måndag, februari 28, 2005

Mix á la Lindström den 28 februari 2005

• Drömma
• Ofri
• Tel Aviv
• Göran Persson behövs inte vid köksbordet
• Radio och italienskt soppkök
• Inga besked om forskningen
• Allians för Sverige om forskningen
• Mälardalens högskola
• Passervice i hela Västmanland
• Debatt: Utnämningsmakten
• Tydlighet och konfrontation
• Min vecka

Valfriheten måste öka, inte minska

Läs Göran Hägglunds, Maria Larssons och Torsten Lindströms artikel.

www.torsten.kristdemokrat.se

En ny regering måste skapa starka forskningsmiljöer

Läs Allians för Sveriges artikel i Sydsvenskan.

www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, februari 27, 2005

Ofri

Ännu är inte Minas Ibrahim al-Yosifi, ledare för det kristdemokratiska partiet i Irak och bosatt i Bankeryd, fri. Hans öde hos kidnapparna är okänt. Låt oss inte glömma honom.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, februari 26, 2005

Konfrontation...

Klicka och läs min artikel om Kristdemokraterna publicerad i tidningen Kristdemokraten.

Tel Aviv

I fredags skedde ännu ett självmordsattentat mot civila israeler, denna gång mot en nattklubbskö vid stranden i Tel Aviv. Omedelbart tog en rad palestinska organisati0oner på sig ansvaret för dådet som mördade flera civila. Än en gång visar det sig hur nödvändigt det är med ett slut på terrorn. Den palestinska ledningen måste agera resolut. Under tiden får Israel skydda sina civila så gott det går. Hoppet finns bara om det blir fred så att folken kan leva sida vid sida. Då är varje terrorbomb mot civila ett steg åt helt fel håll.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, februari 22, 2005

Försenad forskning

Klicka och läs artikel av Göran Hägglund och Torsten Lindström.

www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, februari 21, 2005

Rök utan eld

Klicka och läs artikel om Mälardalens Högskola och forskningen.

www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, februari 20, 2005

Drömma

”När vi inte längre kan drömma dör vi”
Emma Goldman

lördag, februari 19, 2005

Den värdelösa skolan

Otrygghetens kalla vind har dragit in över skolan. Var femte elev har kränkts med sexuella ord. Och vart femte samtal till BRIS hjälptelefon handlar om mobbning. Ansvaret vilar tungt på de politiker som år efter år hävdat och fortfarande hävdar normlösheten som sin norm.

I Storbritannien, som ofta tjänar som föregångare i svensk skolpolitik, betonas i läroplanen betydelsen av etisk, social och kulturell fostran. Den är angelägen i alla ämnen. För att se till att alla skolor arbetar med detta läggs numer särskild vikt vid detta vid de inspektioner som görs i skolorna.

Självklart borde de goda värderingar om människosyn och etik ur kristen tradition som finns i den svenska läroplanen genomsyra skolan, alla skolor. Skolorna borde årligen redovisa det som görs i värderingsarbetet. Något annat är ett svek mot barnen, vår framtid.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, februari 18, 2005

Paggan på taburetten i 100 dagar - utan att bry sig om forskningen

Nu har det uppdagats att forskningspropositionen än en gång skjuts på framtiden. Forskarsverige har väntat länge på den utlovade forskningspropositionen. Sverige tappar i forskningsresultat och forskning flyttas utomlands medan Medicine Doktor. Göran Perssons regering drar förslagen i långbänk. Än en gång visar det sig hur socialdemokraterna och stödpartierna inte tar ta de beslut som krävs för Sveriges framtid.

Det duger inte för ett regeringsparti att skylla på ministerbyte eller trilskande stödpartier. Den nye utbildningsministern Leif Pagrotsky har suttit på den nya taburetten i fler än 100 dagar utan att på något klargörande sätt ta till orda i forskningsfrågorna. Frågan är vilken forskningspolitik som den nye ministern tänker driva? Har han någon idé? Eller visar tystnaden från Leif Pagrotsky att socialdemokratin blivit så idéfattig att den inte klarar att regera?

