onsdag, mars 30, 2005

Studiemedlen har blivit klassfälla

Klicka och läs min artikel

tisdag, mars 29, 2005

Befria studenterna

En grupp svenskar som fortfarande tvångsansluts till en förening är studenterna. Till råga på eländet ägnar sig kårerna ibland åt partipolitisk eller annan opinionsbildning som rimligen borde ligga utanför uppdraget. Svenska studenter är enligt lag ålagda att vara medlemmar i studentkårerna vid sina lärosäten. Studenterna är alltså tvungna att betala en obligatorisk avgift till kåren. Det gör det viktigt att kårerna uppträder på ett sätt som ligger i alla studenters intresse som studiesocial verksamhet och utbildningsbevakning. Det är inte rimligt att tvångsanslutna studenter till kårer tvingas stödja politiska manifestationer som inte har något att göra med studentfrågor. Studentkårernas mandat måste klarläggas så att studenter inte tvångsansluts till en organisation med politiska syften som strider mot medlemmarnas vilja. Eftersom regelverket kring kårernas mandat är bristfälligt gör det att kårer, finansierade av tvångsanslutna och icke tillfrågade studenter, kan betala arrangemang vars karaktär ligger fjärran från studentfrågorna. Evenemangen kan till och med vara av partipolitisk eller annan kontroversiell art. Det är hög tid att en gång för alla slopa kårobligatoriet och stärka studenternas rättigheter och inflytande.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, mars 27, 2005

Viktigt

”It is nice to be important but it´s more important to be nice”
Text på dörren till lärarrummet (!) på skola i Soweto, Johannesburg, Sydafrika

tisdag, mars 22, 2005

Tullen i Västerås

De stora stegen saknas

Leif Pagrotsky strör i dagensforskningsproposition ännu för små pengar planlöst över forskarsverige. De strukturella problemen kvarstår. Fortfarande kommer forskare att
tvingas ägna allt för stor energi till ad hoc-finansiering. Det undergräver även i fortsättningen forskningens frihet och uthållighet.

Huvuddelen av forskningen utförs idag av doktorander. Ingen lösning finns för forskare att fortsätta att meritera sig efter doktorsexamen. Kristdemokraterna vill föra mer pengar direkt till lärosäten och forskningsinstitut. Vänsterkartellens fördelning av pengar sker allt för detaljerat mellan lärosäten och projekt. Kristdemokraternas vill att alla lärosäten ska utveckla forskning och tydligt premiera förstklassiga forskningsmiljöer. Vi vill minska den politiska makten och värna forskningens frihet.

Bortsett från en kosmetisk tilläggssatsning utanför det ordinarie forskningssystemet finns ingen strukturerad plan för förstklassig forskning. EU-perspektivet saknas också helt och finns inte ens med i innehållsförteckningen. Forskningsministerbytet hjälpte inte vänsterkartellen. Det blev ändå ingen forskningsproposition för framtiden. Den innehåller endast underhållspengar fram till 2008. Miljöpartiet och vänsterpartiet har riktat politiska satsningar till sina favoriter, medan andra sektorer blir utan. Genusforskningen prioriteras, men jämställdhetsperspektivet glöms bort när stipendiefinansierad forskarutbildning som slår hårdast mot kvinnliga forskarstuderande med barn lämnas kvar. Miljöpartiets satsningar känns mest som politisk smink.

Satsningen på VINNOVA är bra, men är närmast en återställare efter
trollhättepaketet. Samtidigt uteblir nödvändiga satsningar på humaniora
och samhällsvetenskap. Utbildningsvetenskapen glöms också bort trots dess uppenbara betydelse.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se
för lärarutbildningen i Sverige.

Mix á la Lindström den 22 mars 2005

· Hållbar
· Fantomen och Undergången på bio
· Etik?
· Framtidsdagar
· Puderstaden Västerås
· Senfärdigt om frånvaro
· Mindre Pagrotsky, mindre Björklund, mer lärarforskning
· Tystnadsplikt
· Kloning
· Hjälp att döda
· Artikel: Kvotering förstör familjers ekonomi
· Oj
· Min vecka
· Påsk
· Nästa

Grön Flagg

måndag, mars 21, 2005

Mindre Pagrotsky, mindre Björklund, mer lärarforskning

I måndags kom Högskoleverkets granskning av lärarutbildningarna.

