måndag, januari 31, 2005

Val i Irak

I går söndag hölls det historiska valet i Irak. Det var första gången någonsin som irakierna fick rösta. Visst går det att ha synpunkter på valet och framförallt de av terorn orsakade svårigheterna att rösta och bedriva kampanj. Men likväl genomfördes valet. Ett steg till är avklarat på vägen från diktatur under Saddam Husseins tyranni till demokrati i mångfald.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Länstrafik och Rikstrafik

Klicka ovan och läs artikeln i Falu-Kuriren.

www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, januari 30, 2005

Bestämmer

"Är det inte statsministern som går där borta?"
"Du menar H.S.B. U.P.A?"
saxat ur NU

www.torsten.kristdemokrat.se

Sydafrikas väg till demokratin

Ett land som många svenskar har en särskild relation till är Sydafrika. Det stora och befolkningsrika (46 miljoner) landets väg till frihet har varit lång. I år firas 10-årsminnet av de första demokratiska valen. De flesta av oss glömmer heller inte ANC-ledaren Nelson Mandelas frigivning 1990 från det helvetiska Robben Island efter 27 års fångenskap för att fyra år senare väljas till landets förste demokratiske president.

Sedan dess fortgår demokratiseringsprocessen. Det senaste valet hölls i förra våren då ANC fick förkrossande 88 % av platserna i Nationalförsamlingen. Samtidigt går det inte att ännu vara helt nöjd. Visst har Sydafrika en demokratiskt vald regering och fria medier men demokratiseringsprocessen pågår. Även om den nya grundlagen (som tydligt lägger fast alla människors unika värde) är bra återstår att fullt ut förverkliga denna. Inte minst Mandelas efterträdare Thabo Mbeki har mycket kvar att göra.

För ett par månader sedan hade jag möjlighet att besöka det sydafrikanska parlamentet i Kapstaden. Det var frågestund och inte lite besvärande att se vicepresidenten värja sig undan anklagelser om korrumperade rådgivare. När oppositionen försökte ställa frågor, såsom en livaktig opposition förväntas göra, buade helt sonika ANC-företrädarna. Och när frågor om rasism och sexism i domarutnämningar ställdes så blev oppositionen utskrattad av en inte lite arrogant ANC-märkt justitieminister.

I längden måste förstås Sydafrika komma till rätta med detta och en starkare opposition utvecklas (kanske är det troliga att ANC splittras) för att spänningarna i landet ska kunna kanaliseras på fredlig väg. Sydafrika har gjort en enastående resa de senaste åren. Vi svenskar får fortsätta att stötta så att den blir fortsatt fredlig på vägen till en demokrati med politisk mångfald och frihet för alla.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, januari 29, 2005

Lokala folkomröstningar

Klicka ovan och läs min inledning vid interpellationsdebatt med demokratminister Jens Orback (s) i Riksdagen 2005-01-28 om lokala folkomröstningar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Sahlin backade om stormarkander

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlins klara besked till mig i riksdagsdebatten om min interpellation att regeringen avvisar tanken på ett stopp, ett moratorium, för nya stormarknader är mycket välkommet. Sahlin avståndstagande från utredningen "hållbar last" som den S-märkta utredaren Stefan Edman lämnade till regeringen var klart. Det är bra för konsumenterna.

Mona Sahlins besked till mig var glasklart nej till moratorium. Det handlar om både nya lågpriskedjor, t ex Lidl, och stora traditionella butiker, t ex ICA Maxi, som regeringen utredare velat stoppa. Stödpartierna vänstern och miljöpartiet har också krävt ett lagligt stopp för stormarknader.
Om ett moratorium gick igenom skulle det få förödande konsekvenser för konsumenternas möjligheter att få ett brett sortiment till lägre priser. I Norge infördes 1998 ett moratorium som lett till att Norge fått de högsta matriserna i Norden. En sådan utveckling ska inte Sverige ha.

Fri handel och etablering av handel är en del i den fria ekonomin. Att försvåra för handelsetableringar genom en hårdare lagstiftning leder bara till högre priser för konsumenterna.

Konkurrens ska uppmuntras – inte förhindras genom lagstiftning eller besvärliga planprocesser. Politikens uppgift är att genom olika beslut skapa goda förutsättningar för företagande. Att ge människor incitament att skapa nya företag och utveckla befintliga verksamheter.

Stormarknader har blivit en självklar del av människors vardag. Att vi i Sverige har ett stort och mångfasetterat utbud av affärer är mycket viktigt. Det är därför viktigt att ha en positiv syn på handelsetableringar som ska vara både lättillgängliga och miljövänliga.

Klicka ovan och läs min inledning vid debatt med samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin (s) om handelsetableringar, Riksdagen 2005-01-28. Hela debatten finns på http://www.riksdagen.se/debatt/200405/prot/66/htframe.htm

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, januari 28, 2005

Kvotering av föräldraförsäkringen

Läs mitt inledningsanförande vid debatt med socialministern om min interpellation om Kvotering av föräldraförsäkringen i Riksdagen 2005-01-27

S utnämningar

Läs min fråga vid frågestunden i Riksdagen 2005-01-27

torsdag, januari 27, 2005

Socialdemokraterna påminner om maffian

Jag fick i Riksdagen i dag av Leif Pagrotsky ett halvt löfte om fler högskoleledamöter med borgerlig anknytning. Men det strukturella problemet med socialdemokraternas
utnämningspolitik kvarstår. Pagrotskys helomvändning räcker inte. Det
behövs en ny tillsättningsmodell för att undvika maktmissbruk.

Det behövs en ny modell där ledamöterna utses efter kompetens och inte
partifärg. Därför har jag idag ställt en interpellation till
utbildningsministern.

Idag har utbildningsministern fått en ny statssekreterare med ansvar för
forskning och högre utbildning, Kerstin Eliasson. I intervjun i dagens SvD
nämner hon att hon inte tvekade att anta utmaningen, och att maken och
ambassadör Jan Eliasson sade till henne:

"Det är som med maffian, man kan inte tacka nej."

Om regeringsmakten vuxit samman med ett parti, Socialdemokraterna, så att
det beskrivs som en maffia har Sverige som demokrati klara problem. Den
enda lösningen är ett regringsskifte 2006 för att vitalisera landet.

Kristdemokraterna föreslår mot den bakgrunden att vi
införsjälvförvaltande högskolor med styrelser som består av lika delar
lärare, studenter och allmänföreträdare. Dessa skall utses av högskolan.
Ordföranden skall utses bland allmänföreträdarna. Rektor skall inte längre
utses av regeringen utan av respektive högskola.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Svara, Pagrotsky, om utnämningarna

Så här ser en interpellation som jag lämnade i Riksdagen i dag ut:

Kristdemokraternas syn på högskolor och universitet har sin utgångspunkt i kunskap, valfrihet och trygghet. Kunskap innebär både bildning, livslånga kunskaper och information. Den högre utbildningen bär bildningen, kulturarvet och samhällets grundläggande värden. En bred och fri bildning bidrar till utvecklingen och bibehållandet av demokrati. Högskolan ska ta tillvara människors kreativitet. Den enskilde studenten ska därför ha ett reellt inflytande över sin utbildning, liksom forskaren och forskarlaget ska ha stor frihet att bedriva den forskning de bedömer vara intressant. Statens uppgift är att stödja lärosäten, studenter, forskare och personal. Lärosätena ska vara fria att forma sin verksamhet.