Samtidigt som propositionen dröjer tappar forskningen mark. Andelen citeringar i medicinsk forskning, Sveriges flaggskepp i forskningen, sjunker. Svenska företag flyttar forskningen utomlands. Bara var femte av de kvalificerade ansökningarna inom natur- och teknikvetenskaperna till Vetenskapsrådet beviljas anslag. Resurserna räcker inte till de behov som finns.

Socialdemokraterna hade t ex med tanke på forskningsfrågornas långsiktiga betydelse kunnat eftersträva blocköverskridande uppgörelser. I stället gör sig regeringen beroende av stödpartierna samtidigt som Göran Persson låter ministrarna byta jobb med varandra.

Forskning och utveckling är en förutsättning för tillväxt, nya arbetstillfällen och välfärd. En kursändring är nödvändig för att Sverige ska kunna hävda sig väl i det globala kunskapssamhället. Sverige behöver en ny regering med en tydlig och framåtsyftande forskningspolitik som satsar på förstklassig forskning. Det behövs också mer fasta resurser till forskningen så att beroendet av plötsliga beslut minskar. Företagen bör stimuleras att satsa mer på forskning. Göran Perssons regering verkar inte klara av detta. Sverige behöver en ny regering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Socialiseringen av högskolan

Klicka ovan och läs min inledning vid debatt med utbildningsministern om min interpellation om utnämningar av högskolestyrelser, Riksdagen 2005-02-17.

www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, februari 17, 2005

Slå vakt om servicen för passärenden

Service för ansökan om och utlämning av pass hotas nu i stora delar av
Sverige efter Rikspolisstyrelsens nya rekommendationer. Många kommer att
få längre att resa för att söka om och hämta pass. Det beror ytterst på
för små resurser i polisväsendet vilket hotar servicen till allmänheten. I
mitt eget län hotas två passställen, Hallstahammar och Arboga, och på ett
tredje, Fagersta, kommer servicen att försämras. Staten har ett ansvar för
passervicen i hela landet. Det ska justitieministern ta.

Därför lämnar jag i dag en fråga i Riksdagen till justitieministern. Frågan lyder:

FRÅGA TILL STATSRÅD
Till justitieminister Thomas Bodström
Nedläggning av passexpeditioner
En viktig service till medborgarna är hanteringen av pass. I dag är det
relativt lätt på många polisstationer att ansöka om och hämta sitt pass. I
takt med den ökande oron i världen ändras emellertid hanteringen av pass.
Framöver kommer därför antalet pasställen med de speciella fotoautomater
som införs att bli färre.
Enligt rekommendationer från Rikspolisstyrelsen i skrivelsen "Placering av
passexpeditioner" ska till pasställen endast utses polisstationer där det
hanteras fler än 5000 pass om året. Respektive polismyndighet arbetar nu
för att med bibehållen servicegrad förverkliga detta. Men på grund av de
bristande resurser som regeringens politik lett till kommer de nya
rutinerna att på många håll leda till en försämrad service för
medborgarna.
Många mindre pasställen kommer att läggas ner. I mitt eget hemlän
Västmanland föreslås två pasställen dras in och ytterligare ett pasställe
kommer att ha lägre servicenivå. Ansvaret för försämrad service ligger hos
regeringen som rimligen borde ha en högre ambition än så.

Utifrån det ovan anförda vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder avser justitieministern vidta för att säkerställa en god
passervice för alla invånare i landet?

Torsten Lindström (kd)
bänknr 289

www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 16 februari 2005

- Tänka
- Människa
- Granska gärna
- Helmut Kohl
- Diskriminering av föräldralediga
- Universitet i kunskapssamhället
- Gör det lagligt att tänka
- Digital mobbning
- Kolla dr Persson och andra artiklar
- Min vecka
- Nästa

onsdag, februari 16, 2005

Doktoranders situation

I dag har jag väckt den här frågan i Riksdagen:

Doktorander tvingas i alltför hög grad finansiera sitt uppehälle med stipendier och bidrag i stället för att få en regelrätt anställning. Detta medför att de inte har sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) och inte heller kan gå med i a-kassan. Efter avslutad forskarutbildning väntar ytterligare meritering via så kallad post doc som vanligen omfattar ett till tre år. För det stora flertalet är denna period stipendiefinansierad och bedrivs ofta utomlands. Därmed ger inte heller denna tid någon SGI.
SGI kan fastställas för personer som arbetar i Sverige och får lön för detta. Det innebär alltså att forskare som gör en post doc utomlands eller måste acceptera en stipendiefinansiering, dvs arbetar utan att få lön, inte får en SGI. Och således heller inte kan få sjuk- eller föräldrapenning.
Svenska staten har dock bestämt att den SGI som tidigare tjänats in inte påverkas för särskilda grupper. Principerna som avgör vilka grupper som är skyddsvärda grundar sig på tanken om anknytning till förvärvslivet, gynnande av ökat barnafödande och livslångt lärande, samt samhällsnyttig verksamhet. Därför skyddas SGI:n bland annat för personer som är arbetslösa, föräldralediga, studerar eller bedriver biståndsarbete utomlands. Forskarstuderande borde rimligen också omfattas av samhällets skyddsnät.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga ministern:

Vad avser ministern göra för att forskares stipendier och bidrag ska vara en sjukpenningsgrundande inkomst?

tisdag, februari 15, 2005

Tänk

”Vi kan inte lösa problem genom att tänka som vi gjorde när vi skapade dem”
Albert Einstein

www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, februari 14, 2005

Människa

En augustikväll i München förra året såg jag på klassiska Bayerischer Hof lustspelet ”Sekretärinnen”. Det handlade om en samling sekreterare som i den anonyma industrialismens skugga fick uttrycka sina drömmar. Allt ackompanjerat av tyska schlagers, amerikanska poplåtar och italienska ballader. Under den glättiga ytan fanns en poäng. För bakom den ibland intetsägande fasaden finns alltid en intressant människa. En alldeles unik person. Varje individ är fantastisk. Visst är det härligt?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, februari 13, 2005

Alla Hjärtans Dag

Värderade medmänniska!

Inför Alla Hjärtans Dag, då vi får chansen att särskilt uppmärksamma dem som står oss nära, kommer denna hälsning. Låt oss visa vår uppskattning och omtanke, gärna också andra dagar då det kanske är som mest oväntat.

Alla Hjärtans Dag kan, liksom alla andra dagar, bli ett steg på vägen till ett mjukare samhälle där alla Människor får rum att leva och utvecklas i en Frihet som garanteras av en Trygg samhällsgemenskap. Sverige behöver verkligen en ny politisk ledning som med Hjärta och Förnuft sätter Människan i centrum.

Allt Gott på Alla Hjärtans Dag och alla andra dagar!

Torsten

PS: Vill Du skicka en hälsning på Alla Hjärtans dag? Gå in på http://www.kristdemokraterna.se

www.torsten.kristdemokrat.se

Universiteten i kunskapssamhället

Häromveckan arrangerade utbildningsutskottet ett internt seminarium på temat ”universiteten i kunskapssamhället”. Temat var utifrån en OECD-rapport som bl.a. visar på brister i styrning och struktur. Forskare och universitetslärare administrerar ofta bort en stor del av sin tid i stället för att ägna sig åt kärnuppgifterna utbildning och forskning. Ska vi till detta lägga den (i och för sig lovvärda) utbyggnaden av grundutbildningen och urvattningen av kunskap i grund- och gymnasieskolan som bäddar för en gymnasiefiering av den högre utbildningen, ja då har vi högskolor och universitet som går på knäna med en bra bit kvar till excellens. Visst går det att slå sig för bröstet och visa på goda forskningsresultat. Det är bra. Men skrämmande är att de beror på gamla satsningar, innan 90-talets urholkning av resurserna till lärosätena. Tiden 1993-22003 minskade faktiskt resurserna till grundutbildning med 17%. Forskarna får ägna allt mer tid att hitta pengar till sina egna löner vilket stör den akademiska friheten och forskningens möjligheter. Till detta kommer s-regeringens förkärlek att lasta på lärosätena än fler uppgifter. Visst är det bra att högskolorna ska rapportera hur de arbetar emot manligt våld mot kvinnor men när alla mål läggs samman så blir de ett svåröverskådligt sammelsurium näst intill omöjligt att klara. Och då har den skolpolitik som lett till att grund- och gymnasieskolan fått allt svårare att klara sina uppdrag också drabbat högre utbildning. Det är farligt då det i längden urholkar både det akademiska samhället och den forskning som ska ge innovationer, tillväxt och arbetstillfällen för framtiden. Svenska högskolor och universitet behöver en ny modell för att finansiera grundutbildningen och fokuserar bättre på kvaliteten och en långsiktig forskningspolitik som ger förutsättningar för bra forskning.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, februari 12, 2005