För knappt tre veckor sedan röstade socialdemokraterna nej till flera av de förslag som Leif Pagrotsky presenterade som sina egna på DN debatt i helgen. Det är tur för sosseriet att det finns en opposition vars idéer de kan avfärda och sedan stjäla själva. Och folkpartiet skjuter som vanligt från höften. Vad lärarutbildningen behöver en översyn fri från socialdemokratisk nonchalans och folkpartistisk enkelspårighet. Framförallt måste den skolnära lärarforskningen stärkas och kraven på blivande lärare skärpas.

Läsinlärning inte ingår automatiskt för lärare mot de lägre årskurserna.
Tydligare dimensionering av lärarutbildning krävs också. En viktig del i en förbättrad kvalitet för lärarutbildningen ligger i att öka möjligheterna för lärarutbildare att doktorera i skolnära forskning. Det måste också finnas möjligheter för aktiva lärare att forska.

Studenterna saknar röd tråd och praktiken fungerar inte pekar Högskoleverket på. Det har regeringen inte brytt sig om tidigare. I maj 2004 presenterade vi rapporten ”Ledande lärare – för elevernas skull” mot bakgrund av de signaler vi mött om den nya lärarutbildningen. Högskoleverkets rapport bekräftar de förslag som vi presenterade då.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Puderstaden Västerås

Till följd av regeringens agerande har Tullverket haft ekonomiska problem. Västerås en av de orter som drabbats. Innan tullstationen i Västerås lades ner bedrevs dels gränskontroll, dels verksamhet riktad mot företag.

Västerås och Köping har två av Sveriges största insjöhamnar, som båda har mycket omfattande trafik på en rad olika länder, bl.a. i Baltikum. I Västerås finns även en flygplats med flera dagliga turer till länder som står utanför Schengenområdet. Att ta bort tullen i Västerås stred mot en av intentionerna med besparingarna, som anges vara att tullen vill satsa på brottsbekämpning.

Sedan tullen i Västerås lades ner har vissa flyg vid flygplatsen bevakats av tillresta tullare och beslag gjorts. Hamnarna i Västerås och Köping är dock oftare obevakade. Allt tyder på att knarket blivit mer lättillgängligt och det finns även uppgifter om ökad smuggling av alkohol och tobak. Det finns ett samband med nedläggningen av tullen i Västerås. Inte undra på att Västerås kallas puderstaden där knarket kan flöda. Rimligen måste därför tullverksamheten i Västerås öppna igen. Det tar jag upp i Riksdagen med justitieministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, mars 19, 2005

Idélösa makthavare

I dag i DN skriver Leif Pagrotsky om hur han vill förbättra lärarutbildningen. Flertalet förslag avvisade hans parti några dagar tidigare i Riksdagen. Det är tur för sosseriet att det finns en opposition vars idéer de kan avfärda och sedan stjäla själva. En ny regering!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, mars 18, 2005

Framtidsdagar

Den här veckan arrangerades i Riksdagen framtidsdagar De är lite fräscht att Riksdagen på s sätt försöker fokusera längre fram i tiden än morgondagen. Jag var först på socialförsäkringsutskottets seminarium. Där berättade Anna Hedborg (som förut skulle beslagta folks pensioner när hon var minister men nu fått regeringens uppgift att på egen hand utreda morgondagens socialförsäkringar) att konkurrenskraftiga avgifter och arbetslinjen var utgångspunkter i utredandet. Inte et ord sades om människors förtroende för ett välfärdssystem vars trovärdighet synes satt i gungning. Vid seminariet berättade sedan fil.dr. Edward Palmer att Sverige har rekordhöga sjukskrivnigstal, medan Finland och Tyskland som har ungefär motsvarande ersättningsnivåer har betydligt lägre sjuktal. Ihärdig uppföljning, tidig rehabilitering och knappast någon mental tolerans för fusk fanns bland de möjliga orsakerna till detta. Frågan är varför de friska svenskarna är så sjuka? Ohälsan är ju den gökunge som kan tränga hela välfärden ur boet om inget görs. Och just nu görs knappast något av de trötta makthavarna.