Kristdemokraterna har på enklaste sätt genomfört en undersökning över vilket parti ledamöterna i högskolestyrelserna har anknytning till. Resultatet är slående: det finnas en omotiverad överrepresentation av personer med vänsteranknytning. I stort sett hela denna överrepresentation består av personer med anknytning till Socialdemokraterna.
Regeringen har ändrat reglerna och tagit bort den borgerliga regeringens krav på relevant bakgrund för ledamöterna i högskolestyrelsen. Motiveringen var att regeringen ansåg "att det ligger i sakens natur att ledamöter med den i högskolelagen föreskrivna bakgrunden utses och föreslår därför att lagen inte längre skall ange kriterier för vilka personer regeringen skall utse."
Den av Socialdemokraterna föreslagna och genomförda lagändringen beredde därmed marken för en politisering av styrelserna. Kristdemokraterna kan därmed konstatera att tidigare mångfald, som värnades av den borgliga regeringen och faktiskt också till synes av tidigare socialdemokratiska regeringar, under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet fått ge vika för en mer politiserad och därmed enögd socialdemokratisk utnämningspolitik.

Vid en frågestund i Riksdagen den 27 januari öppnade utbildningsministern för en ändring i utnämningspolitiken. Det räcker inte. Kristdemokraterna kräver en annan modell som minimerar riskerna för att osunda överrepresentationer av partipolitiska bindningar kan uppstå.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga utbildningsministern:
Vad avser ministern att göra för att säkerställa att ledamöterna vid lärosätenas styrelser har en bakgrund i sådan verksamhet som är av betydelse för högskolans utbildnings- eller forskningsuppdrag?
Vad avser ministern att göra för att säkerställa ett politiskt inflytande i högskolestyrelserna som i högre utsträckning återspeglar resultatet vid senaste riksdagsval?

Torsten Lindström (kd)
bänknr 289

onsdag, januari 26, 2005

En socialistisk högskola

Klicka ovan på länken och läs artikeln av Göran Hägglund, Stefan attefall och mig publicerad under rubriken "Vänstersympatier går före kompetens i högskolestyrelse" på DN Debatt i dag.

Vill Du hämta hem rapporten "En socialistisk högskola"? Gå in på:
http://www.kristdemokraterna.se/person/article.asp?Person_ID=29613&Article_Id=5368

Pressmeddelandet finns på http://www.kristdemokraterna.se/pressmeddelande.asp?Article_id=11499

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 26 januari 2005

- Var hoppfull
- Ny rapport: En socialistisk högskola
- Barnperspektiv saknas i flyktingpolitiken
- Köpmannen i Venedig
- USA
- Illa blir värre
- Hallå! Skolverket!
- Valfrihet för familjer
- Lokala folkomröstningar
- Min vecka

www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, januari 25, 2005

Illa blir värre

Som om det inte var nog med vänsterkartellens försvarsbeslut som, förutom de militära konsekvenserna, slog sönder människors och familjers liv och bygders framtid. Nu späs eländet på av s-förslaget att kommendera ut myndigheter. Det leder till att än fler människor och familjer får sina liv störda. Så illa sköts staten. Sverige kan bättre.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hallå! Skolverket!

Vad sysslar Skolverket med? Först presenterades en rapport i måndags. Sedan drogs den tillbaka. Hur är det fatt egentligen?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Barnperspektivet saknas i flyktingpolitiken

Klicka ovan och läs min artikel, publicerad i dagens VLT.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, januari 24, 2005

Bra med friskolor

Konkurrensen från friskolor gör de kommunala skolorna effektivare. Men kvalitén på friskolorna är bättre, visar en jämförelse som Skolverket har gjort.

Rapporten visar också att kommunala skolor i kommuner med stor andel friskolor är mer effektiva än andra skolor. Konkurrensen verkar leda till effektivare användning av resurserna.

Så fick vi det än en gång bekräftat. Fristående skolor är bra på flera sätt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, januari 22, 2005

Familjepolitik

Klicka ovan och läs om Kristdemokraternas familjepolitik.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Köpmannen i Venedig

På Dramatens stora scen i Stockholm spelas Shakespeares "Köpmannen i Venedig" i regi och koreografi av Mats Ek. Pjäsen användes av nazisterna som antisemitisk propaganda, vilket väl säger något om deras perverterade föreställningsvärld. Det var därför med viss bävan jag härförleden gick till Dramaten.

Föreställningen innehåller vidriga repliker och beteenden, men från, märk väl, de "kristnas" sida som sätter åt den judiske köpmannen Shylock. Uppsättningen är inte antisemitisk men den bildar ändå en mörk kuliss till dagens samhällsdebatt.

Shylock porträtteras som en ömkansvärd människa på samhällsgemenskapens botten. En man övergiven av alla, även av sin egen dotter, och fast i sitt utanförskap, sökande en väg in i samhällsgemenskapen men finnande stängda dörrar. Shylock personifierar samhällets olycksbarn. Han (!) spelas fantastiskt nog av Malin Ek (!). Att låta en kvinnlig skådespelare och dansare porträttera Shylock är genialiskt då det förstärker just den allmänmänskliga dimensionens övergivenhet. Shylock blir i Malin Eks gestalt en människa värd våra tårar. Kanske visar det Shakespeares förmåga, att skriva ett så mångfacetterat verk som tillåter detta sekel senare.

"Köpmannen i Venedig" bör ses av besökare villiga att se bortom orden, eller kanske snarare av dem som vill låta sig förföras av orden. Uppsättningen, över 3 timmar lång, kräver mycket av sin publik men belöningen väntar. Föreställningen visar svensk nationalteater när den är som bäst. Stina Ekberg är fantastisk som den sluga Portia och det blir en faktiskt en amorös spänning mellan henne och Alexander Skarsgård.

Hans Klinga är den verkliga skurken, den som hånar Shlyock och driver honom/henne till oresonlighet, men han visar också människans litenhet när han trånar efter unge herr Skarsgård och för att vinna dennes ömhet visar sig villig att gå till ruinens brant.

En lysande biroll gör Melinda Kinneman, Shylocks dotter, som manifesterar en människa som vill mer än det till synes förutbestämda när hon förälskar sig i och flyr med fienden, kanske för att bli accepterad av majoriteten? Hennes och Jonas Malmsjös scener är för övrigt något av det mer sensuella som spelats på svensk teater på sistone. Bara det gör föreställningen sevärd.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Möjligt

”Hur mycket vore möjligt om ingen försökte det omöjliga?”

Arne Hirdman

www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, januari 21, 2005

Låt människovärdet gå före Frankrikes egoism

Klicka ovan och läs artikel om vapenembargot mot Kina.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

USA

George W Bush har installerats för sin andra period som amerikansk president. Installationstalet var en stark plädering för frihet, en klar formulering av Bush-doktrinen.