Granska gärna

För ett par veckor sedan kom en utredning om villkoren för riksdagsledamöterna. Överlag är det genomtänkta förslag som, precis som jag motionerat, innebär att märkliga schablonersättningar slopas och verkliga kostnader ersätts. Det är även bra att slentrianen försvinner i synen på ledamöterna. T ex väljer numer ledamöterna själva om de behöver årskort på SJ för sina tjänsteresor. När jag senast fick frågan gjorde jag ett överslag på mina resor och tackade nej till årskortet, eftersom det blir billigare för skattebetalarna.

Samtidigt gäller det för demokratin att inte ta på sig tagelskjortan alltför mycket. Sedan jag blev invald i riksdagen har få arbetsveckor understigit 70-80 timmar och med arbetsveckor menas årets flesta veckor. Förra året hade jag fyra veckors planerad ledighet och då avbröts jag av tjänstesamtal fem gånger. Det är ändå ok. Flertalet ledamöter drivs trots allt av en idealism grundad på ambitionen att göra sitt yttersta för de värderingar man tror på. Samtidigt har vi ledamöter av väljarna fått låna det finaste förtroendeuppdraget i riket. Just därför ska vi vara stolta över vårt uppdrag (för då är vi stolta över Sverige) men ödmjuka inför förtroendet.

I bland undrar jag faktiskt varför inte riksdagsledamöter undersöks mer. Visst granskas sådant som ger lättköpta rubriker och det ska granskas. Men, handen på hjärtat, det viktigaste är väl ändå vad ledamoten gör med sitt uppdrag. Ligger på sofflocket och käkar middagar i fyra år eller utnyttjar varje möjlig stund för att lyfta fram positionerna för de värderingar som ska företrädas? Tänk om det av journalister med inside-kunskaper gjordes en kvalificerad analys av hur ledamöterna arbetar, så att väljarna får underlag att fatta kloka beslut och placera sin valsedel ”rätt”. Möter vi människor? Är vi målmedvetna och envetna? Eller gömmer vi oss bakom telefonsvarare och låsta dörrar?

För egen del har jag valt öppenhet. Mix, hemsida, blogg, debattlust och lite till. Ytterst handlar det om demokrati.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, februari 11, 2005

Helmut Kohl

I går lyssnade jag på Tysklands förre bundeskansler Helmut Kohl, numer nästan en slags handelsresande i fred och samarbete, när han gästade Stockholm. Den lätt åldrige dr Kohl ger trots eftersmaken av reträtten från det politiska livet ett piggt intryck. Det anförande han höll i Gyllene salen i Stockholms stadshus hade han förvisso säkert hållit förr, men han gjorde det likväl med en särskild glimt, som en skarp påminnelse om den samtid som så snabbt riskerar att falla i glömska. För det är ju glömskan, ivrigt påhejad av en ytlig tidsanda med dokusåpor som i ohelig allians med vänsterfolk med orent mjöl i påsen som försöker förtiga att vår tid är historisk. Helmut Kohl berättade om hur han som 15-åring satt gömd i bergen när nyheten om andra världskrigets slut nådde honom. Med döda klasskamrater som av Hitler skickats ut som kanonmat vid krigets slut i färskt minne formades hans visioner om ett annat Europa. Kohls berättelse om hur de besegrade tyskarna behandlades efter kriget var stark, liksom hans ironiska redogörelse för hans första europeiska toppmöte 1982 då ingen tycktes tro på en sameuropeisk framtid. Interiörerna från det delade Tyskland, där den östra delen hölls fången av socialisterna, berörde, liksom när han berättade hur en hel del ledare, bl.a. fru Thatcher, opponerade sig mot Tysklands enande när järnridån fallit och vänstern förlorat det kalla kriget. En återförening som Kohl drev igenom mot många västtyskars vilja. Rädslan var stark för öst och för att senare till euron förlora den D-mark som varit Västtysklands starkaste vapen. Det går i det oändliga att ha synpunkter på hur återföreningen gick till men, märk väl, än en gång har faktiskt olyckskorparna kraxat förgäves. Tyskland är enat. Europa läker samman. Och ändå hålls extremistiska vänster- och högerkrafter stångna av demokratins förkämpar. Helmut Kohl har en plats säkrad i världshistorien. En ledare, i ordets verkliga bemärkelse. En ledare som tydligt tog ställning för ett Europa grundad i kristen tradition, förnuft och empati. Ett Europa som blickar framåt och gör något konstruktivt av sin framtid.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, februari 09, 2005

