frågan har varit aktuell sedan före förra valet och endast är en begränsad lösning på stora problem. Man kan verkligen fundera över på vilket sätt studenterna kommer att "se rött" i valet 2006.

Kristdemokraterna har i flera år drivit att barntillägg för studenter snarast måste införas. Efter hårt motstånd föll den socialdemokratiska regeringen till föga och valde att gå kravet tillmötes – om än bara halvvägs. De förändringar och förslag som hittills presenterats är mest som plåster på såren.

Den modell för barntillägg som utredningen föreslår är en lösning för att snabbt komma till rätta med akuta problem, men att inriktningen på längre sikt bör vara att barntillägget ges med samma nivå till alla barn.

Kristdemokraterna kräver vidare 55 år som åldersgräns i stället för regeringens förslag på 54 år. 55 år är en mer vedertagen åldersgräns, studiebidrag på utbildningar till bristyrken beviljas till exempel i dag t.o.m. 55 års ålder. Även den s.k. lånetrappan, det successiva minskandet av maximalt studiemedelsutnyttjande, bör löpa till 55 år i stället för till 54 år som regeringen föreslagit.

Kristdemokraterna anser i stället att alla som studerat under fyra år eller längre tid ska ha möjlighet att få dispens enligt de tidigare reglerna för att kunna slutföra sin utbildning, och inte som regeringen föreslår, endast från och med det år då den studerande fyller 40 år.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, april 18, 2005

Uven och Bergslagspendeln

I vänsterkartellens budgetproposition finns pengar till Rikstrafiken. Kommer en del av pengarna att gå till den hotade tågtrafiken i Mälardalen?

Trafiken inom Tåg i Mälardalen och Tåg i Bergslagen får i år medfinansiering från Rikstrafiken. I den budgetproposition som socialdemokraterna och stödpartierna presenterat för 2005 skulle
tvärförbindelsen "Uven" (Uppsala – Sala – Västerås – Kolbäck – Eskilstuna– Norrköping) drabbas av minskade anslag redan under 2005. Bergslagspendeln Västerås till Fagersta och vidare mot Ludvika i Dalarnas län skulle drabbas i ett längre perspektiv. Dessa försämringar vore ett dråpslag för regionen.

Nu meddelas i den s.k. vårbudgeten att Rikstrafiken får ett större anslag än tidigare meddelats. Om detta skulle innebära räddningen för Uven och Bergslagspendeln vore det välkommet. Risken är dock annars att medlen används till andra ändamål som bättre passar socialdemokraterna och stödpartierna, men inte tar hänsyn till Mälardalens betydelse.

Mälardalen är en stark region med oumbärlig betydelse för svensk utveckling och tillväxt i landet. 40 procent av den svenska ekonomin och 35 procent av befolkningen finns i regionen. En minskad utveckling och tillväxt i Mälardalen får förödande konsekvenser för regionens möjligheter att bidra till övriga landet och innebär ett hårt slag mot svensk samhällsekonomi.

Därför ställer jag nu Ulrica Messing till svars. Igen

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 18 april 2005

· Krama
· Blek vårbudget
· En given vinnare?
· Afrikanskt monument över det förflutna
· UN University
· Vodka
· Tal: Gymnasieskolan
· Min vecka

söndag, april 17, 2005

Framgång

”Framgång kommer av att arbeta med det du tycker är viktigt.”
Victor Frankl

lördag, april 16, 2005

Sandwichrektorn

En nyckel till en skola där alla barn kan känna sig trygga och lära sig det de ska är ledarskapet. En nyligen gjord analys av brittiska framgångsskolor visar att de utmärkande dragen för dessa är ett starkt ledarskap där rektor och skolledning utformar en effektiv strategi som tillämpas av hela skolan, ett effektivt samarbete mellan mentorer, lärare och skolledningen, att föräldrar involveras i elevernas studier, höga förväntningar kombinerat med stor tilltro på elevernas kapacitet och ett arbete för ömsesidig respekt mellan lärare och elever som förhindrar mobbning och dåligt uppförande förenat med ett övergripande arbete mot rasism.