Deltog även i utbildningsutskottets seminarium om framtida utbildning. Intressant var hur professor Thomas Lindh pekade på det inte okomplicerade faktum att utbildning ekonomiskt sett knappast lönar sig, att det är svårt att kombinera studier och familjer och hur högskolorna står inför massiva pensionsavgångar. Utbildning är bra. Det tycker jag att samhället borde signalera tydligare. Sedan ansåg professor Christian Florin att det skett ett genusförskjutining i svensk skola. Hon målade också en i mitt tycke alltför mörk bild av en diversifierad skola. Summa summarum visar seminarierna att det är en god idé att riksdagsledamöterna någon gång bland alla pappershögar och möten unnar sig ett mer långsiktigt perspektiv än kommande sammanträde.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, mars 17, 2005

Senfärdigt om frånvaro

I dag beslöt regeringen att elevers frånvaro i gymnasiet ska rapporteras så att studiebidraget kan dras in. Det är en välkommen kovändning. Så sent som i januari 2004 vägrade Thomas Östros att ingripa. Nu ändrar Ibrahim Baylan regeringens politik. Skolk är ett utbrett problem inom skolan. Skolk hämmar inte bara kunskapsinhämtningen utan är också demoraliserande. Att komma till rätta med ogiltig frånvaro är ingen lätt uppgift och skolk kan ha många bakomliggande faktorer. När CSN ändrade sina rutiner slutade flera gymnasier att rapportera frånvaro.

I januari 2004 frågade jag Thomas Östros om detta. Hans svar var nonchalant. Nu ett år senare hoppas Ibrahim Baylan att det är glömt och se till att ändra reglerna. Priset för regeringens senfärdighet och otydliga värderingar betalas förstås av de elever som inte fått tydliga signaler. Det skadar för livet. För att komma till rätta med detta fodras en ny skolpolitik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Kloning

Dödshjälp

Etik och moral i sosseriet

Att socialdemokratiska pampar har svårt med moralen vet vi. Fusket är utbrett också i SSU. Ministrarna Lena Hallengren och Ibrahim Baylan har en hel del att förklara om sitt solkiga förflutna i myglet. I Baylans fall blir det än mer patetiskt när karln inte klarar att betala sina studielån i tid. Krävs det ingenting för att få bli minister hos Göran Persson?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Två filmer

På bio just nu går två filmer som är mycket olika varandra. Filmatiseringen av Andrew Lloyd Webbers mästerverk ”The Phantom of the Opera” bjuder på den makalösa musiken och en scenografi som får en att tappa andan en stund. Tyvärr är väl inte sånginsatserna de bästa och Fantomen är alldeles för bildskön för att vara trovärdig. De nyskriva bitar som fyller ut en och annan paus i orginalberättelsen går också att fundera på. Likväl är filmen klart sevärd, dramatisk och romantisk. Både för den som inte sett scenuppsättningen och för den som sett den ”live” sisådär 7 gånger i tre olika städer.

Av helt annan karaktär är den tyska filmen ”Undergången” som bygger på boken av Hitlers privatsekreterare under andra världskrigets slut fram till krigsslutet. Filmen är näst intill dokumentär. Och djupt obehaglig. Det är ändå inte våldet som skrämmer mest utan den psykologiska terrorn präglad av en total avsaknad på empati. Scenerna där fru Goebbels mördar sina egna barn och Eva Braun vädjar om sin svågers liv för att sedan böja sig för diktatorns psykopatiska krav på total lojalitet ger en klar inblick i destruktivitet och hopplöshet. Det är kärlekslösheten som är värst. Just därför är filmen angelägen. För att visa vad som händer när hat och misstro styr. Filmen är så mörk att den knappast lämnar något hopp. När sedan Hitlers verkliga privatsekreterare som åldrig Münchendam medverkar i filmen i en intervju strax före sin död för ett par år sedan gör hon en sak klar. Ingen människa kan helt undkomma sitt ansvar, inte ens ansvaret för passivitet och tystnad. Det är en stark slutsats som torde ha tagit minst ett liv att sona. Vad säger den oss?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, mars 14, 2005

Mix á la Lindström den 14 mars 2005

· Annorlunda
· Fortfarande
· Svenska skattemedel göder diktatur
· Korruption i ungsosseriet?
· Den absurda flyttkarusellen
· Kvinnoblogg
· Biståndet till palestinierna
· Framgång för värderingar i skolan
· Klassamhälle i studiemedelssystemet
· Fel låt
· Min vecka

Kvotering förstör familjers ekonomi

Klicka och läs min insändare om tvångsfördelning av föräldraförsäkringen.

söndag, mars 13, 2005

Fortfarande

saknas Minas Ibrahim al-Yosifi. Är det bara kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund som bryr sig i Sverige?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Korruption