Då och då finns ett anti-amerikanskt tryne i den svenska debatten. Det är lika nyanserat som att avsky Sverige enkom för att vi har fel regering. Oavsett vad vi tycker om Bush, och han har starka fördelar, så kan ingen komma ifrån de band som finns mellan våra länder. På Ellis Island i New Yorks hamninlopp har de gamla byggnaderna där en gång immigranterna togs emot gjorts till museum. Där finns en svensk avdelning med bevarade biljetter på båtsträckan Göteborg - New York, en bibel på svenska och svenska barnsånger spelas i högtalarna.

De djärva som en gång tog steget över Atlanten har lämnat många efter sig. Fem miljoner amerikaner beräknas ha svenskt ursprung. Vi är många svenskar som har släktingar där borta.
Självklart ska den politik som amerikanska regeringar för kritiseras när så behövs, det är ju utmärkande för demokratin. Men den som alltför föraktfullt talar om Amerika har nog glömt att utan USA hade knappast de goda vunnit vare sig andra världskriget eller kalla kriget.

Envar som vill kritisera för kritiserandets egen skull kan gott promenera en stund på Arlington-kyrkogården i Washington DC. Där vilar de många som i olika krig dött för friheten, också för vår frihets skull. Efter att ha gått från grav till grav och betygat sin respekt är den kritiske möjligen värd att lyssna på.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

torsdag, januari 20, 2005

I dag

"Mycket få människor lever i dag,
de flesta gör förberedelser för att leva i morgon"

Jonathan Swift (domprost i Dublin och "pappa" till "Gullivers resor")

www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, januari 19, 2005

Politisk fånge i Zimbabwe

Så här skriver jag i en skriftlig fråga i Riksdagen riktat till utrikesministern:

Bråk uppstod efter en interpellationsdebatt på tisdagsförmiddagen. I en replik på ett anförande anklagade ett statsråd ledamoten för att inte ha rent mjöl i påsen. Statsrådet antydde också att ledamotens far skulle ha varit en bedragare. Efter debatten brast det för ledamoten. Han gick fram till statsrådet och knuffade denne.

Talmannen lyckades efter en halvtimme lugna ned den mycket upprörda kammaren. Därefter föreslog talmannen att ledamoten skulle dömas till ett års straffarbete för sitt tilltag mot statsrådet. Parlamentet röstade ja till förslaget med en överväldigande majoritet. Ledamoten sitter nu häktad i väntan på att domen ska verkställas.

Det som beskrivs ovan har givetvis inte hänt i Sverige men däremot har det hänt i Zimbabwe. Där har parlamentarikern Roy Bennett fängslats efter en liknande incident. Med anledning av detta vill jag fråga utrikesministern:

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att i internationella sammanhang verka för att den politiske fången Roy Bennett snarast skall friges?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 19 januari 2005

Klicka och läs om:

· Möjligt
· Hjärnstress fara för folkhälsan
· Stormen och sårbarheten
· Wallenberg 60 år
· Ny rapport om forskning
· Skatten slopas
· Beredskap
· Välkommen dom
· Messings svek
· Six feet under
· Min vecka

Uven

Läs mitt inledningsanförande vid debatt i Riksdagen med infrastrukturministern om min interpellation om Uven.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Tåg i Bergslagen

Läs mitt inledningsanförande vid debatt i Riksdagen med infrastrukturministern om min interpellation om Tåg i Bergslagen.

Torsten
www.torsten.ristdemokrat.se

tisdag, januari 18, 2005

Skatten slopas

Till slut bestämde sig vänsterkartellen för att retroaktivt slopa arvsskatten from den 17 december 2004. Detta för att de efterlevande från offren för Tsunamikatastrofen inte ska drabbas av skatten. Det är en seger för kristdemokraten Per Landgren som drivit frågan. Trist bara att den konstiga arvsskatten inte slopats tidigare. Det visar hur vulgärt det svenska skattesystemet är.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Stormen och sårbarheten

Stormen i södra Sverige som gjorde att elen, som på något sätt styr det mesta, försvann när träden, många människors levebröd, föll. Det är tragiskt för de människor som berörs. Stormen har också skördat dödsoffer. Men detta avslöjar också hur sårbart vårt land är. Då hjälper det inte att Mona Sahlin (s) med tårar i blick snyftar om att det kan vara dags att gräva ner elledningar. Den nuvarande regeringen har haft alltför lång tid på sig att ordna tryggheten. De har inte lyckats. Sverige behöver en ny regering. En regering som skapar ett tryggt samhälle och tröstar de som nu drabbats av personliga tragedier.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Stoppa digital mobbning

Nu har jag skrivit en kort insändare om digital mobbning. Klicka ovan och läs.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, januari 17, 2005

Förstklassig forskning

"Förstklassig forskning – fundament för framtida försörjning" är namnet på en ny kristdemokratisk rapport om forskningspolitik. Klicka ovan och läs.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Wallenberg 60 år

I dag är det 60 år sedan Raoul Wallenberg, en av Sveriges få hjältar, rövades bort av sovjetkommunisterna. Vi kan gott inspireras av hans verk. Läs gärna min korta motion om hur vi kan hedra Wallenbergs minne genom att klicka ovan.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Hjärnstress hotar folkhälsan

Läkaren och författaren Christina Doctare, som var den första att avslöja de systematiska våldtäkterna under konflikten på Balkan för 10 år sedan och som även varit Sveriges representant i Europarådets kommitté mot tortyr, kom 2000 ut med en uppmärksammad bok; "Hjärnstress kan det drabba mig?". Visserligen hade jag läst en del artiklar av Doctare men det var först nyligen som jag skapade tillfälle att läsa boken.

Christina Doctare beskriver i lugn och saklig men mycket engagerad och kunnig ton vad som är på väg att hända med människorna i vårt samhälle, sett ur medicinsk och filosofisk synvinkel. Hon visar hur hjärnan och kroppen helt naturligt reagerar på en sjuk situation, dvs. dagens stress. Vanmakten inför de överväldigande kraven leder till att hjärnan stressas vilket ger fysiska symptom. Det går faktiskt, hur paradoxalt det än låter, att jämföra med den posttraumatiska stress som offer för krig och katastrofer kan genomlida. Hjärnan hinner aldrig åter hämta sig till fullo. För att överleva går den genom två faser, hyperaktivitet och passivitet innan människan riskerar att bli fysikt sjuk och svag.

Intressant är Doctares resonemang om att vi människor behöver "inre rum", mentala bilder där våra hjärnor får vila och hämta kraft. Det kan handla om någon mening med allt så att människan "står ut". Doctares bok stärker mig i min övertygelse att det egentligen är naturligt att människor inte får ihop livspusslet, att ha det "perfekta" yrkeslivet, familjelivet och samlivet och reagerar på detta genom att faktiskt bokstavligen gå sönder. Vi behöver våra hjärnor och kroppar för att fungera och lika naturligt som att kroppen får vila efter en fysisk ansträngning borde det vara att hjärnan får vila efter en stressad situation med mentala belastningar. Vi människor behöver ett mjukare, mindre prestations- och materiellt inriktat, samhälle där vi får tid att vara människor och leva i lugn och ro så att vi orkar vidare. Ett sådant samhälle behöver en ny politisk ledning som värdeorienterat sätter människan i centrum och ger utrymme för t.ex. en annan familje-, skol- och sjukvårdspolitik än den som den rådande majoriteten för. Lyckas vi inte åstadkomma det är folkhälsan rejält hotad. Så kan vi inte hålla på att offra människor.