Dumstrut

publicerat i Sundsvalls Tidning

Askonsdagen

Efter semlorna i går är det i dag Askonsdagen, då fastan inför Påsken inleds i världsvid kristenhet. Askonsdagen är en dag att se bakåt, leva i nuet och blicka framåt. Kanske något att fundera på för en stressad människa av i dag?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Pinsamt, dr Persson

Utnämningen av Göran Persson till hedersdoktor vid Örebro universitet drar ett löjets skimmer över socialdemokraternas sätt att belöna varandra. Knappt har Rask-affären klingat av - när en s-märkt riksdagsman fick dubbla löner på fackmedlemmarnas bekostnad – när nästa parodi inträffar. Finns det ingen hejd på hur s-politikerna skrubbar varandra på ryggen?
Som uppenbart tack för hjälpen utses nu Persson till doktor med motiveringen att han utsett högskolan i Örebro till universitet 1999. Det är pinsamt att Persson tar emot detta. I samma universitetsstyrelse finns fem (!) socialdemokratiska ledamöter (i jämförelse med en borgerlig). Ordföranden är socialdemokrat. Rektorn är socialdemokrat och f.d. kommunpolitiker. I maktpartiet finner de vägar att belöna varandra. Utnämningen har förutom att den rönt skarp kritik i den akademiska världen också lett till att Institutet mot mutor anmält den till riksenheten mot korruption.

I alla demokratiska länder skulle s-topparnas beteende kallas vänskapskorruption. Universitet och högskolor måste som bärare av mångfald, frihet, bildning och samhällets grundläggande värde stå över mutmisstankar. Därför måste polikernas styrning över högskolor och universitet bort. Sverige behöver en ny regering.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 9 februari 2005

- Verklighet
- Askonsdagen
- Stöd året runt
- Hägglunds angelägna linjetal
- Seniorkraft
- Pinsamt, dr Persson
- Regeringen KU-anmäld
- Bråk i kammaren
- Debatt: Ingen valfrihet med s
- Debatt: Vitryssland i fokus
- Lärares arbetsvillkor
- Lyft forskningen
- Min vecka

tisdag, februari 08, 2005

Gör det tillåtet att tänka

I dag har jag lämnat denna fråga i Riksdagen, riktad till forskningsministern, om rätten att få tänka och forska fritt också när det gäller kärnkraften.

Riksdagen beslöt 1987 att i kärntekniklagen införa en bestämmelse (6 §) som stadgar att "Ingen får utarbeta konstruktionsritningar, beräkna kostnader, beställa utrustning eller vidta andra sådana förberedande åtgärder i syfte att inom landet uppföra en kärnkraftsreaktor." Tankeförbudet har sedan det tillkom kritiserats från flera utgångspunkter, och frågan har rests om förbudet inte kan anses vara oförenligt med de principer om yttrande- och tankefrihet som bör ligga till grund för all lagstiftning. Lagtext är förvisso inte värderingsfri, men det framstår som märkligt att använda lagtext i syfte att göra politiska markeringar.

Därtill har tankeförbudet haft en hämmande effekt på den akademiska friheten. Under hösten 1995 samlade sig över hundra svenska professorer och forskare från landets universitet och högskolor till ett upprop till regeringen om att avskaffa tankeförbudet.