I dag visar DN i en kartläggning hur Sveriges rikaste ungdomsförbund, med 100 miljoner i kapital, maktpartiets lekskola, det socialdemokratiska SSU, präglas av ett mygel som ger associationer till korruptionen. Tydligen är det vanligt med fejkade medlemssiffror för att lura (stjäla) sig till felaktiga bidrag - på de intet ont anande skattebetalarnas bekostnad, förstås. Och i ledningen verkar vänskaps-, släkt-, och relationskorruption vara mer regel än undantag. Det ger en fadd smak. Sverige behöver en ny regering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, mars 12, 2005

Fel låt vann

Som väntat i Melodifestivalen. Alcazar, Shirley Clamp och Nanne Grönwall hade alla bättre låtar än vinnaren. Visst kan Martin Stenmarck sjunga, det har han bevisat i olika musikalroller, men låten ”Las Vegas” var ju urtrist. Det är så att jag längtar efter Lena Ph och ”Det gör ont”.

Torsten

fredag, mars 11, 2005

Den absurda flyttkarusellen...

...går vidare. Det handlar förstås om den märkliga lokaliseringsutredning som tillsatts för att lägga plåster på de sår som vänsterkartellens försvarspolitik orsakat. Myndigheter flyttas hit och dit. Och människors tillvaro slås sönder när de hänvisas till att flytta långt bort utan att hänsyn tas till familjer och livet i övrigt.

Självklart ska inte alla myndigheter ligga i Stockholm. Men det enda resultatet av de nuvarande förslagen blir ökade kostnader och kompetensförluster. Och som ett brev på posten kommer att en annan statlig myndighet tvingas betala flygbolag för att flyga de statliga tjänstemännen kors och tvärs över landet. De enda som lär gynnas av det är flygbolagen. Vore det inte bättre att i den mån som myndigheter ska lokaliseras utanför Stockholm att då lägga dem i närheten så att det är lätt att pendla. På så sätt skulle Sveriges tillväxtmotor, Mälardalen, växa till gagn för hela landet. Ett första steg vore att placera myndigheter i Västerås.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Svenska vapenköp från Vitryssland

Klicka ovan och läs frågan vid Riksdagens frågestund.

www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, mars 09, 2005

Fler yrkeslärare

Klicka ovan och läs min fråga i Riksdagen.

www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, mars 08, 2005

(S) har förvandlat studiemedelssystemet till en klassfälla

Alla studenter har förlorat pengar de senaste 15 åren. Värst är det för 13000 kvinnliga ensamstående studenter med barn går back 1600 kronor i månaden. Kristdemokraterna är inte förvånade över resultaten. Vi har varje vecka kontakt med studenter som beskriver en ohållbar situation. Att den ansvariga ministern Lena Hallengren (s) inte säger sig vilja göra något åt
detta är arrogant och oansvarigt. Det behövs både en långsiktig höjning av studiemedlet, mer bidrag i stället för lån och ett bättre barntillägg än vänsterkartellen tänker föreslå.

Sveriges Förenade Studentkårers undersökning visar att regeringen inte förstått hur heterogen studentgruppen är i dag. Gamla myter är föråldrade. Dagens studenter har olika levnadsvillkor. Var fjärde har barn. Trots det kan många studenter inte klara sig på studiemedlet utan över hälften tvingas jobba parallellt med studierna. 4 av 10 tycker att det inskränker på studierna.
Socialdemokraterna skapar med den praktiska politiken endast möjligheter för besuttna och välartade att klara en högskoleutbildning.

Kristdemokraterna vill värdesäkra och höja studiemedlet för alla studenter. Vi vill också se att större del av studiemedlet växlas över i bidrag jämfört med lån. Barntillägget måste bli verklighet och utformas så att pengarna kommer barnen till del. Det är också dags för Lena Hallengren att damma av de förslag som lades fram av studiesocialutredningen och som
regeringen hittills struntat i.

Kristdemokraterna har i snart tio år drivit en offensiv studentpolitik. Vi har krävt en studiesocial utredning sedan 1998 och fick till slut det 2002. När den presenterades i december 2003 var förslagen delvis en besvikelse, eftersom regeringens direktiv var ofullständiga. Vi väntar fortfarande på att den handlingsförlamade socialdemokratiska regeringen ska göra något av de förslag som faktiskt kom.

Barntillägget för studenter har kristdemokraterna drivit som ett finansierat förslag. Det kommer att dröja ända till 2006 innan vänsterkartellens barntillägg är införd. Och det räcker inte.