Doctare avslutar sin bok med frågan när det blir tid för att skapa en "agenda 21" för hjärnan så att hjärnan får återhämta sig. För hjärnan kan fantastiskt nog bli frisk igen, trots allt.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, januari 16, 2005

Beredskap

Den svenska beredskapen var inte god inför tsunamikatastrofen. Många andra länders var betydligt bättre för att hjälpa sina medborgare. Men det finns en aspekt till. Europa var överlag duktigt, och Sverige jättebra, på att samla in pengar till de drabbade.

Men när det gällde att distribuera hjälpen blev vi beroende av den amerikanska flottan. USA visade sig än en gång vara stormakten med resurserna. Europa ska inte tävla med USA. Men nog vore det på sin plats att bygga upp en europeisk styrka som kan rycka ut i händelse av stor nöd i vår världsdel eller den övriga världen. Samtidigt får vi vara tacksamma mot USA. Igen.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Six feet under

Efter att säsongen med "Sopranos" tog slut har SVT förbarmat sig och börjat i stället börjat sända den tredje säsongen av Alan Balls "Six feet under" (fast hur har den kunnat läggas parallellt med Agenda?. En konstig serie om en konstig familj som avslöjar en hel del om det som pågår under den mänskliga ytan. Spelat av formidabla skådespelare. Söndagar. SVT2. 21,20. Se "Six feet under" i kväll

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, januari 15, 2005

Välkommen dom

En amerikansk domstol har funnit soldater skyldiga till övergrepp på irakiska fångar. Så fungerar ett rättssamhälle som åtalar och lagför brottslingar. Kränkningar av människor kan aldrig accepteras. Men ansvaret måste förstå spåras högre i hierarkin där det hör hemma. De skyldiga ska straffas.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Forskning

Klicka och läs

Kommunerna måste ge lärarna positivaarbetsvillkor

Klicka och läs

fredag, januari 14, 2005

Valfrihet för familjer

Så här skriver jag i en interpellation i Riksdagen till socialministern:

För de flesta barnfamiljer är det tiden tillsammans som upplevs som den största bristvaran. Enligt en SIFO-undersökning ansåg en majoritet av de tillfrågade att vardagen är ganska eller mycket stressig. Mest stressade är småbarnsföräldrar. En TCO-rapport bekräftar att stressen och sömnbristen i vårt samhälle är störst bland småbarnsmammorna. I en arbetstidsundersökning framgår det att bland dem som har barn finns det en uppenbar önskan om att kunna tillbringa mer tid med sin familj. Över 40 procent av föräldrar med barn under två år skulle vilja tillbringa mycket mer tid med barnen. Av dem som har barn anser 40 procent att det är mycket eller ganska svårt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Många vill ägna mer tid med sin familj samtidigt som det innebär att de får svårt att få ekonomin att gå ihop eller att arbetet kräver mer.

Bristen på tid påverkar även barnen. Av Barnombudsmannens årsrapport 2004 framgår det att många barn tycker att de har för lite tid med sina föräldrar. Barnen menar att föräldrarna stressar och ägnar för mycket tid åt sitt arbete. En undersökning gjord bland lärare, fritidspedagoger och förskolepersonal visade att 90 procent menar att det inte alls är ovanligt att förskolebarn lider av olika stressrelaterade sjukdomar. Enligt Barnombudsmannens erfarenheter beror detta främst på förhållanden inom barnomsorg och skola. Barnens vardagsmiljö är ofta bullrig, otrivsam och överbefolkad. "Arbetsdagarna" för många barn blir över åtta timmar.

När Barnombudsmannen låtit barnen själva komma till tals om sin syn på olika områden har de uttryckt att familjen är det absolut viktigaste för dem och att föräldrarna är den viktigaste relationen för dem. Kristdemokraterna anser att detta perspektiv skall vara utgångspunkten för familjepolitiken.

Att de minsta barnen mår bäst av att få tillbringa merparten av dagarna med sina föräldrar har ett starkt stöd hos svenska folket. Opinionsundersökaren Torsten Österman, FSI, ställde i ett antal enkäter under åren 1985-1995 frågan "Vilken form av vistelse under veckans vardagar skulle Du välja om tillgång och ekonomi inte var några hinder?" I genomsnitt var det endast 5 procent som ansåg att barn under tre år mår bäst av att vara på förskola. Så många som 64 procent att det bästa vore att de minsta barnen vistas hela dagen hos föräldrarna. I en Skopundersökning från september 2002 redovisades det svenska folkets syn på finansieringen av barnomsorgen. Över tusen personer mellan 18 och 84 år svarade på frågan "Bör man ge ekonomiskt stöd också till de föräldrar som vill ordna sin barnomsorg på annat sätt än genom offentligt finansierad barnomsorg?". Hela 75 procent svarade ja på frågan och mest positiva till detta var åldersgruppen 18-34 år.

Även om det idag inte ges ekonomiska möjligheter att vara hemma med barnen efter att föräldraförsäkringen upphör väljer åtskilliga föräldrar, trots den stora ekonomiska uppoffringen, att stanna hemma med barnen när de är små. Hittills har Socialdemokraterna konsekvent bortsett från alla dessa föräldrars önskemål.

Idag finns det ett starkt tryck från föräldrar runt om i landet när det gäller valfrihet inom barnomsorgen. I ett femtiotal kommuner runt om i Sverige har det bildats föräldragrupper som startat namninsamlingar för att få till stånd kommunala folkomröstningar för valfrihet inom barnomsorgen. Intresset är mycket stort och en bred majoritet av allmänheten stöder föräldrarnas krav. I tre kommuner har folkomröstningar om valfrihet inom barnomsorgen genomförts. Den senaste hölls i Örkelljunga kommun i september år 2003, vid vilken 61,9 procent röstade för en alternativ lösning inom barnomsorgen. Folkomröstningar om familjers rätt till valfrihet inom barnomsorgen har även genomförts i Karlstad och Uppvidinge kommuner. I Karlstad röstade cirka 75,2 procent för valfrihet i barnomsorgen och i Uppvidinge blev motsvarande siffra 51,7 procent för rätten till valfrihet.

De kommuner som utifrån resultatet av folkomröstningarna ansökt hos den socialdemokratiska regeringen om att få bli försökskommuner för att införa ett ekonomiskt alternativ för den som själv vill vårda sina småbarn får ett konsekvent nej utan särskild motivering. Det är en total statlig styrning av både föräldrar och kommuner. Det är inte svårt att förstå den frustration många föräldrar känner när deras val av barnomsorg inte respekteras och stöds.
En majoritet i riksdagen (utom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) stödde under våren 2002 en reservation från utbildningsutskottet som innebär att föräldrar fritt skall kunna välja barnomsorgsform med olika inriktning på likvärdiga villkor, även att i större utsträckning vara hemma med sina barn. Det är nu upp till den socialdemokratiska regeringen att verkställa riksdagens beslut.