Den statliga utredning som senast såg över kärntekniklagen ansåg i sitt betänkande Översyn av lagstiftningen på kärnenergiområdet (SOU 1991:95) att tankeförbudet borde slopas. Utredningen konstaterade att paragrafen inte är motiverad av säkerhetsskäl och därför inte hör hemma i en utpräglad säkerhetslag som kärntekniklagen. Jag delar denna slutsats.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet:
Är statsrådet beredd att verka för ett upphävande av 5 § och 6 § i kärntekniklagen och därmed häva tankeförbudet på kärnenergiområdet?

www.torsten.kristdemokrat.se

Samverkan och sekretess skola-socialtjänst

I dag har jag i Riksdagen väckt denna skriftliga fråga till socialtjänstministern:

När ett barn eller en ung människa kommer i en rörig situation är det viktigt att alla vuxna runt barnet/ungdomen hjälps åt för att stödja honom/henne. Något många berättar om är bekymret med de problem sekretessen medför mellan t.ex. skolan och socialtjänsten. En kontakt med socialtjänsten från skolpersonalens sida föranleder inte alltid någon reaktion och det är därmed omöjligt att veta om signaler gått fram och vilket arbete som en sådan signal i så fall lett till.
Självklart är det viktigt att värna integriteten hos barnet/ungdomen men det är också viktigt att olika instanser som skola, sjukvård och socialtjänst samarbetar för att stödja personen. I ett sådant nätverk ska självklart vuxna i familjen och andra sammanhang i möjligaste mån inkluderas. Det är utifrån detta viktigt att se över hur sekretessen kan hanteras så att all kraft kan koncentreras på att hjälpa barnet/ungdomen.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet
Vad avser statsrådet göra för att stärka nätverksarbetet runt barn och ungdomar i kris?

www.torsten.kristdemokrat.se

Vaken

”Den som vill göra verklighet av sina drömmar måste vara vaken”
Michelle Pfeiffer

lördag, februari 05, 2005

Seniorpolitik

Läs om förslaget till kristdemokratisk seniorpolitik ovan.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Göran Hägglunds

tal för nära 1100 kristdemokrater vid Kristdemokraternas kommundagar finns ovan. Läs det!

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Vitryssland

Klicka ovan och läs mitt inledningsanförande vid interpellationsdebatt med utrikesministern i Riksdagen 2005-02-03.

www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, februari 03, 2005

DNA

Så säger plötsligt ju(s)titieminister Bodström yrvaket att DNA-teknik kan användas för att lösa många fler brott. Äntligen - i så fall. Klicka ovan och läs min motion om detta.

Torsten
www.torsten.kristdemokrst.se

Diskriminera inte föräldralediga

Nu har jag lämnat in en interpellation i Riksdagen om diskriminering av föräldralediga. Läs den nedan:

Barn skall välkomnas av det omgivande samhället. Kvinnor som blir gravida skall kunna känna trygghet i att graviditeten inte betraktas som hinder på arbetsmarknaden. Antalet anmälningar till JämO om misstänkt diskriminering i samband med graviditet och föräldraskap har ökat de senaste åren. Kristdemokraterna anser att alla typer av hinder eller diskriminering som män eller kvinnor riskerar att utsättas för under tiden för graviditet/föräldraledighet eller efter återvändandet till arbetet måste bekämpas.

Jämställdhetslagen 5 § stadgar att arbetsgivare ska uppmuntra föräldraledighet och underlätta den. Detta är en generell bestämmelse och sanktionsmöjlighet finns ej. Prejudicerande domar saknas, varför lagen blir tämligen uddlös. I utredningen "Hållfast arbetsrätt – för ett föränderligt arbetsliv" föreslås två konkreta åtgärder; dels att ett särskilt förbud mot diskriminering av föräldralediga införs i föräldraledighetslagen, dels att uppsägningstiden vid uppsägning på grund av arbetsbrist av anställd som är helt föräldraledig börjar löpa först när arbetstagaren helt eller delvis återupptar sitt arbete. Kristdemokraterna bedömer att dessa förslag är viktiga och rimliga för att motverka den diskriminering som finns mot föräldralediga.
EU:s ministerråd har enats om att garantera rätten att återuppta sitt arbete utan försämrade villkor efter föräldraledighet. Man skall också få tillgodoräkna sig förbättringar, såsom generella lönehöjningar, som arbetskamraterna erhållit under tiden. Idag kan föräldraledigheten vägas in som skäl för en förändring av tjänsten, vilket nu inte blir förenligt med de nya EU-reglerna. En skärpning av svensk lagstiftning i denna riktning ser Kristdemokraterna som ett led i vårt arbete för att vård av barn skall ses som ett meritvärde även på arbetsmarknaden.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta så att föräldralediga inte diskrimineras på arbetsmarknaden?