Vi har heller inte sett några höjda belopp i studiemedlet. Genom sin passivitet har socialdemokraterna låtit studiemedelssystemet förvandlas till en klassfälla.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Kvinnodagen

I dag på Internationella Kvinnodagen öppnar http://www.kvinnoblogen.se Syftet är "att skapa ett forum för debatt, inspirera till nya tankar och fånga upp goda idéer som
finns om hur jämställdhet kan nås utan ideologisk tvångströja".Titta gärna in!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, mars 07, 2005

Mix á la Lindström den 7 mars 2005

· Kan
· Education
· Märkligt skimmer
· Barns eller vuxnas perspektiv
· Kvinnodagen
· Robbben Island
· Kristna irakier
· Vasa
· Långbänk om brister i studiemedlen
· Debatt: Diskriminering av gravida och föräldrar
· Debatt: Lärare och lärarutbildning
· Min vecka

söndag, mars 06, 2005

Vasa

Oskar Svärd vann Vasaloppet. Igen. Gott så. Men var det någon som funderade över sambandet mellan andra myter och legenden om busen som gav namn åt tävlingen?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, mars 05, 2005

Åtgärda bristerna i studiemedelssystemet

Läs min fråga i Riksdagen om att bristerna i studiemedelssystemet må¨ste åtgärdas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, mars 03, 2005

Kristna i Irak

Så har jag (se ovan) väckt fyra frågor i Riksdagen, alla med tanke på kristna från Irak, kaldéer, som utsätts för en grym svensk flyktingpolitik. Frågorna tar upp de oacceptabla besluten om avvisning av kristna till Irak, avvisning av ogifta kristna kvinnor till Irak, återförening av kristna familjer och äktenskap mellan flyktingar i olika länder.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Gör

"Om inte var och en av oss gör vad han eller hon kan, så kommer den insats som skulle ha varit vår för evigt att saknas"
Dag Hammarskjöld

Avslöjande

Föga förvånande vill flertalet partier göra det möjligt för lesbiska att insemineras lagligt i vårt land. Kristdemokraterna står upp för det unika och okränkbara människovärdet. Diskriminering kan aldrig tolereras. Om frågan handlade om det vore läget ett annat. Assisterad befruktning har dock inget med diskriminering att göra. Frågan handlar om barns rättigheter. Och i valet mellan vuxnas rätt till barn och barns rätt till föräldrar väljer vi otvetydigt barnperspektivet.

Barn har rätt till föräldrar, rätt till kunskap om sitt ursprung och rätt till en familj. Notabelt är att kristdemokraterna är det enda partiet som överhuvudtaget ifrågasätter rätten till insemination. Vi tycks vara de enda som prioriterar barnets rätt framför de vuxnas. Det är avslöjande.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Äntligen blir kunskap om mobning obligatoriskt

Fem partier har kommit överens om att kunskaper om mobbning och konflikthantering utifrån bla kristdemokraternas krav ska bli obligatoriska i lärarutbildniigen är ett steg åt rätt håll. BRIS har visat att bara 2 av 29 lärarhögskolor ser till att blivande lärare får de kunskaper de behöver i dag. Att socialdemokraterna och vänstern säger nej till kravet är nonchalant mot alla barn och unga som mobbas i skolan. Tusentals och åter tusentals elever går till skolan varje dag med ont i magen och ångest. Att en enda elev lider är oacceptabelt. Att så många gör det är också oacceptabelt för varje vän av människovärdet.

Kristdemokraterna vill också stärka inslaget av värderingar i lärarutbildningen så att de nya lärarna kan förmedla de värden som samhället behöver. Det är illa nog att många elever redan fått betala priset för vänsterflummet som talade om att skolan skulle vara neutral. Det finns ingen neutral skola utan skolan måste alltid stå upp för männisokvärdet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Lärare och lärarutbildning

Läs mitt inledningsanförande vid Riksdagens debatt om lärare och lärarutbildning den 2 mars 2005.

onsdag, mars 02, 2005

Skimmer

I bland blir det ett märkligt skimmer över riksdagshuset. Det är när ministrarna ska komma och debattera interpellationer. De har alltid med sg. rådgivare. Det är i och för sig förståeligt. Det måste vara svårt att annars kunna överblicka alla frågor. Men har det inte gått för långt när Hans Karlsson förra veckan hade med sig fyra stycken? Och Lena Sommestad hade med sig tre? Hur många hade då respektive riksdagsledamot med sig? Jag hade ingen. Det hade inte den andre ledamoten heller.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Gravida och föräldralediga på arbetsmarknaden

Läs min inledning vid Riksdagens debatt om min interpellation.

www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links