Den kristdemokratiska politiken utgår från subsidiaritetsprincipen. Denna innebär att politiken byggs "underifrån". Det en liten gemenskap själv klarar av att hantera skall den ansvara för och själv besluta om. De överordnade gemenskaperna skall stödja de små gemenskaperna. För familjepolitikens utformning innebär detta att så många beslut som möjligt, som berör familjen, skall fattas av familjen själv. Ett sådant beslut är valet av barnomsorgsform som enligt vår mening är en föräldraangelägenhet. Vi vill flytta makten över barnomsorgen från riksdags- och kommunpolitiken till föräldrarna. Staten och kommunerna skall underlätta familjens val, inte styra det.

Kristdemokraterna vill, till skillnad från den socialdemokratiska regeringen, ge föräldrar och kommuner resurser för att kunna skapa ekonomiska och praktiska förutsättningar för val mellan olika och flexibla omsorgsformer. Maxtaxan förstärker ekonomin för dem som väljer dagens offentligt finansierade barnomsorg. Den är också starkt styrande. Vi anser att den måste kompletteras med barndagar och kommunalt vårdnadsbidrag som ökar föräldrarnas handlingsfrihet. Dessa system omfattar till skillnad från nuvarande system omfattar alla barn. Det ger valfrihet, flexibilitet och rättvisa. Fler valmöjligheter skulle också leda till högre kvalitet i förskolan eftersom trycket garanterat skulle minska när det gäller småbarnsplatserna. Framför allt är det en familjepolitisk reform som tilltror föräldrarna själva att välja mellan heltid, deltid eller ingen tid alls på arbetsmarknaden under olika perioder av livet. Vi vill helt enkelt myndigförklara föräldrarna.

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att uppfylla det uttalade stödet bland allmänhet, föräldrar och riksdagen för småbarnsföräldrar att kunna välja mellan olika barnomsorgsformer, även omsorg i hemmet?
Torsten Lindström (kd)
bänknr 289

torsdag, januari 13, 2005

Åldersgräns för studiemedel

Nu föreslår till slut regeringen en höjning av åldersgränsen för studiemedel from 2006.

Men genom att lägga höjningen av åldersgränsen till sista halvåret i mandatperioden har regeringen förvägrat i storleksordningen 25 000 personer möjlighet att studera sedan de nuvarande åldersgränserna infördes 2001.

"Socialdemokraternas politik syftar till att ge alla människor rätt till utbildning och ett livslångt lärande." För Kristdemokraterna är det tydligt att verkligheten ligger långt från påståendet. Förslaget att höja maxåldern från 50 år till 54 år och att flytta första steget i lånetrappan från 41 år till 45 år kommer för sent.

Vi har sett hur man utökat möjligheterna till studier på gymnasienivå via komvux för äldre genom diverse tillfälliga lösningar (t.ex. rekryteringsbidraget), men när dessa studenter väl fått upp ångan och velat gå vidare till högskolan så har det varit stopp. Många har hört av sig till oss och varit besvikna på regeringens politik. Förslaget räknar med att 5 500 studenter årligen kan tillföras. Räknar vi bakåt får vi en uppskattning av dem som regeringen hittills förvägrats en högskoleutbildning, ca 25 000 lågt räknat.

En höjd åldergräns i studiemedelssystemet är en senkommen kompensation för det individuella kompetenssparande som egentligen borde genomföras. Grundtanken med individuellt kompetenssparande är att både arbetsgivare och arbetstagare betalar en del av löneökningsutrymmet till ett utbildningskonto som disponeras av arbetstagaren. Det borde vara den bästa vägen för äldre studenter.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Lokala folkomröstningar

Så här skriver jag i en ny interpellation till demokratiminister Jens Orback i Riksdagen


Ett demokratiskt styrelseskick fordrar att det är folkets vilja som avgör hur samhället formas och utvecklas. Men demokratin innebär långt mer än en teknisk lösning av maktfördelningen i samhället. Ett i sann mening demokratiskt samhälle innebär också ett förhållningssätt där respekt för varje människas unika och okränkbara värde, tolerans, jämlikhet och jämställdhet får råda. Förtroendevalda bör inom det demokratiska förhållningssättets ramar följa folkets röst även när den inte stämmer med det egna partiets uppfattning.

För att frågan om en kommunal folkomröstning ska prövas krävs i dag att 5 procent av kommuninvånarna så kräver. Däremot är det kommunfullmäktige som avgör om folkomröstningen ska ske eller inte. Detta är märkligt och föder givetvis en besvikelse hos de berörda samt en berättigad skepsis mot det demokratiska systemet.

Visserligen kan fler folkomröstningar, ett ökat inlag av direktdemokrati, av somliga upplevas som en urholkning av den representativa demokratin. Å andra sidan bör väl demokratin som helhet gynnas av ökat folkligt deltagande oavsett vilken form det sker i. Politiken får inte vara så snäv att den upplevs bevaka sina egna gränser.

Av de 70 initiativ till lokala folkomröstningar som tagits sedan den nuvarande lagen trädde i kraft den 1 juli 1994 har bara tre stycken lett till folkomröstning. En mängd olika skäl, varav en del säkert relevanta men flertalet faktiskt irrelevanta, har anförts för att hindra lokala folkomröstningar. Det är självklart oacceptabelt att politiker på detta sätt sätter sig över folkviljan och motverkar den. Det var inte det som den radikala reformen med möjliggörande av lokala folkomröstningar som den borgerliga regeringen införde vid 1990-talets början syftade till. Målet att underlätta för lokala folkomröstningar har inte uppnåtts utan snarare omöjliggjorts av socialdemokratiska politiker.

Ett exempel där staten brustit i respekt för folkets vilja är den folkomröstning som genomfördes i Heby kommun om ett byte av länstillhörighet. Det tydliga folkomröstningsresultatet har respekterats av kommunen men inte av staten som i stället försvårat och hindrat kommuninvånarnas vilja att få genomslag. Ett annat fall där regeringen ignorerat folkviljan är när lokala folkomröstningar i Uppvidinge och Karlstad visade att invånarna ville ha kommunal vårdlön till småbarnsföräldrar som vårdar egna barn i hemmet. Det är givetvis minst lika bekymmersamt att staten motverkar den lokala demokratin som att kommunen gör det.
Visserligen kan fler folkomröstningar, ett ökat inslag av direktdemokrati, av somliga upplevas som en urholkning av den representativa demokratin. Å andra sidan bör väl demokratin som helhet gynnas av ökat folkligt deltagande oavsett vilken form det sker i. Politiken får inte vara så snäv att den upplevs bevaka sina egna gränser.

Riksdagen beslöt den 4 april 2002 att uppmana regeringen att ta initiativ till en översyn av lagen om kommunala folkomröstningar. Den förra socialdemokratiska demokratiministern sade i en interpellationsdebatt i Riksdagen i januari 2003 att frågan om kommunala folkomröstningar skulle ses över och en annan lagstiftning föreslås. Efter att regeringen inte hörsammat det ursprungliga beslutet uppmanade riksdagen ånyo regeringen i oktober 2003 att snarast presentera förslag i enlighet med Riksdagens tidigare beslut. Nu har regeringen hänskjutit frågan till den samlade översynen av regeringsformen. Det finns en risk att frågan därmed "begravs".

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att lokala folkomröstningar ska respekteras samt hanteras demokratiskt?
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att medborgarnas förtroende för demokratin ska stärkas?
Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att bättre att tillvara medborgarnas initiativ och synpunkter?