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta så att föräldraskapet ses som ett meritvärde?

Torsten Lindström (kd)

www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, februari 02, 2005

Partibok före kompetens

publicerat i Kristianstadsbladet

Valfrihet för familjer

Inledning vid debatt i Riksdagen 2005-02-01

www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, februari 01, 2005

KU-anmälan mot regeringens missbruk av makten i högskolan

KU får nu granska regeringen och förre utbildningsministern Thomas Östros ensidiga gynnande av socialdemokrater i styrelser för högskolor och universitet . Jag tycker att vi riksdagsledamöter ska vara försiktiga med att KU-anmäla ministrar men här är socialdemokraternas maktbruk så graverande att jag gör min första anmälan. Regeringen har gjort fel när 6 av 10 politiska styrelseledamöter är socialdemokrater.

En undersökning (rapporten En socialistisk högskola) som Kristdemokraterna presenterade förra veckan visade att regeringen utnyttjat sin utnämningsmakt till att skaffa det socialdemokratiska partiet en mycket stark ställning inom svenskt högskole- och universitetsväsende.

Av ledamöter med uttalad politisk koppling är fler än 6 av 10 (61,7 procent) socialdemokrater, trots att partiet 2002 fick under 40 procent av rösterna. I alla elva universitetsstyrelser samt i 22 högskolestyrelser har socialdemokraterna och dess stödpartier majoritet, medan de borgerliga allianspartierna har majoritet i endast sju högskolestyrelser. Samtliga styrelser för större lärosäten har vänstermajoritet.

Dessutom har tio styrelseordföranden anknytning till socialdemokratin medan endast fyra är kopplade till borgerliga partier. Av de styrelseordföranden som har partipolitisk färg är 75 procent socialdemokrater. Tio före detta socialdemokratiska statssekreterare finns i styrelserna, men inga borgerliga före detta statssekreterare. LO har sju styrelseledamöter medan andra fackliga centralorganisationer bara finns representerade med fyra ledamöter.
- Den akademiska friheten är av central betydelse för hela samhällsutvecklingen. Den måste värnas. Kristdemokraterna vill verka för en rimligare ordning redan nu och lovar att kämpa för detta i en borgerlig regering efter valet 2006. Det ska vara för akademierna lämpliga och kvalificerade personer som utses till styrelserna. Vi vill inte gå från ett system med mest bara socialdemokrater till ett med mest borgerliga. Politik kan vara en merit bland många, men här - om någonstans - måste relevant kompetens vara avgörande.

KU får nu granska regeringens agerande.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se


Lo, Orwell och myglet

De senaste två dagarna har DN avslöjat hur en LO-pamp, tillika s-märkt riksdagsman, lyft dubbla ersättningar och ägnat sig åt andra tvivelaktigheter. Inte nog med att LO verkar ha gott om medlemmarnas pengar att slösa bort, denna gång har även skattebetalarna via Riksdagen fått stå för fiolerna. Samma LO ger det socialdemokratiska maktpartiet betydande ekonomiska bidrag, av samma medlemmars pengar som finansierar lyxlivet för de utvalda. George Orwell hade rätt. Alla äro jämlika, men några är mer jämlika än andra. Korruption är ordet.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 1 februari 2005

- Bestämmer
- Pudeln och maffian
- LO, Orwell och myglet
- Sydafrikas väg till demokratin
- (S)amvetet och Vitryssland
- Länstrafik och Rikstrafik
- Val i Irak
- Debatt: Andnor envis om kvotering
- Debatt: Sahlin backade om stormarknader
- Debatt: Orback begraver frågan om lokal demokrati
- Min vecka

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links