Detta borde vara självklart också för svensk skola. I stället har utvecklingen gått åt motsatt håll. På alltför många skolor är rektorn en ”sandwichrektor", klämd från alla håll av förväntningar från föräldrar, lärare, elever, förvaltningschefer och kommunpolitiker. Rektorn får inte tid att vara pedagogisk ledare. Det är dags att ändra på det. Renodla rektorsarbetet så att rektorn slipper pappershögarna och i stället får vara närvarande i lärandet. Reformera skolledarutbildningen i grunden och skapa en ny rektorsexamen så att det krävs gedigna ledarkunskaper innan ett ordinarie rektorat kan fås. Vi behöver trygga och kunniga rektorer, för barnens skull.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, april 15, 2005

Blek vårbudget

Läs Mats Odells kommentar till vänsterkartellens vårbudget.

torsdag, april 14, 2005

Absolut vodka

Under senare år har svensk alkoholpolitik i stort kapsejsat under det att socialdemokraterna abdikerat för de alkoholliberala krafterna. I dag skördar alkoholen många offer samtidigt som staten tjänar pengar på alkohol via t.ex. Vin och Sprit AB och dess internationella storsäljare "Absolut Vodka".

På Sunset Boulevard, Hollywood, Kalifornien, finns en gigantisk "Absolut"-flaska som gör reklam för drycken. Namnen "Sweden" och "Vin och Sprit" syns förstås väl eftersom reklamen utgörs av en låtsasflaska i jätteförstoring. Regeringens företrädare har tidigare uppgett att en försäljning av "Vin & Sprit" skulle leda till att kommersiella intressen skulle styra företaget. Uppenbarligen stämmer inte det eftersom det är redan är kommersiella intressen som leder företaget under den socialdemokratiska regeringen. Ärligare vore att sälja företaget och koncentrera statens roll till lagstiftarens och opinionsbildarens.

Den typen av reklam är inte försvarbar om Sverige ska stå för en ansvarsfull alkoholpolitik som skyddar unga människor från att exponeras för reklam för drycken. Snarare går tanke till hyckleri när regeringen med ena handen påstår sig värna människors hälsa, å andra sidan med andra handen främjar internationell ohälsa. Därför tar jag upp detta i Riksdagen med näringsministern. Någon måtta på dubbelmoralen får det faktiskt vara.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Gymnasieskolan

Läs mitt tal vid debatten i Riksdagen

Att välja ledare

Hans de Geer, professor i företagsetik vid Handelshögskolan i Stockholm, skriver initierat i Managment Magazine (01/05) om konsten att välja ledare. Han pekar på flera olika egenskaper som verkar vara utmärkande för framgångsrika ledare och hävdar, intressant nog, att dygderna verkar göra comeback i modernt ledarskap. Med dygd (goda eftersträvansvärda egenskaper) menar han mer precist ambitionen att förena teoretiska kunskaper med praktiskt handlag.

Tydliga värderingar och klara mål förenas med personlig närvaro. Detta illustreras med IKEA-gurun Ingvar Kamprad (samma dag som jag läste artikeln snubblade jag faktiskt över ett IKEA-varuus i klara gul-blåa färger i Long Beach). De Geer menar att den typ av skandaler som tyvärr då och då präglar samhälls- och kulturliv med fallskärmar och diverse trixande undergräver tilltron till samhällsgemenskapen på ett helt förödande sätt. Vi behöver ledare med moralisk kompetens och förmåga att argumentera, som är goda förebilder, tar ansvar i förändringen och lever som de lär. Utan att förfalla till hyckleri eller snuttifiering, vill jag tillägga.

Frågan är var dessa ledare finns i dagens samhälle? Orkar vi leta? Och orkar vi med dem och oss själva? Orkar vi välja dem? Svaret måste vara ja. Annars är demokratin och samhället rejält illa ute.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, april 13, 2005

En given vinnare?