Torsten Lindström (kd)
bänknr 289

Regeringen regerar inte

Sedan katastrofen vid Indiska Oceanen har många med mig gråtit. Människor har förlorat livet, än fler hem och försörjning. Det officiella Sverige klarade inte heller denna gång det hemska. Ambassadens nödrop kom snabbt till UD men det tog 1,5 dygn innan ansvarig chef läste larmet. Resebolagen skickade på en gång sjukvårdpersonal. Räddningsverket ville också hjälpa men fick vänta två dygn på regeringens godkännande. Den regering som vägrat samöva på katastrofer. Resebyråerna, med hundratals drabbade resenärer, satt i telefonkö i åtta timmar utan svar i regeringskansliet. Island erbjöd Sverige att låna flygplan med läkare och sjuksköterskor för att hämta skadade men Sveriges ja dröjde två dygn. Kungen som enligt lagen ska hållas informerad i kriser försökte ringa regeringen i 1,5 dygn utan svar.

Mönstret visar att regeringen inte klarade att regera. Göran Persson har centrerat makten till sig själv. Persson som under katastrofen kritiserat och försvarat sina medarbetare borde fundera över sin egen roll. Om det inte varit för frivilliga, reseledare, ambassadanställda och thailändska privatpersoner och myndigheter hade svenskarna i Thailand varit än mer övergivna. Vad kan vi lära av Italien och Grekland som snabbt skickade hjälp? Detta måste redas ut av en oberoende medborgarkommission. Redan efter Estoniakatastrofen för tio år sedan utreddes hur katastrofberedskapen vid olycka eller terrorattentat skulle bli bättre. Den s-märkta regeringen har valt att strunta i det och tuffat på som tidigare. Det är ansvarslöst. Att påstå annat är okunnigt navelskåderi. Nästa gång det otäcka och oväntade drabbar måste Sverige stå berett.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

onsdag, januari 12, 2005

Mix á la Lindström den 12 januari 2005

- I dag
- Reformera FN
- Det oförberedda Sverige
- Använd DNA
- Palestinskt val förpliktigar
- Andnor behövs inte vid köksbordet
- Underlätta handeln
- Digital mobbning
- Tågdebatt tuffar på

tisdag, januari 11, 2005

Reformera FN

Förenta Nationerna skakas sedan en tid av en skandal som fått liten uppmärksamhet här i Sverige. Det handlar om förskingring från "Oil for food"- programmet, det program som skulle förse det irakiska folket med mat och mediciner under de sanktioner som Irak ådrog sig under tyrannen Saddam Hussein. Särskilt jobbigt är det för generalsekreterare Kofi Annan som fått alltfler fläckar på sin heder och nu i denna skandal till råga på allt har sin son insyltad. Sonen misstänks ha tagit emot mutor.

Givetvis måste detta redas ut och granskare har tillsatts. Men även oavsett det behöver hela FN ses över. Självklart behövs FN som en mötesplats mellan människor (för ett år sedan i personalfiket i FN-skrapan på Manhattan slogs jag just av hur många språk som omgav mig) och visst blir inte FN bättre än summan än av sina medlemmar. Just det förklarar en del. De flesta regeringar i världen (och därmed FN-medlemmar) är korrumperade diktaturer som ignorerar de stolta deklarationerna om t.ex. Mänskliga rättigheter. Det klargör en hel del av FN:s brister, bl.a. i Mellanösternfrågan.

Men för oss som verkar i en demokrati gäller trots detta, eller kanske just pga. detta, att arbeta för en förändring av FN. Så att korruptionen kan vädras ut. Så att de ineffektiva kan rensas ut. Så att FN kan övervaka att de Mänskliga rättigheterna följs och respekteras. Så att FN blir mer än en tandlös tiger.

För oss som gillar grundtanken med FN, att människor får mötas med ömsesidig förståelse och respekt, gäller att inte ge upp.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Vitryssland

I dag har jag lämnat en interpellation i Riksdagen till utrikesministern om Vitryssland. Den lyder:

Söndagen den 17 oktober 2004 var det val i vårt grannland Vitryssland. Föga förvånande fick diktatorn Lukasjenko nytt "förtroende" och mycket talar nu för att han, om inget sker, förblir diktator på livstid. Valobservatörerna, t.ex. från OSSE, talade om att valet genomfördes "i rädsla" och att reell debatt saknades. Den vitryska oppositionen kritiserade ännu ett riggat val. Vitryssarna får än en gång vänta på den frihet och de mänskliga rättigheter som medborgarna i de europeiska grannländerna tar för självklara samtidigt som de indoktrineras med en hemkokt brygd av kommunism, nationalism och främlingsfientlighet. Förföljelserna av de oliktänkande, oppositionella, fria journalister och av troende judar och kristna förvärras. Vitryssland är ett av de länder i Europa där den demokratiska utvecklingen går åt fel håll. Demokratin urholkas, tidningar stängs, oppositionspolitiker fängslas, journalister döms till straffarbete och valresultat ogilitigförklaras.

Sommaren 2001 rapporterades att en hemlig dödspatrull, organiserad av den vitryska staten, stod bakom kidnappningar och mord. ILO har pekat ut Vitryssland som ett av fyra länder i världen där det sker flest kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet. Kulmen var valet 2001 som kritiserades starkt av västerländska observatörer. Under valets gång protesterade tusentals vitryska medborgare mot presidenten. När val i Vitryssland utfaller i ett för regimens smak alltför stort stöd för oppositionen varpå ett eget resultat slogs fast där dess företrädare fick större utrymme. Oppositionen hindras av godtyckliga bestämmelser, skräddarsydda för att sätta krokben på dem.

Vitryssland förfaller också på andra sätt. Aids har drabbat landet hårt. 4 000 personer sägs ha drabbats av sjukdomen enligt offentliga beräkningar, men den siffran är med säkerhet långt ifrån den verkliga omfattningen. Många smittade har inte råd med mediciner. Tjernobylolyckan 1986 drabbade Vitryssland oerhört hårt. Hundratusentals drabbades av det radioaktiva nedfallet. 20 procent av jordbruksmarken bestrålades så kraftigt att den fortfarande inte går att använda. Vittnen beskriver hur den värst drabbade zonen fortfarande omgärdas av taggtråd där människor lever som i ett koncentrationsläger. Informationen från regimen om skadorna har brustit och många vet fortfarande inte om katastrofens verkliga effekter på deras liv. Nu rapporterar västliga medier om hur den vitryska regimen uppmuntrar människor att bosätta sig i radioaktivt skadade områden. De hot som experter pekar på nonchaleras sålunda av de vitryska myndigheterna.

Situationen är också ett hot mot andra länder. Den internationella brottsligheten och terrorismen hotar freden. Sverige måste agera resolut mot en regim i Europa som tros ha samröre med och kanske är en del av de stater som kallas "ondskans axelmakter". Kravet på tydliga åtgärder från regeringen för att ändra Vitrysslands farliga politiska inrikting gäller därför inte bara för den vitryska befolkningens skull, utan också för att säkra tryggheten i hela Europa.
EU har sedan flera år avstått från förbindelser på högre nivå med Vitryssland. Det har varit en god tanke även om få resultat har gått att se av denna hållning. Snarare kan det nu vara tid att intensifiera kontakterna med den demokratiska oppositionen och på så sätt stödja landets utveckling i något som så småningom kan bli en demokratisk utveckling.
Sverige har i flera år saknat diplomatisk representation i Vitryssland. Regeringen har beslutat att placera en diplomat i huvudstaden Minsk. Det är positivt. Men genom att återuppta de diplomatiska förbindelserna med landet växer det svenska ansvaret att sätta press på regimen att vidta åtgärder för att ändra landets negativa utveckling. Sverige måste tydligare agera för en demokratisk utveckling.