Tony Blair ser ut att ta hem valsegern i det brittiska parlamentsvalet. På så sätt sällar han sig till den unika klubb av premiärministrar, med bl.a. Margaret Thatcher, som vunnit tre val på raken. Blair är en begåvning som moderniserat (New Labour) sitt tidigare så trötta parti och därtill stått pall och vunnit respekt i en rad frågor. Frågan är dock vad som väntar när Blair avgår, såsom han lovat att han ska göra. Blir det trött gammal socialism (Old Labour)? Eller förmår ändå den förmodade efterträdaren Gordon Brown tvärtemot vad många tror att hålla fast vid de av Blairs förändringar som han sällan gillat? Får Tories månne ett nytt liv? Frågorna följs med stort intresse från Sverige. Klart är att Tony Blair satt ett exempel som kan inspirera. I all synnerhet oss som tror en socialt engagerad politik med fokus på uppmuntran av personen och familjen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, april 11, 2005

Mix á la Lindström den 11 april 2005

· Framgång
· Vårtecken
· Sluta nu
· UNICEF för barnens skull
· Inte lätt med logik
· Att välja ledare
· Öppna Tullen i Västerås
· Sandwichrektorn
· Grön Flagg
· Min vecka

söndag, april 10, 2005

Sluta nu

Den s-märkte (vad annars?) utredaren Thorwaldsson vill ytterligare minska föräldrarnas inflytande genom att skära ner på tiden för uttaget av föräldraförsäkringen. Finns det ingen hejd på förmynderiet? Ge i stället föräldrarna mer makt och större valfrihet. Och mindre makt för de förstå-sig-påare som alltid tror att de vet bäst.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, april 09, 2005

Vårtecken

I dag har jag bytt till sommardäck på bilen. Ett säkert tecken att våren är på väg.

www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, april 08, 2005

Kina, Tibet, Taiwan

Läs min motion i Riksdagen.

torsdag, april 07, 2005

Logiken brister

Så har till slut FI bildats. Är det en slump att förkortningen är densamma som grönklädda ofta använder för fienden? Eller avslöjar det bara hur krigslystna somliga är i ett samhälle som snarare behöver gemenskap, samverkan och jämställdhet? Riktigt snurrigt blev det när några fi:are på Svenska Dagbladets Brännpunkt skrev att ”merparten av graviditets-, födslo- och amningsarbete utförs av kvinnor”. Är det någon annan än fi:are som är överraskad? Och finns det någon som på fullt allvar tror sig kunna ändra det? Hur märkligt kan det bli?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, april 06, 2005

Öppna Tullen i Västerås

Än en gång struntar socialdemokraterna i att Västerås håller på att bli Puderstaden där knark och andra "varor" kan föras in fritt via flygplatsen och hamnarna i Västerås och Köping. Det är inte att ta ansvar. Att skylla på att Tullverket har ont om pengar är inte trovärdigt eftersom det beror på att regeringen gett Tullverket för lite resurser.

När det finns tullare på flygplatsen görs ofta beslag. Däremot står hamnarna ofta obevakade. Inte undra på att Västerås kallas puderstaden där knarket kan flöda.

Jag kommer att fortsätta arbeta för att Tullen i Västerås öppnas igen. Ansvarige ministern Pär Nuder borde tänka om och se till att Tullstationen i Västerås öppnas så att Londonflyget och två av Sveriges största hamnar får stadig bevakning.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 6 april 2005

Viktigt
· Åter
· Barns bästa prioriteras inte av s & m
· Karol Woytyla
· Västerås Flygplats
· Befria studenterna
· Doktoranders sjuka sjukskrivningar
· Fler yrkeslärare
· Stora stegen saknas
· Artikel: Barnen faller genom lagens luckor
· Artikel: Studenters ekonomi
· Min vecka

Barns bästa ignoreras av s & m

Åter igen slås jag av hur brutal, jag väljer avsiktigt det ordet, svensk flyktingpolitik framstår. I dag lär socialdemokraterna och moderaterna i Riksdagen säga nej till en amnesti för de flyktingbarn som är så sjuka att de blivit apatiska.

Barnen betalar i dag det högsta priset för den rådande flyktingpolitiken. Inte minst de barn som är gömda eller vars familjer väntat i åratal på besked lider svårt. Sverige prickas av FN:s barnrättskommitté för upprepade brott mot barnkonventionen. Ett par hundra barn har blivit så sjuka att de blivit apatiska och slutat kommunicera. Då duger inte att den socialdemokratiska regeringen tillsätter utredare. Det fodras mer hjärta än så. De apatiska barnen och deras familjer måste få uppehållstillstånd. Det handlar bokstavligen om liv och död. Ansvaret för att barnens lidande förlängs vilar tungt på de socialdemokrater och moderater som kallhamrat avvisat en amnesti. Att gömma sig bakom pseudoargument om att det skulle försvaga den individuella bedömningen av varje asylärende är cyniskt. Varje barns hälsa undersöks ju av den medicinska professionen. Praxis måste också ändras så barns egna asylskäl väger tyngre och kravet på humanitära skäl blir lättare när det handlar om barn.

En hårdare praxis och rättsosäker asylprocess har tvingat fler flyktingar under jorden. Flera år efter riksdagens beslut kommer en ny domstolsbaserad modell för prövning av asylärenden. Inför detta är det rimligt med amnesti för dem som tidigare vägrats asyl. Människor som väntar på beslut eller ny prövning bör liksom de flyktingar som lever gömda få asyl. Amnestin kopplas till den nya processen och ger därmed inga signaleffekter till människor som saknar skyddsskäl att söka sig till Sverige. För att undvika missbruk av asylrätten bör personer med allvarlig brottslighet kunna undantas. En krigsförbrytare ska t ex inte som i dag kunna gömma sig i Sverige utan att det får konsekvenser.

Barn måste få trygghet. Människor i nöd behöver hjälp. Drabbade människor måste få tillbaka framtidstron. Sverige ska stå för humanitet och medmänsklighet. Något annat duger helt enkelt inte.

Dagens förväntade beslut, orsakat av socialdemokrater och moderater i en ohelig allians, går emot allt detta. Det är obehagligt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, april 05, 2005

Utsatta barn faller genom lagens luckor

Klicka och läs min artikel

Åter

Efter några dagars ledighet på fyra hjul i amerikanskt kust- och ökenlandskap med sol, värme, underbara vyer och trevliga människor är det bara att konstatera att går utmärkt att vänja sig vid ett liv fjärran sammanträdeskonst och kostymer. Men nu är vardagen åter. Och tur (?) är väl det.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, april 03, 2005

Karol Woytyla

Påven Johannes Paulus II, född en gång som Karol Woytyla, är död. Ett långt aktivt liv men under senare år märkt av sjukdom, och sviterna efter mordförsöket, då den tidigare så atletiske mannen visade att det kan finnas liv också i lidande och sjukdom, är över.

Nu skrivs mäktiga dödsrunor och det tycks hejvilt om hans insatser och åsikter. Och det bör tyckas något. Men hans livsverk var imponerande. Sällan har en ledare så tydligt märkt av sina upplevelser av nazismen och socialismen personifierat sitt budskap om mänskligt värde.
Låt mig därför bara i all stillsamhet påpeka en sak. När Johannes Paulus II som polskfödd påve agerade starkt och tydligt för mänskliga rättigheter och människans värdighet var det startskottet till en folklig proteströrelse son starkt bidrog till socialismens fall. För det har han säkert en plats i historieböckerna. Han initierade dialog med olika religioner och var en flitig resenär. Minns bara när han besökte Cuba och talade mänskliga rättigheter i direktsänd tv så att Castro såg sig tvungen att släppa politiska fångar fria. Under senare år visade

Påven är död. Det kommer en ny påve. Men Karol Woytyla förblir förlorad för den här världen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links