Vi får inte låta Vitryssland bli en bortglömd diktatur. Hos vitryssarna, kanske starkast bland de yngre, finns en längtan efter de mänskliga fri- och rättigheter som svenskar tar för givna. Sveriges uppgift är att stödja dessa människor att en gång få uppleva dessa rättigheter. För det krävs en aktiv svensk Vitrysslandspolitik där det svenska arbetet särskilt inriktas på att stödja arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

I dag underhåller Sverige den vitryska regimen genom att sedan 1996 köpa högteknologiskt krigsmateriel från den vitryska staten. Det senaste kontraktet slöts så sent som hösten 2003. Enligt uppgifter uppgår handeln till ca 90 miljoner kronor under åren 1996-2003. Under motsvarande period har Sverige förmedlat 60 miljoner kronor till demokratifrämjande insatser. Sverige har alltså betalat mer för vapen än för stöd till en demokratisk utveckling med mänskliga rättigheter. Därmed bidrar Sverige till att den vitryska diktaturen får en starkare ställning. Det är givetvis oacceptabelt. Sverige måste därför omedelbart stoppa importen av krigsmateriel från Vitryssland. I ett frågesvar rörande detta till Riksdagen har Regeringen låtit meddela att den aktuella upphandlingen genomfördes den utifrån strikt affärsmässiga grunder av Försvarets materielverk. Detta innebär att om de kommersiella och tekniska villkoren uppfylls så vinner det anbud som har lägsta pris. I detta fall var det ett företag från Vitryssland som vann ordern i konkurrens med leverantörer från fem andra länder.
Sverige ska självklart vara en föregångare som vid köp av vapen enkom handlar från länder som respekterar de mänskliga rättigheterna och demokratins grundvalar. Tanken att svenska skattemedel skulle medverka till att understödja regimer byggda på diktatur och avsaknaden av mänskliga rättigheter är oacceptabel. I fallet Vitryssland är därtill vapenköpen rent kontraproduktiva i förhållande till stödet för demokratiutveckling. Vapenhandeln mellan Sverige och Vitryssland bör därför snarast upphöra.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga utrikesministern:
Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att Sverige aktivt ska stödja en demokratisk utveckling i Vitryssland?
Avser utrikesministern att sätta stopp för vapenhandeln med Vitryssland?

Torsten Lindström (kd)

måndag, januari 10, 2005

Skolstart i dag: Agera mot digital mobbning

En ny termin börjar i dag, och så gör tyvärr även mobbningen. Digital mobbning
är ofta ett komplement till traditionell mobbning; den som är mobbad i
skolan är inte sällan också mobbad på nätet eller via mobilen.

En skillnad gentemot den mobbning som "traditionellt" sker i skolmiljön,
är att IT-mobbningen kan bedrivas samtidigt som mobbaren är anonym. Den
digitala mobbningen sker inte heller i ett begränsat fysiskt rum och den
är därför ännu svårare att upptäcka och störa. För att kunna motarbeta
digital mobbning krävs att de vuxna har både kunskaper och en vilja att se
mobbningen.

Digital mobbning kan ske i olika former. Det kan handla om att skicka
hotfulla och/eller kränkande meddelanden via SMS eller mejl, att förtala
en person via sändlistor eller på hemsidor och diskussionsforum på
Internet. Mobbaren kan skriva kränkande saker i offrets gästbok. Mobbaren
kan också använda sin egen eller tredje persons hemsida för att förtala
offret. Det kan också handla om att förnedra en person genom att ta bilder
med kameramobiler t.ex. i duschen och sedan lägga ut dessa bilder på
Internet eller sätta upp dem på skolan.

För den som är utsatt för digital mobbning är det svårt att få hjälp.
Polisanmälan leder ingen vart eftersom "det inte går att bevisa vem som
tryckte på knapparna". Ett annat juridiskt hinder är att påföljden för det
anmälda brottet måste vara minst 2 års fängelse för att polisen skall
kunna kräva att få uppgifter om bl.a. IP-nummer från serveransvarig.
Situationen kräver en lösning.

Därför tar jag i dag upp två frågor i Riksdagen om detta, dels med skolministern, dels med justitieministern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Palestinskt val förpliktigar

Mahmud Abbas, som efterträdde Arafat som ledare för dennes Fatah, den dominerande kraften inom PLO, vann som väntat det palestinska presidentvalet.

Det är förstås glädjande att valet kunde genomföras. Httills har det bara funnits en verklig demokrati i Mellanöstern - Israel - och skulle det palestinska presidentvalet visa sig vara embryot till att det bildas en palestinsk demokrati, syftande till fred och respekterande de Mänskliga Rättiheterna, vore det välkommet. En sann demokrati är den bästa vaccinationen mot terror och förtryck.

Abbas har nu en svår utmaning framför sig att utan blodsspillan få slut på intifadan och våldet mot civilbefolkninghen och börja byggandet av en ny framtid. Chansen att lyckas är förmodligen större än någonsin. Det ÄR ett "window of opportunity" som öppnats efter tjuven och terroristen Arafats död. Detta också med tanke på Israels ensidiga initiativ om tillbakadragande under 2005.

Farorna är dock många. De totalitära grannarna i Mellanöstern har inget att vinna på ytterligare en demokrati i regionen utan drivs enbart av hatet mot just demokratin, de Mänskliga Rättigheterna och Israel. Att Abbas under valrörelsen öppet flirtat med militanta krafter inger också oro. Till råga på allt talar PLO i sina dokument fortfarande om en förintelse av Israel, då är det svårt att se en långsiktig fredslösning. Det finns mycket att bevisa framöver för att fred och frihet ska bli möjlig för alla i Mellanöstern.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Uven och Bergslagspendeln: Vänsterns två stolar

Debatten om Uven och Bergslagspendeln går vidare i VLT i dag. Klicka och läs mitt inlägg.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, januari 09, 2005

Stöd året runt

Svenskarnas generositet till hjälporganisationerna till förmån för katastrofens offer imponerar. Det är ett gott tecken och inger hopp.

Fundera gärna på hur Du kan stödja året runt. Varje dag 2005 dör ju 30 000 barn pga. brist på mat och mediciner. 15 000 barn och vuxna dör varje dag enkom pga. Aids. Har Du råd att äta lite mindre godis eller köpa färre snasktidningar? Någon eller några tior i månaden i regelbundet stöd?

Titta gärna på listan (klicka på länken ovan) över de organisationer som gör insatser i katastrofens spår. De uppskattar säkert Din regelbundna gåva till deras arbete i Hela Världen, gärna via autogiro varje månad.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

lördag, januari 08, 2005

Minneshögtiden ...

... i Domkyrkan i Västerås nu i kväll för katastrofens offer var vacker.

Landshövding Mats Svegfors höll ett utmärkt tal om mötet mellan människor, inspirerad av den store judiske filosofen Martin Buber. Domkyrkans körer sjöng finstämt och olika samfundsföreträdare läste Bibeltexter och ledde bönen.

Vi var många som var på plats. Utöver särskilt inbjudna gäster (riksdagsledamöter o likn) så var det slående att kyrkan fyllts av vanliga västeråsare. Det var fint.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Till slut...

... samlades i dag Riksdagen för att besluta om en lagändring så att PKU-registret temporärt kan användas för annat än forskning, nu för att identifiera offer för katastrofen.

Det ar på tiden att Riksdagen sammanträdde. Lämpligt hade varit ett sammanträde betydligt tidigrare för att markera behovet av nationell enighet och sorg.

I sakfrågan var beslutet självklart. Nu gäller att också fundera över hur DNA kan användas än mer i vardagen, tex för att lösa sk vardagsbrottslighet. Läs gärna min motion om det från i höstas genom att klicka ovan.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

fredag, januari 07, 2005

Hängbiljett på Västmanlandståg dålig lösning för regional tillväxt

Trots att 80 procent av landets tågresor sker i östra Mellansverige har inte investeringarna varit i paritet med behoven. SJ:s indragningar lett till att de tåg som återstår mellan Stockholm och Västerås, Köping och Arboga i Västmanland är fullsatta. Pendlare tvingas stå i gångarna.

Mälardalen är en viktig region för hela landet och en tillväxtmotor vars betydelse inte kan underskattas. Mälarregionen är ett befolkningstätt område med en alltmer integrerad arbets- och studiemarknad. Arbetspendlingen mellan t ex Stockholm och Västmanland har ökat starkt.

Tågtrafikens negativa utveckling skadar tilltron till möjligheterna att färdas dagligen. Därmed också regionens och landets möjligheter att utvecklas. Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att tågtrafiken mellan Stockholm och Västmanland ska fungera och därmed också utvecklingen i Mälardalen och landet?

En fortsatt vidareutveckling av kollektivtrafiken i Mälarregionen är nödvändig för att få en mer integrerad arbetsmarknad och därmed klara Stockholms behov av arbetskraft och tillgången till högre utbildning för alla dem som av olika skäl inte kan byta bostadsort. En sådan regionförstoring genererar i sin tur både fler arbetsresor och fler privatresor. Det är nödvändigt att staten tar sitt ansvar för att möjliggöra detta.

Därför ställer jag i dag i Riksdagen en skriftlig fråga till infrastrukturminister Ulrica Messing om detta.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Mix á la Lindström den 7 januari 2005

- Nytt år
- Efter katastrofen
- Mix och Blog
- Hopp inför 2005
- Mälartågen ska funka
- Kompetent personal för de äldres skull
- Mer Hägglund

torsdag, januari 06, 2005

Hopp för det nya året

Det går att vara pessimistisk inför en hel del i vår värld. 2004 var ett mörkt år. Minnet av Beslan, Madrid, Linköping, Falluja, Phuket, Darfur, sjukdomar och andra hemsökelser kändes dystert under nyårsnatten.

MEN det är även möjligt att efter 2004 och några få dagar in på 2005 se hoppfulla tecken och ljusglimtar i mörkret.

I Mellanöstern ska palestinierna gå till val. Om de väljer en ledning som till skillnad från Arafat tar ställning mot förtryck och terror och för demokrati och fred kan det finnas hopp att den israeliska civilbefolkningen får leva i trygghet och Mellanösterns alla folk får uppleva demokratin. Även irakierna ska för första gången i historien gå till val. Processerna i mellanöstern är unika. Måtte de lyckas.

I Afrika har den sydafrikanska demokratin fyllt 10 år och kan trots sina brister bli en förebild för resten av sin kontinent. Kan sedan regeringen på allvar bekämpa HIV kan landet på sikt bli en föregångare även i det avseendet. Måtte detta lyckas.

I Asien kämpar Taiwan på trots hot från Kina och EU-ledarnas, däribland Göran Perssons, fega eftergifter i vapenfrågan mot Kina. Måtte Taiwan härda ut.

I Europa växte det demokratiska samarbetet från 10 till 25 länder. Många fler knackar på och är på väg in. Förhandlingar ska inledas i oktober med Turkiet. OM Turkiet väl kommer med lär vi inte se förrän om tidigast 10-20 år. Förutsättningar är en genuin demokratisering med avskaffande av dödsstraff och införande av åsikts- och religionsfrihet på alla nivåer, att kurderna får leva i fred, att ockupationen av norra Cypern upphör och historiska folkmord erkänns. Till sist verkar också demokratin ha vunnit i Ukraina. På så sätt kom detta stora land närmare den europeiska familjen. Måtte utvecklingen bli fortsatt god.

Måtte fler 2005 få uppleva hur Människovärdet respekteras och de mänskliga rättigheterna och demokratin förverkligas för alla och envar på vår jord.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

tisdag, januari 04, 2005

Sällan...

... har jag fått så många reaktioner som efter min artikel i VLT i går om katastrofen - se ovan - och efter att artikeln lades ut på min hemsida.

Många skriver och ringer, tacksamma för artikeln men också ledsna, bestörta och arga över det officiella Sveriges handlande - eller snarare brist därpå. Människor känner sig svikna. Allt fler konstigheter dyker också upp runt den svenska regeringens agerande. Bla lär den isländska regeringen ha erbjudit Sverige hjälp med ett fullt utrustat sjukvårdsplan, komplett med läkare och sjukssöterskor. Det erbjudandet tog det Sverige två dygn att tacka jatill.

Visste Ni förresten att Grekland var det första landet i Europa att skicka ett plan till Phuket för att ta hem europeiska - bla svenska - turister?

Att i dag påstå att den svenaka beredskapen var god skulle vara att ljuga rejält. Snarare verkar en obehaglig handlingsförlamning ha hemsökt den svenska regeringen.

Nu måste alla stenar vändas och en beredskap utarbetas så att vi kan vara tryggare nästa gång det otäcka och oplanerade drabbar oss.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

måndag, januari 03, 2005

Inga fler myndigheter!

Enligt TT i dag ska en ny myndighet inrättas för att hjälpa katastrofens offer.

Jag tar mig för pannan. Vilket sosseri mitt i eländet!

Räcker det inte med myndigheter? Vore det inte i stället idé att se till att de som finns fungerar? Och att de samverkar?

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Efter katastrofen

Klicka på länken ovan och läs min artikel "Efter katastrofen: Rättmätig vrede mot brist på ledarskap" publicerad i VLT 2005-01-03.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

söndag, januari 02, 2005

Mer Hägglund

Prenumerera på Göran Hägglunds veckobrev. Klicka på länken ovan och anmäl Dig.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

God fortsättning

"Jag önskar dig
vårens smeksamma otålighet,
sommarens milda växtlighet,
höstens stilla mognad
och en majestätisk vinters vishet"
(irländsk text)

God fortsättning! Måtte det nya året bli ljusare än det gamla årets sista dagar.

Torsten
www.torsten.kristdemokrat.se

Free Website Counter
Counter
Links
Links
Links
Links
Links
Links